Terugblik keukentafelsessie #6: Openheid gaat niet samen met politieke sensitiviteit

De Blauwe Kamer van de Stadsbibliotheek Dordrecht is de ‘community-kamer’, de plek waar inwoners met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die hen raken. Een passende plek voor de 6e keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding, die ging over gedrag en waarden. Want: techno-optimisme is dood. Het is tijd dat we wat gaan doen.

00:00:29:22 00:00:32:07 Dames en heren,
welkom in de Bibliotheek Aanzet.
00:00:32:08 00:00:36:05 Mijn naam is Ankie Kesseler. Ik ben
de directeur-bestuurder van deze bibliotheek.
00:00:36:21 00:00:38:00 In Dordrecht.
00:00:38:01 00:00:40:16 Maar ook voor 11 andere gemeenten.
00:00:40:16 00:00:47:14 We zijn hier bij de keukentafelsessie
van regeringscommissaris Arre Zuurmond.
00:00:48:02 00:00:51:16 Mooi dat jullie hier in de bibliotheek zijn,
00:00:51:16 00:00:57:10 want bibliotheken gaan in de basis
over informatie en informatiebemiddeling
00:00:57:10 00:01:03:02 en zorgen dat iedere inwoner
de informatie toegereikt of uitgelegd krijgt
00:01:03:02 00:01:05:24 die nodig is om mee te kunnen doen
in de samenleving.
00:01:06:00 00:01:08:08 Daar staat onze bibliotheek
al heel veel jaren voor.
00:01:08:09 00:01:12:15 Dit onderwerp boeit ons dus ook uitermate.
00:01:12:15 00:01:15:12 De overheid weet ons steeds vaker te vinden
00:01:15:13 00:01:20:22 in die zoektocht van: 'Hoe gaan we dat
zo goed mogelijk voor onze inwoners doen?'
00:01:20:23 00:01:24:17 Gelukkig schakelen ze daar
onze hulp voor in.
00:01:24:17 00:01:26:04 Jullie zijn hier in de Blauwe Kamer.
00:01:26:05 00:01:29:13 Dat zegt heel veel mensen niks,
maar dit is onze communityruimte.
00:01:29:14 00:01:32:01 Dit is een hele bijzondere community vandaag.
00:01:32:02 00:01:34:23 Dit is een ruimte waar we vaak
met allerlei inwoners
00:01:34:24 00:01:37:18 over allerlei onderwerpen
met elkaar in gesprek zijn,
00:01:37:19 00:01:39:12 die ze vaak zelf organiseren,
00:01:39:12 00:01:42:13 en die wij ondersteunen.
00:01:42:24 00:01:44:24 Ik geef nu het woord aan Arre Zuurmond.
00:01:45:00 00:01:46:21 Welkom. Alsjeblieft.
00:01:47:05 00:01:49:20 -Dank. Dank ook voor de gastvrijheid.
00:01:49:21 00:01:51:04 We zijn blij hier te zijn.
00:01:51:05 00:01:53:08 Ik probeer elke keer
in de bibliotheek te zijn,
00:01:53:09 00:01:58:08 want dat is de plek waar het gesprek
met de samenleving plaatsvindt.
00:01:58:09 00:02:02:00 We willen heel nadrukkelijk
niet praten over informatiehuishouding
00:02:02:00 00:02:03:24 vanuit ivoren torens in Den Haag.
00:02:03:24 00:02:07:06 maar op locatie.
Dus dank voor de gastvrijheid.
00:02:07:07 00:02:08:17 Het is een prachtige ruimte.
00:02:08:17 00:02:11:24 We gaan straks misschien nog even spreken
over het feit dat je toch gaat verhuizen.
00:02:12:00 00:02:15:10 Maar vooralsnog gaan we
lekker hier in deze communityruimte
00:02:15:11 00:02:16:15 met elkaar in gesprek.
00:02:23:09 00:02:27:11 Er zijn ook ongeveer 200 mensen thuis
die meekijken,
00:02:27:12 00:02:30:11 dus we hebben een live verbinding
met deze mensen
00:02:30:11 00:02:33:11 en die kunnen straks ook meedoen
via de Mentimeter.
00:02:35:00 00:02:38:20 We gaan hier met een aantal gasten
aan tafel praten.
00:02:39:04 00:02:42:16 Vandaag gaan we praten over
gedragsverandering.
00:02:42:23 00:02:45:24 Over bepaalde waarden
die wij centraal willen stellen.
00:02:46:00 00:02:47:16 Daar had u het al over.
00:02:48:19 00:02:52:10 Dan gaan we praten over de vraag:
'Hoe kunnen we die waarden
00:02:52:10 00:02:55:16 niet alleen centraal stellen
maar ook gerealiseerd krijgen?'
00:02:56:04 00:02:58:19 Ik wil daar graag
iets aan achtergrond over geven.
00:02:58:19 00:03:01:22 Ik ben regeringscommissaris
Informatiehuishouding.
00:03:01:22 00:03:04:23 En die informatiehuishouding
is niet op orde.
00:03:04:23 00:03:07:03 Dat is intern al vervelend.
00:03:07:04 00:03:10:24 Maar het betekent ook dat burgers
die informatie zoeken
00:03:11:00 00:03:13:02 niet bij die informatie kunnen komen
00:03:13:02 00:03:16:15 Dat kan in het heden, als je met een
Wob-verzoek of op een andere manier zoekt:
00:03:16:16 00:03:18:07 'Wat weet de overheid al?'
00:03:18:07 00:03:22:03 Maar het kan ook over 30-40 jaar,
als het gearchiveerd is,
00:03:22:04 00:03:28:01 en je wilt dan reconstrueren
wat hier in 2023 gebeurde,
00:03:28:02 00:03:30:02 dan kunnen we het heel vaak niet vinden.
00:03:30:14 00:03:32:24 Er is een chaos op sommige plekken.
00:03:33:08 00:03:37:23 Recent werd dat complex genoemd
in een rapport, de Staat van de Uitvoering,
00:03:37:23 00:03:41:04 maar als je het goed leest,
zeggen ze chaos.
00:03:42:04 00:03:44:05 Het is een chaos in de mailtjes.
00:03:44:15 00:03:48:07 De grote hoeveelheden mailtjes
die er rondgaan.
00:03:48:08 00:03:52:18 Er worden ongeveer 100.000 mailtjes per uur
geproduceerd door de overheid.
00:03:53:08 00:03:55:00 Dat geeft een beetje een idee.
00:03:55:01 00:03:58:14 Laatst hebben we natuurlijk
Arjen Lubach met z'n allen gezien.
00:03:59:00 00:04:01:19 Dan zie je hoeveel websites
de overheid heeft.
00:04:01:20 00:04:04:01 Ik geloof dat hij op
achttienhonderd-zoveel kwam.
00:04:05:18 00:04:10:24 We hebben een gesprek
over de sms'jes van Rutte gehad.
00:04:11:00 00:04:15:22 Kortom, er is echt veel aan de hand
op het terrein van de informatiehuishouding.
00:04:15:22 00:04:19:18 Als je daarnaar kijkt, dan kan je dat
oplossen met techniek, denk je,
00:04:19:19 00:04:22:06 maar dat gaat niet genoeg zijn.
00:04:22:07 00:04:25:10 Dus we hebben ook
gedragsverandering nodig.
00:04:26:07 00:04:29:18 We zijn in het verleden
te techno-optimistisch geweest.
00:04:29:19 00:04:34:09 We hebben gedacht: 'Die moderne techniek
lost het wel voor ons op.'
00:04:34:09 00:04:36:04 Dat blijkt dus niet het geval.
00:04:36:17 00:04:38:07 Hoe werken we vandaag?
00:04:38:12 00:04:40:02 Eigenlijk zoals altijd.
00:04:40:03 00:04:41:19 We werken in 3 ronden.
00:04:41:19 00:04:46:01 We beginnen van buiten naar binnen:
wat zijn nou de problemen?
00:04:46:02 00:04:49:14 Daarvoor hebben we een paar
hele interessante gasten van buiten gevraagd:
00:04:49:14 00:04:51:21 vertel eens hoe jullie
het hebben meegemaakt.
00:04:51:22 00:04:56:12 Hoe jullie met bepaalde waarden
en waardeconflicten hebben geworsteld.
00:04:56:12 00:04:57:19 Dat is ronde 1.
00:04:57:19 00:05:01:05 In ronde 2 gaan we
naar die gedragsverandering:
00:05:01:05 00:05:03:16 Hoe doorbreek je dan
de weerstanden met elkaar?
00:05:03:17 00:05:06:14 Hoe krijg je het dan voor elkaar...
00:05:06:14 00:05:11:20 Als je alle waarden in een balans
hebt afgesproken te gaan dienen,
00:05:11:21 00:05:13:17 hoe krijg je het dan voor elkaar
00:05:13:17 00:05:16:13 dat iedereen zich ook conform
die afspraken gedraagt?
00:05:16:18 00:05:20:04 Dan proberen we na de pauze
met elkaar een gesprek te hebben
00:05:20:05 00:05:24:07 over de 2 of 3 extra dingen
die we nog zouden moeten doen met elkaar.
00:05:24:08 00:05:26:11 De 3 belangrijkste dingen
die we zouden moeten doen
00:05:26:12 00:05:28:07 om dat nog beter op orde te krijgen.
00:05:28:16 00:05:31:00 Dat is de formele structuur.
00:05:31:19 00:05:35:10 Als mensen mij een beetje kennen, weten ze
dat ik me daar niet helemaal aan houd.
00:05:36:05 00:05:39:10 Maar dat is wel een soort rode lijn
in het gesprek.
00:05:39:11 00:05:41:01 Laten we het in ieder geval proberen.
00:05:41:22 00:05:48:24 Dan begin ik, als jullie het goed vinden,
nu met ronde 1.
00:05:50:17 00:05:54:20 Als je kijkt...
Dat moet ik ook nog even vertellen.
00:05:54:21 00:05:57:18 Sorry dat ik daar wat afgeleid door ben.
We hebben een Mentimeter.
00:05:58:14 00:06:00:22 Daar wil ik jullie graag op attenderen.
00:06:00:22 00:06:04:06 Er worden vragen gesteld
en ergens tijdens het proces...
00:06:05:22 00:06:09:14 ...kan er af en toe worden ingebroken
en kan er verteld worden:
00:06:09:15 00:06:14:22 'Dit hebben we aan de groep thuis gevraagd
en zij vragen om daarop te reageren.'
00:06:15:14 00:06:16:15 Ja?
00:06:18:13 00:06:20:08 -...Mentimeter toegevoegd.
-Oké.
00:06:20:08 00:06:23:03 -...naar www.menti.com gaan.
00:06:23:04 00:06:27:20 En daar de code 61719486 invoeren.
00:06:27:21 00:06:30:07 Dan komen ze vanzelf
in de Mentimeter terecht
00:06:30:07 00:06:33:11 en dan zien ze de vragen die voorbijkomen,
en de antwoorden delen we met jou.
00:06:33:11 00:06:36:04 -Was het geluid goed genoeg
of moet ik het even herhalen?
00:06:38:00 00:06:39:13 -Het was goed genoeg. Mooi.
00:06:42:16 00:06:46:00 Als je naar de informatiehuishouding kijkt,
dan hebben we daar een waardeprobleem.
00:06:46:01 00:06:47:20 Op allerlei plekken een waardeprobleem.
00:06:47:20 00:06:51:15 Maar als ik eerst even
bij de informatiehuishouding begin,
00:06:51:16 00:06:53:18 dan heb je daar een aantal waarden.
00:06:53:18 00:06:56:19 Allereerst moet informatie
gewoon gebruikt kunnen worden
00:06:56:20 00:07:00:08 en moet zodanig goed zijn dat professionals
in de uitvoering het gebruiken.
00:07:00:18 00:07:03:02 Dus dat allereerst.
00:07:03:02 00:07:04:17 Maar het moet ook transparant zijn.
00:07:05:10 00:07:08:21 Je moet achteraf kunnen uitleggen
wat je gedaan hebt.
00:07:14:11 00:07:15:20 Even kijken.
00:07:16:04 00:07:18:14 Nou zit ik er een beetje naast.
00:07:20:01 00:07:23:13 Als ik daarnaar kijk, dan zie je:
we hebben 4 waarden.
00:07:23:14 00:07:27:15 Dat is de privacywaarde
waar je aan moet voldoen.
00:07:27:16 00:07:29:21 Je wilt het allereerst goed kunnen gebruiken,
00:07:29:21 00:07:32:24 maar dan komt er iemand die zegt:
'Het moet ook aan privacywaarden voldoen.'
00:07:33:15 00:07:37:01 Dan komt er iemand langs: 'Wacht eens,
heb je de beveiliging goed geregeld?'
00:07:37:09 00:07:41:04 Dan komt er weer iemand anders langs
en die zegt: 'Ja, maar archivering.'
00:07:41:05 00:07:43:12 'Jongens, archivering moet ook goed zijn.'
00:07:43:20 00:07:48:08 Dan nog weer iemand anders
die komt met nog weer een nieuwe waarde.
00:07:48:08 00:07:50:06 Transparantie, openbaarheid.
00:07:50:06 00:07:53:17 Je moet dus al die 5 waarden
goed op elkaar afstemmen.
00:07:54:09 00:07:57:19 Als je ernaar kijkt, dan lukt het ons
op dit moment eigenlijk niet.
00:07:57:20 00:08:00:03 Ik zal een paar pijnlijke voorbeelden geven.
00:08:00:12 00:08:04:22 Vandaag is er in hoger beroep bepaald
00:08:04:22 00:08:09:02 hoeveel straf de moordenaars
op Derk Wiersum krijgen.
00:08:09:03 00:08:14:00 Maar als je in het Parool van 2 weken geleden
op maandag leest wat daar gebeurd is,
00:08:14:00 00:08:16:24 dan zie je heel, heel praktisch
00:08:16:24 00:08:19:05 dat de informatiehuishouding
niet op orde was.
00:08:20:00 00:08:23:15 Er staat eigenlijk dat bepaalde afdelingen
00:08:23:16 00:08:31:05 al wisten dat er door criminelen
met een vals kenteken werd gepolst
00:08:31:06 00:08:33:06 rond het huis van Wiersum,
00:08:33:06 00:08:35:24 maar de beveiligers
hadden die informatie niet.
00:08:37:00 00:08:39:15 Die konden dus niet zien
dat er een auto was...
00:08:40:14 00:08:42:06 ...die daar stond te polsen
00:08:42:07 00:08:45:13 en dat ze bij wijze van spreken,
als je heel praktisch erover nadenkt,
00:08:45:14 00:08:49:00 de persoon in die auto
hadden kunnen oppakken en kunnen zeggen:
00:08:49:00 00:08:53:09 'U zit in een gestolen auto.
U bent vast iets negatiefs van plan hier.'
00:08:53:18 00:08:55:10 Buitengewoon pijnlijk.
00:08:55:11 00:08:57:04 Maar het is ook wel zo praktisch.
00:08:57:05 00:09:02:04 Dat is een stukje informatievoorziening
waarvan je zegt: 'Dat moet op orde zijn.'
00:09:02:24 00:09:05:14 Maar het is niet alleen in de uitvoering.
00:09:06:04 00:09:10:02 De oversterftediscussie -
ik weet niet of u dat gelezen hebt.
00:09:10:03 00:09:13:06 Daar zie je die waardediscussie ook weer
in de problemen komen.
00:09:13:17 00:09:17:19 De Kamer constateert op een bepaald moment:
er is oversterfte.
00:09:18:11 00:09:20:09 En we zouden graag weten waarom.
00:09:21:02 00:09:26:11 Dan moeten er uit verschillende bronnen
data bij elkaar gebracht worden.
00:09:26:18 00:09:29:15 En dan zegt één van die bronnen:
'Sorry, dat mag niet.'
00:09:29:16 00:09:33:01 'Want ik ben hier
van de afdeling Waarde Privacy...'
00:09:33:10 00:09:35:15 '...en ik mag het u niet verstrekken.'
00:09:37:23 00:09:40:20 Dus zijn we een half jaar
met elkaar in gesprek
00:09:40:21 00:09:42:20 over de vraag:
'Hoe gaan we het dan oplossen?'
00:09:42:21 00:09:46:24 Uiteindelijk blijkt het een te strenge
interpretatie te zijn van die AVG.
00:09:47:00 00:09:49:13 Er is te streng vastgehouden
aan die ene waarde.
00:09:49:14 00:09:50:21 Maar het gevolg daarvan is
00:09:50:22 00:09:55:01 dat we met elkaar een half jaar
niet in staat zijn geweest om te bepalen
00:09:55:02 00:09:57:20 wat er aan de hand is met die oversterfte.
00:09:57:21 00:10:02:15 Misschien was er wel iets heftigs aan de hand
waar we beleid op hadden moeten maken.
00:10:03:03 00:10:05:01 Dat is een tweede voorbeeld.
00:10:06:00 00:10:08:18 De reden waarom er überhaupt
een regeringscommissaris is,
00:10:08:19 00:10:11:04 is de kinderopvangtoeslagaffaire.
00:10:12:21 00:10:15:00 Daar zie je dat de memo-Palmen...
00:10:15:00 00:10:19:03 Ik weet niet of mensen zich de discussie
over de memo-Palmen nog kunnen herinneren.
00:10:19:07 00:10:23:11 Dan zie je dat er een memo is geschreven
door een jurist die zegt:
00:10:23:12 00:10:26:15 'Dit kan zo niet langer.'
Juristén.
00:10:26:15 00:10:29:13 'Dit moet anders. We moeten eigenlijk
overgaan tot schadevergoeding,
00:10:29:14 00:10:32:15 want we hebben deze mensen
echt onrecht aangedaan.'
00:10:32:15 00:10:36:08 En die memo komt niet boven tafel.
00:10:36:08 00:10:39:16 Uiteindelijk, zelfs na lang zoeken
nog steeds niet,
00:10:39:17 00:10:41:12 wordt dan een duur bureau ingehuurd.
00:10:41:13 00:10:45:13 Ik geloof dat ze meer dan een miljoen
nodig hadden om te reconstrueren...
00:10:46:02 00:10:49:09 ...waar die memo allemaal is geweest
en wie hem precies gezien heeft.
00:10:49:20 00:10:52:16 Dat zijn van die hele praktische dingen.
00:10:52:24 00:10:56:24 Als je met elkaar wilt werken,
dan moet die informatie goed zijn,
00:10:56:24 00:10:59:15 moet die reconstrueerbaar zijn,
toegankelijk.
00:10:59:15 00:11:03:05 Dan moeten we de privacywaarden
en de beveiligingswaarden
00:11:03:06 00:11:08:02 en de archiveringswaarden
allemaal tegelijkertijd goed gediend hebben.
00:11:08:03 00:11:10:08 Daar wilde ik met jullie over praten.
00:11:10:13 00:11:14:20 Eigenlijk niet direct over die waarden
van informatiehuishouding.
00:11:14:20 00:11:16:08 Ik wil wat breder beginnen.
00:11:16:08 00:11:19:09 Ik wil eerst eens beginnen bij de vraag:
00:11:19:10 00:11:22:01 herkennen jullie dit probleem
in jullie wereld?
00:11:22:01 00:11:23:21 Welke waarden spelen er daar dan?
00:11:23:22 00:11:30:12 En hoe kom je met die vaak
conflicterende waarden tot een balans?
00:11:31:06 00:11:36:14 Het voorstellen doe ik altijd aan de hand
van gewoon een vraag: stel jezelf voor.
00:11:36:15 00:11:41:09 Vertel even wie je bent
en vertel waar je mee hebt gewerkt.
00:11:42:16 00:11:44:05 Ik begin bij jou, Remco.
00:11:44:06 00:11:47:10 Wij tutoyeren elkaar als het goed is.
00:11:48:16 00:11:54:07 Jij bent zelfs Ambtenaar van het Jaar 2022.
00:11:54:08 00:11:56:17 Daar wil je niet aan herinnerd worden,
zo te zien.
00:11:56:17 00:11:59:08 Je hebt toch echt iets bijzonders gedaan.
00:11:59:08 00:12:02:01 Je hebt in een tijd
van verschrikkelijk hoge nood
00:12:02:02 00:12:06:11 in no-time een regeling, de TVL -
en je gaat zo toelichten wat dat is -
00:12:06:12 00:12:07:17 van de grond gekregen.
00:12:07:18 00:12:11:12 Daar zat ook dat probleem
van conflicterende waarden in.
00:12:11:13 00:12:16:00 Als je daar streng op rechtmatigheid focust,
dan krijg je het niet voor elkaar.
00:12:16:01 00:12:20:05 Dus de vraag is: vertel kort iets over jezelf
en dan over die TVL.
00:12:20:05 00:12:22:18 En welke waarden speelden daar dan
00:12:22:18 00:12:26:08 en hoe heb jij toch
daar een balans in weten te vinden?
00:12:27:22 00:12:30:09 -Goedendag, allemaal.
Mijn naam is Remco Duisterhof.
00:12:30:09 00:12:33:15 Ik werk bij RVO. Ik weet niet
of dat bij iedereen bekend is.
00:12:33:16 00:12:36:07 Dat is de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
00:12:36:07 00:12:37:24 Ik ben daar programmamanager.
00:12:37:24 00:12:41:16 Ik ben daar de afgelopen 2,5 jaar
programmamanager geweest
00:12:41:16 00:12:44:10 voor de TVL,
de Tegemoetkoming Vaste Lasten.
00:12:44:21 00:12:47:01 Dat is een coronasteunmaatregel
00:12:47:02 00:12:50:06 die in het voorjaar van 2020
uit de grond is gestampt
00:12:50:06 00:12:52:22 om ondernemend Nederland
zo goed mogelijk te helpen.
00:12:53:05 00:12:57:11 Op dit moment ben ik ook programmanager
voor de energieregelingen, de nieuwe crisis.
00:12:57:12 00:13:00:07 Ik hop van de ene crisis
naar de andere crisis toe.
00:13:00:08 00:13:03:07 Het mooie daarvan is dat
de discussie die we nu hebben
00:13:03:07 00:13:04:23 wij ook hebben gehad bij de TVL.
00:13:04:24 00:13:08:09 De lessen die je daar leert, neem ik
mooi weer mee naar de energieregelingen.
00:13:08:09 00:13:10:19 Dus 'learning on the job'.
-Heel goed.
00:13:10:20 00:13:14:18 -De TVL, even heel kort gezegd,
is er voor ondernemers geweest
00:13:14:19 00:13:19:05 om de vaste lasten die zij hebben
en hebben gehad te kunnen compenseren
00:13:19:06 00:13:21:02 in een tijd dat ze geen inkomsten hadden.
00:13:21:03 00:13:24:21 Daar hebben we ongeveer 170.000
ondernemers mee geholpen.
00:13:24:22 00:13:27:18 En we hebben bijna een miljoen
besluiten genomen.
00:13:27:19 00:13:31:22 -En 10 miljard verspijkerd?
-En 10 miljard verspijkerd inderdaad.
00:13:31:23 00:13:35:04 Dat is allemaal
in een hele korte tijd gebeurd.
00:13:35:13 00:13:40:08 Als we het dan hebben over die waarden waar
we net een mooie inleiding over hebben gehad.
00:13:40:09 00:13:43:11 Als je een regeling uit de grond
moet stampen in 8 weken tijd,
00:13:43:11 00:13:45:08 waar je normaal een jaar over doet,
00:13:45:08 00:13:49:14 waarin de politiek, media en de maatschappij
je echt achter de broek zit
00:13:49:15 00:13:51:24 om zo snel mogelijk
uit de grond ook te krijgen,
00:13:52:00 00:13:54:01 komen daar verschillende waarden om de hoek.
00:13:54:02 00:13:57:09 Snelheid, zorgvuldig,
rechtmatigheid.
00:13:57:10 00:14:00:02 Je moet ook rekening houden
met de menselijke maat.
00:14:00:03 00:14:02:00 Het maatwerk dat je wilt geven.
00:14:02:01 00:14:03:21 Ga er maar voor aan de lat staan.
00:14:03:21 00:14:08:06 De eerste waarde die ik zelf wil benoemen is:
hoe houd je het nou uitvoerbaar?
00:14:08:07 00:14:11:06 In de Staat van de Uitvoering
is daar ook naar verwezen.
00:14:11:06 00:14:13:16 Uitvoerbaarheid, hoe belangrijk dat is.
00:14:13:16 00:14:16:09 Ik werk bij een uitvoeringsorganisatie
00:14:16:10 00:14:19:02 en ik merkte in het verleden
hoe lastig dat is.
00:14:19:03 00:14:21:21 Het voordeel dat wij in ieder geval
bij de TVL hebben gehad
00:14:21:22 00:14:23:21 is dat we van begin af aan
00:14:23:22 00:14:27:17 de rol hebben gepakt om als volwaardig
partner daar aan tafel te zitten.
00:14:28:01 00:14:30:19 Doordat je dat doet,
word je serieus genomen,
00:14:30:20 00:14:34:19 maar kan je ook meedenken op het moment
dat er een beleidsidee ontstaat.
00:14:34:20 00:14:38:08 Want vaak zit een uitvoeringsorganisatie
op een later moment,
00:14:38:08 00:14:39:16 loopt de uitvoering vast,
00:14:39:17 00:14:42:06 en ik hoef jullie niet te vertellen
wat dat dan betekent.
00:14:42:06 00:14:46:08 Dus allereerst de uitvoerbaarheid, maar
ook de rol die je daar zelf in moet pakken.
00:14:46:19 00:14:50:20 Dat betekent in dit geval,
naast het uitvoerbaar stellen van:
00:14:50:21 00:14:53:07 wat is een regeling
en wat brengt dat met zich mee -
00:14:53:08 00:14:55:15 dat je ook heel oplossingsgericht kijkt
00:14:55:15 00:14:59:08 en tegelijkertijd ook durft nee te zeggen.
00:14:59:12 00:15:03:03 Vanuit de politiek, maar ook media
en vanuit onze omgeving
00:15:03:04 00:15:05:01 zijn er ontzettend veel wensen.
00:15:05:02 00:15:07:16 Je wilt namelijk zo veel mogelijk
ondernemers helpen.
00:15:07:17 00:15:11:03 Dat lukt niet als je in 8 weken
een regeling in elkaar moet fabriceren.
00:15:11:04 00:15:13:00 Dan wordt het een generieke regeling.
00:15:13:00 00:15:16:13 Dat is eigenlijk de conflicterende waarde
die je gaat zien.
00:15:16:13 00:15:18:05 Je wilt iedereen helpen,
00:15:18:06 00:15:20:08 maar het is een generieke maatregel.
00:15:20:09 00:15:23:06 Hoe ga je daar dan in de discussie
met je omgeving mee verder?
00:15:23:07 00:15:26:11 En hoe zorg je ervoor
dat de politiek aangesloten is
00:15:26:12 00:15:29:13 op de discussie die je met elkaar bespreekt
00:15:29:14 00:15:31:18 en hoe je de omgeving daarin meeneemt.
00:15:31:19 00:15:33:20 Dat is het eerste wat ik wil benoemen.
00:15:33:21 00:15:36:22 Ik pak nog even een tweede momentje,
als dat mag. -Heel goed.
00:15:36:23 00:15:39:10 Maar even die positionering.
00:15:39:10 00:15:43:14 Ik vind het zelf ook heel erg belangrijk
om stil te staan bij de bruikbaarheid.
00:15:43:15 00:15:47:11 Wat je in het Haagse ziet,
is dat die andere waarden,
00:15:47:11 00:15:53:02 zoals transparantie en archivering,
of beveiliging,
00:15:53:03 00:15:55:24 heel erg dominant worden neergezet.
00:15:56:18 00:15:59:03 Als je niet goed kan werken...
00:15:59:03 00:16:02:14 De bruikbaarheid is toch, wat mij betreft,
de allereerste waarde,
00:16:02:15 00:16:04:04 want daarin creëer je de informatie
00:16:04:05 00:16:08:06 en dan gaan we pas praten over privacy,
over beveiliging, enzovoort.
00:16:08:07 00:16:10:21 Dus je bent vrij dominant geweest,
zullen we dat zeggen?
00:16:10:22 00:16:13:20 -Dat mag je gerust zeggen.
En ook: 'keep it simple'.
00:16:13:21 00:16:16:09 Dat is vaak wat je in dit soort discussies
moet doen.
00:16:16:10 00:16:20:17 Je bent heel snel geneigd
om allerlei details naar voren te brengen.
00:16:21:06 00:16:26:18 Wat ik daarnaast nog wil noemen als waarden
die wij bij de uitvoering gebruikt hebben:
00:16:26:19 00:16:29:24 als je in zo'n korte tijd
zo veel ondernemers moet helpen,
00:16:29:24 00:16:33:00 moet je een groot deel
geautomatiseerd afhandelen.
00:16:33:01 00:16:35:04 Daar komt dan een interessant fenomeen.
00:16:35:05 00:16:37:06 We hebben gebruikgemaakt
van een algoritme.
00:16:37:17 00:16:41:23 Dat is een woord dat heel veel mensen
een spannend woord vinden.
00:16:41:23 00:16:44:23 Ik natuurlijk ook,
dus je moet heel zorgvuldig,
00:16:44:24 00:16:48:01 transparant,
je omgeving daarin meenemen.
00:16:48:01 00:16:53:00 En de term 'profiling', die wel valt -
hoe kan je die zien te voorkomen?
00:16:53:01 00:16:57:06 Daar hebben wij een heel traject
in opgezet, om dat voor elkaar te krijgen,
00:16:57:07 00:16:59:12 waarbij we altijd benadrukt hebben
00:16:59:13 00:17:03:11 dat het algoritme dat wij gebruiken
een simpel algoritme is,
00:17:03:11 00:17:07:06 dat er alleen maar voor zorgt
dat de uitvoering wordt geholpen.
00:17:07:07 00:17:08:21 Er wordt niet een besluit genomen
00:17:08:22 00:17:11:14 op het moment dat er iets afgewezen wordt
door het algoritme.
00:17:11:14 00:17:13:19 Dat wordt altijd
door een medewerker gedaan.
00:17:13:20 00:17:15:24 Door dat naar de Kamer te communiceren,
00:17:15:24 00:17:19:07 door dat in de media ook uit te leggen,
hebben wij gemerkt,
00:17:19:08 00:17:23:03 door dat transparant zijn over wat het doet,
wat de voordelen ervan zijn
00:17:23:03 00:17:25:13 en hoe je risico's mitigeert op dat vlak,
00:17:25:13 00:17:29:01 dat er opmerkelijk weinig vragen zijn gekomen
over de werking ervan.
00:17:29:08 00:17:32:08 Dat vond ik zelf een hele mooie
om te constateren,
00:17:32:09 00:17:35:20 dat met dit onderwerp
daar heel open over zijn
00:17:35:21 00:17:39:06 en daar ook in technische sessies
die we met de Tweede Kamer hebben gehad
00:17:39:06 00:17:43:04 uit te leggen wat zoiets doet
en wat het voordeel daarvan is,
00:17:43:05 00:17:44:24 dat dat echt werkt.
00:17:45:10 00:17:49:00 -Heel goed. Dus duidelijk communiceren
over waarden waar je wel voor staat,
00:17:49:00 00:17:51:01 want dit is een waarde waar je voor staat,
00:17:51:01 00:17:54:22 volstrekt helder maken:
'Ik sta hier voor en zo werkt het.'
00:17:54:23 00:17:56:11 Overigens is dat best wel knap,
00:17:56:12 00:18:01:10 want op dit moment is er een bijna
allergische reactie op het woordje 'algoritme'.
00:18:01:11 00:18:07:22 Dan stopt soms het denken direct
en schiet men direct in de emotie.
00:18:07:22 00:18:12:03 Dat is niet altijd de verstandigste
overgang, zal ik maar zeggen.
00:18:12:10 00:18:14:12 -Klopt.
-Dankjewel voor de toelichting.
00:18:14:12 00:18:15:17 Je hoort eigenlijk al:
00:18:15:17 00:18:18:24 het is een hele andere set van waarden
dan direct bij de informatiehuishouding,
00:18:19:00 00:18:21:17 maar je ziet dezelfde struggle:
00:18:21:18 00:18:24:16 'We hebben verschillende waarden;
we moeten tot een balans komen.'
00:18:24:17 00:18:27:07 'We moeten bewaken
dat we het kunnen uitvoeren,
00:18:27:07 00:18:30:21 maar we moeten ook bewaken
dat we het kunnen communiceren
00:18:30:21 00:18:34:08 en dat we uiteindelijk
onze doelgroep bedienen,
00:18:34:09 00:18:35:22 en dan ook nog met de menselijke maat,
00:18:35:23 00:18:39:10 want eigenlijk is dat ook nog
een waarde die je centraal hebt gesteld.'
00:18:39:10 00:18:42:21 -Het mooie van een algoritme
in dit geval, dat wij hebben gebruikt -
00:18:42:21 00:18:46:00 wij noemen het zelf een risicomodel
dat een risicokwalificatie geeft:
00:18:46:00 00:18:50:23 doordat je een groot deel automatiseert
heb je juist meer tijd voor maatwerk.
00:18:51:20 00:18:55:04 Door dat ook aan je omgeving
uit te leggen en mee te nemen
00:18:55:04 00:18:58:12 en ook zien wat het resultaat daarvan is,
dan werkt dat.
00:18:59:05 00:19:01:00 -Dankjewel. We gaan naar Marit.
00:19:01:00 00:19:04:03 Jij moet jezelf ook even voorstellen,
als je wilt.
00:19:04:20 00:19:08:05 Jij zit in een hele andere wereld:
de topsport.
00:19:08:13 00:19:13:06 Alle mensen thuis,
maar ook hier aan tafel weten
00:19:13:06 00:19:16:20 dat we daar ook flink wat discussies
hebben over waarden
00:19:16:20 00:19:20:12 en als bepaalde waarden
te dominant worden,
00:19:20:13 00:19:23:02 dat er hele verkeerde dingen gebeuren
in de topsport.
00:19:23:03 00:19:28:04 Met schade bij sommige mensen
voor de rest van hun leven.
00:19:28:04 00:19:29:16 Ik ben erg benieuwd:
00:19:29:17 00:19:32:17 kan je iets over jouw achtergrond vertellen,
je kort voorstellen?
00:19:32:18 00:19:38:01 En dan ook stilstaan bij
welke waarden daar centraal staan
00:19:38:02 00:19:40:10 en hoe jij daar de balans in hebt gevonden?
00:19:40:23 00:19:45:00 -Ja. Ik ben Marit Gijsbers.
Ik werk bij NOC NSF.
00:19:45:01 00:19:48:17 Ik ben verantwoordelijk voor integriteit
binnen de Nederlandse topsport.
00:19:49:00 00:19:50:18 Integriteit is een breed begrip,
00:19:50:18 00:19:53:24 maar waar ik me vooral op richt,
is de cultuur en de omgangsvormen
00:19:54:00 00:19:56:03 binnen bijvoorbeeld de topsportprogramma's.
00:19:56:21 00:20:04:00 Waarbij we integriteit binnen NOC NSF
aan de hand van 3 elementen beschrijven.
00:20:04:00 00:20:09:00 Wat meer de formele of juridische kant;
dat gaat over vertrouwenspersonen.
00:20:09:00 00:20:11:19 Het tuchtrechtsysteem, strafrechtsysteem.
00:20:11:19 00:20:15:12 Hoe is dat georganiseerd en hoe kun je dat
met elkaar duidelijk maken?
00:20:15:12 00:20:19:05 Zodat iedereen weet waar hij naartoe moet
als er iets gebeurt wat niet oké is.
00:20:19:11 00:20:23:12 Daarnaast heb je meer de dilemmakant,
zo plat noemen we het even,
00:20:23:13 00:20:25:24 waar de waarden met elkaar schuren,
00:20:25:24 00:20:28:19 maar wel in de dagdagelijkse praktijk
aan de orde is.
00:20:28:19 00:20:30:20 -Kan je een voorbeeld geven
van dat schuren?
00:20:32:04 00:20:36:19 -Hoe zorg je bijvoorbeeld
dat je open bent naar een coach toe?
00:20:36:20 00:20:38:10 Zo praktisch is het.
00:20:38:10 00:20:39:13 Naar je bondscoach.
00:20:39:14 00:20:42:13 Je hebt binnenkort een WK;
de selectie moet worden gemaakt.
00:20:42:14 00:20:45:20 Je wilt open zijn, maar er zit ook
iemand die bepaalt of jij mee mag.
00:20:45:21 00:20:48:19 Dus in hoeverre toon je bepaalde
kwetsbaarheid als je zegt:
00:20:48:19 00:20:50:08 'Ik zit niet zo lekker in m'n vel.'
00:20:50:09 00:20:53:15 Kan je dat makkelijk doen
of is dat een drempel?
00:20:53:15 00:20:57:01 En hoe zorg je dan
dat die openheid geregeld wordt?
00:20:57:16 00:21:00:12 Het derde stuk gaat meer
over de waarden
00:21:00:13 00:21:03:11 die bijdragen aan de kwaliteit
van het topsportprogramma.
00:21:03:12 00:21:06:09 Het is vooral belangrijk
dat het meer toekomstgericht is.
00:21:06:10 00:21:10:21 Niet zozeer het voorkomen van ellende,
maar vooral om te kijken van:
00:21:10:21 00:21:14:05 hoe kunnen we met elkaar
een cultuur creëren waar je trots op bent,
00:21:14:06 00:21:18:03 waarin je presteren mag,
top-10-ambitie die we uitspreken,
00:21:18:03 00:21:22:09 waarin je met elkaar 'winnen' en dat soort
elementen gewoon mag benoemen,
00:21:22:10 00:21:24:15 maar dat je het wel
op een verantwoorde manier doet.
00:21:24:16 00:21:28:07 En dat je die elementen
met elkaar probeert uit te zoeken.
00:21:28:07 00:21:31:16 -Dat is op dit moment
een enorm hot issue,
00:21:31:17 00:21:36:03 niet alleen in de topsport,
maar ook in televisieoptredens.
00:21:36:04 00:21:38:17 'Hoe zorg ik
dat ik een prachtig programma heb,
00:21:38:17 00:21:41:01 maar dat het achter de schermen
toch wel veilig is?'
00:21:41:02 00:21:43:23 Dat is het soort discussies, hè?
00:21:43:24 00:21:47:11 Wat voor dingen doe jij dan
om die waarden in balans te krijgen?
00:21:47:12 00:21:49:18 Hoe organiseer je dat?
00:21:49:18 00:21:52:19 -Wij hebben wat meer
de fundamentele waarden in de sport.
00:21:52:20 00:21:56:08 Dat betekent dat het niet uitmaakt
of je breed sport, topsport
00:21:56:09 00:21:59:05 of welke vorm van sport dan ook beoefent.
00:21:59:05 00:22:05:11 Dat gaat gewoon over die veilige, schone,
mooie omgeving waar je jezelf kan zijn,
00:22:05:12 00:22:10:02 waar je kan sporten en al die elementen
die in de basis op orde moeten zijn.
00:22:10:03 00:22:14:21 Vanuit de topsport denken we,
omdat het vaak schurende elementen kent,
00:22:14:22 00:22:18:00 dat we daar nog een toevoeging
op moeten doen om te kijken:
00:22:18:01 00:22:21:00 hoe kun je op een verantwoorde manier
presteren?
00:22:21:05 00:22:26:01 We noemen weleens
dat je gedrag niet kan organiseren.
00:22:26:01 00:22:30:03 Je kunt wel bepaalde
beleidsmatige dingen organiseren,
00:22:30:03 00:22:32:22 maar wat iemand vervolgens
voor gedrag laat zien -
00:22:32:22 00:22:35:23 mijn rol is vooral
om met mensen in gesprek te gaan
00:22:35:24 00:22:38:17 en dat dilemma's die zich voordoen -
wat ook goed is,
00:22:38:17 00:22:42:11 want we kunnen wel zeggen dat we
dat niet willen, maar het is wat het is.
00:22:42:12 00:22:44:21 Ook ongewenste momenten zullen er zijn.
00:22:44:21 00:22:46:15 Even wel goed te scheiden
00:22:46:16 00:22:50:20 dat het grensoverschrijdende stuk
iets anders is dan een ongewenst moment.
00:22:50:20 00:22:53:08 Maar het kan een keer zijn
dat het oncomfortabel is
00:22:53:09 00:22:55:13 of dat je het even saai vindt
of minder leuk.
00:22:55:18 00:22:57:20 Maar hoe maak je dat bespreekbaar?
00:22:57:21 00:23:01:07 Dat is eigenlijk de rol die ik vervul
binnen de topsportprogramma's.
00:23:01:21 00:23:06:14 -Dat is echt wel een enorme winst
in vergelijking met 10-20 jaar geleden.
00:23:06:15 00:23:08:04 We zijn daar toch wel,
00:23:08:05 00:23:13:05 misschien ook mede door de MeToo-beweging,
veel beter in aan het worden.
00:23:13:06 00:23:15:17 -Het is in ieder geval
iets wat bespreekbaar is.
00:23:15:17 00:23:22:11 Ik werkte in de tijd van de turnellende
bij de KNGU, de turnbond.
00:23:22:17 00:23:25:24 Daar zag je ook al -
je had het even over media -
00:23:25:24 00:23:28:23 wat er gebeurt in de media
en wat er gebeurt in de praktijk.
00:23:29:05 00:23:31:20 Soms is het zo, op het moment
dat je met een coach spreekt,
00:23:31:21 00:23:34:10 dat je van die coach heel goed begrijpt
wat er aan de hand is,
00:23:34:11 00:23:36:16 waarom hij of zo reageert
zoals hij dat doet.
00:23:36:17 00:23:38:16 Maar spreek je aan de andere kant
met de sporter,
00:23:38:17 00:23:41:07 dan is het ook heel logisch
dat iemand zich zo voelt.
00:23:41:12 00:23:44:17 Dus met andere woorden:
de waarheid is dan soms ingewikkeld.
00:23:44:18 00:23:48:03 Maar die perspectieven met elkaar delen
en dat met elkaar uitspreken
00:23:48:04 00:23:52:00 is echt wel een mooie winst,
om het zo maar te noemen,
00:23:52:01 00:23:54:20 van de crisis die eraan voorafging.
00:23:54:20 00:23:58:14 -En daar kom je straks in ronde 2 op terug:
00:23:58:15 00:24:01:09 een voorwaarde om tot
gedragsverandering te komen
00:24:01:09 00:24:06:11 is dat je helder moet kunnen communiceren
over de balans die je hebt in die waarden
00:24:06:11 00:24:09:17 en wat je dan echt
centraal stelt met elkaar.
00:24:09:18 00:24:13:23 -Ja, en uitspreekt wat voor intentie je hebt;
de doelstellingen kunnen ook variëren.
00:24:15:08 00:24:18:05 Die dingen komen allemaal op het speelveld.
00:24:18:24 00:24:21:13 We gaan naar een lid van FUTUR.
00:24:23:05 00:24:25:21 Ik zie een vraag of een waarneming.
00:24:25:22 00:24:28:07 -Ik wil graag even wat aan je meegeven.
00:24:28:08 00:24:31:18 De vraag die we aan de deelnemers
hebben gesteld in het kader van waarden is:
00:24:31:19 00:24:34:16 welke kernwaarde drijft jou
als overheidsprofessional?
00:24:34:17 00:24:38:02 Ik zie daar wat gelijkenissen
met het gesprek dat gaande is.
00:24:38:03 00:24:39:08 Die wilde ik graag meegeven.
00:24:39:09 00:24:45:05 Je ziet dat betrouwbaarheid en transparantie
veelvuldig wordt genoemd door de deelnemers.
00:24:45:17 00:24:49:07 -Integriteit.
-Integriteit staat er ook bij. Eerlijkheid.
00:24:49:08 00:24:51:14 Maar ook maatschappelijk belang
en dienstverlening.
00:24:52:14 00:24:56:00 Dit is wel een mooi overzicht
om mee te nemen.
00:24:56:16 00:25:00:09 -Daar komen we straks
bij jou nog op terug, Thijs.
00:25:00:09 00:25:03:21 Dit zijn belangrijke waarden
voor overheidsprofessionals.
00:25:03:21 00:25:07:24 Eigenlijk best wel
gezond-boerenverstand-waarden.
00:25:08:06 00:25:10:08 Hele gewone, menselijke waarden
00:25:10:08 00:25:14:04 die ook in de topsport
en op werkvloeren gelden,
00:25:14:05 00:25:17:16 of dat nou bij de overheid is
of in het bedrijfsleven.
00:25:17:24 00:25:22:07 Maar toch vaak heel ingewikkeld
om ze voor elkaar te krijgen.
00:25:23:04 00:25:27:04 Als je bijvoorbeeld naar openbaarheid
en transparantie kijkt,
00:25:27:05 00:25:30:18 dat is natuurlijk een prachtige waarde,
maar Ferial, jij zegt ook:
00:25:30:19 00:25:34:22 'Maar als je erg transparant
moet zijn als ambtenaar
00:25:34:23 00:25:36:22 dan wordt het misschien ook wel onveilig.'
00:25:37:04 00:25:41:00 Zou je iets over jouw werk kunnen vertellen,
jouw achtergrond van FUTUR,
00:25:41:01 00:25:43:22 en hoe jij tegen dat vraagstuk
van veiligheid aankijkt?
00:25:44:04 00:25:47:10 -Ik werk bij de gemeente Arnhem
als bestuursadviseur.
00:25:47:11 00:25:50:14 Nog 1 week; volgende week ga ik
aan een nieuwe uitdaging beginnen.
00:25:50:20 00:25:56:09 Als beleidsambtenaar ben je met allerlei...
-Iets dichter bij de microfoon.
00:25:56:10 00:26:00:20 -Als beleidsambtenaar ben je met allerlei
beleidsstukken en ontwikkelingen bezig.
00:26:02:18 00:26:05:10 Als je een beleidsstuk
door de raad wil hebben,
00:26:05:10 00:26:09:21 dan is het ook fijn om soms te schrijven:
'We gaan deze kant op met z'n allen.'
00:26:11:17 00:26:16:01 Als je de kanttekeningen opschrijft, kan het
heel erg lang duren voordat je beleid...
00:26:17:08 00:26:18:17 ...door de raad komt,
00:26:18:17 00:26:21:03 en de stappen die je zet.
00:26:21:04 00:26:23:13 Daardoor ben je eigenlijk
altijd aan het nadenken over:
00:26:23:14 00:26:26:01 Hoe transparant ben je?
Wat vertel je wel?
00:26:26:01 00:26:28:11 Hoe omschrijf je je kanttekeningen?
00:26:29:21 00:26:35:00 Het kan ook zijn dat een bestuurder
daar niet zo heel erg op zit te wachten,
00:26:35:01 00:26:37:02 als jij je kanttekeningen
duidelijk opschrijft.
00:26:37:02 00:26:39:07 Daar zit wel een moeilijkheid,
00:26:39:08 00:26:43:13 om dan heel erg bij jezelf
en bij je eigen waarden te blijven van:
00:26:43:14 00:26:46:20 'Ik vind het echt belangrijk
om allebei de kanten te laten zien.'
00:26:46:20 00:26:51:09 'Als we dit beleid willen,
dan zal dat ongeveer zo uitpakken.'
00:26:51:10 00:26:53:22 'Maar dat betekent
dat dit en dit ook gebeurt.'
00:26:54:05 00:26:59:02 Dat opschrijven is soms best spannend
of ook ongewenst af en toe.
00:26:59:02 00:27:01:16 -Zeker. En een van de stellingen is:
00:27:01:16 00:27:05:15 je moet op een bepaald moment
niet te politiek-sensitief zijn. -Ja.
00:27:05:15 00:27:10:02 -Want dan ga je eigenlijk
naar de mond van de bestuurder praten.
00:27:10:03 00:27:12:16 Die bestuurder wil soms ook...
00:27:12:16 00:27:15:09 Sómmige bestuurders -
anderen zitten daar anders in.
00:27:15:09 00:27:18:22 Sommige bestuurders willen niet
dat je die kanttekeningen toevoegt,
00:27:18:22 00:27:20:13 want dan is hij of zij gewaarschuwd
00:27:20:14 00:27:26:02 en dan kan er achteraf, in het publieke
debat of in de raad, gezegd worden:
00:27:26:03 00:27:29:17 'Maar u wist toch dat dit het gevaar was?
Ziet u nou wel?'
00:27:29:18 00:27:32:02 Dat soort gedoe, zal ik maar zeggen.
00:27:32:02 00:27:34:03 Dus het is niet zozeer...
00:27:34:04 00:27:38:11 Maar heeft het ook op jezelf
als professional invloed,
00:27:38:11 00:27:41:03 dat gevoel van veiligheid?
00:27:41:04 00:27:45:16 En zie jij dan een verschil
bij de bestuurders die je bedient?
00:27:47:19 00:27:48:21 -Ja...
00:27:49:22 00:27:52:05 ...ik heb onder verschillende
bestuurders gewerkt
00:27:52:06 00:27:54:12 en ik zie wel verschil per bestuurder.
00:27:54:12 00:27:57:00 Het ligt ook aan de bestuurder
hoe zeker die in de raad staat.
00:27:57:00 00:27:58:10 Als die het heel spannend vindt,
00:27:58:11 00:28:01:22 of echt het vuur aan de schenen
wordt gelegd in de raad,
00:28:01:23 00:28:06:15 dan zie je wel dat er bijvoorbeeld
op stukken
00:28:06:16 00:28:10:17 of op raadsvragen
heel goed meegelezen wordt:
00:28:10:18 00:28:15:16 wat is nou het antwoord
en gaat dat antwoord dynamiek opleveren?
00:28:16:04 00:28:18:08 Daar zit wel echt...
00:28:18:22 00:28:21:22 -En dan voel je dus de druk om...
-Ja, je voelt druk.
00:28:21:22 00:28:25:14 En die moet je proberen te weerstaan,
00:28:25:14 00:28:27:20 maar dat wil niet zeggen
dat het altijd makkelijk is.
00:28:28:01 00:28:31:23 Daarin is het ook goed om af en toe
bondgenoten of andere collega's
00:28:31:24 00:28:34:24 mee te laten lezen van:
'Hoe zou jij het aanpakken?'
00:28:35:07 00:28:38:07 Ik merk dat het soms best wel lastig is
00:28:38:07 00:28:42:03 om ruimte te maken voor dit soort
gesprekken onderling
00:28:42:03 00:28:43:06 of ook met...
00:28:44:18 00:28:48:18 ...de raad en het college en ambtenaren
over: hoe gaan we met elkaar om?
00:28:48:19 00:28:51:10 En hoe doen we dit samen?
00:28:51:11 00:28:54:12 -De politieke arena...
-Die bestaat.
00:28:54:13 00:28:57:05 -Die is soms meedogenloos.
-Ja.
00:28:57:06 00:29:02:09 -Laat alle hoop varen, zeiden ze vroeger
over de toegang tot de politieke arena.
00:29:02:21 00:29:04:08 Die is hard.
00:29:04:08 00:29:08:11 Dan voel jij dus als professional de druk
00:29:08:12 00:29:13:07 om niet alles wat je zou moeten zeggen
of zou willen zeggen of zou kunnen zeggen
00:29:13:07 00:29:15:17 op te schrijven.
00:29:15:18 00:29:19:00 Die moet je dus weerstaan,
wil je een goede professional zijn.
00:29:19:01 00:29:22:00 Dat is een mooie overgang naar jou, Thijs.
00:29:23:01 00:29:26:23 Moet je de microfoon even voor je zetten.
-Ja, prima.
00:29:30:11 00:29:32:01 -Jij bent van de Stichting Beroepseer.
00:29:32:02 00:29:36:17 Kan jij ook kort je eigen
achtergrond toelichten?
00:29:36:18 00:29:40:13 Jij kijkt vooral naar
het concept van Good Work.
00:29:40:13 00:29:42:14 Kan je daar iets over zeggen
en vandaaruit zeggen:
00:29:42:15 00:29:44:23 wat gaat er dan nu
op dit moment niet goed?
00:29:45:16 00:29:47:02 -Ik ben van Stichting Beroepseer.
00:29:47:03 00:29:49:12 Ik heb die in 2006 opgericht
00:29:49:12 00:29:51:22 naar aanleiding van een boek -
Beroepszeer heette dat.
00:29:51:22 00:29:56:13 Dat ging over alle ellende die professionals
in de uitvoering ondervinden
00:29:56:14 00:30:00:07 door managementlagen,
administratieve lastendruk, enzovoort.
00:30:00:08 00:30:03:23 Wij zijn er de afgelopen jaren mee bezig
geweest om professionals te helpen
00:30:03:23 00:30:07:03 daartegen op te komen
en alternatieven te verzinnen daarvoor.
00:30:08:12 00:30:11:12 We hebben sinds 2009 contact gelegd
00:30:11:13 00:30:15:02 met het Amerikaanse programma
van Howard Gardner, een psycholoog.
00:30:15:02 00:30:16:20 Het Good Work-programma heet dat.
00:30:16:21 00:30:20:02 Zij hebben heel veel onderzoek gedaan naar
00:30:20:02 00:30:23:20 goed functionerende professionals
en wat hen onderscheidt.
00:30:24:08 00:30:30:10 Zij hebben dan 3 belangrijke waarden
die fundamenteel zijn voor goed werk.
00:30:30:19 00:30:32:12 Dan zijn dan de 3 E's.
