Wetsvoorstel Algemene informatiewet (conceptversie 29-09-2023)

In dit wetsvoorstel treft u de geschreven inhoud van de wet zoals deze na inwerkingtreding van de wet in het wetboek wordt opgenomen. Deze versie vervangt de versie van 25 mei 2023. U herkent de wijzigingen ten opzichte van de eerste versie aan de grijze markeringen in de tekst.

Let wel: deze concepttekst is nog geen eindversie. Alle formele stappen in het wetgevingsproces moeten nog doorlopen worden.

Reageren op het wetsvoorstel

We werken toe naar een responsieve overheid. Dat betekent dat we onze omgeving goed willen informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Om die reden maken we het wetsvoorstel openbaar voordat het formeel afgestemd en definitief is. We stellen u in de gelegenheid om mee te denken over de inhoud en ons van een reactie te voorzien. Wilt u reageren op de concepttekst? Heeft u een voorstel of een vraag? Dan kunt u gebruikmaken van het reactieformulier. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

U kunt ook de veelgestelde vragen raadplegen. Hier vindt u ook de antwoorden op vragen die wij via het contactformulier ontvangen. Wij publiceren dit na akkoord van de indiener.