Intentieverklaring

De tekst van de intentieverklaring van de Informatie Academie kunt u hieronder raadplegen. Of download de intentieverklaring als pdf.

De Informatie Academie is het platform voor kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied. De Informatie Academie bundelt, benut en versterkt wat er al is als aanjager en facilitator. 

Waarom? 

Er gebeurt al veel op het vlak van informatie, overheid, onderwijs & onderzoek. Tegelijk is het digitale i-vakgebied jong, complex en deels verwaarloosd. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de druk op goede, transparante informatie neemt toe. Ons streven is een bijdrage te leveren aan een proactieve, responsieve overheid waarbij

 • de informatiepijler op orde is en toekomstbestendig;
 • i-vragen snel en kwalitatief hoogwaardig worden beantwoord;
 • op basis van informatie en kennis opgavegericht en grenzeloos wordt samengewerkt, sturing plaatsvindt en besluiten worden genomen.

Wat is de Informatie Academie 

We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, door de sector, voor de overheid. Dit doen we langs drie pijlers: 

 1. Netwerkverbinding ("Agora”);
 2. Onderzoek en innovatie; 
 3. Onderwijs en borging.

De Informatie Academie werkt aan de volgende doelen

 • betere aansluiting van onderzoek en onderwijs aan en begrip voor maatschappelijke vraagstukken waar de overheid een oplossing voor moet bieden;
 • het bieden van handvatten voor die oplossingen;
 • het beter laten stromen van kennis tussen onderwijs, onderzoek, strategie en praktijk;
 • meer samenhang en praktijk-inzichten en bundeling van initiatieven in onderwijs, onderzoek en platforms;
 • het leveren van een bijdrage aan betere i-kennis voor het overheidsdomein met aansluiting tussen vraag en aanbod;
 • meer i-zichtbaarheid, i-bewustzijn, i-gedrag en betere kennisborging bij de overheid.

Ons motto

Met ons motto “groot denken, klein doen” beginnen we met het

 • in beeld brengen en verbinden van huidige initiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek en platforms;
 • versterken van de opgave-teams van de overheid met i-kennis;
 • versterken van de netwerkfunctie middels de Open Donderdagen;
 • concretiseren van de ambitie, organisatie & communicatie en borgingsafspraken.  

Ieder van ons spant zich in om hieraan bij te dragen door open samen te werken, binnen de grenzen van ieders taak en mogelijkheden. Wij verwelkomen toekomstige mede-ondertekenaars om dit initiatief verder te brengen.  

Den Haag, 14 december 2023