00:30:32:13 00:30:38:12 Excellence, dat je je werk op een technisch
uitmuntende manier vervult,
00:30:38:12 00:30:41:01 dus dat je echt een vakman
of vakvrouw bent.
00:30:42:04 00:30:45:02 Engagement,
dat je je er betrokken bij kan voelen.
00:30:45:03 00:30:47:18 Dat is een belangrijk punt
00:30:47:18 00:30:53:19 waarop veel professionals op dit moment
niet gehonoreerd worden.
00:30:53:19 00:30:56:23 Vaak is het heel moeilijk om iemand
betrokken (?) werk
00:30:56:23 00:31:02:07 dat niet in overeenstemming is
met eisen die je er eigenlijk aan stelt.
00:31:02:13 00:31:04:02 Dat geldt ook voor de derde E.
00:31:04:03 00:31:08:03 Dat is Ethics, dat je je moreel
verantwoordelijk kan voelen voor wat je doet
00:31:08:03 00:31:10:20 en dat je die verantwoordelijkheid
ook kunt nemen.
00:31:10:20 00:31:12:06 Wat jij ook vertelde.
00:31:12:06 00:31:15:16 En met bestuurders in gesprek gaan,
en dan toch vasthouden van:
00:31:15:16 00:31:20:07 'Maar toch hecht ik eraan
dat ik dit onder de aandacht heb gebracht.'
00:31:20:08 00:31:23:01 'Als we het zo gaan doen,
voel ik me daar niet prettig bij,
00:31:23:01 00:31:26:10 of zelfs nog sterker:
het is niet rechtsstatelijk.'
00:31:26:11 00:31:27:22 'Het klopt gewoon niet.'
00:31:27:23 00:31:31:04 -Of niet veilig. We gaan straks
ook even over de brandweer praten.
00:31:31:04 00:31:33:12 Ben jij sterk genoeg om te zeggen:
00:31:33:13 00:31:36:07 'Als je deze brug zo bouwt,
is hij niet stevig genoeg.'
00:31:36:08 00:31:38:23 Of blaast een bestuurder je dan weg?
00:31:38:24 00:31:41:14 En voel jij je gedwongen
om dat maar in te slikken?
00:31:41:15 00:31:44:01 Waardoor daarna niet zichtbaar is
00:31:44:02 00:31:48:12 dat jij het wel probeerde te zeggen,
maar het niet mocht zeggen.
00:31:48:12 00:31:53:24 -Het is interessant;
ik heb onlangs een discussie gehad
00:31:54:00 00:31:56:23 met een van de programma's
die het uitvloeisel zijn
00:31:56:24 00:31:59:06 van de toeslagenaffaire
op Binnenlandse Zaken.
00:31:59:07 00:32:01:13 Dat is het programma Dialoog en Ethiek.
00:32:01:19 00:32:05:14 Waarin men met gespreksleiders probeert
00:32:05:15 00:32:09:16 onder ambtenaren
het gesprek op gang te brengen
00:32:09:17 00:32:12:10 over ethiek,
dus het Socratische gesprek.
00:32:13:10 00:32:16:04 Daaruit blijkt eigenlijk dat...
00:32:16:04 00:32:21:00 Wat ik dan al jaren tegenkom:
dat heel veel organisaties onveilig zijn.
00:32:21:07 00:32:26:09 Dus al houd je een Socratisch gesprek,
dat betekent nog niet
00:32:26:10 00:32:29:22 dat de uitkomst van dat Socratisch gesprek
ook naar voren kan worden gebracht.
00:32:29:23 00:32:33:02 Ik wou illustreren - jij vroeg van:
wat kom je tegen?
00:32:33:08 00:32:39:20 Wij hebben net een onderzoek gedaan
bij Belastingdienst, Douane en toeslagen.
00:32:39:20 00:32:43:07 We hebben 10 volle dagen
gesproken met medewerkers
00:32:43:08 00:32:45:02 over hoe het er gaat.
00:32:45:03 00:32:47:07 Ik wil vooral de Belastingdienst even noemen.
00:32:47:23 00:32:55:20 Deze week werd er in de Kamer
een brief door Marnix van Rij gestuurd van:
00:32:55:21 00:32:59:13 'Hoe zit het eigenlijk met de ICT?
Hoe zit het met wat we allemaal kunnen doen?'
00:32:59:13 00:33:03:15 Daar bleek al uit dat heel veel opgaven
die de Belastingdienst nu heeft
00:33:03:16 00:33:06:13 die kunnen ze niet
de komende tijd gaan uitvoeren,
00:33:07:08 00:33:10:11 Als je dan aan de achterkant kijkt
wat er onder zit,
00:33:10:12 00:33:14:02 en wat je dus niet voldoende
in die Kamerbrieven leest,
00:33:14:03 00:33:17:23 is dat er een gigantisch
achterstallig onderhoud is.
00:33:17:24 00:33:19:15 Als wij met medewerkers praten,
00:33:19:16 00:33:24:19 dan horen wij zaken
waar je je zeer bezorgd over kan maken.
00:33:24:20 00:33:30:22 Dat wil zeggen dat er postbussen zijn
waar je je werk naartoe stuurt.
00:33:30:22 00:33:33:09 Dan heb je geen idee
naar wie het gaat en waar het blijft.
00:33:33:18 00:33:38:24 Archivering - dat zien we ook bij
de toeslagenafhandeling.
00:33:39:06 00:33:45:00 Dat burgers zelf met stukken moeten komen
omdat die niet meer terug te vinden zijn.
00:33:47:01 00:33:51:00 Het is echt - ik noem het maar even zo.
00:33:51:06 00:33:54:04 En dat zie ik ook bij politie,
maar ook in de zorg.
00:33:54:08 00:33:57:10 De overheid heeft naar mijn idee
00:33:57:11 00:34:02:22 geen verantwoordelijkheid genomen
voor een goede ICT-publieke infrastructuur.
00:34:02:23 00:34:05:13 Je ziet het bij de politie;
je ziet het in de zorg.
00:34:05:14 00:34:10:03 Daar volg ik al jaren het debat
over het elektronisch patiëntendossier,
00:34:10:03 00:34:15:06 waar iedere keer weer privaat-publieke
samenwerkingsverbanden worden opgestart,
00:34:15:07 00:34:19:05 en het lukt maar niet,
en er worden miljarden inmiddels verspild.
00:34:20:10 00:34:23:19 -Als ik het heel kort samenvat:
00:34:23:20 00:34:26:05 als je niet excellent je werk kan doen,
00:34:26:06 00:34:28:22 door bijvoorbeeld niet
de goede middelen te hebben,
00:34:28:23 00:34:32:18 heeft de burger daar
natuurlijk direct last van.
00:34:32:18 00:34:37:07 Het pijnlijke voorbeeld van Derk Wiersum
is daar een extreem voorbeeld van.
00:34:37:07 00:34:42:04 Maar dat is eigenlijk de kern van:
we kunnen gewoon niet werken.
00:34:42:05 00:34:46:14 Als de sportinstrumenten niet goed zijn,
dan gaat het daar ook niet goed.
00:34:46:15 00:34:50:12 Als de computersystemen van het RVO
elke keer uitvallen,
00:34:50:13 00:34:52:14 kan je niet excellent werken.
00:34:52:15 00:34:54:18 Maar als het niet excellent werkt,
00:34:54:18 00:34:56:02 de eerste waarde,
00:34:56:03 00:35:00:06 dan heeft dat ook op die 2 andere waarden,
namelijk Engagement en Ethiek,
00:35:00:07 00:35:02:00 een enorme impact.
-Exact.
00:35:02:00 00:35:04:04 -Want je haakt gewoon af.
00:35:04:04 00:35:08:06 En vervolgens heb je het gevoel
dat je niet de dingen mag doen
00:35:08:07 00:35:10:24 en moet doen die je moreel
verantwoordelijk (?). -Precies.
00:35:11:00 00:35:13:12 Nog een laatste puntje.
00:35:13:13 00:35:18:16 Niet alleen de ICT-infrastructuur
is sterk verwaarloosd,
00:35:18:16 00:35:21:18 maar ook de rechtsstatelijke infrastructuur
is sterk verwaarloosd.
00:35:21:19 00:35:24:07 En dat heeft heel sterk te maken
met die ethische kant.
00:35:24:08 00:35:27:09 De toeslagenaffaire is daar
ook de uitkomst van.
00:35:27:10 00:35:32:05 Voor die 2 infrastructuren moet de overheid
nu werkelijk verantwoordelijkheid nemen.
00:35:32:06 00:35:34:03 En dat is tot nu toe niet het geval.
00:35:34:15 00:35:37:01 -Het is zeker niet alleen...
00:35:37:06 00:35:38:23 Dat is weer een aparte waarde.
00:35:38:24 00:35:43:14 De overheid hoort zich te houden
aan een aantal grondwaarden.
00:35:43:15 00:35:47:18 ethische grondwaarden die we in de Algemene
Wet Bestuursrecht hebben opgeschreven.
00:35:47:18 00:35:52:15 En op een bepaald moment
staat die staatsrechtelijkheid onder druk.
00:35:52:24 00:35:56:11 We hebben nu geprobeerd
vanuit verschillende hoeken te kijken.
00:35:56:11 00:36:01:18 Tot slot, Edwin,
jij bent de Veranderstrateeg.
00:36:01:19 00:36:04:15 Daar maken we stiekem
al een beetje een sprongetje
00:36:04:15 00:36:07:05 naar het tweede deel van het gesprek.
00:36:07:06 00:36:10:16 Want je hoort ons aan;
je hoort al die verschillende waarden.
00:36:10:17 00:36:12:24 Het is ongekend complex.
00:36:13:00 00:36:18:00 De politiek en de samenleving stellen ook
allemaal waarden tegelijkertijd.
00:36:18:00 00:36:20:17 Het moet niet alleen efficiënt zijn;
het moet ook veilig zijn.
00:36:20:18 00:36:25:11 Het moet reconstrueerbaar zijn;
het moet de privacy honoreren.
00:36:25:12 00:36:27:22 En zo stapelen we waarden op.
00:36:28:03 00:36:31:24 Dan komen we toch op een bepaald moment
dat het een beetje vastloopt.
00:36:31:24 00:36:35:16 Jij zegt: 'Je moet vooral
ook op de mindset letten.'
00:36:35:17 00:36:37:10 Zou jij jezelf kunnen voorstellen
00:36:37:11 00:36:42:19 en kunnen stilstaan bij die mindset
en de beïnvloedbaarheid van die mindset?
00:36:43:00 00:36:44:15 -Dat wil ik wel doen.
00:36:44:22 00:36:46:15 Ik ben dus de Veranderstrateeg.
00:36:46:16 00:36:49:23 Ik houd me bezig met organisatie,
cultuur en gedragsverandering.
00:36:50:15 00:36:52:09 Eigenlijk kijk ik naar 2 dingen.
00:36:52:10 00:36:54:22 Wat heb je nodig
om mensen in beweging te krijgen?
00:36:54:23 00:36:57:23 Wat houdt ze tegen en wat moet je
wegnemen om ze in beweging te krijgen?
00:36:58:07 00:37:01:02 Dat doe ik systemisch;
ik kijk systemisch naar verandering.
00:37:02:07 00:37:06:06 -Iets dichter bij de microfoon;
dat is voor het geluid goed.
00:37:06:07 00:37:08:21 -Het probleem met veranderen
zoals we het nu benaderen is
00:37:08:22 00:37:12:14 dat we het idee hebben
dat we veranderingen opleggen aan mensen.
00:37:12:14 00:37:16:04 Dus we bedenken iets; iemand bedenkt iets:
een beleidsafdeling of een team.
00:37:16:04 00:37:17:18 En dan gaan we dat implementeren.
00:37:17:19 00:37:21:14 Vaak is implementeren
hetzelfde als implanteren.
00:37:21:20 00:37:26:03 De mensen die geraakt worden,
krijgen dat over zich heen
00:37:26:04 00:37:30:05 en die moeten er maar achteraan rennen
of ermee leren omgaan.
00:37:30:19 00:37:35:01 Het grote probleem bij veranderen is -
er zitten 2 woorden in: ver en anderen.
00:37:35:02 00:37:37:07 We weten heel goed
hoe een ander het moet doen.
00:37:39:07 00:37:42:15 Dan zitten we ook nog in een cultuur;
en een cultuur is eigenlijk een bad water.
00:37:42:16 00:37:45:00 Een organisatie is een bad water;
daar zitten mensen in.
00:37:45:15 00:37:47:02 En de omgeving verandert;
00:37:47:02 00:37:50:22 technologie grijpt in; de maatschappelijke
ontwikkelingen nemen toe.
00:37:50:22 00:37:54:10 Eigenlijk wordt steeds dat vuurtje
opgestookt onder dat bad water.
00:37:54:11 00:37:57:20 Je zit in dat bad en in het begin
ben je nieuw en heb je nog een ander geluid.
00:37:57:21 00:38:00:23 Op een gegeven moment denk je:
'Zo werkt het hier in deze organisatie.'
00:38:01:02 00:38:05:07 Voor je het weet ben je geen teamspeler
of lig je eruit, dus iedereen past zich aan.
00:38:05:22 00:38:10:12 Ik maak mee in organisaties dat er een soort
realiteit is bedacht die totaal niet klopt.
00:38:10:13 00:38:13:23 Dan leg ik systemisch uit
vanuit mijn systeem,
00:38:13:24 00:38:15:23 waar verandering in centraal staat:
00:38:15:24 00:38:17:07 wat is hier nou aan de hand?
00:38:17:08 00:38:19:12 En mensen willen gewoon
de realiteit niet zien.
00:38:20:19 00:38:25:09 Een van de dingen die niet klopt
bij ons idee over mindset.
00:38:25:10 00:38:29:02 Er wordt weleens gesproken over:
je hebt een 'growth' of een 'fixed mindset'.
00:38:29:02 00:38:32:24 Dus het idee van: 'Dan zit je in het goede
of het slechte kamp.'
00:38:33:00 00:38:35:21 Als je een 'fixed mindset' hebt,
wil je dus niet mee met verandering.
00:38:36:01 00:38:38:02 Maar vaak ligt het niet aan de mindset,
00:38:38:03 00:38:41:14 maar aan de context waarin mensen werken
en aan de cultuur waarin ze werken.
00:38:41:15 00:38:43:12 Dus als je de context
of de cultuur verandert,
00:38:43:12 00:38:46:10 dan hebben mensen met een 'fixed mindset'
opeens een 'growth mindset'.
00:38:46:14 00:38:47:22 Dus het is ook geen knop:
00:38:47:23 00:38:50:10 'Ik ga even anders denken
of ik ben nu even positief.'
00:38:50:10 00:38:53:20 Dat bestaat allemaal niet, maar zo kijken we
wel naar mensen en gedragsverandering.
00:38:53:21 00:38:58:00 Waar het, wat mij betreft, los van
alle dingen die al genoemd zijn, om gaat is:
00:38:58:01 00:38:59:24 hoe krijg je nou eigenaarschap
en commitment?
00:39:00:00 00:39:02:04 Hoe zorg je dat mensen
ja zeggen tegen verandering
00:39:02:05 00:39:04:08 in plaats van dat ik alles bedenk voor jou?
00:39:04:16 00:39:07:14 En dan is de natuurlijke reactie:
'Ja, maar, ja, maar...'
00:39:09:11 00:39:12:13 -En dat centraal stellen...
00:39:12:14 00:39:16:03 We gaan ook straks
bij de leidinggevenden praten.
00:39:16:04 00:39:19:15 Wat verlangen we dan van leidinggevenden?
00:39:19:15 00:39:24:09 Hoe gaan we nou de weerstanden,
de 'Ja, maar-en', identificeren?
00:39:24:10 00:39:25:15 Hoe gaan we die wegnemen?
00:39:25:15 00:39:29:21 Zodanig dat we de goede waarden,
die we met elkaar in balans hebben gebracht,
00:39:29:22 00:39:34:23 tot aan het eind, tot aan de laatste
medewerker, geïmplementeerd krijgen?
00:39:34:24 00:39:37:04 Zodat die organisatie echt doet -
00:39:37:05 00:39:42:00 een beetje wat jij hebt laten zien
in je eerste illustratie.
00:39:43:00 00:39:47:23 Je hebt toch in een hele korte tijd
heel veel ondernemers geholpen.
00:39:48:12 00:39:51:06 Dat is wel uiteindelijk
wat je met elkaar wilt.
00:39:52:04 00:39:54:20 We gaan naar de tweede ronde.
00:39:54:20 00:39:59:07 Het heeft iets meer tijd gekost,
dus ik moet toch weer door.
00:39:59:07 00:40:00:24 Zo gaat het altijd hier.
00:40:01:22 00:40:05:02 Ja? -(?)
Ja, graag.
00:40:05:02 00:40:06:08 -...stellingen.
00:40:06:09 00:40:07:21 Terwijl het gesprek gaande was,
00:40:07:22 00:40:11:03 hebben we 3 stellingen gedeeld
met alle deelnemers,
00:40:11:04 00:40:15:01 onder andere naar aanleiding van het artikel
in Trouw een aantal weken geleden
00:40:15:02 00:40:16:07 met de 2 SG's.
00:40:16:16 00:40:19:07 Die hebben als inspiratie gediend.
00:40:19:17 00:40:21:10 De eerste stelling was:
00:40:21:10 00:40:25:22 "Transparantie is een kans om te laten zien hoe
overheidsprofessionals kundig advies geven."
00:40:25:22 00:40:27:19 Daar was iedereen het unaniem mee eens.
00:40:27:19 00:40:29:18 Dus daar hoeven we niet lang
bij stil te staan.
00:40:29:19 00:40:34:01 -Het is wel een mooi gegeven
dat iedereen het ermee eens is.
00:40:34:02 00:40:35:08 -Dus dat is een mooie.
00:40:35:08 00:40:38:12 -Ik denk dat de bestuurders
het er niet altijd mee eens zijn.
00:40:38:13 00:40:41:14 -We kunnen niet zien
wie er allemaal bij zijn.
00:40:41:23 00:40:45:06 En "Transparantie leidt ertoe
dat niet alles meer wordt opgeschreven."
00:40:45:07 00:40:47:22 Dat kwam net letterlijk voorbij op tafel.
00:40:47:23 00:40:51:06 Daar zie je toch dat het merendeel zegt:
'Ja, eens.'
00:40:51:07 00:40:53:16 Dat is dus wat er kennelijk wel gebeurt
00:40:53:17 00:40:56:10 als er veel waarde wordt gehecht
aan transparantie
00:40:56:11 00:40:58:15 of opdracht wordt gegeven
tot transparantie.
00:40:58:15 00:41:01:16 Dan zegt toch een groot deel:
'Dan gaan we niet meer alles opschrijven.'
00:41:01:17 00:41:03:06 'Dan zoeken we elkaar wel op.'
00:41:03:06 00:41:07:04 'Of we plegen een telefoontje
in plaats van het sturen van een WhatsApp.'
00:41:07:04 00:41:09:00 -We snappen het proces.
00:41:09:00 00:41:12:23 Maar het is eigenlijk een indicatie van:
niet voldoende veilig. -Ja, precies.
00:41:12:24 00:41:16:01 -Als het niet voldoende veilig is...
00:41:16:02 00:41:18:02 Bij organisaties
zie je dat soms heel praktisch.
00:41:18:03 00:41:19:10 Dan komen ze bij je binnen.
00:41:19:10 00:41:23:17 Ik ben ook een paar keer directeur geweest
ergens, en dan gaat die deur even dicht.
00:41:23:24 00:41:26:19 En dan weet je het eigenlijk al.
00:41:26:20 00:41:28:24 'Ze praten hier over elkaar;
00:41:29:00 00:41:33:20 ze willen dat niet van elkaar weten
of ze durven niet alles open te zeggen.'
00:41:33:21 00:41:36:15 Dat zijn van die hele kleine indicaties.
00:41:36:23 00:41:41:14 -Dat schuurt echt met de waarden die aan
het begin door de meesten werden gedeeld:
00:41:41:14 00:41:44:19 betrouwbaarheid en transparantie.
Dit schuurt daar mee.
00:41:44:19 00:41:46:16 -Ik herinner me een directeur
van de Sociale Dienst.
00:41:46:17 00:41:50:04 Die keek, om dit te kunnen zien,
naar de bevoorschotting.
00:41:50:10 00:41:54:18 Want hij zei: 'Als het wat onveiliger wordt,
dan beginnen mensen langer te praten.
00:41:54:18 00:41:56:23 Dan duurt die koffiepauze te lang.
00:41:56:24 00:42:00:06 En aan het eind van de week zijn
niet alle uitkeringen op tijd de deur uit
00:42:00:07 00:42:01:15 en dan gaan ze bevoorschotten.'
00:42:01:18 00:42:06:06 Hij kon aan de hoeveelheid voorschotten
die werden uitgekeerd
00:42:06:07 00:42:09:23 aan het eind van de week
zien of er onrust was in zijn organisatie.
00:42:10:20 00:42:15:10 -De laatste stelling is mede ingegeven
door een van de deelnemers zelf.
00:42:15:11 00:42:18:02 Die vroeg zich dat hardop af
aan de voorkant.
00:42:18:03 00:42:20:05 Dus die hebben we overgenomen
en voorgelegd.
00:42:20:06 00:42:22:10 "Een open overheid
selecteert nieuwe ambtenaren
00:42:22:11 00:42:26:21 niet meer alleen op de vaardigheid
politieke en bestuurlijke sensitiviteit."
00:42:27:12 00:42:33:12 Met als doel dan inderdaad
feitelijke adviezen te bevorderen.
00:42:33:12 00:42:35:09 -En kritische adviezen.
00:42:35:10 00:42:39:08 Niet alleen feitelijke,
maar ook kritische adviezen,
00:42:39:09 00:42:42:21 waar je durft te zeggen
dat er anders naar gekeken kan worden,
00:42:42:22 00:42:46:17 waar je durft te zeggen dat er
aan een bepaald besluit risico's zitten.
00:42:46:18 00:42:47:21 Dat, hè?
00:42:47:22 00:42:50:19 -Het merendeel is het eens
met die stelling.
00:42:51:12 00:42:55:03 -Dus wat minder selecteren
op politieke sensitiviteit.
00:42:55:03 00:42:57:07 Dat is misschien een van de oplossingen.
00:42:57:08 00:43:01:23 Misschien hebben we in Den Haag wel
te veel politiek-sensitieve professionals.
00:43:03:11 00:43:06:08 En krijg je daardoor een cultuur
00:43:06:08 00:43:09:22 waarin de dingen die gezegd moeten worden
niet gezegd kunnen worden.
00:43:09:23 00:43:11:12 Yes? Dankjewel.
00:43:11:13 00:43:14:24 De tweede ronde heeft ook
een aantal Mentimeter-vragen.
00:43:14:24 00:43:18:24 En je roept als er iets te melden is, hè?
00:43:19:13 00:43:24:14 Ik hoor dat niet allemaal,
dus je moet het heel duidelijk roepen.
00:43:24:14 00:43:27:00 Niet hele stille signalen geven;
dan zie ik ze niet.
00:43:28:05 00:43:29:12 Gewoon lekker bot.
00:43:31:12 00:43:33:11 Changé, zullen we?
00:43:33:11 00:43:36:12 Ik kom straks misschien weer
op jullie terug.
00:44:01:19 00:44:03:09 Mag ik vragen of iemand...
00:44:04:14 00:44:08:09 Kan iemand van de organisatie
die klok ergens anders neerzetten?
00:44:09:07 00:44:11:04 Heeft iemand van de organisatie
dat gehoord?
00:44:16:03 00:44:17:06 -Ik geloof het niet.
00:44:17:06 00:44:19:00 -Iedereen is heel erg druk.
00:44:23:03 00:44:26:10 -Wat moet er gebeuren?
-Het gaat gebeuren.
00:44:28:07 00:44:30:21 Ik kan niet op de klok letten.
00:44:35:13 00:44:37:16 -Beter? -Ja.
-Wel handig.
00:44:39:06 00:44:41:23 Het is een klein hulpmiddel
dat ik nodig heb
00:44:41:24 00:44:44:22 om een beetje op de tijd te letten.
00:44:44:22 00:44:46:20 We zijn met veel mensen.
00:44:46:20 00:44:51:03 Het is een onderwerp
waar veel mensen van zeggen:
00:44:51:04 00:44:53:03 'Misschien is dat wel
de kern van het vraagstuk
00:44:53:03 00:44:56:14 als het gaat over informatiehuishouding.'
00:44:57:21 00:44:59:10 Het gaat over gedragsverandering.
00:44:59:11 00:45:04:14 Het gaat over: kunnen we met elkaar
een helder stel van waarden definiëren
00:45:04:14 00:45:06:03 waar we met elkaar aan moeten voldoen?
00:45:06:04 00:45:09:12 Daar gaan we in deze tweede ronde
over praten:
00:45:09:13 00:45:12:21 kunnen we dan maatregelen
met elkaar nemen
00:45:12:21 00:45:19:02 die ervoor zorgen dat we ons
conform die waarden gaan gedragen?
00:45:19:02 00:45:20:15 Welke weerstanden zijn er dan?
00:45:20:16 00:45:23:16 En wat gaan we er dan aan doen?
00:45:24:24 00:45:27:02 Bob, de eerste.
00:45:28:03 00:45:33:09 Jij werkt bij Dijksterhuis & van Baaren.
-Klopt.
00:45:33:15 00:45:36:13 -Kan jij iets vertellen over
werkveiligheid bij de brandweer?
00:45:36:13 00:45:38:19 Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp.
00:45:38:20 00:45:43:16 Hoe zorg jij ervoor
dat die waarde van veiligheid,
00:45:43:16 00:45:46:02 in dit geval werkveiligheid,
00:45:46:03 00:45:49:01 tot stand komt
in zo'n brandweerorganisatie,
00:45:49:02 00:45:54:22 waar toch best wel
een heftige machocultuur heerst?
00:45:54:22 00:45:59:24 Als ik mij de brandweermannen waar ik mee
werkte in het verleden voor de geest haal,
00:46:00:00 00:46:04:18 dan zijn dat enorme macho's
die zeggen: 'Doe ik wel even.'
00:46:07:02 00:46:10:21 -Misschien goed om kort even te zeggen:
ik ben gedragspsycholoog.
00:46:10:22 00:46:13:07 Ik werk voor Dijksterhuis & van Baaren.
00:46:13:08 00:46:17:16 Dat zijn 2 hoogleraren Sociale Psychologie
en die zijn ooit gestart met het idee:
00:46:17:16 00:46:21:14 'Er is heel veel kennis over
het effectief veranderen van gedrag.'
00:46:21:14 00:46:26:09 'Maar we zien dat het heel vaak niet
effectief wordt toegepast in de praktijk.'
00:46:26:24 00:46:32:20 Dit vraagstuk over de brandweer
heb ik een aantal jaren geleden behandeld.
