De Werkomgeving van de Toekomst

Om de informatiehuishouding op orde te krijgen, zijn zowel op de werkplek van medewerkers als in de grootschalige gegevenshuishouding verbeteringen nodig. 

Vanuit het generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ wordt gewerkt aan architecturen voor de vernieuwing van de informatiehuishouding. Een daarvan is een architectuur voor ‘De werkomgeving van de toekomst’, die medewerkers in alle typen werkprocessen, van beleid maken tot bedrijfsvoering, ondersteunt. Daarbij wordt niet meer uitgegaan van aparte applicaties voor document-management, mail e.d., maar wordt voorzien in een integrale omgeving waarin aan een dossier wordt gewerkt en alle activiteiten worden ondersteund: communiceren, schrijven, registreren en archiveren.

Samenwerken makkelijker maken

Door standaardisatie en het toepassen van generieke voorzieningen wordt het samenwerken over organisatiegrenzen heen vergemakkelijkt. Dat doet recht aan de ontwikkeling dat maatschappelijke problemen en opgaven zich in het algemeen niet houden aan departementale grenzen of grenzen tussen bestuurslagen, zoals zichtbaar in de (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en sociale zekerheid.