Informatie Academie van start met ondertekenen intentieverklaring

Op initiatief van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond, is de Informatie Academie opgericht. Met het tekenen van een intentieverklaring verlenen diverse partijen hun medewerking aan dit platform voor kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied als voorwaarde voor een responsieve overheid.

De laatste Open Donderdag van 2023 stond - naast de update van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond - geheel in het teken van de Informatie Academie. De Informatie Academie is een van de speerpunten waar Arre Zuurmond op inzet, als belangrijke stap op weg naar een responsieve overheid.

Beeld: ©Rijksoverheid / Robert Tjalondo
Start van de Informatie Academie tijdens de Open Donderdag op 14 december 2023

Tijdens deze Open Donderdag lichtte procesbegeleider Jacqueline Meerkerk toe hoe de Informatie Academie tot stand is gekomen. Een traject van gesprekken, bijeenkomsten en actieve betrokkenheid van veel partijen. Daarbij benadrukte ze dat nog niet met alle partijen contact is geweest. Om die reden riep ze de aanwezigen op om vooral in contact te komen, persoonlijk of via het formulier op de website.

De partijen die het initiatief zijn gestart, hebben een intentieverklaring ondertekend. De onthulling van het bord met de handtekeningen vormde de symbolische officiële start van de Informatie Academie als laagdrempelige netwerkorganisatie.

Beeld: ©Rijksoverheid / Robert Tjalondo
Procesbegeleider Jacqueline Meerkerk onthult het bord met handtekeningen onder de intentieverklaring als start van de Informatie Academie

Samenwerken voor een responsieve overheid

De Informatie Academie fungeert als aanjager en facilitator door te bundelen, benutten en versterken wat er al is. Er gebeurt al veel op het vlak van informatie, overheid, onderwijs en onderzoek. Tegelijk is het digitale i-vakgebied jong, complex en deels verwaarloosd. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de druk op goede, transparante informatie neemt toe.

De Informatie Academie is een unieke samenwerking die andere kennisplatformen ontsluit en verbindt. Het streven van de Informatie Academie is een bijdrage te leveren aan een proactieve, responsieve overheid waarbij de informatiepijler op orde en toekomstbestendig is en i-vragen snel en kwalitatief hoogwaardig worden beantwoord. Waar op basis van informatie en kennis opgavegericht en grenzeloos wordt samengewerkt, sturing plaatsvindt en besluiten worden genomen.

Betrokken partijen

De betrokken partijen verklaren dat zij zich hiervoor inspannen door open samen te werken, binnen de grenzen van ieders taak en mogelijkheden. Onderstaande organisaties hebben de intentieverklaring op 14 december ondertekend (op alfabetische volgorde):

•    Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
•    Alliantie Digitaal Samenleven
•    Delft Digital Ethics Centre
•    Digicampus
•    Doc-Direct
•    Grenzeloos Samenwerken
•    i-Partnerschap
•    Leerhuis
•    Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
•    Nationaal Archief
•    Open Overheid
•    Regeringscommissaris Informatiehuishouding
•    Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie
•    Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
•    TUDelft - The Hague

Laagdrempelige netwerkorganisatie

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging

Arre Zuurmond: "Een belangrijk element van de Informatieacademie is een agorafunctie: het is de marktplaats waar denken, doen en leren bijeenkomen. Waar het gesprek wordt gevoerd over actuele thema’s op het gebied van de informatiehuishouding bij de overheid. Ik ben blij met dit prachtige resultaat waarmee partijen de handen ineen slaan om samen te werken hieraan."

Meer weten of de intentieverklaring tekenen?

Wilt u meer weten over de Informatie Academie? Of wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan de Informatie Academie? Wij verwelkomen toekomstige mede-ondertekenaars om dit initiatief verder te brengen. Vul onderstaand contactformulier in om uw interesse kenbaar te maken of een vraag te stellen:
 

Vragen en contact

U kunt uw telefoonnummer achterlaten indien u wenst gebeld te worden.
Waar bent u werkzaam of wat is uw achtergrond?
U kunt hier aangeven waarover uw vraag gaat of waarover u contact wenst te hebben.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)