00:46:33:13 00:46:36:16 Een van de dingen
die we in al onze projecten zien,
00:46:36:16 00:46:40:04 of het nou over de brandweer gaat
of allerlei andere thema's die we behandelen,
00:46:40:04 00:46:43:16 is dat we vaak praten
in hele abstracte termen
00:46:43:16 00:46:45:16 over het doel dat we willen bereiken.
00:46:45:17 00:46:47:20 Dat begrijp ik ook;
we willen bepaalde waarden zien.
00:46:47:21 00:46:49:09 We willen een bepaalde mindset zien.
00:46:49:10 00:46:53:08 Dus we houden ons bezig met de mindset
die we bij een persoon willen zien.
00:46:53:21 00:46:56:23 Wat we als grote doel hebben,
00:46:56:23 00:46:59:10 welke waarden we graag
van onze medewerkers willen zien.
00:47:00:09 00:47:05:22 Maar uiteindelijk is die mindset altijd
een opeenschakeling van allerlei gedragingen.
00:47:05:23 00:47:09:11 Dus als we een probleem hebben, dan zijn het
hele concrete probleemgedragingen.
00:47:09:12 00:47:10:23 Als we een bepaald doel willen bereiken,
00:47:10:23 00:47:14:06 dan gaat dat ook door middel van
allerlei concrete gedragingen.
00:47:14:07 00:47:16:02 Wat wij heel veel doen in ons werk
00:47:16:03 00:47:20:21 is heel concreet en klein maken
welk gedrag we willen zien van de doelgroep
00:47:20:21 00:47:22:03 en dat analyseren.
00:47:22:22 00:47:24:19 Als het gaat over de brandweer...
00:47:25:16 00:47:29:04 Wat de brandweer uiteindelijk wil,
is dat medewerkers veiliger werken.
00:47:29:05 00:47:32:16 Maar dat is weer zo'n abstracte waarde.
-Mooi.
00:47:32:16 00:47:34:18 -Dus wat we daar zagen...
00:47:34:19 00:47:36:00 Hoe gaan we dat aanpakken?
00:47:36:01 00:47:38:22 En hoe kun je nou effectief
daadwerkelijk gedrag veranderen?
00:47:39:18 00:47:42:20 Gedrag is complex,
maar er zijn wel methodes om dat te doen.
00:47:42:20 00:47:45:13 De methode om dat te doen,
is om dat goed te analyseren.
00:47:45:13 00:47:49:17 Daarvoor heb je kennis nodig over:
waar komt gedrag überhaupt vandaan?
00:47:50:19 00:47:53:20 Om dat goed te analyseren
moet je heel duidelijk hebben:
00:47:53:20 00:47:56:24 'Ik wil dit gedrag zien
van die brandweerman.'
00:47:56:24 00:48:01:06 Je veilig gedragen betekent
in het thema (?)
00:48:01:07 00:48:03:02 veilig werken met gevaarlijke stoffen.
00:48:03:02 00:48:05:05 Gevaarlijke stoffen
zijn stoffen die je niet ziet
00:48:05:06 00:48:08:14 die op lange termijn
ervoor zorgen dat mensen ziek worden.
00:48:08:15 00:48:11:08 Daar moeten brandweermannen en -vrouwen
van alles voor doen.
00:48:11:09 00:48:14:04 Die moeten hun pak goed behandelen;
die moeten een masker opzetten.
00:48:14:05 00:48:18:16 In dit geval hoort alleen één van
die kleine gedragingen bij een mindset.
00:48:18:17 00:48:22:00 'Ik ben een brandweerman of -vrouw
die zich veilig gedraagt in het werk.'
00:48:22:01 00:48:24:16 Is dus goed omgaan
met al die middelen die ze dragen.
00:48:25:02 00:48:28:23 Uiteindelijk zijn we dat heel concreet -
dat heel klein maken.
00:48:28:24 00:48:30:23 Dat hebben we onderzocht.
00:48:31:04 00:48:34:13 Dat is een hele actieve manier
om dat te doen.
00:48:34:13 00:48:36:23 Dan ga je in gesprek;
dan ga je onderzoek doen.
00:48:36:24 00:48:38:08 Dan ga je meelopen.
00:48:38:08 00:48:40:02 Om echt een idee te krijgen van:
00:48:40:03 00:48:42:15 heel concreet, dit is probleemgedrag,
en dit is het doelgedrag.
00:48:42:16 00:48:44:19 En waarom doen mensen dat wel of niet?
00:48:45:06 00:48:49:02 Een van de dingen die we
in ieder geval zagen binnen de brandweer...
00:48:49:16 00:48:52:08 Ik zou niet zeggen dat het
een volledige machocultuur is.
00:48:52:09 00:48:55:08 Er zit een hele mix
van allerlei types in.
00:48:55:09 00:48:58:05 Maar wat kenmerkend was
van iedereen daar
00:48:58:06 00:49:01:20 is dat ze bereid zijn om letterlijk
door het vuur te gaan voor een ander.
00:49:01:20 00:49:03:10 Dat is een hele sterke waarde
00:49:03:11 00:49:07:04 waar je graag het gewenste gedrag
aan op zou willen hangen.
00:49:08:03 00:49:09:24 Dat is een van de dingen
die we hebben gedaan.
00:49:10:20 00:49:13:09 Volgens mij gaan we straks
nog even die casus laten zien.
00:49:14:13 00:49:16:18 Wat ik er voor nu over wil zeggen is:
00:49:16:18 00:49:20:12 je kunt niet alleen via die waarden
inspelen op die brandweerman.
00:49:20:13 00:49:23:16 Als je gaat kijken en analyseren
waarom die dat wel of niet doet,
00:49:23:17 00:49:25:10 zit het 'm ook in hele praktische dingen.
00:49:25:11 00:49:30:18 In dit geval ging het over je masker
lang genoeg ophouden na een incident.
00:49:30:18 00:49:33:11 Maar dat doe je niet, omdat je het
er misschien niet mee eens bent,
00:49:33:12 00:49:36:11 omdat je sceptisch bent over die kennis
over gevaarlijke stoffen
00:49:36:12 00:49:39:19 of omdat je zegt:
'Praktisch zit het me niet lekker.'
00:49:39:20 00:49:41:21 Er zijn allerlei factoren
die van invloed zijn
00:49:41:22 00:49:45:21 op het wel of niet laten zien van wat we
uiteindelijk willen van die persoon.
00:49:45:22 00:49:50:24 -Lukt het je dan uiteindelijk om de weerstand
te breken, als ik het heel simpel zeg?
00:49:50:24 00:49:54:22 Want uiteindelijk wil je
aan het eind van de dag het resultaat,
00:49:54:22 00:49:56:23 dat de mensen zich veilig gedragen,
00:49:56:23 00:50:00:02 zodat ze niet over 20 jaar
of misschien al eerder
00:50:00:03 00:50:04:18 met een ziekte worden geconfronteerd
die hun gedrag heeft veroorzaakt?
00:50:05:11 00:50:06:12 -Ik denk dat dat...
00:50:07:08 00:50:08:23 Een van de valkuilen die we zien,
00:50:08:24 00:50:10:22 is het niet concreet maken
van het doelgedrag.
00:50:10:22 00:50:13:16 Het andere is:
als we gedrag willen veranderen -
00:50:13:17 00:50:17:06 het werd net ook genoemd -
dat mensen bepaalde weerstanden hebben.
00:50:17:07 00:50:20:11 Theoretisch gezien
zijn er 3 typen weerstanden.
00:50:20:11 00:50:24:22 Je hebt de weerstand die ontstaat vanuit
bepaalde basale behoeften die we hebben.
00:50:24:23 00:50:26:04 Die zijn vaak in gevaar.
00:50:26:05 00:50:29:04 Bijvoorbeeld je behoefte aan autonomie
of je behoefte aan zekerheid.
00:50:29:21 00:50:33:14 Wat we vaak zien,
is dat die weerstanden een belemmering zijn.
00:50:33:14 00:50:37:07 Als wij willen gaan motiveren
en mensen willen inspireren van:
00:50:37:08 00:50:40:02 'Ga naar dat doel dat we stellen.'
00:50:40:02 00:50:41:21 Dat er allerlei barrières zitten.
00:50:41:21 00:50:44:15 Die wil je ook goed kunnen analyseren.
Dat hebben we hier ook gedaan.
00:50:44:15 00:50:49:17 Dan zie je dat een van die barrières is
dat mensen sceptisch zijn.
00:50:49:18 00:50:53:07 Maar ook dat mensen in interventies
de kennis al hebben.
00:50:53:07 00:50:57:24 Dat horen we hier ook vaker:
90% van de medewerkers binnen de overheid
00:50:58:00 00:51:00:18 is het ermee eens
dat je goed moet omgaan met informatie.
00:51:00:19 00:51:02:19 Het gaat niet over een kennisgebrek.
00:51:02:20 00:51:05:11 Maar het gaat erover
dat je er soms niet aan toe komt.
00:51:06:13 00:51:10:03 Los van de weerstanden, bijvoorbeeld
tegen degene die het jou vertelt
00:51:10:04 00:51:11:23 of tegen de inhoud van de boodschap,
00:51:11:24 00:51:14:06 heb je ook weerstand
tegen verandering an sich.
00:51:15:07 00:51:19:07 Dat is iets wat je heel goed kan doorbreken
door gewenst gedrag heel makkelijk te maken
00:51:19:07 00:51:21:01 of dat heel goed te faciliteren.
00:51:21:02 00:51:26:04 Daarom begrijp ik dat wat er in de jaren
hiervoor is gedaan met automatisering helpt,
00:51:26:04 00:51:28:19 maar je wilt het hele pakket doen;
je wilt weerstanden wegnemen;
00:51:28:20 00:51:29:23 de omgeving goed inrichten.
00:51:29:24 00:51:34:10 -Dan moet je wel, wat we daarnet hoorden,
de goede ICT-keuzes maken.
00:51:34:11 00:51:39:18 Dat je ook ICT-keuzes
of technische keuzes kunt maken
00:51:39:19 00:51:44:03 die juist helemaal niet
het technisch excellente gedrag,
00:51:44:04 00:51:46:01 zoals Thijs dat net noemde,
uitlokt.
00:51:46:01 00:51:49:01 Maar in tegendeel, eigenlijk
volstrekt bureaucratisch gedrag.
00:51:49:02 00:51:50:24 Dat betekent wel dat je weer...
00:51:51:00 00:51:54:05 We hoorden net bijvoorbeeld
dat je moet blijven staan,
00:51:54:06 00:51:57:20 ook als je een algoritme gaat toepassen
in je systeem, dat je zegt: nee.
00:51:57:21 00:52:02:19 In dit geval is dat voor de bulk van de
informatieverwerking buitengewoon verstandig.
00:52:02:19 00:52:05:15 Want alleen als ik dat doe,
kan ik ook het maatwerk doen.
00:52:05:16 00:52:07:14 En als ik niet het algoritme gebruik,
00:52:07:14 00:52:11:08 ben ik zo veel tijd aan standaard werk kwijt
dat ik het maatwerk niet meer kan doen.
00:52:11:09 00:52:14:19 Dat soort werk doe je dan.
-Ja.
00:52:15:05 00:52:20:22 -Mooi. Ik ga even naar
de Overheidsmanager van het Jaar.
00:52:21:09 00:52:23:19 We hebben een Overheidsambtenaar
van het Jaar in ons midden,
00:52:23:19 00:52:26:03 maar we hebben ook
een Overheidsmanager van het Jaar.
00:52:26:10 00:52:27:20 Dat is niet per ongeluk.
00:52:27:21 00:52:30:24 Omdat die waarden ons op dit moment
heel erg bezighouden,
00:52:30:24 00:52:35:22 zie je dat dat belangrijk is in de waardering
van mensen die dat goed doen.
00:52:36:16 00:52:39:12 Nanette, jij bent DG van de Douane.
00:52:40:09 00:52:44:19 En dus Overheidsmanager van het Jaar 2022.
00:52:45:17 00:52:48:17 Jij bent vooral bezig geweest in de Douane
00:52:48:17 00:52:50:23 met waardegedreven werken
voor elkaar krijgen.
00:52:51:08 00:52:55:24 Kan jij iets vertellen over de weerstanden
die je in dat proces dat je hebt doorgemaakt
00:52:56:00 00:52:58:07 bent tegengekomen
en hoe je daar mee bent omgegaan?
00:52:59:09 00:53:02:11 -Dankjewel.
Nanette van Schelven, DG Douane.
00:53:02:17 00:53:04:12 Sinds 4,5 jaar.
00:53:04:24 00:53:10:11 Een van de redenen waarom ik
voor die prijs in aanmerking ben gekomen
00:53:10:11 00:53:16:22 hing samen met het aanpakken van een
'wicked problem' voor de organisatie zelf.
00:53:17:07 00:53:21:07 Dat is de mate waarin wij
te maken hebben met corruptie.
00:53:21:18 00:53:23:17 En integriteit.
00:53:24:00 00:53:27:00 Iedereen die bij de Douane werkt,
wil het goede doen
00:53:27:01 00:53:28:11 en wil integer zijn.
00:53:28:12 00:53:31:22 En tegelijkertijd hebben we op dat punt
een probleem.
00:53:32:04 00:53:36:24 Eigenlijk was het ook een onderwerp
dat heel lastig aan te raken was,
00:53:37:00 00:53:41:15 want het druist in tegen de loyaliteit
en het vakmanschap dat mensen voelen
00:53:41:16 00:53:42:17 voor die dienst.
00:53:42:21 00:53:45:03 Dus het werd wat gebagatelliseerd.
00:53:45:04 00:53:47:01 Het is een enkeling;
het zijn rotte appels.
00:53:47:01 00:53:48:18 Ze moeten zo snel mogelijk weg.
00:53:49:00 00:53:52:17 En er werd niet verdiept in:
wat is het probleem eigenlijk?
00:53:53:08 00:53:55:21 Dus waar ik mee ben begonnen is:
00:53:55:22 00:54:01:11 we hebben onderzoek laten uitvoeren naar
niet zozeer: hoe corrupt is de dienst?
00:54:01:20 00:54:04:00 Maar: hoeveel risico lopen wij?
00:54:04:06 00:54:06:06 Hoe veilig zijn onze mensen?
00:54:06:15 00:54:09:22 Hoe wordt er op ons geaasd
in de buitenwereld
00:54:09:23 00:54:12:10 omdat wij als Douane heel veel weten?
00:54:12:23 00:54:16:19 Door op een andere manier
naar dit probleem te kijken,
00:54:16:20 00:54:18:01 dus vanuit een waarde,
00:54:18:02 00:54:21:10 de waarde van de zorg voor de mensen,
de veiligheid voor de mensen,
00:54:21:11 00:54:24:16 kreeg het een hele andere dimensie
in de dienst zelf.
00:54:25:17 00:54:27:03 Toen dat onderzoek er lag,
00:54:27:04 00:54:30:02 zijn wij aan de slag gegaan
met de Verbeteragenda
00:54:30:02 00:54:33:14 en een theatervoorstelling,
die heeft geleid tot bewustwording,
00:54:33:15 00:54:35:04 wat dit is een onderzoek
00:54:35:05 00:54:40:07 en ik leid een organisatie waar
waar heel veel mensen buiten werken
00:54:40:08 00:54:42:19 en iets minder
dat soort dikke rapporten lezen.
00:54:43:01 00:54:46:01 Maar wat hebben we gedaan?
We hebben een theaterstuk laten maken
00:54:46:01 00:54:51:00 en daar zijn van de 6.000 mensen
er 5.300 naartoe gegaan.
00:54:51:01 00:54:53:09 Het theaterstuk ging over...
00:54:54:13 00:54:58:14 ...de veiligheid van medewerkers,
de kwetsbaarheid van medewerkers
00:54:58:14 00:55:00:11 op die buitenwereld.
00:55:01:02 00:55:02:11 En het onvermogen.
00:55:02:12 00:55:05:19 Want dan kom je vervolgens bij:
iedereen wil natuurlijk integer zijn.
00:55:05:19 00:55:10:18 En iedereen wil bijdragen
aan die organisatie.
00:55:10:19 00:55:13:13 Maar het zit tegelijkertijd met:
hoe dan?
00:55:13:20 00:55:15:22 Met een stuk handelingsverlegenheid.
00:55:16:10 00:55:20:04 Wat we hebben gedaan
naar aanleiding van dat theaterstuk is:
00:55:20:05 00:55:24:08 gekeken: welke onderwerpen
leven nou echt op de werkvloer
00:55:24:08 00:55:31:08 die mensen belemmeren in
weerbaarder worden?
00:55:31:11 00:55:35:16 Wat kan ik wegnemen voor mensen?
00:55:35:24 00:55:39:06 Een heel klein voorbeeld was:
de speurhondengeleiders
00:55:39:07 00:55:41:19 die allemaal een bus hebben
00:55:41:19 00:55:45:02 met daarop groot "Douane"
en strepen van de Douane.
00:55:45:08 00:55:50:11 Die hond neem je ook mee naar huis,
dus die bus staat voor je huis.
00:55:50:12 00:55:53:00 Iedereen kan zien
dat je bij de Douane werkt.
00:55:53:01 00:55:55:06 Daarmee ben je dus een 'sitting duck'.
00:55:56:12 00:56:02:03 Zoiets doorbreken en zeggen:
'Als jij dat wilt' - niet iedereen wil dat -
00:56:02:03 00:56:05:06 'gaan we van die gestreepte
en geletterde auto's af
00:56:05:06 00:56:09:15 en zorgen we dat je
niet meer zo zichtbaar bent.'
00:56:09:16 00:56:12:23 Daarmee draag je bij aan
het veiligheidsgevoel van mensen.
00:56:12:23 00:56:14:14 Een andere was:
werken onder nummer.
00:56:14:15 00:56:21:08 Dat is bij uitvoeringsorganisaties
zoals de politie et cetera gebruikelijk.
00:56:21:09 00:56:23:03 Je werkt niet meer onder je naam.
00:56:23:03 00:56:26:18 Wij hebben een uniform en daar staat je naam
op; er kan ook gewoon je nummer op staan.
00:56:26:18 00:56:29:01 Dat maakt je al een stuk minder zichtbaar.
00:56:29:08 00:56:30:24 Als je Jansen heet, is het niet zo erg.
00:56:31:00 00:56:33:09 Ik heet Van Schelven;
daar zijn er iets minder van.
00:56:34:01 00:56:35:14 Dat soort dingen.
00:56:35:14 00:56:40:06 Dus ook laten zien
dat het je ernst is
00:56:40:07 00:56:42:06 en dat je luistert naar
waar mensen mee zitten.
00:56:42:07 00:56:46:10 -Het zijn allebei eigenlijk voorbeelden
waar je een stukje transparantie weghaalt.
00:56:47:11 00:56:51:09 Want in plaats van een naam
heb ik nu een nummer tegenover me.
00:56:52:04 00:56:54:23 Ik heb bij sociale diensten gewerkt.
00:56:54:24 00:56:57:15 Daar zeiden sommige mensen
die een uitkering wilden hebben
00:56:57:16 00:56:59:19 die gewelddadig waren van:
'Ik weet waar jij woont.'
00:56:59:19 00:57:01:14 'Ik weet waar je kinderen
naar school gaan.'
00:57:01:21 00:57:05:07 Dan durf je misschien toch net
00:57:05:07 00:57:08:01 een beslissing niet te nemen
die je wel zou moeten nemen.
00:57:08:01 00:57:10:09 Dus het grappige is dat beide voorbeelden...
00:57:10:13 00:57:15:24 Dat die naam niet meer op die auto staat,
is toch eigenlijk...
00:57:16:05 00:57:18:04 Daar hadden we het net ook over.
00:57:18:11 00:57:21:19 Dat is een klein stukje
afname van transparantie,
00:57:21:20 00:57:24:18 dus volledige transparantie is niet altijd...
00:57:25:07 00:57:28:08 Het is een weging.
Dat geldt bijvoorbeeld ook met privacy.
00:57:29:04 00:57:34:09 Wij zijn bijvoorbeeld ook begonnen met
dieper screenen op nieuwe medewerkers.
00:57:34:10 00:57:37:02 We willen ook heel graag naar dieper screenen
00:57:37:03 00:57:40:16 van mensen die bij ons werken,
eens in de zoveel jaar.
00:57:40:17 00:57:45:20 Dat tast een stukje privacy aan,
want je wordt door het systeem gehaald.
00:57:45:20 00:57:48:03 Dus dat is een balans
waar je naar moet zoeken.
00:57:48:04 00:57:51:16 Wat ik zie, is dat het vaak
zo zwart-wit wordt gebracht.
00:57:51:16 00:57:54:04 En als je dan naar de werkvloer gaat
en je gaat luisteren,
00:57:54:04 00:57:57:04 dan zie je dat mensen
heel graag die balans opzoeken.
00:57:57:05 00:58:01:00 Die willen helemaal niet dat gesprek
polariseren en zwart-wit,
00:58:01:00 00:58:03:17 maar die willen wel weten
waarom iets gebeurt
00:58:03:18 00:58:05:21 en die willen wel weten van:
00:58:05:22 00:58:09:13 'Als u dan zorgt voor die screening,
wat krijg ik er dan voor terug?'
00:58:09:13 00:58:10:23 'Mag ik dan onder nummer werken?'
00:58:10:23 00:58:15:14 'Of mag ik dan een bus hebben
waar die strepen niet op staan?'
00:58:15:14 00:58:20:15 Dus je moet een aanpak hebben
waarbij je echt de medewerkers betrekt,
00:58:20:16 00:58:23:07 die in balans is met wat zij willen,
00:58:23:07 00:58:26:21 en onze klanten,
burgers en bedrijven waar we voor werken,
00:58:26:22 00:58:30:04 maar ook die medewerkers verdienen.
En dat is zoeken.
00:58:30:05 00:58:33:01 -Dat is zoeken, maar dat is ook
het open gesprek voeren.
00:58:33:02 00:58:37:08 En eigenlijk ook wat Bob daarnet zei:
'Dan moet je ook concreet worden.'
00:58:37:16 00:58:43:12 Want zo'n algemene waarde
van veiligheid of van transparantie...
00:58:43:12 00:58:45:03 Hoe hoger de abstractie,
00:58:45:04 00:58:47:16 hoe schoner de imaginatie,
heb ik ooit geleerd.
00:58:47:17 00:58:51:00 We kunnen ons er prachtige dingen
bij voorstellen, maar je kunt er niks mee.
00:58:51:08 00:58:54:19 Dus op het moment dat je praktisch wordt
en zegt: 'Voor jou betekent veiligheid
00:58:54:20 00:58:57:22 dat je met een onherkenbare bus
thuis wilt kunnen komen.'
00:58:58:13 00:59:00:06 Dan maak je het heel concreet.
00:59:00:07 00:59:03:09 Eigenlijk is jouw verhaal:
als je dat op die manier doet,
00:59:03:10 00:59:06:11 in goede interactie
met elkaar de balans zoeken,
00:59:06:12 00:59:10:06 dan lukt het
om het gedrag te veranderen.
00:59:10:15 00:59:15:01 -Ja, integriteit en veiligheid
zijn containerbegrippen
00:59:15:02 00:59:18:00 en als je niet oppast,
dan blijf je aan die bovenkant
00:59:18:00 00:59:19:18 waar iedereen het over eens is.
00:59:19:18 00:59:21:12 Maar als je hem tastbaar maakt,
00:59:21:13 00:59:24:05 dan zie je waar de belangen
kunnen botsen,
00:59:24:06 00:59:26:04 waar je met elkaar
over in gesprek moet,
00:59:26:05 00:59:28:18 maar waar je ook heel concreet
een stap laat zien.
00:59:28:19 00:59:30:11 En dat motiveert mensen.
00:59:31:02 00:59:33:19 -Nou ben jij een manager.
00:59:34:12 00:59:36:14 Sommigen zouden zelfs zeggen:
een bestuurder.
00:59:37:13 00:59:44:16 Marie Louise Borsje zegt: 'Leidinggevenden
hebben hier een hele belangrijke rol in.'
00:59:44:16 00:59:46:21 Daar is ook een Mentimeter-vraag
over gesteld.
00:59:47:22 00:59:50:20 -Klopt. Ik heb net even gekeken naar
00:59:50:21 00:59:55:01 welk gedrag in het kader van de verbetering
van de informatiehuishouding nodig is.
00:59:55:01 00:59:57:06 Daar springen er een aantal uit.
00:59:57:14 01:00:01:09 Openheid, verantwoordelijkheid,
duidelijkheid en eigenaarschap.
01:00:01:16 01:00:03:14 Blijft nog steeds wat abstract,
01:00:03:15 01:00:06:16 maar krijgt wel een beetje gevoel
met welke kant dat op gaat.
01:00:06:17 01:00:11:00 Daarna hebben we de vraag gesteld:
"In hoeverre zie je dat gedrag
01:00:11:01 01:00:13:18 nou eigenlijk al terugkomen
bij de volgende doelgroepen?"
01:00:13:19 01:00:17:23 Daar zie je dat de bestuurders
toch nog wat achterblijven
01:00:17:24 01:00:19:09 volgens deze deelnemers.
01:00:20:14 01:00:24:13 In ieder geval de medewerkers
en daarna gaat het redelijk gelijk op.
01:00:24:14 01:00:27:14 Managers, overheidspartners
of andere partners.
01:00:29:03 01:00:32:01 Het geeft mooi inzicht van
hoe er in ieder geval naar gekeken wordt.
01:00:32:02 01:00:33:16 Dat er dus wel degelijk verschil is
01:00:33:17 01:00:36:10 afhankelijk van de doelgroep
die je voor je hebt.
01:00:36:10 01:00:39:15 -Er is dus echt wel wat te doen
en dat begint bij leidinggevenden,
01:00:39:15 01:00:41:24 of dat dan bestuurders zijn
of managers,
01:00:42:00 01:00:44:15 dat zijn 2 lagen leidinggevenden.
01:00:44:16 01:00:46:22 Marie Louise,
zou jij jezelf kunnen voorstellen
01:00:46:22 01:00:50:18 en dan kunnen vertellen
wat jij belangrijk vindt aan het gedrag,
01:00:50:19 01:00:54:01 en misschien wel voorbeeldgedrag,
van leidinggevenden.
01:00:54:10 01:00:55:22 -Mijn naam is Marie Louise Borsje
01:00:55:23 01:01:00:22 en ik werk voor de Rijksacademie voor
Digitalisering en Informatisering Overheid,
01:01:00:22 01:01:02:04 kortweg RADIO.
01:01:03:12 01:01:08:01 Wij - 'leiden op'
is een beetje een groot woord,
01:01:08:02 01:01:12:22 maar wij verzorgen cursussen
en lesmateriaal
01:01:12:23 01:01:15:08 voor mensen die niet in de IT werken
01:01:15:08 01:01:17:00 over digitalisering.
