Home

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond aangesteld als Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Zijn doel is om onomkeerbare veranderingen te starten die leiden tot een radicaal verbeterde informatiehuishouding van de overheid.

Met de benoeming van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt extra ingezet om de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Arre Zuurmond stimuleert dat overheden de informatiehuishouding verbeteren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Samen met hen benoemt hij de knelpunten en draagt hij oplossingen aan.

Informatiehuishouding is het geheel aan regels, structuren, processen en voorzieningen gericht op het gebruik en het beheer van informatie. Denk aan het creëren, opslaan, ordenen, bewaren, ontsluiten, verstrekken en vernietigen van informatie.

Het belang van een goede informatiehuishouding

Op basis van informatie worden beslissingen genomen. Bijvoorbeeld voor het aannemen van een wet, het toekennen van een uitkering of het verstrekken van een vergunning. Informatie kan overal zijn vastgelegd, zoals in brieven, e-mails, foto’s, video’s en vergaderverslagen. Het is belangrijk dat informatie volledig en betrouwbaar is, maar ook vindbaar en begrijpelijk. Zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Dat kan alleen als de informatiehuishouding op orde is.

"De informatiehuishouding op orde brengen is geen doel op zich, we moeten dat doen om tot een responsieve overheid te komen" - Arre Zuurmond

Volgens de Regeringscommissaris is de informatiehuishouding van de overheid pas echt op orde als deze een responsieve overheid mogelijk maakt. Dit betekent dat de overheid naast haar burgers staat in plaats van ertegenover. De overheid beschikt over informatie om mensen te helpen en zet zich daarvoor in. De burgers kunnen erop vertrouwen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, terwijl de overheid zich niet voor de gek laat houden. 
 
Door een responsieve overheid kunnen mensen zich – al dan niet via de media – goed laten informeren en een mening vormen over beleidsvorming en participeren in besluitvorming. Er is vertrouwen en betrokkenheid en burgers voelen zich gehoord. Dát is volgens Arre Zuurmond het uiteindelijke doel van een verbeterde informatiehuishouding.

Activiteiten

Open Donderdag met Sarah Morassi, Jorn Neppelenbroek en Daniëlle van Hal

Elke even week is er op donderdag een Open Donderdag netwerkborrel. Deze donderdag staat het onderwerp 'beslisnota’s' centraal.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Open Donderdag netwerkborrel bij het Nationaal Archief

Elke even week is er op donderdag een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Open Donderdag netwerkborrel bij het Nationaal Archief

Elke even week is er op donderdag een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Nieuws

Meer nieuws