Informatie Academie

De beschikbaarheid van goed opgeleide professionals op het gebied van informatiehuishouding is een noodzakelijke randvoorwaarde om de transformatie in de informatiehuishouding voor elkaar te krijgen. Door digitalisering ontstaan er veel (nieuwe normatieve) I-vraagstukken waarbinnen confrontaties plaatsvinden tussen de verschillende I-waarden. 

De Informatie Academie moet een fysieke en virtuele plek worden. Waar (normatieve) I-vraagstukken op het gebied van informatiehuishouding en informatievoorziening niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt onderzocht en besproken worden, maar direct worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk, zodat men tot implementeerbare oplossingen kan komen.

Drie verschillende functies kunnen worden onderscheiden binnen de Informatie Academie; de agora-functie, een onderzoeksfunctie en een onderwijsfunctie. Deze drie functies moeten elkaar onderling versterken en gezamenlijk tot een transformatie leiden. 

Agora-functie

Deze is gericht op het verbinden van mensen en het ophalen wat zowel binnen de overheid als in de maatschappij speelt. Digitale transformatie vraagt immers om een maatschappelijk debat. Voorbeelden van activiteiten die hieronder vallen en al tot goede resultaten hebben geleid zijn:

  • De keukentafelsessies waar Arre gesprekken voert met tafelgasten uit de overheid, wetenschap, markt en maatschappij over actuele thema’s op het gebied van de informatiehuishouding bij de overheid.
  • De Open Donderdagen die bij het Nationaal Archief worden georganiseerd. Hier komen professionals van binnen en buiten de overheid samen om op een informele manier contact te leggen en ideeën uit te wisselen. Zo wordt er een start gemaakt met het vormen van een community.
  • De LinkedIn-pagina Informatiehuishouding overheid en de KIA-community dragen ook bij aan de Agora-functie. 

Onderzoeksfunctie

Veel vraagstukken rond informatiehuishouding behoeven nader onderzoek. Soms betreft dit fundamenteel onderzoek, maar vaak zijn onderzoeksvragen toepassingsgericht. In de Informatie Academie kunnen jonge onderzoekers (PhD-studenten, duale leergang: werken in openbaar bestuur en 2 dagen PHD-onderzoek) en vraagstukken op het gebied van informatiehuishouding en digitalisering bij elkaar worden gebracht, begeleid door een netwerk van hoogleraren en (senior) onderzoekers. Onderzoeksthema’s worden ingebracht door overheidsorganisaties en andere relevante spelers.

Onderwijsfunctie

Daadwerkelijk gebruikmaken van de kansen die de 21e-eeuwse informatiemaatschappij biedt, vraagt niet alleen om technisch inhoudelijke kennis op één van de I-waarden (openbaarheid, privacy, behoud van erfgoed en informatiebeveiliging) maar om meer integrale kennis van alle aspecten die van belang zijn voor (het inrichten van) een goede informatiehuishouding.

In samenwerking met universiteiten moeten opleidingsprogramma’s worden ontwikkeld voor de moderne informatieprofessional. Dit zouden zowel reguliere als postacademische opleidingen moeten zijn. Dan kan zowel worden voorzien in nieuwe aanwas van professionals, als in omscholing van bestaande medewerkers.

Ook kan een doorlopende leerlijn gedurende de hele professionele carrière gecreëerd worden, zodat informatieprofessionals steeds over actuele kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van digitalisering en informatiehuishouding. Deze opleidingen zouden ook architectuur moeten betreffen; architectuur is het fundament onder een informatiehuishouding die dienstbaar is aan uitvoering van overheidstaken. De leerlijn kan verder ook worden ingezet om mbo-niveau medewerkers te helpen om hbo-niveau te realiseren.

Stand van zaken

De Informatie Academie verbindt en versterkt. Omdat veel partijen al goede initiatieven hebben, hoeft voor veel onderdelen het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden.

Om het hoe, het wat en het waarom meer vorm te geven heeft een procesbegeleider namens de regeringscommissaris samen met stakeholders een ontwikkelpad uitgewerkt. Hiertoe hebben diverse gesprekken, bijeenkomsten en workshops plaatsgevonden.

Een aantal stakeholders heeft afgesproken met elkaar van start te gaan en open samen te werken. Zij hebben tijdens de Open Donderdag van 14 december 2023 met het ondertekenen van de intentieverklaring het startsein gegeven voor de Informatie Academie.

Ook een actieve bijdrage leveren?

Wilt u meer weten over de Informatie Academie of ook een actieve bijdrage leveren? Wij verwelkomen toekomstige mede-ondertekenaars om dit initiatief verder te brengen. Vul onderstaand contactformulier in om uw interesse kenbaar te maken of een vraag te stellen. Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen en contact

U kunt uw telefoonnummer achterlaten indien u wenst gebeld te worden.
Waar bent u werkzaam of wat is uw achtergrond?
U kunt hier aangeven waarover uw vraag gaat of waarover u contact wenst te hebben.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)