01:01:17:13 01:01:20:15 Onder andere ook voor leidinggevenden,
01:01:20:16 01:01:25:09 voor mensen die in de ABD-groep zitten
en zelfs in de topmanagementgroep zitten.
01:01:25:19 01:01:30:19 Dat signaal krijgen wij ook
van mensen op de werkvloer die zeggen:
01:01:30:20 01:01:36:02 'Leidinggevenden moet het voorbeeldgedrag
tonen en ze blijven daarbij achter.'
01:01:37:11 01:01:40:14 De groepen die wij dan zien,
01:01:40:15 01:01:44:22 zijn wel de meest enthousiaste mensen,
die daarin meegaan.
01:01:45:06 01:01:50:16 Wat jij net zei over het zo concreet mogelijk
maken en hoe leid je dan mensen op?
01:01:50:17 01:01:55:01 Dat is ook door heel dicht bij
de dagelijkse praktijk te blijven.
01:01:55:08 01:01:59:21 Dus wij geven geen standaard cursus
en ook geen wasstraten.
01:01:59:22 01:02:05:06 Wasstraten: dat iedereen
door hetzelfde opleidingsprogramma moet.
01:02:05:06 01:02:07:18 Maar we kijken van:
waar zit die leidinggevende?
01:02:07:18 01:02:10:05 Waar is er behoefte aan?
En wat moet die leren?
01:02:10:13 01:02:13:24 Dan merk je op het gebied
van digitalisering...
01:02:14:05 01:02:17:05 Laatst zei iemand zo mooi:
'Op het moment dat het woord valt,
01:02:17:06 01:02:20:03 dan gaan leidinggevenden
onder een dekentje liggen.'
01:02:20:09 01:02:23:23 Want je krijgt ze heel erg moeilijk
in beweging.
01:02:25:07 01:02:27:13 Alsof het afstoot.
01:02:27:14 01:02:31:08 Overal hoor je digitalisering
en mensen voelen zich er onhandig in.
01:02:31:19 01:02:34:18 Misschien dat er ook wel
een stukje schaamte is,
01:02:34:19 01:02:38:09 dat je uiteindelijk niet meer gaat vragen
en dat je dingen niet meer weet.
01:02:38:14 01:02:43:01 Dat is op het hele spectrum
van digitalisering in feite.
01:02:43:01 01:02:47:13 Het gaat niet alleen over die grote
projecten van miljoenen,
01:02:47:14 01:02:51:09 waar je dan als leidinggevende
in moet sturen.
01:02:51:09 01:02:56:02 Maar ook heel simpel van:
Outlook en vragen over vaardigheden,
01:02:56:03 01:02:58:08 waar mensen dus
geen vragen meer over stellen,
01:02:58:08 01:03:00:09 omdat ze denken
dat ze dan dom gevonden worden.
01:03:00:17 01:03:04:11 Maar aan de andere kant: je moet wel
weten wat er onder die motorkap gebeurt,
01:03:04:12 01:03:06:18 wil je daar op kunnen sturen.
01:03:06:24 01:03:10:00 Dus we proberen mensen te verleiden
01:03:10:01 01:03:13:02 om nieuwsgierig te worden
en te gaan leren,
01:03:13:03 01:03:16:16 en in ieder geval de vraag te stellen
of op te gaan zoeken van:
01:03:16:17 01:03:18:11 'Wat kan ik hierin leren?'
01:03:18:12 01:03:22:04 Dan merk je wel dat mensen
die daarmee aan de slag gaan...
01:03:22:05 01:03:25:19 Ik heb vanmorgen weer
een masterclass afgerond.
01:03:25:19 01:03:31:04 ...dat ze aan de ene kant overweldigd zijn
door alles wat er speelt op dit moment
01:03:31:05 01:03:33:06 en ook wel zoiets hebben van:
01:03:33:07 01:03:39:21 'Het lijkt wel zo'n skateboard
dat onder je benen vandaan rolt.'
01:03:40:06 01:03:43:09 En aan de ander kant
ook wel heel erg hoopvol van:
01:03:43:09 01:03:45:22 'Er zijn toch wel dingen
waar we op kunnen gaan sturen
01:03:45:23 01:03:48:17 en wat dichter bij ons,
waar we echt wel grip op kunnen hebben.'
01:03:48:18 01:03:50:16 Dus daar proberen we mensen (?).
-Mooi.
01:03:50:17 01:03:54:10 Je probeert leidinggevenden in ieder geval
die nieuwsgierigheid aan te leren
01:03:54:11 01:03:57:03 en de openheid aan te leren,
01:03:57:03 01:04:00:14 dat zij niet alles weten,
en dat ze door die nieuwsgierigheid
01:04:00:15 01:04:03:21 ook de dingen die ze nog niet weten
langzaam maar zeker kunnen leren,
01:04:03:21 01:04:05:13 misschien van jongere collega's.
01:04:05:13 01:04:08:10 Leidinggevenden zijn gemiddeld wat ouder.
01:04:08:11 01:04:10:18 Dat past in je carrièrepatroon.
01:04:10:19 01:04:13:15 Dan is dat een manier
om dat met elkaar te doen.
01:04:13:15 01:04:16:19 -Uiteindelijk hoop je
dat het leren ervoor zorgt
01:04:16:20 01:04:18:24 dat mensen meer tijd krijgen.
01:04:19:00 01:04:22:10 Tijd om na te denken,
niet in die waan van de dag.
01:04:22:10 01:04:24:07 Maar het met elkaar erover te hebben:
01:04:24:08 01:04:26:21 welke ethische vraagstukken
komen we hier tegen?
01:04:26:22 01:04:30:18 Welke vraagstukken op het gebied van
mensenrechten komen we hier tegen?
01:04:30:24 01:04:32:24 Daar heb je ruimte voor nodig
01:04:33:00 01:04:34:11 en het gesprek met elkaar.
01:04:34:12 01:04:39:01 Daarin toont die leidinggevende
z'n leiderschap in feite,
01:04:39:02 01:04:41:00 en voorbeeldrol.
01:04:41:01 01:04:44:00 -Dus niet meer, wat ik toch
nog best wel vaak tegenkom,
01:04:44:00 01:04:48:15 met een zekere trots,
bij wijze van spreken, zelf zeggen van:
01:04:48:16 01:04:51:07 'Daar ben ik niet van;
daar heb ik niet zo veel verstand van.'
01:04:51:08 01:04:55:02 -En dat is raar. Want je komt er als manager
niet mee weg om te zeggen:
01:04:55:02 01:04:57:13 'Ik heb geen verstand van financiën.'
01:04:57:14 01:04:59:23 'Of wetgeving interesseert me niet.'
01:04:59:24 01:05:03:06 Maar je kunt wel zeggen:
'Digitalisering is mijn ding niet.'
01:05:03:07 01:05:06:05 Daar moeten we heel snel vanaf.
-Daar moeten we echt vanaf.
01:05:06:06 01:05:09:10 Dan geef je echt het verkeerde voorbeeld.
01:05:10:04 01:05:12:15 Honzik, welkom ook.
01:05:13:06 01:05:15:03 Jij heb hier onderzoek naar gedaan.
01:05:15:06 01:05:17:07 Gedragsonderzoek.
01:05:17:07 01:05:20:19 Kan je jezelf introduceren
en iets vertellen over
01:05:20:19 01:05:23:07 wat volgens jou de belangrijkste
weerstanden zijn
01:05:23:08 01:05:26:03 en hoe je die kunt doorbreken?
01:05:26:14 01:05:28:08 -Mijn naam is Honzik Pavel.
01:05:28:09 01:05:30:06 Ik werk voor het RDDI,
01:05:30:06 01:05:33:16 het Rijksprogramma voor
Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
01:05:34:04 01:05:39:23 Ik ben projectleider van een project
dat Gedrag in Overheidsinformatie heet.
01:05:40:01 01:05:46:03 Het doel van het project is om rijksbreed
een gedragsverandering voor elkaar te krijgen
01:05:46:04 01:05:50:16 in hoe rijksmedewerkers en leidinggevenden
met overheidsinformatie omgaan.
01:05:51:10 01:05:55:21 Om dat voor elkaar te krijgen hebben wij
een groot gedragsonderzoek laten uitvoeren.
01:05:55:22 01:06:00:13 Dat gedragsonderzoek heeft
een aantal mooie inzichten opgeleverd.
01:06:00:20 01:06:04:15 Een van de inzichten
die het ons heeft opgeleverd is:
01:06:04:15 01:06:08:13 als je het gedrag heel specifiek maakt,
wat Bob net ook al noemde:
01:06:08:13 01:06:11:17 als je kijkt naar gedagsverandering,
dan moet je het juist heel klein maken,
01:06:11:18 01:06:13:21 dus niet hoogover kijken,
01:06:13:22 01:06:16:09 maar: wat willen we nou echt veranderen?
01:06:16:10 01:06:19:05 We hebben gekeken naar
het opslaan van documenten.
01:06:19:06 01:06:23:01 We hebben ook gekeken naar
de sturende functie van leidinggevenden.
01:06:23:11 01:06:26:06 Je ziet bij beide onderwerpen
01:06:26:07 01:06:31:08 dat het gewoontegedrag eigenlijk
de allerbelangrijkste factor is
01:06:31:08 01:06:36:05 die een rol speelt en een verklaring geeft
waarom het gedrag is zoals het is.
01:06:37:01 01:06:39:22 Jouw vraag was:
welke weerstanden zie je vooral?
01:06:39:22 01:06:43:04 Eigenlijk de weerstand inertia,
zo wordt dat genoemd.
01:06:43:04 01:06:46:10 Dat is de weerstand
die zoiets betekent als:
01:06:46:11 01:06:49:13 'Ik vind het wel een goed idee
om het juiste gedrag te vertonen;
01:06:49:14 01:06:53:13 ik ben ook wel van plan om dat te doen,
maar ik vind het eigenlijk te moeilijk.'
01:06:53:13 01:06:56:16 'Het kost me te veel moeite;
ik heb het te druk, geen prioriteit.'
01:06:56:16 01:07:00:08 Die weerstand zien we ook
naar voren komen.
01:07:00:21 01:07:04:15 Wat wij nu aan het doen zijn
is kijken van:
01:07:04:15 01:07:08:08 als we weten dat dit de knoppen zijn
waar we aan willen draaien,
01:07:08:09 01:07:12:09 dan moeten we bepaalde
interventies gaan bedenken
01:07:12:10 01:07:14:08 die dit gaan oplossen.
01:07:14:08 01:07:16:11 Dat betekent dat we interventies
moeten gaan oplossen
01:07:16:11 01:07:18:24 die heel erg zitten
op het gedrag heel behapbaar maken,
01:07:18:24 01:07:23:07 dus het heel makkelijk en klein maken.
Dat voorbeeld is ook al benoemd.
01:07:24:15 01:07:29:07 En te zorgen dat dat automatisme,
dus dat gewoontegedrag, doorbroken wordt.
01:07:30:09 01:07:33:15 -Wat is het meest zorgwekkende
gewoontegedrag op dit onderwerp?
01:07:33:16 01:07:39:07 Of gaan we dat ook nog even
aan de Mentimeter...
01:07:39:08 01:07:44:22 -Er komen veel antwoorden die al zitten
in de toelichting van Honzik.
01:07:44:23 01:07:47:06 Maar er zitten er een paar in
die wel opvallen.
01:07:47:06 01:07:50:07 Ik zie een aantal keer terugkomen
dat kennisgebrek,
01:07:50:08 01:07:52:16 maar dan vooral het niet toegeven
van kennisgebrek
01:07:52:17 01:07:54:02 of bang zijn om een fout te maken,
01:07:54:03 01:07:57:21 dat komt meer dan gemiddeld
terug in de antwoorden.
01:07:58:21 01:08:00:23 In het verlengde daarvan ook onzekerheid
01:08:00:23 01:08:04:02 op het moment dat er een verandering
op ze af komt,
01:08:04:02 01:08:05:08 speelt heel erg mee.
01:08:05:08 01:08:09:10 Het wel willen maar niet kunnen,
komt ook een aantal keer terug.
01:08:09:14 01:08:12:12 Iemand noemt het zelfs meestribbelen.
01:08:12:13 01:08:17:15 Dus wel meedoen, maar je er eigenlijk
niet helemaal oké bij voelen.
01:08:19:00 01:08:20:17 Risicomijdend gedrag.
01:08:21:12 01:08:24:01 Voor de rest cynisme,
tijdgebrek, onbekendheid,
01:08:24:02 01:08:25:09 eigenlijk wel de meest bekende,
01:08:25:09 01:08:28:07 maar ik vind vooral kennisgebrek
en niet toegeven daarvan
01:08:28:08 01:08:31:08 een van de opvallende dingen
die meerdere keren terugkomt.
01:08:31:09 01:08:35:11 -Eigenlijk bijna schaamte dat je
er niet voldoende verstand van hebt
01:08:35:11 01:08:37:05 en dan er maar omheen praten
01:08:37:06 01:08:40:15 of misschien wel weer
abstractere begrippen gaan gebruiken,
01:08:40:16 01:08:43:10 want dan zijn we weer allemaal veilig.
Toch?
01:08:44:18 01:08:49:17 -Ja. Als ik weer even die onderzoeken
aanhaal die wij hebben gedaan,
01:08:49:18 01:08:53:19 dan zie je wel,
als je met mensen in gesprek gaat -
01:08:53:19 01:08:57:12 we hebben kwantitatief en kwalitatief
onderzoek gedaan, dus interviews gehouden.
01:08:57:13 01:08:59:02 Als je kijkt naar de interviews,
01:08:59:03 01:09:02:15 dan zie je dat mensen
heel veel verschillende argumenten geven.
01:09:02:16 01:09:05:04 Dat herken ik ook wel in de resultaten hier.
01:09:06:07 01:09:11:10 Maar als we kijken naar
het kwantitatieve gedeelte,
01:09:11:11 01:09:16:01 dan zie je dat houding eigenlijk
helemaal niet een probleem is.
01:09:17:03 01:09:19:22 Eigenlijk vinden heel veel ambtenaren juist
01:09:19:23 01:09:22:18 dat informatiehuishouding
echt op orde moet zijn.
01:09:22:18 01:09:25:00 Ze vinden het ook
een onderdeel van hun werk.
01:09:25:01 01:09:28:02 Dus eigenlijk zit daar het probleem niet.
01:09:28:22 01:09:33:20 Maar wat we wel zien, is dat
veel systemen die gebruikt worden,
01:09:33:21 01:09:36:06 zoals bijvoorbeeld
documentmanagementsystemen,
01:09:36:06 01:09:39:16 die worden als zo
gebruiksonvriendelijk gezien,
01:09:39:17 01:09:43:07 dat mensen in plaats van
die systemen te gebruiken,
01:09:43:08 01:09:45:22 waar dan dus de juiste documenten
zouden moeten zijn,
01:09:45:23 01:09:47:13 en vindbaar, en toegankelijk.
01:09:47:21 01:09:50:14 Gaan mensen toch
een 'work around' verzinnen,
01:09:50:14 01:09:54:00 gaan het op hun eigen desktop,
gaan het in een privémap doen.
01:09:54:01 01:09:56:18 En zo raken documenten kwijt
en zijn ze niet meer vindbaar.
01:09:56:19 01:10:00:22 En is dus de informatiehuishouding
onvoldoende op orde. -Zeker.
01:10:00:22 01:10:03:13 Ik moet schuld bekennen:
ik doe dat dus ook.
01:10:04:14 01:10:07:13 Dan moet ik een samenwerkingsruimte
gebruiken.
01:10:08:08 01:10:12:03 En als ik die open, dan denk ik:
'Welkom in 1980.'
01:10:12:10 01:10:14:03 Dat gaat dus niet lukken.
01:10:14:08 01:10:17:16 Of dan ben ik met partijen in gesprek
01:10:17:17 01:10:21:19 en de ene helft van de partij heeft WebEx
en de andere heeft Teams.
01:10:22:01 01:10:25:15 Het zit dan op de infrastructuur ingebakken.
01:10:25:15 01:10:27:01 Wat we dan met z'n allen doen,
01:10:27:02 01:10:30:23 is dn maar op onze privéaccounts
met elkaar gaan praten.
01:10:31:08 01:10:33:09 En het doel was veiligheid,
01:10:33:09 01:10:38:22 dat staatsgeheimen of belangrijke geheimen
niet met elkaar gedeeld konden worden.
01:10:38:23 01:10:41:13 Maar het effect is dat ze het
zo ingewikkeld hebben gemaakt
01:10:41:13 01:10:43:14 dat iedereen met 'work arounds'...
01:10:43:15 01:10:46:10 Ik vind een 'work around'
eigenlijk verschrikkelijk.
01:10:46:11 01:10:49:23 Want een 'work around' is eigenlijk iets
waarvan je toegeeft dat je het niet goed doet
01:10:49:24 01:10:51:19 en er dan maar omheen rommelt.
01:10:52:05 01:10:53:12 Het is verschrikkelijk.
01:10:53:12 01:10:56:10 Daar komen straks weer op terug,
01:10:56:10 01:11:00:03 want Thijs zei:
de eerste eis is excellentie.
01:11:00:11 01:11:03:14 Je moet excellent kunnen zijn
in de uitvoering van je werk.
01:11:03:14 01:11:06:24 En als je niet de goede middelen hebt,
dan kan je niet excellent zijn.
01:11:07:00 01:11:10:21 En als je niet excellent bent,
gaan ook die andere waarden onderuit.
01:11:10:22 01:11:14:00 Ik denk dat we daar straks ook nog
over door moeten praten met elkaar.
01:11:14:12 01:11:17:04 Dankjewel voor deze toelichting.
Björn?
01:11:18:24 01:11:22:12 Jij bent Chief Community van PublicSpaces.
01:11:23:20 01:11:28:10 De vraag aan jou en ook natuurlijk
de directeur van de bibliotheek,
01:11:28:11 01:11:32:23 want de overheid moet niet
in 'splendid isolation' werken,
01:11:32:23 01:11:35:20 in afgesloten ruimtes,
maar die moet...
01:11:36:12 01:11:39:18 Tegelijkertijd is dat ook
ingewikkeld voor de overheid.
01:11:39:18 01:11:43:08 ...moet in interactie
met de buitenwereld praten.
01:11:44:09 01:11:47:14 Jij werkt aan digitale spoelkasten.
01:11:47:14 01:11:50:14 Dat mag je straks even toelichten
als je dat wilt. -Digitale spoelkoeken.
01:11:50:14 01:11:52:22 -Het klinkt in ieder geval heel spannend.
01:11:52:22 01:11:56:20 Je zegt: je moet eigenlijk
het goede digitale ecosysteem
01:11:56:21 01:12:00:16 met elkaar ontwikkelen om ervoor te zorgen
dat mensen goed kunnen werken.
01:12:00:16 01:12:04:05 Zou je jezelf kunnen introduceren
en dat kort toelichten?
01:12:04:21 01:12:06:17 -Mijn naam is Björn Wijers.
01:12:06:17 01:12:09:19 Mijn achtergrond is interaction designer
en softwareontwikkelaar.
01:12:09:19 01:12:13:03 Ik werk bij PublicSpaces
in de rol van Community Chief,
01:12:13:04 01:12:15:17 aanspreekpunt voor al onze partners.
01:12:15:24 01:12:21:12 PublicSpaces is een organisatie die bestaat
uit ongeveer 40 andere organisaties.
01:12:21:13 01:12:26:01 Dan moet je denken aan publieke omroepen
zoals de VPRO of BNNVARA,
01:12:26:02 01:12:27:13 Koninklijke Bibliotheek,
01:12:27:13 01:12:30:12 recent de Rijksuniversiteit Groningen
en gemeente Amsterdam,
01:12:30:13 01:12:31:20 die lid van ons zijn geworden.
01:12:32:16 01:12:35:03 Wat die organisaties allemaal
gemeenschappelijk hebben,
01:12:35:04 01:12:37:19 is dat het publieke organisaties zijn
01:12:37:19 01:12:42:01 die gebruikmaken van allerhande
softwaretools en -diensten
01:12:42:01 01:12:47:13 die niet altijd in lijn zijn met de waarden
die de organisatie heeft of moet uitstralen.
01:12:48:23 01:12:50:10 En dat wringt.
01:12:50:10 01:12:53:07 Op een gegeven moment is PublicSpaces
ontstaan om te kijken:
01:12:53:08 01:12:58:00 hoe kunnen we als organisaties samen
dat probleem gaan oppakken?
01:12:58:13 01:13:01:18 En dan hebben we het vooral
over het digitale domein.
01:13:02:11 01:13:05:19 Je gaf het al even aan:
de digitale spoelkeuken.
01:13:05:24 01:13:08:13 Dat is een instrument
dat we hebben ontwikkeld.
01:13:08:13 01:13:11:06 Het bestaat uit een aantal elementen,
waaronder een vragenlijst,
01:13:11:06 01:13:15:17 waarmee een organisatie kan kijken:
waar staan we nu met ons ICT-portfolio?
01:13:15:17 01:13:18:12 Welke waarden vertegenwoordigt
dat ICT-portfolio?
01:13:18:13 01:13:21:08 En komen die wel overeen
met de waarden die wij belangrijk vinden?
01:13:21:17 01:13:24:22 Het begint eerst met een inventarisatie
van: waar staan we,
01:13:24:22 01:13:26:19 voordat je überhaupt iets kan gaan doen.
01:13:26:20 01:13:28:14 Dat gaat vrij concreet.
01:13:29:08 01:13:31:03 Wij denken namelijk dat...
01:13:31:17 01:13:34:04 ...je eerst een beeld moet hebben
van: waar sta je,
01:13:34:04 01:13:36:12 om te kunnen werken naar:
waar wil je naartoe gaan?
01:13:36:24 01:13:39:09 Om die transitie te gaan maken...
01:13:40:03 01:13:44:12 ...proberen we deze organisaties te helpen
door naar allerlei alternatieven te kijken.
01:13:44:13 01:13:47:06 Je gaf net al een heel mooi voorbeeld:
Teams en WebEx.
01:13:47:06 01:13:49:12 Ik denk dan gelijk aan
Jitsi en BigBlueButton.
01:13:49:12 01:13:53:13 Ik denk dat er hier geen mensen zijn
die deze termen kennen. -Nee.
01:13:53:14 01:13:57:11 -Dat geeft al heel mooi weer...
-Bij Big Blue moet ik aan IBM denken.
01:13:57:12 01:14:00:06 -Dat dacht ik eerst ook,
de eerste keer dat ik het hoorde.
01:14:00:07 01:14:01:09 Ik zal het even toelichten.
01:14:01:10 01:14:05:03 Jitsi: beeldbelomgeving, open source,
iedereen kan erop aansluiten.
01:14:05:13 01:14:07:14 Net zo veilig als andere systemen.
01:14:07:14 01:14:14:02 Je zit alleen niet meer in een tuintje
van WebEx of een tuintje van Teams.
01:14:14:03 01:14:17:03 Je hebt één beeldbelomgeving
die elke partij kan inzetten.
01:14:17:18 01:14:18:23 Prima op te lossen.
01:14:19:15 01:14:23:20 Hetzelfde verhaal met BigBlueButton:
ook een opensourcesysteem.
01:14:23:21 01:14:25:01 Ook even veilig.
01:14:25:02 01:14:29:06 Maar op de een of andere manier gaan we
toch weer terug naar die bekende partijen.
01:14:29:21 01:14:32:22 En ook partijen waarvan we weten
dat het niet altijd helemaal fris zit.
01:14:32:23 01:14:36:20 Want Microsoft is ook onderdeel
van de Big Tech, net zoals Meta
01:14:36:20 01:14:40:06 of een Amazon en dergelijke.
01:14:41:04 01:14:45:10 Ik weet niet of de waarde van Microsoft
altijd overeenstemt met de publieke waarde.
01:14:45:10 01:14:49:07 Zoiets zou je dan kunnen onderzoeken
met de digitale spoelkeuken.
01:14:49:08 01:14:50:15 -Mooi.
01:14:50:15 01:14:53:20 Het grappige is -
veel mensen beseffen dat niet,
01:14:53:20 01:14:57:18 maar als je een bepaalde applicatie
implementeert en koopt,
01:14:57:19 01:15:00:11 je krijgt er altijd gratis
een aantal waarden bij.
01:15:00:22 01:15:02:18 -Ja!
-Die zitten erin.
01:15:02:19 01:15:07:07 Dus de techniek is nooit neutraal;
er zit een waardeoriëntatie in.
01:15:07:08 01:15:08:15 En voordat je het weet,
01:15:08:16 01:15:14:22 heb je een bedrijfs- of wezensvreemde waarde
geïntroduceerd in je bedrijf,
01:15:14:23 01:15:17:18 omdat je een bepaald stukje software
hebt aangeschaft
01:15:17:18 01:15:19:17 waar al je medewerkers
mee moeten werken,
01:15:19:17 01:15:21:15 en dan gaan ze na verloop van tijd
zich gedragen
01:15:21:16 01:15:24:07 volgens de waarden van dat systeem, hè?
-Juist.
01:15:24:16 01:15:27:24 -Ik heb een extreem voorbeeld meegemaakt
als ombudsman.
01:15:28:11 01:15:32:22 Het systeem liet niet zien
of bepaalde mensen overleden waren
01:15:32:23 01:15:39:02 en dat de medewerker tegen een mevrouw
die huilend aan de telefoon zat, zei van:
01:15:39:02 01:15:41:09 'Uw partner is helemaal niet overleden.'
01:15:42:15 01:15:46:01 'U kunt wel zeggen dat uw partner overleden
is, maar daar gaan wij niet van uit.'
01:15:46:10 01:15:49:10 Het is onbegrijpelijk hoe dat gebeurt.
01:15:49:11 01:15:51:21 En dan gaan we naar jou, Ankie.
01:15:53:06 01:15:55:11 Nogmaals dank voor de gastvrijheid.
01:15:55:11 01:15:58:01 We zeiden: het is een prachtig pand.
01:15:58:08 01:16:00:08 Maar je gaat wel iets anders doen.
01:16:00:09 01:16:04:14 Je gaat toch samen met andere partijen
naar een ander pand.
01:16:04:15 01:16:08:23 Dat is misschien wel grappig
om te beseffen: een pand is techniek.
01:16:08:24 01:16:13:04 En een pand, waar het staat,
hoe het eruitziet, hoe het zich presenteert,
01:16:13:05 01:16:17:23 zegt al iets over de waarden
waarmee je de klanten tegemoet treedt.
01:16:17:23 01:16:21:21 Jij bent op zoek geweest naar...
-(?) uitdaging, ja.
01:16:22:20 01:16:28:18 We zitten hier in Stadsbibliotheek Dordrecht,
bijna 125 jaar oud.
01:16:28:18 01:16:30:21 Dit pand niet helemaal precies.
01:16:30:22 01:16:32:17 Het is een leuk, lief pand.
01:16:32:18 01:16:34:21 En iedereen voelt zich daar welkom.
01:16:34:22 01:16:38:06 Dat is ook een heel belangrijk iets
waar wij voor staan als bibliotheek:
01:16:38:06 01:16:40:06 zo veel mogelijk mensen binnen.
01:16:40:07 01:16:44:19 Met soms ook wel minder leuke effecten,
zoals we zaterdag hebben meegemaakt.
01:16:44:19 01:16:48:22 Maar in principe is dit voor iedereen
inmiddels een hele herkenbare plek.
01:16:48:22 01:16:50:05 Toch gaan wij hier weg,
01:16:50:06 01:16:54:09 omdat wij hier alleen als bibliotheek zijn
01:16:54:10 01:16:58:24 en nog steeds heel erg
die boekenbibliotheek uitstralen.
01:16:59:00 01:17:01:10 Niet in deze Blauwe Kamer gelukkig.
01:17:01:15 01:17:05:15 Maar we willen eigenlijk heel nauw
samenwerken met andere partijen,
01:17:05:16 01:17:06:18 waar het maar kan,
01:17:06:19 01:17:10:01 omdat wij denken
dat wij een publieke dienstverlener zijn
01:17:10:02 01:17:12:15 die heel veel publiek meebrengt,
01:17:12:15 01:17:17:15 maar ook omdat we denken
dat het daarmee duurzamer is,
01:17:17:15 01:17:20:12 dat je toch veel meer mogelijk maakt,
01:17:20:13 01:17:24:11 door niet alleen als bieb ergens te zitten,
maar met andere partijen.
01:17:24:12 01:17:27:18 In deze stad is dat
best wel een struggle geweest.
01:17:27:18 01:17:30:00 10 jaar terug spreek ik nu,
01:17:30:01 01:17:33:13 dus geen bestuurder kan zich meer
aangesproken voelen.
01:17:33:14 01:17:36:14 Maar wel van:
'Het stof moet hier echt af.'
01:17:36:15 01:17:40:04 'En wij zijn een belangrijk onderdeel
van jullie samenleving.'
01:17:40:05 01:17:41:14 'En wij kunnen jullie helpen.'
01:17:41:14 01:17:44:19 'Jullie financieren ons;
gebruik ons dan ook.'
01:17:45:12 01:17:48:21 Dat heeft er na heel veel gesprekken
toe geleid
01:17:48:21 01:17:51:22 dat wij mee partner worden
van het Huis van Stad en Regio.
01:17:51:23 01:17:54:15 Dat is nog een werktitel;
dat krijgt een mooie naam.
01:17:54:16 01:17:58:18 Ook een heel proces om daar
met elkaar goed uit te komen.
01:17:59:07 01:18:02:09 Het gemeentehuis moest verbouwd worden
01:18:02:09 01:18:05:01 en toen is toch snel naar ons gekeken:
01:18:05:01 01:18:09:22 'Willen jullie met ons mee
die publieke ruimtes en vloer vullen?'
01:18:10:20 01:18:16:02 In dat pand komen natuurlijk heel veel mensen
te wonen of te werken als ambtenaar.
01:18:16:02 01:18:18:01 Dat weet ik niet;
ik woon soms in mijn bieb.
01:18:18:02 01:18:25:18 Maar ook Sociale Zaken zit daar
en de gemeentedienst zelf.
01:18:26:03 01:18:30:09 UWV raakt inmiddels ook betrokken
en de VVV Dordrecht Marketing.
01:18:30:15 01:18:33:02 Het was wel een gevecht,
moet ik je zeggen.
01:18:33:02 01:18:35:17 Ik zeg het wat strenger dan het is,
01:18:35:18 01:18:39:14 maar om mensen die betrokken zijn
01:18:39:15 01:18:45:07 te overtuigen dat je tot een bepaald
concept samen moet komen.
01:18:45:14 01:18:48:10 Dat je niet alleen van elkaar profiteert
01:18:48:10 01:18:53:06 vanwege de faciliteiten
en het fijne publiek dat wij meenemen.
01:18:53:06 01:18:56:17 Maar dat je ook echt iets
met elkaar te doen hebt.
01:18:57:00 01:19:00:24 Daarom vind ik dit over gedrag
heel leerzaam hier,
01:19:01:00 01:19:04:23 want we blijven best lang hangen
in kernwaarden en visie,
01:19:04:24 01:19:06:21 en hoe maak je dat nou concreet?
01:19:06:21 01:19:10:03 Dit pand staat er nog niet morgen;
dat duurt nog 2,5 jaar.
01:19:10:03 01:19:16:02 We zijn al wel erg ver met het definitief
ontwerp van de inrichting en alles.
01:19:16:03 01:19:20:21 Dus onder stoom en kokend water
komt het tot stand.
01:19:21:02 01:19:25:22 Maar wij zijn toch vele malen blij
dat we sowieso in een pand komen
01:19:25:23 01:19:28:23 waar we ook de informatiefunctie
van de bibliotheek
01:19:28:24 01:19:30:23 veel beter over het voetlicht
kunnen brengen
01:19:30:24 01:19:34:06 en onze collectie veel meer integraal,
01:19:34:06 01:19:38:21 dus niet alleen boeken, maar ook met andere
media en informatiedragers kunnen verbinden.
01:19:39:06 01:19:43:03 Echt ook deze Blauwe Kamer
bijna meeverhuizen.
01:19:45:01 01:19:48:19 Dus dan moet ik uitleggen daar
aan een architect, zo van:
01:19:48:20 01:19:52:21 'Zo'n Blauwe Kamer kan toch ook
in een multifunctionele zaal?' 'Nee.'
01:19:52:22 01:19:56:15 'Denk nou eens aan boeken.
Kan dat in een multifunctionele zaal?' 'Nee.'
01:19:56:15 01:19:58:14 Dit is content wat je hier maakt.
01:19:58:15 01:20:00:15 Wat wij vandaag hier doen,
is kennis delen
01:20:00:16 01:20:05:00 en daarin gaat iedereen weer
met een stukje informatie naar huis.
01:20:05:05 01:20:08:17 -Dan is het eigenlijk veel leuker,
of ook veel beter,
01:20:08:18 01:20:12:17 om met een grotere groep organisaties
gezamenlijk in een gebouw te zitten
01:20:12:18 01:20:16:03 en gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
01:20:16:03 01:20:19:01 -Ja, en dat is best een uitdaging,
ook als je het hebt over...
01:20:19:02 01:20:24:07 Ik vind vanuit de bibliotheek dat wij
goed te midden staan van de samenleving.
01:20:24:07 01:20:26:09 Dat wil niet zeggen dat de gemeente
dat niet staat,
01:20:26:10 01:20:28:15 maar de informele wereld
loopt bij ons binnen.
01:20:28:16 01:20:32:05 En die hebben vragen
voor de formele wereld,
01:20:32:06 01:20:35:14 over werk, onderwijs, overheid.
01:20:35:14 01:20:39:00 We hebben dat in de coronatijd
als bibliotheek
01:20:39:01 01:20:41:18 bijna letterlijk kunnen laten zien:
01:20:41:19 01:20:45:19 waar de vragen zitten als mensen
alleen nog digitaal ergens terecht kunnen.
01:20:46:01 01:20:50:11 Maar we hebben het hier vooral over overheid,
maar ook banken, enzovoort.
01:20:50:11 01:20:53:20 Je wilt niet weten met wat voor vragen
mensen bij ons komen
01:20:53:21 01:20:57:19 en eigenlijk ook helemaal niet AVG-proof
op tafel leggen:
01:20:57:20 01:21:01:02 'Deze brief, of help me
met mijn bankafschrift.'
01:21:01:03 01:21:02:22 'Of help me met DigiD.'
01:21:02:22 01:21:06:09 Dus wij zitten als bibliotheek
echt helemaal aan de gebruikerskant.
01:21:06:10 01:21:10:07 En ik luister hier heel aandachtig,
omdat ik denk:
01:21:10:08 01:21:14:00 wat is er aan de makerskant
en aan de overheidsinformatiekant te doen
01:21:14:00 01:21:18:17 om te zorgen dat het aan de gebruikerskant
makkelijker en beter wordt?
01:21:19:01 01:21:24:14 -Dan is een aantal organisaties om je heen
eigenlijk veel beter
01:21:24:15 01:21:26:23 dan een eigen, overigens prachtig pand.
01:21:26:23 01:21:31:04 Een eigen, geïsoleerd pand
is niet wat je wilt uitstralen qua waarden.
01:21:31:05 01:21:34:16 -Ja, maar de waarde
van deze samenwerking -
01:21:34:16 01:21:39:03 want er zijn ook veel bibliotheken die werken
met culturele instellingen en theaters -
01:21:39:04 01:21:43:10 is dat we echt samen de ambitie hebben:
01:21:43:11 01:21:50:17 hoe kun je zorgen dat de lokale overheid
veel meer samen met de inwoners,
01:21:50:18 01:21:52:15 bedrijven en organisaties,
01:21:52:15 01:21:58:02 tot een soort beleid komt,
tot het vormen van die stad Dordrecht komt.
01:21:58:03 01:22:00:13 Hoe kun je die interactie vergroten?
01:22:00:13 01:22:05:02 Hoe kun je dat zo maken in dat pand
dat dat veel logischer wordt?
01:22:05:03 01:22:07:02 Dat het geen vreemde werelden zijn?
01:22:07:08 01:22:11:07 Hoe kunnen wij als bibliotheek bijdragen
aan het democratisch proces?
01:22:11:08 01:22:13:06 Door die informatievoorziening goed te doen?
01:22:13:07 01:22:16:24 Door te programmeren als er
bepaalde thema's aan de orde zijn?
01:22:17:00 01:22:20:02 Hoe breng je de burger en democratie
dichter bij elkaar?
01:22:20:03 01:22:23:00 En heel erg ook op de informatiefunctie.
01:22:23:08 01:22:25:23 Wij ontmoeten heel veel kwetsbare groepen
01:22:25:24 01:22:30:22 of de grote groepen mensen
die sowieso niet digivaardig zijn
01:22:30:23 01:22:36:16 of zelfs teksten lastig vinden
om te begrijpen, noem maar op.
01:22:36:17 01:22:40:05 Hoe kunnen wij zorgen
dat die mensen goed geholpen zijn?
01:22:40:06 01:22:42:22 Maar ook in samenwerking
met die diensten aldaar
01:22:42:22 01:22:45:00 een aantal dingen kunnen voorkomen?
01:22:45:00 01:22:48:16 Dus het is niet alleen fijn
samen de deur open doen.
01:22:48:16 01:22:50:14 Maar het gaat echt wel
met die grotere ambitie.
01:22:50:15 01:22:52:00 -Zeker, prachtig.
01:22:52:01 01:22:55:19 Ik kan me vanuit de overheid voorstellen
dat zo'n netwerk -
01:22:55:19 01:22:59:14 en dat moet dan natuurlijk
op een aantal plekken in het land gebeuren -
01:22:59:15 01:23:01:23 dat je zegt: 'Dat is voor ons
ook ontzettend fijn,
01:23:01:24 01:23:07:01 want dan kunnen we een deel van onze
uitdagingen ook daar adresseren.' -Ja.
01:23:08:03 01:23:10:09 -Want daar durven mensen
wel naartoe te komen.
01:23:10:10 01:23:12:16 Zo'n eng gebouw met een tourniquet...
01:23:12:17 01:23:14:24 Bij de Belastingdienst
moet je in zo'n tourniquet
01:23:14:24 01:23:17:21 en dan moet je je identificeren
01:23:17:22 01:23:20:20 en dan mag je ergens
te woord gestaan worden.
01:23:20:20 01:23:23:19 Dan heb je misschien
al 3 barrières opgeworpen
01:23:23:20 01:23:25:17 voordat je iemand gaat helpen.
01:23:25:18 01:23:29:12 -Ja, en daaraan toegevoegd: wij werken
zonder rugnummer, zeg ik altijd.
01:23:29:13 01:23:32:15 Iedereen mag hier binnenkomen;
je hoeft ook geen lid te zijn uiteraard.
01:23:32:22 01:23:36:24 Tegelijkertijd werken wij ook samen
met zo veel lokale netwerken,
01:23:37:00 01:23:38:13 jongerenwerk, noem maar op,
01:23:38:14 01:23:42:06 waardoor je in programmering
van activiteiten iets kan doen,
01:23:42:07 01:23:45:09 zodat mensen over de drempel komen
en toegang vinden.
01:23:45:10 01:23:47:08 Dus het toeleiden is een belangrijke rol.
01:23:47:09 01:23:49:18 -Dan komen ze ook
voor de andere dingen binnen. -Ja.
01:23:49:19 01:23:50:22 -Mooi, dankjewel.
01:23:51:03 01:23:54:03 We zijn wat mij betreft
aan het einde van de tweede ronde.
01:23:54:04 01:23:56:01 Zijn er nog metingen te melden?
01:23:56:02 01:23:58:05 -Ja, er is nog antwoord gegeven
op één vraag,
01:23:58:05 01:24:02:17 in het verlengde van de vorige vraag,
over: welke soorten van weerstand zie je?
01:24:02:18 01:24:05:20 We hebben wat doorgevraagd
 naar mogelijke oorzaken.
01:24:05:24 01:24:11:02 Er zijn heel veel reacties, dus ik heb er
een aantal uitgepikt die eruit springen.
01:24:11:03 01:24:14:07 Veiligheid is een van de dingen
die echt terugkomt.
01:24:14:08 01:24:16:20 Iemand noemde dat zelfs
"politieke afrekening".
01:24:17:06 01:24:20:10 Conservatisme wordt ook genoemd.
01:24:20:10 01:24:22:03 Vergrijzing is een aantal keer genoemd.
01:24:22:04 01:24:25:01 Iemand noemde het zelfs gekscherend
"paniek door techniek".
01:24:25:15 01:24:28:22 Maar ook een gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel.
01:24:29:09 01:24:32:01 Dan wel een gebrek aan
het zien van het belang.
01:24:32:08 01:24:34:23 Dat zijn even voor nu de belangrijkste.
-Mooi.
01:24:34:24 01:24:37:17 We gaan zo pauze houden
en na de pauze wil ik
01:24:37:18 01:24:40:09 kijken of we op 3 onderwerpen
door kunnen praten.
01:24:40:10 01:24:44:15 Wat zouden we met elkaar kunnen doen
om daar het verschil te maken?
01:24:45:13 01:24:49:09 Gaande het gesprek - dat is een beetje
mijn voorrecht als voorzitter -
01:24:49:09 01:24:54:16 heb ik er een paar uitgepikt waarvan ik denk:
dat is interessant om over door te praten.
01:24:54:16 01:24:58:15 Er is veel meer gesuggereerd,
dus ik moet mensen teleurstellen.
01:24:58:23 01:25:02:13 Maar ik vind dat idee van excellentie,
hoe kunnen we nou zorgen
01:25:02:14 01:25:06:20 dat de mensen in de uitvoering,
de professionals die onder onze hoede staan,
01:25:06:21 01:25:11:16 met de goede spullen
en de goede werkinrichtingen kunnen werken,
01:25:11:17 01:25:14:03 zodat ze excellent kunnen zijn
in hun werk?
01:25:14:06 01:25:16:15 Dat zou de eerste vraag zijn.
01:25:16:15 01:25:21:10 Wat moeten we nog doen om de excellentie
van de uitvoering te verhogen,
01:25:21:11 01:25:23:20 zodat mensen in de uitvoering
goed kunnen werken?
01:25:24:24 01:25:27:03 De tweede komt van jou, Bob.
01:25:28:11 01:25:31:21 Hoe kunnen we de normen
en vooral de waarden waar we over praten
01:25:31:21 01:25:35:21 veel concreter maken,
zodat ze tastbaar zijn?
01:25:35:22 01:25:39:02 Zodat mensen snappen:
'Dat wordt bedoeld.'
01:25:39:03 01:25:40:11 'Daar kan ik het aan zien.'
01:25:40:12 01:25:44:15 'En als ik het kan zien en kan voelen
en ik kan het bij wijze van spreken ruiken,
01:25:44:16 01:25:46:07 zo praktisch is het,
01:25:46:08 01:25:49:08 dan ga ik mijn gedrag veranderen.'
01:25:49:08 01:25:52:12 Dus de tweede vraag is:
hoe kunnen we van die abstracte begrippen,
01:25:52:13 01:25:54:15 openbaarheid, transparantie...
01:25:55:19 01:25:58:19 Privacy is ook nog een containerbegrip.
01:25:59:19 01:26:04:02 Wat zouden we kunnen doen om te stoppen
met prachtige containerbegrippen
01:26:04:03 01:26:09:19 en ervoor te zorgen dat we concrete
manieren van werken introduceren?
01:26:09:19 01:26:10:24 Dat is de tweede vraag.
01:26:11:09 01:26:16:00 En inertia vond ik ook erg interessant.
01:26:16:00 01:26:19:22 Dat mensen niet durven
en dat er kennisgebrek is.
01:26:19:23 01:26:22:10 Daar heb jij iets over gezegd,
Marie Louise.
01:26:22:10 01:26:26:23 Hoe kunnen we het kennisniveau
zodanig opvijzelen -
01:26:26:23 01:26:31:22 misschien zullen we het
toespitsen op leidinggevenden.
01:26:32:03 01:26:36:06 Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat leidinggevenden zich niet schamen.
01:26:36:07 01:26:41:21 Als er al een kennisgebrek is, dat ze het
in ieder geval onder ogen durven te zien
01:26:41:22 01:26:45:20 en nieuwsgierig zijn,
zodanig dat ze gaan leren.
01:26:46:04 01:26:48:21 Het zijn toch 3 verschillende vragen.
01:26:48:22 01:26:53:00 Daar gaan we elke keer een minuut
of 10-12 met elkaar over praten,
01:26:53:01 01:26:55:21 maar volgens mij moeten we
eerst even aan de pauze.
01:26:56:05 01:26:57:05 Dankjewel.
01:26:59:00 01:27:00:01 Mooi.
01:27:01:10 01:27:02:15 We zijn weer terug.
01:27:02:23 01:27:08:11 Voor de pauze hebben we gesproken
over waarden en hoe we ze in balans krijgen.
01:27:08:12 01:27:09:19 Dat was de eerste vraag.
01:27:09:20 01:27:14:09 De tweede vraag is: hoe krijgen we
het dan geborgd en geïmplementeerd?
01:27:14:10 01:27:17:00 Hoe zorgen we dat iedereen
zich gedraagt naar die waarden?
01:27:17:00 01:27:19:15 Hoe nemen we de weerstanden weg?
01:27:19:16 01:27:24:23 Gaande het gesprek heb ik
verschillende uitdagingen gehoord
01:27:24:24 01:27:27:03 waarvan ik dacht:
daar wil ik over doorpraten.
01:27:27:03 01:27:29:24 Misschien kunnen we daar
met elkaar over brainstormen
01:27:30:00 01:27:35:13 en kijken of wij suggesties kunnen doen
om dat te verbeteren, op die 3 onderwerpen.
01:27:35:24 01:27:38:14 Het eerste onderwerp
is die excellentie.
01:27:38:15 01:27:41:14 Dat grijpt mij wel aan,
01:27:41:15 01:27:45:23 in die zin dat ik als ombudsman,
maar zeker ook als regeringscommissaris,
01:27:45:24 01:27:47:22 heel vaak op werkplekken kom
01:27:47:22 01:27:52:06 waarvan ik denk:
als je met die zooi moet werken...
01:27:53:11 01:27:59:15 ...dan kan je eigenlijk toch niet verlangen,
als baas of als overheid,
01:27:59:16 01:28:02:15 dat je je goed gedraagt.
01:28:02:16 01:28:05:17 Want dat spul doet het gewoon niet.
01:28:05:17 01:28:07:15 Het doet niet wat het moet doen.
01:28:07:20 01:28:10:16 Zullen we daar eens
met elkaar over doorpraten?
01:28:10:16 01:28:18:04 En dan begin ik graag bij de uitvoering, want
dat is toch waar het werkelijke werk gebeurt.
01:28:18:05 01:28:19:17 Thijs, kan jij daar iets over zeggen?
01:28:19:18 01:28:23:22 Wat zou jij doen om ervoor te zorgen
dat we excellent kunnen zijn?
01:28:24:06 01:28:29:05 -Zoals ik net al zei:
ik volg al een aantal jaren dossiers
01:28:29:05 01:28:31:12 in de zorg en de politie.
01:28:31:15 01:28:34:20 Wat mij bijvoorbeeld in de zorg opvalt:
01:28:34:21 01:28:38:17 het komen tot een elektronisch
patiëntendossier lukt gewoon niet.
01:28:38:18 01:28:40:12 Dat wil zeggen...
01:28:41:01 01:28:43:13 Ik geloof dat ze er nu
al 10-15 jaar mee bezig zijn.
01:28:43:14 01:28:46:08 Er is ongelofelijk veel geld verspild.
01:28:46:17 01:28:50:12 Het lukt niet en ik denk: dan wordt het
toch op een gegeven moment tijd
01:28:50:13 01:28:52:13 dat je als overheid
je verantwoordelijkheid neemt.
01:28:52:14 01:28:57:06 Daar zou ik naartoe willen.
Dat vind ik voor al die sectoren gelden.
01:28:57:11 01:29:00:05 De ene sector is bezig met z'n eigen systeem
01:29:00:06 01:29:03:04 en de ander ook weer met zijn eigen systeem;
dat werkt ook al niet.
01:29:03:04 01:29:06:15 Er moet gewoon een publieke
infrastructuur zijn die gewoon op orde is.
01:29:06:16 01:29:12:08 We hebben in Nederland
een fantastisch bedrijf, ASML,
01:29:12:09 01:29:15:19 in Brabant zitten, waar we allemaal
ongelofelijk trots op zijn.
01:29:15:20 01:29:21:18 Die halen de beste koppen uit de hele wereld
en die bouwen huizen voor ze.
01:29:21:18 01:29:24:04 Waarom kan de overheid in Nederland
niet gewoon zorgen
01:29:24:04 01:29:28:24 voor een uitstekende, excellente
publieke ICT-infrastructuur
01:29:28:24 01:29:31:23 die er over 4 jaar gewoon is?
01:29:31:24 01:29:36:10 Dan kunnen professionals in ieder geval
in de basis goed hun werk doen.
01:29:36:10 01:29:39:17 Dan hebben we het nog niet over de andere
dingen die ook nog te wensen overlaten,
01:29:39:18 01:29:43:04 maar in de basis gewoon
technisch goed hun werk kunnen doen.
01:29:43:04 01:29:46:08 -Jouw oplossing zou zijn:
een aantal knappe koppen.
01:29:46:18 01:29:49:18 -Ja. -En dan zeggen:
even niet naar de schalen kijken
01:29:49:19 01:29:53:22 en naar de standaard inkoopvergoeding,
want er zijn allemaal regels.
01:29:53:23 01:29:57:07 Adviseurs mogen niet meer
dan 125 euro kosten.
01:29:57:08 01:29:59:10 -Dat moet absoluut op de schop,
01:29:59:11 01:30:02:23 want het argument is nu steeds:
'We kunnen de mensen niet krijgen.'
01:30:02:24 01:30:08:04 Dus bij de Belastingdienst is het:
'Ze gaan allemaal naar de bedrijven toe.'
01:30:08:04 01:30:13:13 En ondertussen verarmt de Belastingdienst
en krijgen we de ICT niet op orde.
01:30:13:14 01:30:18:21 Het kan toch niet zo zijn
dat je de essentiële publieke diensten
01:30:18:22 01:30:24:18 niet technisch op orde krijgt, omdat je
gewoon niet de mensen kan binnenhalen.
01:30:24:18 01:30:27:22 Ik vind het onbegrijpelijk.
En dat is al jarenlang het argument.
01:30:28:17 01:30:31:17 -Dus, ja. -Het is eigenlijk ook
een 'wicked problem'
01:30:31:17 01:30:35:14 en ik weet niet of knappe koppen
altijd het 'wicked problem' oplossen.
01:30:37:00 01:30:40:06 Namelijk, waardegedreven -
01:30:40:07 01:30:44:16 ik ben zelf toevallig bij dat EPD-dossier
meer betrokken geweest dan gemiddeld.
01:30:44:16 01:30:47:19 En uiteindelijk is het gestrand
in de Eerste Kamer,
01:30:47:20 01:30:49:22 omdat die zorgen hadden over privacy.
01:30:49:22 01:30:51:18 -Het is interessant wat je nu zegt,
01:30:51:19 01:30:55:24 want ik zou niet geneigd zijn om
alleen maar technisch knappe koppen...
01:30:56:00 01:30:58:13 Ik vond dat algoritme net
een mooi voorbeeld,
01:30:58:14 01:31:03:17 waarin je normatief stuurt
wat je wilt hebben.
01:31:03:18 01:31:05:14 Dus je wilt een basis,
01:31:05:15 01:31:11:24 zodat je grote massaproductie
op een verantwoordelijke manier kan doen.
01:31:12:00 01:31:15:17 Maar dat je tegelijkertijd ruimte krijgt
om maatwerk te leveren.
01:31:15:18 01:31:20:17 Natuurlijk moet je niet knappe koppen
ongericht hun werk laten doen.
01:31:20:18 01:31:24:22 Dat moet ingebed worden in een normatieve
infrastructuur waarvan je zegt:
01:31:24:22 01:31:29:18 'We willen zo'n systeem hebben,
waar we op die manier mee kunnen werken.'
01:31:30:15 01:31:33:21 -Dat zagen we in het begin
met het verhaal van Remco.
01:31:34:06 01:31:39:04 In die zin zou je hem dus ook
een knappe kop kunnen noemen. -Absoluut.
01:31:39:05 01:31:41:02 Zeker. Dat vind ik ook echt.
01:31:41:03 01:31:45:20 -Hij is Ambtenaar van het Jaar geworden;
dan krijg je dat natuurlijk ook. -Ja.
01:31:45:21 01:31:47:22 -Maar... Oké.
01:31:47:23 01:31:50:12 Dus meer knappe koppen aan het stuur,
01:31:50:13 01:31:53:15 om ervoor te zorgen
dat dat uitvoeringsproces -
01:31:53:15 01:31:55:24 daar hecht ik zelf erg sterk aan.
01:31:57:15 01:32:00:08 Zou dat bij jou ook gewerkt hebben?
01:32:00:08 01:32:03:05 Zou je jezelf ook als knappe kop
hebben beschreven?
01:32:04:09 01:32:06:00 -Dat laat ik liever aan anderen over.
01:32:06:01 01:32:10:14 -Ja. Maar, probeer eens.
Heeft dat bij de Douane ook gewerkt?
01:32:10:14 01:32:13:17 Is dat een kwestie van knappe koppen?
01:32:13:18 01:32:16:04 Of zeg je: 'Als mensen
excellent willen werken,
01:32:16:05 01:32:18:17 dan heb ik toch
ook nog andere dingen nodig.'
