Minor 'Tussen overheid en burger: publieke waarden in informatiemanagement'

Wil je werken in de publieke sector en ben je op zoek naar een passende minor op universitair niveau? De minor ‘Tussen overheid en burger: publieke waarden in informatiemanagement’ van de Universiteit van Amsterdam biedt mogelijkheden om je verder te oriënteren op werken in de publieke sector. Aanmelden kan tussen 14 mei en 17 juni 2024.

De opleiding is ontwikkeld met I-Partnerschap, een van de 'founding partners' van de Informatie Academie; een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid.

Vakken

Toegang tot overheidsinformatie dient een publiek belang. Het stelt burgers, journalisten en volksvertegenwoordigers in staat te achterhalen hoe het openbaar bestuur heeft gehandeld bij het uitvoeren van taken. 

In deze minor leer je welke factoren en belangen van invloed zijn op de informatievoorziening aan de burger. Het gaat daarbij om veel meer dan de technieken en instrumenten waarmee informatie wordt verwerkt, beheerd en beschikbaar gesteld. Even belangrijk zijn juridische kaders zoals privacy of de informatiecultuur waarbinnen bestuurders en ambtenaren werken. In de minor krijg je de mogelijkheid om aan de hand van een echte casus aan informatievraagstukken te werken.

De opleiding bestaat uit de volgende vakken:

  • Introductie: Tussen overheid en burger: publieke waarden in informatiemanagement
  • Informatie en kennismanagement
  • Privacy Law and Ethics
  • Juridische vraagstukken in informatiemanagement
  • Praktijkcasus
  • Government, Information, and Accountability

Ingangseisen 

Deze minor is toegankelijk voor studenten met een universitair propedeusediploma of een positief bindend studieadvies van een universitaire bachelor. De minor is ook toegankelijk voor hbo-studenten die hun propedeuse behaald hebben. Voor hbo'ers is een minor echter niet voldoende om toegang te krijgen tot een master. Ben je hbo-student en wil je je voorbereiden op een master aan de UvA, kijk dan bij het aanbod van pre-masters.

Aanmelden tussen 14 mei en 17 juni 2024

De aanmeldperiode voor een minor in studiejaar 2024-2025 start op dinsdag 14 mei om 8.00 uur en sluit op maandag 17 juni om 13.00 uur.

Meer informatie 

Deze voltijd studie is in het Nederlands en start in september 2024. Meer informatie over de vakken, studielast en aanmeldmogelijkheid is te vinden op de website van Universiteit van Amsterdam.

Over de Informatie Academie

Deze opleiding wordt vanuit de Informatie Academie onder uw aandacht gebracht. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. Inmiddels zijn er meerdere partijen opgestaan om de Informatie Academie steeds meer vorm en inhoud te geven.

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging
Beeld: ©Universiteit van Amsterdam