Postmaster Digital Design & Architecture

Met de Informatie Academie als een van zijn speerpunten, richt regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond zich op het belang van een onderzoeks- en onderwijsfunctie ter verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid. De beschikbaarheid van goed opgeleide professionals op het gebied van informatiehuishouding is immers een noodzakelijke randvoorwaarde om de transformatie naar een responsieve overheid mogelijk te maken. De postmaster Digital Design & Architecture is een belangrijke stap om hieraan vorm te geven. 

De opleiding komt tot stand dankzij een unieke en constructieve samenwerking tussen de overheid, Universiteit Twente en Stichting Post Master Digital Design & Architecture, onder aanvoering van de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

De opleiding Digital Design & Architecture

Met deze postmaster kan een nieuwe generatie overheidsarchitecten in het digitale domein worden opgeleid. De opleiding komt tot stand in nauwe samenwerking met verschillende overheidspartners, Stichting Post Master Digital Design & Architecture (PMDDA), de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) van de universiteit Twente. Het curriculum tot architect wordt onder aansturing van de Universiteit Twente ontwikkeld. Het is in eerste instantie een pilot die wordt geëvalueerd.

De opleiding start op 2 en 3 november 2023 voor 25 aanstaand toparchitecten. Zij verplichten zich voor twee jaar aan een uitdagend programma en betalen hiervoor € 20.000.

Voorprogramma

Als opwarmer voor de opleiding is er een voorprogramma dat namens de regeringscommissaris Informatiehuishouding wordt georganiseerd. Het vindt plaats in het Nationaal Archief in Den Haag en is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. De kosten hiervoor bedragen € 250 voor de gehele reeks. 

Het voorprogramma vindt plaats op vijf vrijdagen: 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober. De lestijden zijn van 9:30 uur tot circa 16:00 uur. Het lesprogramma is voorlopig vastgesteld en kan nog gewijzigd worden.

Lesdagen en tijden voorprogramma

Aanmelden voor het voorprogramma kan door een mail te sturen aan regeringscommissarisihh@rijksoverheid.nl

Meer informatie en contact

Ben je geënthousiasmeerd maar heb je vragen? Stuur dan een e-mailbericht aan programmamanager John Waser: John.Waser@rijksoverheid.nl. Aanmelden voor het voorprogramma kan door een mail te sturen aan regeringscommissarisihh@rijksoverheid.nl

Beeld: ©Rijksoverheid / Robert Tjalondo
Marco Pastors, Michelle van Tongerloo, prof. Marielle Stoelinga, Frits Bussemaker en Arre Zuurmond tijdens de kick-off van de postmaster Digital Design & Architecture op 1 september 2023