Ontmoet vakgenoten en praat mee over informatiehuishouding!

Foto van Arre Zuurmond
Beeld: ©Rijksoverheid/fotograaf: Jurgen Huiskes

Home

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond aangesteld als Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Zijn doel is om als regeringscommissaris onomkeerbare veranderingen te starten welke leiden tot een radicaal verbeterde informatiehuishouding van de overheid.

Met de benoeming van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt extra ingezet om de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Arre Zuurmond stimuleert dat overheden, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de informatiehuishouding verbeteren. Samen met hen benoemt hij de knelpunten en draagt hij oplossingen aan.

Onder informatiehuishouding verstaan we het samenhangend geheel aan regels, structuren, processen en voorzieningen gericht op het gebruik en het beheer van informatie. Het beheer van informatie omvat alle activiteiten gericht op het creëren, ordenen, bewaren, ontsluiten en vernietigen van informatie(objecten).

Het belang van een goede informatiehuishouding

Informatiehuishouding is de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens. Deze gegevens bevatten informatie op basis waarvan beslissingen worden genomen. Voor het aannemen van een wet bijvoorbeeld. Of voor het toekennen van een uitkering of het verstrekken van een vergunning. Informatie kan overal zijn vastgelegd. Denk aan brieven, e-mails, foto’s, video’s en vergaderverslagen. Het is belangrijk dat informatie volledig en betrouwbaar is. En dat de juiste personen het kunnen vinden, begrijpen en gebruiken om beslissingen te nemen. Dat kan alleen als de informatiehuishouding op orde is.

"De informatiehuishouding op orde brengen is geen doel op zich, we moeten dat doen om tot een responsieve overheid te komen" - Arre Zuurmond

De informatiehuishouding van de overheid is pas echt op orde als deze faciliteert dat de overheid responsief kan werken. Een overheid die responsief werkt is er een die opgavegericht werkt in plaats van gericht op de eigen primaire activiteiten en werkt proactief in plaats van reactief. Ook is het van groot belang dat deze overheid samen met burgers kan werken en niet wantrouwend is richting burgers. Daarbij wordt er binnen overheden horizontaal en integraal gewerkt in plaats van verticaal en verkokerd, met focus op het heden (de actualiteit) in plaats van het verleden. Om dit te bewerkstelligen is een goede informatiehuishouding die deze doelen faciliteert cruciaal.

Activiteiten

iPoort debat “Informatiehuishouding & Digital Skills”

Op donderdag 30 maart organiseert iPoort een debat over Informatiehuishouding en de benodigde digitale vaardigheden. Arre Zuurmond neemt deel aan het debat.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Perscentrum Nieuwspoort

Open Donderdag met gastspreker Prof. dr. H. (Haroon) Sheikh

Elke even week van de maand op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Keukentafelsessie #8: ''Nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?'

Op donderdag 20 april 2023 vindt de achtste in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema van deze sessie is: 'Nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?'

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws