Focusprogramma Digitale Transformatie bij de Open Universiteit

Heb je in je werk te maken met digitaliserings -of digitale transformatieprojecten? Dan is de Focusopleiding Digitale transformatie bij de Open Universiteit een aanrader. Dit programma geeft inzicht in belangrijke aspecten die aan de orde komen bij het initiëren en aansturen van digitale transformatieprojecten: strategisch informatiemanagement, business analytics, ethiek in digitale innovatie. De eerstvolgende online cursus start op 29 april 2024. Meld je uiterlijk 14 april aan.

Beeld: ©Open Universiteit of the Netherlands

De maatschappij digitaliseert. Dat betekent dat bedrijven en organisaties veranderingen moeten doorvoeren in de manier waarop ze werken. Het focusprogramma Digitale transformatie richt zich op de transformatieprocessen in het bedrijfsleven door het gebruik van digitale technologie. De technologie zelf is daarbij slechts een deel van de complexe puzzel. Het gaat bijvoorbeeld ook om fundamentele veranderingen in strategie en de manier van werken.

Wat leer je in deze opleiding?

Dit programma geeft inzicht in drie belangrijke aspecten die aan de orde komen bij het initiëren en aansturen van digitale transformatieprojecten: strategisch informatiemanagement, business analytics, en ethiek in digitale innovatie. Het programma bestaat uit drie cursussen van wetenschappelijk bachelorniveau:

  • Cursus Strategisch informatiemanagement: hierin leer je een strategie te formuleren voor digitale transformatie en de sprong te maken naar operaties en implementatie.
  • Cursus Business analytics: hierin bestudeer je vanuit strategisch perspectief hoe organisaties door slimme analyses op data concurrentievoordeel kunnen behalen. Daarnaast komt ook de meer tactische kant van business analytics aan de orde. Hierbij gaat het om de vraag hoe de organisatie moet worden ingericht zodat data en data-analyse technieken structureel kunnen worden ingezet. 
  • Cursus Ethiek in digitale innovatie: hierin bestuur je wat de mogelijke maatschappelijke en ethische implicaties zijn van bestaande en opkomende digitale technologieën. Hierbij kunnen maatschappelijke en ethische waarden belicht worden zoals privacy, autonomie, veiligheid, waardigheid, rechtvaardigheid, algemeen belang en machtsevenwicht.

Studielast en diploma

Elke cursus heeft een omvang van 5 studiepunten. Dit betekent dat de studielast van elk van deze cursussen 140 uur is en in totaal 420 uur bedraagt. Bij het nominaal doorlopen van het programma kan dit binnen driekwart jaar tot een jaar worden afgerond. Hierbij wordt uitgegaan van 12 tot 14 uur studielast per week op het moment dat de cursussen worden gevolgd. Als je alle certificaten hebt behaald van de cursussen van dit focusprogramma, kun je een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat je kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt. 

Het focusprogramma Digitale transformatie is onderdeel van onze bachelor Informatiekunde. Deze bacheloropleiding kreeg  van de Keuzegids 2023 het predicaat 'Topopleiding'. De opleiding behoort hiermee, volgens de definitie in de Keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het focusprogramma richt zich op iedereen die in zijn werk te maken krijgt met digitaliserings -of digitale transformatieprojecten. Als IT ’er leer je op strategisch niveau nadenken over de businesskant van digitalisering. Als bedrijfskundige leer je juist de technische kant van digitalisering beter begrijpen. Het focusprogramma is ook geschikt voor data- en business-analisten, projectmedewerkers en junior adviseurs die door wil groeien richting een managementfunctie met IT-component.

Voor de toelating geldt een leeftijdgrens van 18 jaar of ouder. Er zijn geen andere toelatingseisen.

Aanmelden uiterlijk 14 april

Je kunt je nu aanmelden voor de eerstvolgende cursus ‘Ethiek in digitale innovatie’ die start op 29 april 2024. We adviseren geïnteresseerden om uiterlijk zondag 14 april 2024 hiervoor aan te melden zodat tijdig het cursusmateriaal kan worden verstuurd. Vanaf 15 mei 2024 kun je je vervolgens aanmelden voor het gehele focusprogramma.

Meer informatie

Meer informatie over de studie en de aanmeldmogelijkheid is te vinden op de website van de Open Universiteit.

Beeld: ©Open Universiteit of the Netherlands

Over de Informatie Academie

Deze opleiding wordt vanuit de Informatie Academie onder uw aandacht gebracht. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. Inmiddels zijn er meerdere partijen opgestaan om de Informatie Academie steeds meer vorm en inhoud te geven.

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging