Home

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond aangesteld als Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Zijn doel is om onomkeerbare veranderingen te starten die leiden tot een radicaal verbeterde informatiehuishouding van de overheid.

Met de benoeming van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt extra ingezet om de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. Arre Zuurmond stimuleert dat overheden de informatiehuishouding verbeteren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Samen met hen benoemt hij de knelpunten en draagt hij oplossingen aan.

Informatiehuishouding is het geheel aan regels, structuren, processen en voorzieningen gericht op het gebruik en het beheer van informatie. Denk aan het creëren, opslaan, ordenen, bewaren, ontsluiten, verstrekken en vernietigen van informatie.

Het belang van een goede informatiehuishouding

Op basis van informatie worden beslissingen genomen. Bijvoorbeeld voor het aannemen van een wet, het toekennen van een uitkering of het verstrekken van een vergunning. Informatie kan overal zijn vastgelegd, zoals in brieven, e-mails, foto’s, video’s en vergaderverslagen. Het is belangrijk dat informatie volledig en betrouwbaar is, maar ook vindbaar en begrijpelijk. Zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Dat kan alleen als de informatiehuishouding op orde is.

"De informatiehuishouding op orde brengen is geen doel op zich, we moeten dat doen om tot een responsieve overheid te komen" - Arre Zuurmond

Volgens de Regeringscommissaris is de informatiehuishouding van de overheid pas echt op orde als deze een responsieve overheid mogelijk maakt. Dit betekent dat de overheid naast haar burgers staat in plaats van ertegenover. De overheid beschikt over informatie om mensen te helpen en zet zich daarvoor in. De burgers kunnen erop vertrouwen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, terwijl de overheid zich niet voor de gek laat houden. 
 
Door een responsieve overheid kunnen mensen zich – al dan niet via de media – goed laten informeren en een mening vormen over beleidsvorming en participeren in besluitvorming. Er is vertrouwen en betrokkenheid en burgers voelen zich gehoord. Dát is volgens Arre Zuurmond het uiteindelijke doel van een verbeterde informatiehuishouding.

Activiteiten

Open Donderdag 'burgerraadpleging over actieve openbaarmaking'

Binnenkort verschijnt het rapport ‘Informatiebehoeften actieve openbaarmaking’'. Onderzoekers Menno Zahn (Digicampus), Niek Mouter en Aylin Munyasya (Populytics) leggen uit wat dit onderzoek bijzonder en uitdagend maakt en presenteren de resultaten.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Open Donderdag met Cees van Westrenen

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Start Opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering

Ben je als ICT’er, jurist, manager of andere professional betrokken bij de voorbereiding of de uitvoering van wetgeving? Meld je dan aan voor de Opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat. Uiterste aanmelddatum voor deze derde editie in mei 2024 is 14 mei 2024.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online en op locatie

Nieuws

Meer nieuws