Persoonlijk bericht Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Beste lezer,

Middels dit bericht wil ik u laten weten dat ik, vanwege ziekte, genoodzaakt ben mijn taken als Regeringscommissaris Informatiehuishouding neer te leggen en mijn belangrijkste verrichtingen over te dragen.

Dit betekent niet dat hetgeen waar ik, samen met mijn team en vele anderen, de afgelopen jaren hard aan heb gewerkt verloren gaat. In goed overleg met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Directeur Generaal Digitale Overheid en Overheidsorganisatie worden de meest belangrijke verrichtingen bestendigd of overgedragen. Mijn team draagt hier de komende tijd met diens steun zorg voor.

Met het schrijven van dit bericht ben ik ruim 2 jaar regeringscommissaris geweest. Bij mijn aanstelling was de urgentie groot, evenals de hoeveelheid te verzetten werk.

De hoofdconclusie: we hebben de informatiehuishouding ingericht naar de structuur en cultuur van een bureaucratische, op papier gerichte overheid. Als we de informatiehuishouding binnen dat ‘paradigma’ op orde brengen, dan hebben we de bureaucratische, verkokerde orde op orde. Als we dit pad blijven bewandelen zijn we steeds minder in staat om te voldoen aan de huidige behoefte van de informatiesamenleving en gaat een dergelijke overheid ons verder belemmeren.

Mijn visie is dan ook dat een verbeterde informatiehuishouding pas echt ontstaat als we werken aan een verbeterde overheid: een responsieve en proactieve overheid. Deze overheid is dichterbij dan we denken, maar vereist dat we stapje voor stapje los moeten breken van de bureaucratische structuren, kokers en het denken in papieren informatiestromen.

Willen we de transformerende kracht van digitale informatie écht benutten, dan moeten we dit vraagstuk fundamenteler en omvattender aanpakken: het is geen vraagstuk van informatiehuishouding maar van een bredere organisatieverandering. Ik hoop dat mijn werk dat heeft laten zien, en dat we in gezamenlijkheid ‘groter denken, kleiner doen'. Na de zomer zal ik, indien mijn situatie dat toelaat, mijn belangrijkste bevindingen en aanbevelingen aan u doen toekomen.

Tot slot is mijn oproep om door te blijven gaan met het goede werk dat in gang is gezet. Ik heb altijd gepoogd mensen op het onvermijdelijke pad van leren te brengen. Ik verzoek u dan ook om te blijven leren, van elkaar en van anderen.

Hartelijke groet,

Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding

P.S. Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoek ik u vriendelijk om contact op te nemen via het contactformulier op mijn website.

Beeld: ©Publiek Denken / Hilbert Krane