01:32:19:12 01:32:20:23 -Ja, ik...
01:32:20:24 01:32:26:18 Met alle respect, ik vind het wat
oversimplificeren van de werkelijkheid.
01:32:26:18 01:32:33:06 Ik geloof veel meer in een aanpak
waarin je het probeert in brokjes te knippen
01:32:33:07 01:32:35:21 en te kijken van:
waar kun je bij aansluiten?
01:32:35:22 01:32:38:20 In mijn geval
is het een heel ander onderwerp:
01:32:38:21 01:32:41:22 die integriteit en die corruptie,
de weerbaarheid van de dienst.
01:32:42:21 01:32:47:11 Ik kon aansluiten bij een beweging
binnen de Douane die er was,
01:32:47:11 01:32:49:12 bij een behoefte die er was,
01:32:49:12 01:32:52:10 en daar ga je dan onderzoeken:
01:32:52:10 01:32:56:10 hoe kan ik dat die richting op krijgen
waar ik naartoe wil?
01:32:56:22 01:33:04:02 Uit die Mentimeter en uit de gesprekken hier
aan tafel zie je dat het vaak niet onwil is.
01:33:05:01 01:33:06:23 Maar dat mensen
een perspectief moeten hebben.
01:33:06:23 01:33:10:06 Als we nu weer met een heel groot
systeem gaan komen,
01:33:10:07 01:33:13:01 dan is dat weer de ver-van-je-bed-show.
01:33:13:01 01:33:15:18 En het laten zien
dat je dit belangrijk vindt,
01:33:15:18 01:33:20:22 betekent ook dat je een stapje
heel tastbaar moet laten zien.
01:33:20:22 01:33:23:21 Dat was volgens mij ook
wat hier eerder aan tafel kwam.
01:33:23:22 01:33:28:09 -Daar komen we straks op terug;
dat is het concreet maken. Maar...
01:33:29:15 01:33:34:16 Ik heb bijvoorbeeld met politieagenten
meegelopen het laatste jaar.
01:33:36:07 01:33:39:20 En als ik naar hun ICT kijk,
en naar hun informatiepositie,
01:33:39:21 01:33:43:18 want het is meer dan ICT,
maar informatiepositie,
01:33:43:19 01:33:45:03 dan denk ik...
01:33:45:14 01:33:50:15 ...eigenlijk is de hele Tweede Kamer
en de hele toplaag niet bezig
01:33:50:16 01:33:52:14 met dat primaire proces.
01:33:53:02 01:33:58:17 Die is niet bezig met de vraag: 'Hoe
kunnen onze professionals nou excelleren?'
01:33:58:23 01:34:05:02 Die zijn alleen maar bezig van: 'Hoe kunnen
we zorgen dat ze de privacyregels honoreren?'
01:34:05:03 01:34:07:16 'Hoe kunnen we zorgen dat ze
zich aan de inkoopregels houden?'
01:34:07:16 01:34:09:20 'Hoe kunnen we zorgen
dat ze zich aan de beveiligings...'
01:34:09:21 01:34:14:01 Allemaal stafachtige waarden
die uit stafafdelingen komen,
01:34:14:02 01:34:18:19 worden allemaal op het bordje
van die arme professional gesodemieterd.
01:34:18:20 01:34:20:13 Want zo is het eigenlijk wel.
01:34:20:21 01:34:23:16 En ondertussen is dat primaire proces,
01:34:23:17 01:34:27:19 of dat nou klanten te woord staan
bij de Sociale Dienst is
01:34:27:19 01:34:32:15 of bij de Douane
een container controleren,
01:34:32:16 01:34:34:20 op de achtergrond geraakt.
01:34:34:21 01:34:42:02 Als ik naar jou kijk, denk ik: jij hebt ook
erg gezorgd dat dat primaire werk goed loopt.
01:34:42:06 01:34:44:11 -Ja, dus je moet dat centraal stellen.
01:34:44:12 01:34:49:04 En je moet op een kleiner niveau
tastbare resultaten...
01:34:50:02 01:34:52:11 Ik denk niet dat je helemaal
buiten het gesprek
01:34:52:12 01:34:57:02 over de botsing van de waarden die er zijn
weg kunt blijven.
01:34:57:02 01:34:59:08 Heel concreet op dit moment:
01:34:59:09 01:35:04:17 veel overheidsdiensten zijn bezig om samen
te werken in strijd tegen ondermijning.
01:35:04:18 01:35:07:21 Daar zie je dat we heel veel informatie
met elkaar kunnen delen.
01:35:08:06 01:35:11:02 Dat was eigenlijk het voorbeeld
dat jij ook al aangaf,
01:35:11:03 01:35:13:11 met advocaat Derk Wiersum.
01:35:13:19 01:35:17:15 Ik heb precies hetzelfde;
wij hebben als Douane informatie
01:35:17:16 01:35:20:08 die voor de politie heel interessant
zou kunnen zijn.
01:35:20:08 01:35:23:22 Maar de regels zijn zo dat de politie
die bij mij moet vorderen.
01:35:24:11 01:35:27:23 Maar die kan het alleen bij mij vorderen
als ze weten wat ik voor informatie heb.
01:35:27:24 01:35:30:12 En dat weten ze niet,
omdat ik het niet mag vertellen.
01:35:30:16 01:35:33:11 In zo'n 'wicked problem' zit je.
01:35:33:12 01:35:40:11 Dat heeft als oorsprong dat we het gesprek
over: waar begint en eindigt je privacy?
01:35:40:11 01:35:44:03 En waar vinden wij dat de veiligheid
van de samenleving belangrijker is?
01:35:44:03 01:35:48:00 Dat gesprek wordt als het ware gemeden.
01:35:48:05 01:35:50:06 En in een tijd van crisis...
01:35:51:04 01:35:52:23 Dat was ook wat Remco zei:
01:35:52:24 01:35:57:02 in een tijd van crisis krijg je
onder druk heel veel voor elkaar.
01:35:57:03 01:35:59:23 Misschien moeten we meer
van dat soort momenten pakken
01:35:59:24 01:36:01:14 om eens stappen te zetten,
01:36:01:15 01:36:05:06 om te laten zien dat we best wel
als overheid slagvaardig kunnen zijn.
01:36:05:14 01:36:09:11 Ik denk dat we allemaal wel op verschillende
momenten stukjes crisis hebben (?).
01:36:09:12 01:36:10:22 -Zou het ook kunnen zijn
01:36:10:23 01:36:14:12 dat we wel kunnen uitleggen
dat we terecht iets niet hebben gedaan...
01:36:14:12 01:36:19:00 'Als juridisch klopt dat we het
niet hebben gedaan, dan ben ik veilig.'
01:36:19:01 01:36:21:17 'Ik heb die gegevens niet gegeven,
want ik mocht ze niet geven.'
01:36:22:15 01:36:25:02 Terwijl, als ik ze wel had gegeven
en het mocht niet,
01:36:25:03 01:36:27:18 dan kan ik het lid op het neus krijgen.
01:36:27:18 01:36:31:11 Terwijl andersom: je hebt toch iets gezien
wat je had kunnen voorkomen?
01:36:31:12 01:36:33:11 Daar ben je niet voor aansprakelijk, hè?
01:36:35:05 01:36:36:13 -Zo voelen we het wel, hoor.
01:36:36:14 01:36:38:24 Ik denk dat het in de uitvoering
echt wel zo wordt gevoeld.
01:36:39:00 01:36:42:05 -In de uitvoering?
-Ik haak aan bij jou woordje 'terecht'.
01:36:42:06 01:36:48:00 Ik denk dat mijn mensen het gevoel hebben
dat ze niet terecht weigeren.
01:36:48:07 01:36:52:04 Onlangs was ik in Vlissingen
en toen zeiden ze van:
01:36:52:04 01:36:54:21 'De politie heeft gewoon
deze en deze gegevens nodig.'
01:36:54:22 01:36:58:09 'Maar zij weten niet dat ze ze nodig hebben
en dus kunnen ze ze niet vorderen.'
01:36:58:10 01:37:00:03 Het systeem is dat ze moeten vorderen.
01:37:00:14 01:37:04:05 Wat je dan in de hand werkt,
doordat je dat gesprek over:
01:37:04:05 01:37:08:07 'Waar botsen die belangen
en wat vinden we belangrijk?'
01:37:08:08 01:37:11:07 Doordat dat niet wordt gevoerd,
gaan mensen eromheen werken.
01:37:11:08 01:37:13:18 En dan krijg je niet-integer gedrag
01:37:13:18 01:37:15:19 en dan krijg je dat op de werkvloer,
01:37:15:19 01:37:18:16 als niet-integer gedrag
niet wordt afgestraft
01:37:18:16 01:37:20:19 of niet wordt aangesproken,
01:37:20:20 01:37:24:09 dat in zo'n hele dienst uiteindelijk
niet-integer gedrag wordt...
01:37:24:09 01:37:27:08 Maar dat gesprek
vanuit de uitvoering opwerken
01:37:27:09 01:37:29:20 op tafels waar dat hoort,
01:37:29:21 01:37:31:06 loopt nog niet vanzelf.
01:37:31:06 01:37:34:13 Ik vind dat ik daar ook een rol in heb;
daar hebben leidinggevenden een rol in.
01:37:34:14 01:37:36:21 Niet alleen zien,
maar ook agenderen.
01:37:37:14 01:37:42:14 -Herken je dat je vanuit de uitvoering
de discussies omhoog moet werken?
01:37:42:15 01:37:46:07 Of zeg je: dat zie ik heel anders
als ik er systemisch naar kijk?
01:37:46:08 01:37:50:14 -Ja, ik denk dat het veel meer moet gaan
om weer de mens centraal stellen.
01:37:50:15 01:37:52:15 Ik hoor steeds: proces centraal
of allerlei dingen,
01:37:52:16 01:37:55:18 maar het gaat om de mens centraal,
en de mens heeft een aantal behoeften.
01:37:56:05 01:38:00:02 Hoe beter je die behoeften invult, hoe meer
ze geneigd zijn om hun gedrag te veranderen.
01:38:00:12 01:38:05:15 In plaats van denken uit processen
en in concepten en abstracties
01:38:05:15 01:38:08:16 moet je echt met de mens -
de medewerker, maar ook de burger.
01:38:08:16 01:38:11:18 De problemen, zoals
de kindertoeslagaffaire, et cetera.
01:38:11:18 01:38:14:03 We krijgen het niet opgelost;
het is natuurlijk schrijnend...
01:38:14:10 01:38:16:09 ...dat we niet in staat zijn
om dat op te lossen.
01:38:16:10 01:38:20:01 Het heeft ermee te maken dat we te veel
vanuit belangenpartijen, hoeken,
01:38:20:02 01:38:23:12 processen, concepten denken, en niet:
wat heeft die mens nou gewoon nodig?
01:38:23:13 01:38:25:10 Wat is nou een simpele oplossing?
01:38:25:10 01:38:28:12 In plaats van grootschalig
en alles tegelijk en met iedereen.
01:38:29:20 01:38:32:07 -Je zou kunnen zeggen: waarom...
01:38:32:08 01:38:34:13 Ik weet niet of de mens centraal stellen...
01:38:34:14 01:38:38:14 De laatste tijd neig ik steeds meer naar
de interactie tussen de mensen
01:38:38:15 01:38:41:02 en de organisatie centraal stellen,
01:38:41:02 01:38:43:04 want als ik de mens centraal stel,
01:38:43:05 01:38:47:10 dan weet ik nog niet
of die professional voldoende meegaat.
01:38:47:10 01:38:51:08 Bovendien, wij roepen al 30 jaar
dat we de mens centraal stellen.
01:38:51:08 01:38:54:20 Stel je nou voor dat je zegt:
die interactie, die dienstverlening,
01:38:54:21 01:38:56:13 maar het mag ook de handhaving zijn,
01:38:56:14 01:39:01:16 datgene wat die concrete professional
moet doen voor die concrete burger
01:39:01:17 01:39:02:23 is ons uitgangspunt.
01:39:02:23 01:39:07:10 Dat is een beetje wat Remco gedaan heeft
met de TVL, zeggen van:
01:39:07:11 01:39:10:17 'Wat er ook gebeurt,
daar maak ik het verschil.'
01:39:10:17 01:39:13:24 'En ik vecht ervoor
om dat goed te krijgen.'
01:39:14:07 01:39:17:11 'En ik ga er dus voor zorgen
01:39:17:11 01:39:22:11 dat de systemen, de waarden
en de werkafspraken zodanig in elkaar zitten
01:39:22:11 01:39:23:21 dat ze dat kunnen doen.'
01:39:24:02 01:39:29:18 -Het basisprobleem is toch
dat wij denken voor een ander.
01:39:30:11 01:39:33:01 'Ik denk wat goed is voor de ander.'
01:39:33:02 01:39:35:01 'Ik ga een oplossing implementeren
voor de ander.'
01:39:35:02 01:39:37:23 Dat doen alle partijen in de overheid;
die zijn allemaal bezig met...'
01:39:37:24 01:39:40:10 -Dat hebben we de Douane
juist niet horen doen. -Nee.
01:39:40:11 01:39:44:18 -Dat is dat mooie voorbeeld;
dat heb ik Remco ook niet horen doen.
01:39:44:24 01:39:49:01 Die denken, maar die
praten ook met uitvoerders.
01:39:49:01 01:39:53:24 Die praten ook met ondernemers
of met douanepersoneel.
01:39:54:00 01:39:56:06 'Wat heb jij nou nodig
om veilig te kunnen zijn?'
01:39:56:06 01:39:58:23 -Dan doen ze dus eigenlijk wat ik zeg:
de mens centraal stellen
01:39:58:24 01:40:00:09 binnen je organisatie.
01:40:00:09 01:40:02:04 Dat doe je natuurlijk in interactie.
01:40:02:05 01:40:06:05 -Mijn fout. Bij 'de mens centraal'
begin ik direct aan de burger te denken.
01:40:06:05 01:40:10:17 Ja, en de ambtenaren. De ambtenaar
als mens is niet direct mijn beeld.
01:40:10:17 01:40:13:04 -Begrijp ik.
-Dat is flauw, hè?
01:40:13:05 01:40:16:19 -Dat is wel een goede opmerking,
want ik denk dat het superbelangrijk is.
01:40:16:19 01:40:20:01 -Ja, zeker. -Ook de ambtenaar
en de burger is een mens.
01:40:20:02 01:40:22:23 -Maar hun interactie, zou ik zeggen.
01:40:22:24 01:40:25:23 Dus met name hun interactie -
daar beginnen je redeneringen.
01:40:26:04 01:40:30:01 -Interactie heb je nodig
om tot een proces van verandering te komen,
01:40:30:02 01:40:32:18 maar het begint natuurlijk bij:
wat hebben mensen nou echt nodig?
01:40:32:18 01:40:34:08 Hoe beter je daarop aansluit...
01:40:34:09 01:40:35:16 Dat begint bij veiligheid.
01:40:35:22 01:40:38:16 Veiligheid is de basis.
Als er geen veiligheid is, is er geen ruimte.
01:40:38:20 01:40:41:14 Als het niet veilig is, kan je het
niet over de echte dingen hebben.
01:40:41:15 01:40:43:03 Dan kan je je niet kwetsbaar opstellen
01:40:43:04 01:40:46:02 en het niet hebben over je zorgen,
je pijn en waar wil je naartoe.
01:40:46:10 01:40:48:24 De andere kant is natuurlijk perspectief.
01:40:48:24 01:40:51:16 Als je digitalisering ziet,
maatschappelijke ontwikkelingen...
01:40:52:05 01:40:56:04 Boze boeren en burgers...
Die druk neemt toe.
01:40:56:05 01:40:58:20 Als er geen perspectief is,
dan krijg je vanzelf angst.
01:40:58:21 01:41:01:07 Angst: vechten of vluchten,
bevriezen.
01:41:02:03 01:41:05:16 Dus we moeten anders naar die problematiek
gaan kijken om eruit te komen.
01:41:07:24 01:41:12:06 -Ja? -Ik ben vanuit de sport,
dus ik ben niet (?)
01:41:12:07 01:41:14:03 -Microfoon iets dichterbij graag.
01:41:15:03 01:41:18:02 -Waar we ook in de sport mee bezig zijn,
is om te kijken van:
01:41:18:02 01:41:23:22 welke rollen, gedrag en verantwoordelijkheden
heb je als individu binnen die cultuur?
01:41:23:23 01:41:28:22 Dus ook in ons geval kan de sporter
bijdragen aan de veiligheid,
01:41:28:23 01:41:30:13 bijvoorbeeld voor sporters onderling,
01:41:30:13 01:41:33:13 maar ook richting de coach
of richting de cultuur an sich.
01:41:33:19 01:41:40:08 Soms gaat het te veel over de leidinggevende
ten aanzien van de werknemer of professional.
01:41:40:08 01:41:44:20 Maar juist ook snappen
dat je als professional of sporter
01:41:44:20 01:41:47:09 of in welke context je ook zit,
ook bijdraagt,
01:41:47:09 01:41:49:13 en welke verantwoordelijkheden
daarbij komen kijken.
01:41:49:14 01:41:50:23 Dat is ook een mooi gesprek.
01:41:50:24 01:41:53:20 -Zeker. Thijs, hoe kijk je hierop terug?
01:41:54:04 01:41:55:13 Dit stukje van het gesprek?
01:41:55:24 01:42:00:08 -Ik zou toch willen blijven volhouden
01:42:00:09 01:42:05:23 dat er een belangrijke investering nodig is
01:42:05:24 01:42:08:09 in de infrastructuur
waarmee professionals werken
01:42:08:10 01:42:09:21 en dat die niet op orde is.
01:42:09:22 01:42:14:22 Ik vind echt dat de overheid daar publieke
verantwoordelijkheid voor moet nemen
01:42:14:22 01:42:18:24 en dat daar op korte termijn
zicht op moet komen,
01:42:19:00 01:42:22:15 dat het voor al die uitvoeringsdiensten
op orde gaat komen.
01:42:22:16 01:42:26:14 Daarnaast vind ik de discussie
over de normatieve infrastructuur,
01:42:26:14 01:42:30:12 bijvoorbeeld: welk belang
hechten we aan privacy?
01:42:31:06 01:42:34:23 Als individueel belang,
maar ook voor handhaving bijvoorbeeld.
01:42:34:24 01:42:37:18 Want dat is natuurlijk
de ingewikkelde kwestie.
01:42:38:01 01:42:40:14 Daar is een heel andere benadering
voor nodig,
01:42:40:15 01:42:42:23 want die los je niet op
met knappe koppen.
01:42:42:23 01:42:47:10 Maar dat is inderdaad
erdoorheen gaan,
01:42:47:10 01:42:50:06 discussies voeren,
dilemma's met elkaar afwegen
01:42:50:06 01:42:52:01 en dan keuzes maken.
01:42:52:01 01:42:55:02 Maar daarin zijn ook publieke keuzes nodig.
01:42:55:12 01:42:58:10 Bij de Belastingdienst zie je bijvoorbeeld
na de toeslagenaffaire
01:42:58:10 01:43:00:08 dat men niet meer durft te handhaven.
01:43:00:09 01:43:03:14 De Autoriteit Persoonsgegevens
zegt dan ook van:
01:43:03:14 01:43:06:11 'We keuren dit protocol niet goed.'
Daar is nu een patstelling.
01:43:06:12 01:43:09:12 Men kan niet handhaven,
omdat men niet weet wat men mag doen.
01:43:09:12 01:43:13:24 Dus... -Wordt er niet gehandhaafd.
-...is de dienst verlamd op dit moment.
01:43:13:24 01:43:15:06 Dat kunnen we ook niet hebben.
01:43:15:06 01:43:17:02 Dus er moeten ook knopen
worden doorgehakt.
01:43:17:02 01:43:20:23 -Het interessante is...
Op 2 punten...
01:43:20:23 01:43:23:17 Als ik naar mijn eigen programma kijk
als regeringscommissaris
01:43:23:18 01:43:25:24 zie ik aanknopingspunten in dit gesprek.
01:43:26:15 01:43:31:18 Ik heb ook met uitvoerders gesproken
en één van hun grote uitdagingen is:
01:43:31:19 01:43:33:22 'Wij zien dingen en wij weten dingen
01:43:33:23 01:43:38:18 en wij weten dat andere professionals het
nodig hebben om goed hun werk te kunnen doen,
01:43:38:18 01:43:40:00 maar we mogen het niet.'
01:43:40:17 01:43:44:18 Ik ben dus bezig met
een informatiewet maken.
01:43:44:19 01:43:46:18 Eén van de voorzieningen
in die wet is:
01:43:46:19 01:43:51:13 het creëren van een comité -
noem ik het dan maar even - excusez le mot -
01:43:51:14 01:43:54:14 waar professionals naartoe kunnen gaan
en kunnen zeggen:
01:43:54:15 01:43:56:22 'Het mag niet van die of die waarde,
01:43:56:23 01:44:00:17 maar als je het aan ons vraagt,
is het wel heel hard nodig.'
01:44:00:17 01:44:02:10 'Kunnen we hier een gesprek over hebben?'
01:44:02:10 01:44:05:00 'En kan dat gesprek
ook tot een besluit leiden?'
01:44:05:09 01:44:09:08 Want alleen een gesprek
voelt wel lekker, maar het helpt niet.
01:44:09:09 01:44:12:00 Dus je moet dan ook wel
daarna keuzes kunnen maken.
01:44:12:00 01:44:14:23 Dus dat is één ding
dat ik aan het doen ben. -Mooi.
01:44:14:23 01:44:17:24 -Het andere is: die ICT-infrastructuur...
01:44:17:24 01:44:23:02 Het is soms niet om aan te zien,
zo ouderwets.
01:44:23:13 01:44:27:03 -Ik ben het met je eens.
Dat systeem moet natuurlijk goed werken.
01:44:27:03 01:44:30:01 Maar één van de problemen
met ICT-implementaties is weer
01:44:30:01 01:44:32:24 dat experts het bedenken
voor de medewerkers.
01:44:33:00 01:44:37:05 Dan is er een budget en een stuurgroep
en ik zeg altijd: tijd op, geld op.
01:44:37:15 01:44:39:11 En dan gaan we implementeren.
01:44:39:12 01:44:41:24 Al die mensen, daar komt het overheen.
01:44:42:00 01:44:44:04 En die denken: daar komt de volgende aan.
-Zeker.
01:44:44:04 01:44:46:09 -Dus ambtenaar centraal:
wat hebben ze echt nodig?
01:44:46:09 01:44:47:24 -Zeker. Dat ben ik met je eens.
01:44:47:24 01:44:50:22 -Nog één vraag. Ik zie jou
van PublicSpaces reageren.
01:44:50:23 01:44:54:09 Er moet even naar je toe gerend worden.
-Ik wacht even.
01:44:54:15 01:44:57:20 -Want we willen graag
een microfoon onder je neus duwen.
01:44:58:20 01:45:03:02 Je moet die microfoon niet weggeven;
dat is gevaarlijk. -Nu heb ik 'm.
01:45:04:03 01:45:06:04 Het ging even over de ICT-infrastructuur.
01:45:06:04 01:45:09:24 Ik kijk ook een beetje met m'n petje
als softwareontwikkelaar ernaar.
01:45:10:06 01:45:14:24 Wat mij heel erg opvalt is,
als dat heel hoogover wordt gezegd:
01:45:14:24 01:45:18:22 dat is natuurlijk al meerdere keren gebeurd.
Dat is ook vaak gebeurd.
01:45:19:04 01:45:21:13 Laten we eerst even kijken naar
wat het probleem is.
01:45:21:14 01:45:24:02 Kunnen organisaties niet met elkaar praten?
01:45:24:03 01:45:26:00 Denk dan even terug aan de telefoon.
01:45:26:01 01:45:29:02 Er zijn hier mensen met een Apple-telefoon
en Android-telefoon.
01:45:29:02 01:45:31:04 Misschien zit er nog iemand thuis
met een ander soort telefoon.
01:45:31:05 01:45:32:21 Al die machines kunnen met elkaar praten.
01:45:32:22 01:45:34:18 Het zijn allemaal verschillende fabrikanten.
01:45:34:19 01:45:37:20 Dat soort randvoorwaarden
kan een overheid wel opstellen.
01:45:37:20 01:45:42:04 Dan hoef je niet als overheid
een private constructie op te zetten van:
01:45:42:04 01:45:45:08 'We moeten met die organisatie samenwerken
of we moeten gaan centraliseren.'
01:45:45:08 01:45:47:11 Nee, je legt gewoon
bepaalde standaarden vast.
01:45:47:12 01:45:49:08 En veel van die standaarden zijn er al.
01:45:49:16 01:45:53:08 Als professional die ook software ontwikkelt,
01:45:53:08 01:45:56:09 zit ik af en toe dat ik echt denk:
01:45:56:10 01:45:59:07 'Jongens, dit is allang opgelost;
dit is niet een technisch probleem.'
01:45:59:08 01:46:01:13 -Mag ik daar één ding op zeggen?
01:46:01:14 01:46:04:09 Dat elektronisch patiëntendossier.
01:46:04:09 01:46:05:12 De standaardisering.
01:46:05:13 01:46:09:15 Een internationale organisatie
is daar al 10-15 jaar mee bezig.
01:46:09:15 01:46:14:08 Tot nu toe is men maar op hele kleine
onderdeeltjes gekomen tot standaardisering.
01:46:14:13 01:46:16:12 -Dus het hangt ook echt van de sector af.
01:46:16:13 01:46:23:00 -Thijs, met alle respect, in Denemarken,
maar ook in België lukt het wel.
01:46:23:04 01:46:25:24 Dan moeten we ons
toch de vraag stellen:
01:46:26:00 01:46:31:09 hoe komt het dat die rare Belgen
en die Denen
01:46:31:10 01:46:34:06 het wel voor elkaar krijgen
01:46:34:07 01:46:38:20 om dat transparant te maken -
een deftig woord - interoperabiliteit.
01:46:38:20 01:46:41:05 -Precies.
-Mag ik daar iets over zeggen?
01:46:41:06 01:46:43:18 Ik kan niet om het onderwerp
'best practices' heen.
01:46:43:18 01:46:46:05 Dat werkt daar wel,
dus dat implementeren we hier ook.
01:46:46:16 01:46:49:05 Wat krijg je dan?
Not-Invented-Here-Syndrome.
01:46:49:16 01:46:51:16 -Kan zeker.
-Plus, een andere cultuur.
01:46:51:17 01:46:54:10 Belgen en Denen zijn toch
wat anders dan Nederlanders.
01:46:54:10 01:46:59:11 Dus het idee van:
we rollen iets uit over mensen
01:46:59:12 01:47:03:15 is eigenlijk een idee dat achterhaald is.
-Zeker. -Ik zie hier een vraag.
