Toegankelijkheid

Een belangrijk aspect van een verbeterde informatiehuishouding is dat deze toegankelijke informatie faciliteert voor eenieder. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening (digitaal) toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsregister

De toegankelijkheidsverklaring van de website Regeringscommissaris Informatiehuishouding staat in het register van toegankelijkheidsverklaringen van DigiToegankelijk/Logius.

Status toegankelijkheidslabel van Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • We maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet. Eventuele toekomstige verbeteringen worden beschikbaar gesteld voor alle gebruikers van dit platform.
  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van het redactionele proces. Binnen de organisatie besteden we veel aandacht aan toegankelijk publiceren. We maken en publiceren toegankelijke documenten; indien nodig bieden we een alternatieve publicatievorm.
  • We laten de website periodiek onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten lossen we op. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.