De transformatie naar de responsieve overheid

Terugkijkend op zijn aanstelling concludeert Arre Zuurmond dat hij de 'verkeerde opdracht' heeft gekregen. Volgens de regeringscommissaris is het alleen mogelijk om de juiste keuzes te maken en de informatiehuishouding te verbeteren als we de transformatie naar een responsieve overheid aangaan.

De analyse van Arre Zuurmond is dat de informatiehuishouding zich gevormd heeft naar de structuur én cultuur van een bureaucratische, verkokerde en reactieve overheid. Om de informatiehuishouding naar een hoger plan te kunnen tillen, moet niet alleen aan de informatiekant van de overheid gewerkt worden, maar juist ook aan de organisatiekant.

"We hebben een responsieve, proactieve overheid nodig. Een overheid die werkt in de actualiteit en opgavegericht, samen met maatschappelijke actoren. Een overheid die naast de burger staat en die uitgaat van vertrouwen."

In 2022 en 2023 heeft Arre Zuurmond niet alleen kritisch meegekeken, maar ook aan oplossingen gewerkt die zorgen voor een structurele verbetering van de informatiehuishouding. Dit deed hij binnen zijn opdracht als Regeringscommissaris Informatiehuishouding om de verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid aan te jagen. Middels het wetsvoorstel Algemene informatiewet, ICT-architectuur en de Informatie Academie werkt hij aan de eerste onomkeerbare stappen richting een transformatie naar de responsieve overheid. 

Daarmee zijn we er nog niet. Om te achterhalen wat de transformatie betekent en wat de noodzakelijke eerste stappen zijn, stelt Arre Zuurmond zichzelf en vooraanstaande personen een zevental vragen. Aan verschillende deskundigen legt hij de afzonderlijke vragen voor, waarna zij per vraag een position paper schrijven.

Zodra een position paper gereed is, wordt het hieronder bij de betreffende vraag gepubliceerd. De vragen redeneren van ‘buiten naar binnen’ en van operationeel naar strategisch en de publieke waarde staat centraal:

Zeven vragen en zeven position papers

De analyse en reflectie op bovenstaande zeven vragen en de bijbehorende position papers combineert Arre Zuurmond in 2024 tot een boekje. Hierin kijkt hij terug op zijn periode als Regeringscommissaris Informatiehuishouding en trekt hij lering uit deze tijd. Hij blikt vooruit naar de mogelijkheden om een échte verandering teweeg te brengen binnen de overheid. Waar organisatie voor informatie uit gaat. Waar de publieke waarde centraal staat. En waar de overheid zich weer op haar primaire taken kan focussen in plaats van op de administratie.

Reageren

Wilt u reageren op een position paper? Dan kunt u gebruikmaken van onderstaand reactieformulier.
 

Vragen en contact

U kunt uw telefoonnummer achterlaten indien u wenst gebeld te worden.
Waar bent u werkzaam of wat is uw achtergrond?
U kunt hier aangeven waarover uw vraag gaat of waarover u contact wenst te hebben.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)