Universiteit en Rijksoverheid starten opleiding Digital Design & Architecture

Op 16 mei gaat de nieuwe leergang Digital Design & Architecture aan de Universiteit Twente (UT) van start. Dit grensverleggende initiatief kwam tot stand in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de stichting PM DDA. De leergang leidt een nieuwe generatie strategische toparchitecten op die voor de overheid een betere informatie-architectuur gaan ontwerpen. Recente ICT-uitdagingen bij de overheid - zoals de toeslagenaffaire - onderstrepen het belang daarvan en de noodzaak om in actie te komen.

Start van de opleiding Digital Design and Architecture
Beeld: ©Universiteit Twente / Eric Brinkhorst
De feestelijke start van de opleiding Digital Design & Architecture

De snelle opkomst van digitalisering heeft niet alleen invloed op technologie, maar ook op dienstverleningsvormen, businessmodellen, besluitvormingsprocessen, samenwerkingsverbanden en sociale en economische structuren. Deze ontwikkelingen vragen een heel andere benadering van ontwerp en architectuur om informatie en andere voorzieningen effectief in te kunnen richten.

De leergang Digital Design & Architecture (DDA) richt zich op het vernieuwen en versterken van de functie, rol en verantwoordelijkheid van de digitaalkundige architect. Dit past binnen de ambitie van de Universiteit Twente op het gebied van een leven lang leren, dat inzet op het continu ontwikkelen van professionals. De focus ligt bij deze leergang op het bieden van optimale ondersteuning aan opdrachtgevers en stakeholders op strategisch niveau: vanaf het begin en binnen alle facetten van de organisatie en de vraagstukken die spelen.

'De UT gaat een nieuwe generatie toparchitecten opleiden voor de overheid; professionals die een informatie-architectuur gaan ontwerpen en realiseren die niet alleen staat als een huis, maar ook werkt voor mensen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor meer interne kennis bij de overheid, zodat zij minder afhankelijk zijn van externen. Gegeven alle technische ontwikkelingen is een leven lang leren natuurlijk heel belangrijk en ook gewoon erg leuk en inspirerend.‘ Mariëlle Stoelinga, wetenschappelijk programmadirecteur DDA

Tijdens de opleiding krijgen deelnemers praktijkcases voorgelegd, die ze vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In het leerproces worden technieken en systematiek herhaald en tegelijkertijd uitgebreid naar steeds complexere scenario's. Dit zorgt voor een grondige en praktijkgerichte benadering van digitale ontwerp- en architectuurvraagstukken.

De leergang Digital Design & Architecture aan de Universiteit Twente biedt professionals zo de mogelijkheid om zich te verdiepen in de essentiële vaardigheden die nodig zijn om te navigeren in de snel evoluerende digitale wereld, en draagt daarmee bij aan het versterken van de digitale slagkracht en veerkracht van organisaties in de publieke sector.

Unieke samenwerking

De nieuwe opleiding is ontstaan dankzij een intensieve samenwerking met stichting PM DDA, Regeringscommissaris Informatiehouding en I-Partnerschap Rijk-Onderwijs. Zowel het bureau van de regeringscommissaris als het programma I-Partnerschap maken deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

‘Het unieke van deze samenwerking is de bundeling van vakmanschap: de Universiteit Twente bracht het intellect, het bureau van de regeringscommissaris verzorgde de bestuurlijke afstemming en subsidie, I-Partnerschap trok programmamanagement en opstartfase en PM DDA heeft de basis opgezet voor de verdere invulling van deze leergang. Zo is in korte tijd een hoogwaardige opleiding neergezet, met de voeten in de samenleving.’ John Waser, projectmanager I-Partnerschap