Wetsvoorstel Algemene informatiewet (conceptversie 25-05-2023)

In dit wetsvoorstel treft u de geschreven inhoud van de wet zoals deze na inwerkingtreding van de wet in het wetboek wordt opgenomen. Let wel: dit betreft een verouderde concepttekst. De aangepaste concepttekst van 29 september 2023 vindt u hier. Ook die versie is nog geen eindversie. Alle formele stappen in het wetgevingsproces moeten nog doorlopen worden.

Reageren op het wetsvoorstel

We werken toe naar een responsieve overheid. Dat betekent dat we onze omgeving goed willen informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Om die reden maken we het wetsvoorstel openbaar voordat het formeel afgestemd en definitief is. We stellen u in de gelegenheid om mee te denken over de inhoud en ons van een reactie te voorzien. Wilt u reageren op de concepttekst? Heeft u een voorstel of een vraag? Dan kunt u gebruikmaken van het reactieformulier. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

U kunt ook de veelgestelde vragen raadplegen. Hier vindt u ook de antwoorden op vragen die wij via het contactformulier ontvangen. Wij publiceren dit na akkoord van de indiener.