01:47:04:04 01:47:08:18 -Ik was in 2016 in Denemarken
met een journalist in gesprek.
01:47:08:18 01:47:12:08 Wat ik uit dat gesprek haalde
toen in die bijeenkomst was:
01:47:12:08 01:47:16:00 zij hadden inderdaad de patiënt
als uitgangspunt gekozen.
01:47:16:06 01:47:18:22 Als je bijvoorbeeld diabetespatiënt was,
01:47:18:22 01:47:21:14 dan moet het toch mogelijk zijn
dat je waar dan ook bent,
01:47:21:15 01:47:24:01 bij elke apotheek kunt binnenlopen
om je medicijn te halen.
01:47:24:02 01:47:27:11 Zij begrepen totaal niet
wat hier gaande was.
01:47:28:02 01:47:32:16 -In die zin zou ik wel zeggen
dat onder het mom van privacy...
01:47:33:13 01:47:35:24 ...onder het mom van de waarde van privacy
01:47:36:00 01:47:39:02 veel organisaties
hun eigen bestaansrecht vooropstellen
01:47:39:03 01:47:44:09 en niet de waarde voor die burger.
01:47:44:16 01:47:46:10 We gaan naar het tweede onderwerp.
01:47:47:16 01:47:52:08 Daar is volgens mij ook
een Mentimeter-vraag over gesteld.
01:47:52:08 01:47:55:03 -We hebben tussendoor
al 2 vragen kunnen stellen.
01:47:56:09 01:48:00:02 De eerste stelling ging over:
de huidige ICT is ongeschikt
01:48:00:03 01:48:02:21 voor een overheidsprofessional
om waardegedreven te werken.
01:48:02:21 01:48:05:07 Je ziet dat daar de meningen
toch wat over verdeeld zijn.
01:48:06:14 01:48:12:01 Een lichte stijging aan de linkerkant, dus
een groot deel is het eens met die stelling.
01:48:12:02 01:48:14:24 Maar een overgroot deel ook niet.
01:48:15:00 01:48:19:10 -Heel goed. Die zeggen: 'Mensen kunnen ook
zelf keuzes maken, ongeacht de slechte...'
01:48:19:11 01:48:21:15 -Of er zijn andere redenen die maken
01:48:21:16 01:48:24:13 dat een overheidsprofessional
niet waardegedreven kan werken.
01:48:24:14 01:48:26:22 Die hebben we niet uitgevraagd,
dus die hebben we niet.
01:48:26:22 01:48:31:04 Maar ICT wordt dus niet door iedereen
beschouwd als enige aanleiding.
01:48:31:17 01:48:36:18 De tweede stelling kwam net
al een beetje ter sprake.
01:48:36:19 01:48:40:17 We praten te abstract, waardoor mensen
simpelweg niet weten wat ze moeten doen.
01:48:40:22 01:48:44:07 Daar is een hele duidelijke uitspraak.
-Zeker.
01:48:44:08 01:48:46:04 -Dat het merendeel het daarmee eens is.
01:48:46:04 01:48:49:03 Ik zet de laatste vraag erin
terwijl jij doorgaat.
01:48:49:04 01:48:53:15 -Dan kunnen wij even doorpraten over deze
vraag of wat hier achter zit als probleem:
01:48:53:15 01:48:55:10 als we niet concreet met elkaar worden,
01:48:55:10 01:48:59:23 als we het niet tastbaar,
voelbaar, ruikbaar kunnen maken,
01:48:59:23 01:49:02:01 dan weten mensen niet
wat ze moeten doen...
01:49:03:01 01:49:04:24 ...en dan gebeurt het niet.
01:49:05:04 01:49:12:02 Bob, als jij ons als overheid een advies zou
moeten geven om dit vraagstuk op te lossen,
01:49:12:03 01:49:14:03 waar zou jij dan beginnen?
01:49:14:18 01:49:18:06 -De tip die wij iedereen meegeven is:
01:49:18:07 01:49:20:22 als je in een traject zit
en je wilt iets veranderen,
01:49:20:23 01:49:25:12 dat je centraal wilt stellen:
welke foto maak ik van die persoon...
01:49:26:20 01:49:28:17 ...op het moment
dat die dat gedrag uitvoert?
01:49:28:17 01:49:31:17 Het doel dat wij stellen,
kan ik daar een foto van maken?
01:49:31:17 01:49:33:23 We zien ook die stellingen hiervoor.
01:49:33:24 01:49:37:20 Kan ik waardegedreven werken
als medewerker?
01:49:38:21 01:49:42:11 Dat is niks concreets;
wat houdt dat nou echt in?
01:49:42:21 01:49:43:24 Wat ik voornamelijk...
01:49:44:13 01:49:47:07 Het balletje dat ik op wil gooien
is een goede analyse.
01:49:47:08 01:49:52:02 Een van de valkuilen is dat we heel erg
neigen naar meteen de oplossing bedenken.
01:49:52:11 01:49:55:20 Waar ik voor pleit, is goed analyseren.
01:49:55:21 01:49:58:19 Maar daarvoor heb ik je nodig
dat je heel concreet weet wat je doel is.
01:49:58:20 01:50:02:13 Dus als je weet: dit is gedrag
dat ik wil zien van mijn bestuurder,
01:50:02:13 01:50:05:03 van mijn manager,
ook van de ambtenaar,
01:50:05:04 01:50:07:08 iedereen die werkt binnen de overheid.
01:50:07:09 01:50:10:12 Dat hoor ik ook in het voorbeeld
van de Douane.
01:50:10:12 01:50:16:03 Wat je daar hebt gedaan is goed onderzoeken
waarom mensen dat wel of niet doen.
01:50:16:04 01:50:19:16 Dat is eerder vandaag gezegd: waarom
doen mensen dingen wel, waarom niet?
01:50:19:16 01:50:22:19 Weerstanden - daar gaan we het straks
nog verder over hebben.
01:50:22:19 01:50:23:23 In principe kun je...
01:50:23:23 01:50:27:06 Gedrag is heel complex,
maar je kunt dat heel goed analyseren
01:50:27:06 01:50:29:08 op het moment
dat je het heel klein hebt gemaakt.
01:50:29:14 01:50:31:07 Bijvoorbeeld bij de brandweer.
01:50:31:08 01:50:33:05 Daar ging het over veiliger werken.
01:50:33:06 01:50:36:07 Dat hebben we steeds kleiner en kleiner
moeten maken. Dan ging het over...
01:50:36:12 01:50:37:14 Eén van de dingen was
01:50:37:15 01:50:43:14 dat je je masker 3 minuten ophield
nadat je in een rooksituatie was geweest.
01:50:45:07 01:50:48:00 Als je daar over door gaat denken -
we hadden ook kunnen zeggen...
01:50:48:01 01:50:50:20 Daar zijn mensen het om bepaalde redenen
wel of niet mee eens.
01:50:50:20 01:50:51:23 Dan kun je dat analyseren.
01:50:51:23 01:50:54:19 Dan zeggen mensen:
'Ik doe dat niet, want dat zit niet lekker.'
01:50:54:20 01:50:57:06 'Of ik ben het daar niet mee eens
of ik sta uit de wind.'
01:50:57:07 01:51:01:04 Dan komen er factoren naar boven
waarom ze dat wel of niet doen.
01:51:01:05 01:51:05:14 Als je dat weet, kun je daar ook interventies
op bedenken. -Maatregelen op nemen.
01:51:06:04 01:51:08:08 -In de basis kun je die analyse...
01:51:08:09 01:51:11:00 Dat hoorde ik net ook,
als het gaat over excellent werken.
01:51:12:02 01:51:15:00 Of over: is ICT de oplossing?
01:51:15:01 01:51:17:01 Ik denk dat het moet komen
uit die analyse.
01:51:17:15 01:51:19:18 Vaak hebben we 4 factoren.
01:51:19:24 01:51:21:08 De eerste is Architecture.
01:51:21:09 01:51:23:13 Dan kijken we naar:
hoe is de omgeving ingericht?
01:51:23:13 01:51:26:18 En belemmert dat of stimuleert dat
het gewenste gedrag?
01:51:26:18 01:51:28:18 Dat zit 'm zowel in de fysieke omgeving...
01:51:28:19 01:51:31:01 We kunnen mensen onbewust
heel goed beïnvloeden
01:51:31:02 01:51:32:10 om bijvoorbeeld te recyclen,
01:51:32:11 01:51:35:11 door gewoon de opening
van een prullenbak aan te passen.
01:51:36:08 01:51:38:04 Maar het zit 'm ook in de online omgeving.
01:51:38:05 01:51:40:06 Bijvoorbeeld: kan iemand prettig werken?
01:51:40:09 01:51:42:02 Het zit ook in protocollen.
01:51:42:03 01:51:45:18 Ook een groot punt dat we vaak
over het hoofd zien is competentie.
01:51:45:19 01:51:48:18 Dat zit 'm niet alleen
in vaardigheden of in kennis,
01:51:48:19 01:51:50:16 wat wel voorwaardelijk is vaak.
01:51:50:17 01:51:53:00 Maar het zit 'm ook
in het gevoel van competentie.
01:51:53:01 01:51:55:21 Dat noemen we 'self-efficacy'.
01:51:55:22 01:52:00:07 Ik denk dat we er bij digitale oplossingen
heel vaak tegenaan gaan lopen
01:52:00:08 01:52:04:08 dat mensen, als ze al horen dat ze iets
moeten doen wat digitaal is, denken: oef.
01:52:04:09 01:52:09:02 Als ik bedenk hoe mijn moeder
moet omgaan met een DigiD...
01:52:09:16 01:52:11:13 ...dat kan ze wel,
maar ze doet het niet,
01:52:11:14 01:52:13:14 omdat ze gewoon voelt:
'Ik kan dit niet.'
01:52:13:15 01:52:16:10 Dat is een hele belangrijke factor.
01:52:16:11 01:52:18:22 Je hebt omgeving
en je hebt competence.
01:52:18:23 01:52:20:23 Dat kun je echt gewoon onderzoeken.
01:52:20:23 01:52:23:16 Daarnaast heb je nog de weerstanden.
01:52:23:17 01:52:28:13 Dat zijn al die barrières die er zijn
om wel of niet dat gedrag te laten zien.
01:52:28:14 01:52:30:02 Daar hebben we het al kort over gehad,
01:52:30:03 01:52:33:09 maar misschien is het goed
om ze één keer goed uit te leggen.
01:52:34:23 01:52:36:07 Er zijn 3 typen weerstand.
01:52:36:07 01:52:38:24 De eerste noemen we 'reactance'.
01:52:38:24 01:52:42:21 Een 'reactance' is weerstand
tegen degene die jou beïnvloedt.
01:52:42:22 01:52:45:12 Dat kan een organisatie zijn
of dat kan jouw manager zijn.
01:52:45:12 01:52:46:20 Het is in ieder geval de ander.
01:52:46:20 01:52:50:22 Dan is jouw basisbehoefte
van autonomie in gevaar.
01:52:50:23 01:52:54:23 Dus jij vertelt mij wat ik moet doen;
daar krijgen mensen weerstand tegen.
01:52:54:23 01:52:57:00 Maar daar kun je ook heel goed mee omgaan.
01:52:57:00 01:53:02:08 Het tweede is de weerstand die ontstaat
vanuit je basisbehoefte zekerheid.
01:53:02:08 01:53:06:19 Je hebt behoefte aan een zekere
voorspelling van je omgeving.
01:53:06:19 01:53:08:21 Dat je bijvoorbeeld fijn kunt werken.
01:53:08:22 01:53:12:08 Maar bijvoorbeeld ook je competent voelen.
Dat hebben veel mensen in corona gemerkt.
01:53:12:08 01:53:15:09 We moesten in een keer thuiswerken
en voelden ons minder competent
01:53:15:09 01:53:17:12 Dan zie je dat mensen
minder gelukkig worden,
01:53:17:13 01:53:20:20 omdat ze zich niet goed kunnen uiten.
01:53:21:04 01:53:24:13 Maar dat is eigenlijk dus
weerstand tegen die boodschap.
01:53:24:13 01:53:26:15 Die boodschap die jij mij vertelt...
01:53:27:05 01:53:28:22 ...klopt dat wel
en kan ik daarin meegaan?
01:53:28:23 01:53:32:02 Als we het hebben over
veranderingen met digitalisering,
01:53:32:03 01:53:35:03 dan zullen veel mensen denken:
'Dan moet ik dus anders werken.'
01:53:35:04 01:53:38:21 'Kan ik dan nog mijn werk goed uitvoeren
of kan ik het dan binnen de tijd doen?'
01:53:38:21 01:53:41:05 Dat zijn onzekerheden
die mensen dan hebben.
01:53:41:06 01:53:44:07 Als je dat goed analyseert,
kun je dat gebruiken in je oplossingen.
01:53:44:08 01:53:46:20 De laatste is inertia.
Daar gaan we het nog meer over hebben.
01:53:46:20 01:53:51:21 Dat is in de basis gewoon de weerstand
tegen het inzetten van energie.
01:53:52:06 01:53:58:01 Elke cel in ons lichaam wil zo energiezuinig
mogelijk omgaan met de bronnen die we hebben.
01:53:58:01 01:54:01:16 De laatste is dat je geen weerstand hebt
tegen de afzender;
01:54:01:16 01:54:03:08 je hebt geen weerstand
tegen de inhoud.
01:54:03:09 01:54:05:02 Dus je wilt het wel; je weet het ook.
01:54:05:02 01:54:07:09 Dat zien we hier ook;
je weet wel wat je moet doen.
01:54:07:10 01:54:08:12 Maar je doet het niet.
01:54:08:13 01:54:10:02 Dat is heel logisch gedrag.
01:54:10:03 01:54:14:04 Want uiteindelijk vragen wij van iedereen...
-Het kost energie. -Want het kost energie.
01:54:14:05 01:54:15:22 En we kunnen maar zoveel dingen doen.
01:54:15:22 01:54:18:02 -Ik zie een vraag in het publiek.
01:54:19:01 01:54:21:19 Jij mag ondertussen alvast reageren.
01:54:22:11 01:54:24:21 Ja, sorry. Even wachten.
01:54:24:22 01:54:28:09 -Nog een belangrijk ding is: we zijn ons
maar voor 5% bewust van ons gedrag.
01:54:28:10 01:54:31:07 95% van ons gedrag is onbewust.
01:54:31:11 01:54:33:07 En we zijn biochemische wezens,
01:54:33:07 01:54:37:21 dus het idee van: 'We kunnen dat
helemaal zoals DNA mappen.'
01:54:37:22 01:54:42:04 Daar zijn we nog niet, want gedrag verandert
per moment, in welke situatie je zit.
01:54:42:05 01:54:44:08 Dus gedrag is supercomplex.
01:54:44:24 01:54:46:13 Dat wilde ik nog even toevoegen.
01:54:46:14 01:54:49:04 -Ik zag een vraag.
-Eigenlijk een opmerking.
01:54:49:05 01:54:52:02 Ik ben psychiater en ik wou graag
een opmerking toevoegen.
01:54:52:02 01:54:58:14 Waardoor weerstand in de relatie tussen
de professional en de burger toe kan nemen
01:54:58:14 01:55:01:12 is als er veiligheid in het spel komt.
01:55:01:13 01:55:06:10 Veiligheid is de absolute basisbehoefte
van elk menselijk wezen, zeker in relaties.
01:55:06:11 01:55:11:00 Wij zien nu in de geestelijke gezondheidszorg
dat de waarden van professionals
01:55:11:01 01:55:13:18 die vertrouwelijkheid hebben beloofd
aan hun patiënten
01:55:13:19 01:55:16:17 om te gaan spreken
over hun mentale problemen
01:55:16:17 01:55:21:12 nu erg onder druk wordt gezet door VWS,
die van al die patiënten data wil hebben,
01:55:21:13 01:55:23:12 en dat op persoonsniveau wil doen.
01:55:23:12 01:55:28:09 Daar zie je een clash tussen een overheid
die allerlei gegevens van burgers wil hebben
01:55:28:09 01:55:29:19 om gelden te verdelen
01:55:29:19 01:55:33:20 en de beroepswaarde, die echt
een ethische waarde is, in vertrouwelijkheid.
01:55:33:21 01:55:34:24 En dat speelt nu.
01:55:35:00 01:55:37:19 Dat gaat over de basisbehoefte
van veiligheid
01:55:37:20 01:55:40:23 tussen een burger
en een gezondheidszorgprofessional.
01:55:41:06 01:55:45:09 -Zeker, maar wat me met elkaar bespreken
vind ik hier toch wel erg interessant.
01:55:45:10 01:55:49:24 Dat we zeggen: als je nou
in abstracte waarden blijft praten,
01:55:49:24 01:55:52:24 dan kan je preken;
dat is ook best lekker.
01:55:53:06 01:55:56:03 Maar je krijgt eigenlijk
niet de verandering;
01:55:56:04 01:56:01:24 dan moet je in de nitty-gritty details
van het echte handelen gaan zitten.
01:56:01:24 01:56:05:16 En dan de gesprekken voeren over:
waarom doe je het niet?
01:56:06:03 01:56:08:05 Ben je voldoende veilig?
01:56:08:05 01:56:09:18 Wat heb je nodig?
01:56:11:05 01:56:13:16 En wat moeten wij niet doen
om jou die veiligheid te geven?
01:56:13:17 01:56:18:06 Dat is bijvoorbeeld die gegevens
ook nog even in de database van VWS zetten.
01:56:18:21 01:56:20:10 Ik zag...
-Ik heb een aanvulling op...
01:56:20:11 01:56:24:10 Ik weet niet of dat een weerstand-reden is,
maar in de sport is het ook vaak zo:
01:56:24:11 01:56:27:21 als je op een bepaalde manier
gouden medailles haalt,
01:56:27:21 01:56:31:01 dus dat het belang ontbreekt
waarom je het anders zou moeten doen.
01:56:31:02 01:56:33:00 Dat is in de sport vaak een weerstand:
01:56:33:00 01:56:36:18 als het ook lukte op deze manier,
waarom zou je het dan anders moeten doen?
01:56:36:22 01:56:40:05 Ik weet niet of dat er volgens de theorie
ook eentje is.
01:56:40:06 01:56:42:19 Maar die merk ik in ieder geval
in de praktijk.
01:56:42:20 01:56:46:18 -Dat is natuurlijk ook angst om te veranderen
van een pad waar je op zit,
01:56:46:19 01:56:48:20 omdat je weet dat het
je het goede brengt.
01:56:48:21 01:56:52:13 In ieder geval is dan weer
een basisbehoefte van je in gevaar.
01:56:53:03 01:56:54:21 En dat uit zich dan in bepaald gedrag.
01:56:54:22 01:56:59:15 Als je gedrag gaat analyseren, is er altijd
ergens een basisbehoefte in het gedrang.
01:56:59:15 01:57:03:18 In dit geval gaat het dan over zekerheid
van: 'Ik weet dat dit werkt.'
01:57:03:18 01:57:05:07 Het is moeilijk om daar uit te komen.
01:57:05:07 01:57:08:21 Dat is ook, waar we het hier over hebben,
heel veel routinegedrag.
01:57:08:22 01:57:10:01 -Ja.
-(?)
01:57:10:18 01:57:13:20 'Want ik weet dat dit werkt.
Zo gaat het lekker voor mij.'
01:57:13:21 01:57:16:09 -Ja?
-Veiligheid is wel echt de versneller.
01:57:16:10 01:57:18:19 Als je gedragsverandering wilt,
dan begint het met:
01:57:18:20 01:57:21:01 hoe meer veiligheid je garandeert...
01:57:21:19 01:57:25:10 Want dat is de bron van ruimte om het over
de dingen te hebben waar het over gaat.
01:57:25:21 01:57:29:00 Als je dat niet kan, dan lijkt het
alsof je het met elkaar eens bent
01:57:29:01 01:57:32:06 of dat je (?).
Maar dat is niet zo.
01:57:32:07 01:57:34:08 En dan krijg je dus niet
wat je eigenlijk wilt.
01:57:35:15 01:57:39:14 -Eerst Marie Louise en dan Honzik.
Hier nog even.
01:57:41:17 01:57:47:12 -Eentje die we er nog uit hebben gelaten
is het begrip van beroepstrots.
01:57:47:12 01:57:52:04 Ik begeleid weleens nieuwe medewerkers
voor de onboarding.
01:57:52:15 01:57:54:22 Dan ik hoor ik zo van...
01:57:55:02 01:57:57:07 Dan vertel ik over het werk
en hoe leuk het is
01:57:57:07 01:58:00:24 en hoeveel verschillende diepgang er is
en hoeveel lagen er wel niet in zitten.
01:58:01:08 01:58:02:14 Ik word er ontzettend blij van.
01:58:02:15 01:58:05:20 Ondertussen vertellen ze wel -
we hebben collega's die dan zeggen van:
01:58:05:20 01:58:08:04 'Waarom wil je bij de overheid werken?'
01:58:08:05 01:58:11:03 'Het stelt allemaal niet zo veel voor.'
01:58:11:03 01:58:12:20 Een beetje het type van...
01:58:15:04 01:58:16:12 ...losers.
01:58:17:00 01:58:18:23 Dat is eigenlijk jammer,
01:58:18:23 01:58:21:12 want ik hoor ook van mensen die zeggen:
01:58:21:13 01:58:26:13 'We willen juist bij de overheid werken
omdat het ergens over gaat.'
01:58:26:13 01:58:30:17 'En als we in het bedrijfsleven zitten,
dan gaat het maar over zo'n stukje
01:58:30:18 01:58:32:24 en hier heb ik eigenlijk de hele wereld.'
01:58:33:08 01:58:38:20 Wat deze mensen heel erg enthousiast maakt
om te gaan werken voor de overheid.
01:58:40:08 01:58:43:21 Dat maakt ook dat je minder gaat leren.
01:58:43:22 01:58:46:16 Als je zegt: 'Waarom zou ik het
allemaal gaan doen?'
01:58:47:03 01:58:49:12 'Het heeft niet zo veel...'
01:58:49:19 01:58:52:00 Op een gegeven moment
hoorde ik mensen zeggen van:
01:58:52:00 01:58:54:14 'Ik ben geen typische ambtenaar.'
01:58:54:15 01:58:56:13 Die uitdrukking kennen we wel, hè?
01:58:56:14 01:59:01:07 Daarmee zeg je: 'Ik ben geen bureaucraat;
ik ben niet sloom.'
01:59:01:12 01:59:04:07 Dat zijn allemaal negatieve kenmerken.
01:59:04:08 01:59:07:08 Zouden we niet moeten zeggen:
'Ik ben wel een typische ambtenaar.'
01:59:07:09 01:59:11:12 'Ik ben er om de wereld te verbeteren;
ik zie mogelijkheden en kansen.'
01:59:11:13 01:59:13:10 'Ik wil leren; ik ben nieuwsgierig.'
01:59:13:11 01:59:15:15 'En ik ga proberen het beste te doen.'
01:59:15:16 01:59:17:23 Als we het hebben over excellentie.
01:59:17:23 01:59:21:14 Dan word je uitgedaagd om het nog
een beetje beter te doen dan de anderen.
01:59:21:15 01:59:26:00 Overigens, als we kijken:
hoe slecht doet de overheid het?
01:59:26:00 01:59:27:24 Ik vind dit altijd leuk: percentage?
01:59:27:24 01:59:31:00 Wie denkt: 10% doen we het
allemaal verkeerd?
01:59:31:17 01:59:34:02 Wie denkt: 20% doen we het verkeerd?
01:59:34:12 01:59:36:04 20%. Meer?
01:59:36:24 01:59:39:15 Stel je voor: 20% doen we het verkeerd.
01:59:39:16 01:59:42:12 Dat betekent 80% goed,
iedere dag een 8.
01:59:43:01 01:59:44:16 Toch? Zo zou je ook kunnen kijken.
01:59:44:17 01:59:45:21 Maar aan de andere kant...
01:59:45:22 01:59:48:24 -Als ik 2 fouten maakte,
had ik al een 6 vroeger.
01:59:49:24 01:59:53:19 -Dan kun je wel zeggen:
die 20% gaat wel ergens over
01:59:53:20 01:59:56:02 en dat gaat letterlijk over leven en dood.
01:59:56:03 01:59:59:21 Dat zei mijn eerste leidinggevende
tegen me.
01:59:59:22 02:00:01:21 Het gaat wel ergens over,
02:00:01:22 02:00:04:17 dus je wilt ook graag
dat ontzettend goed doen.
02:00:04:18 02:00:06:17 Je wilt eigenlijk graag die 10 hebben.
02:00:07:00 02:00:10:17 In feite zijn we topsporters in die zin.
02:00:10:18 02:00:14:05 Die mentaliteit mag je er ook
wel wat meer inbrengen.
02:00:14:06 02:00:17:04 Ga niet voor die 6,
maar ga voor die 8 of 9.
02:00:17:15 02:00:23:00 -Dat lukt alleen maar
als je veel concreter wordt.
02:00:23:10 02:00:28:06 En op concreet niveau met elkaar bespreekt
wat je beter kan.
02:00:28:07 02:00:32:08 En dan is jouw punt: dat kan alleen maar
in een echt veilige omgeving.
02:00:32:09 02:00:35:01 -Dat is de grens
Als het niet veilig is, kan je niet delen.
02:00:35:16 02:00:37:05 Dan kan je niet verbinden met elkaar.
02:00:37:06 02:00:39:13 -Hoewel ik dan direct moet denken
aan Krajicek,
02:00:39:13 02:00:41:14 die toch een keer Wimbledon
heeft gewonnen.
02:00:41:14 02:00:45:10 Maar als we terugkijken
naar zijn achtergrond,
02:00:45:10 02:00:49:12 dan is hij eigenlijk met veel geweld
tot die prestatie gekomen.
02:00:49:13 02:00:53:24 Dat is waarvan we tegenwoordig zeggen:
'Wacht eens even, dat willen we niet.'
02:00:53:24 02:00:56:10 Als ik mensen verschrikkelijk
veel angst inboezem,
02:00:56:11 02:00:58:10 kan ik ze misschien ook
dingen laten doen.
02:00:58:16 02:01:00:19 Maar dan is het zeker niet veilig.
02:01:00:19 02:01:03:07 -Dat lijkt me niet de wereld
waarin we willen leven. -Precies.
02:01:03:08 02:01:07:11 Dat is dus die waardeverandering
die we de laatste 10-20 jaar
02:01:07:11 02:01:09:13 veel nadrukkelijker met elkaar zien.
02:01:09:13 02:01:13:13 Maar om die te laten landen
moeten we - en dat is heel vervelend...
02:01:13:14 02:01:15:02 Ik kom zo bij jou, Honzik.
02:01:15:02 02:01:17:11 Dan moeten we veel concreter worden.
02:01:17:12 02:01:21:19 Dan moeten we uit die Haagse torens,
met hun abstracties, weg
02:01:21:19 02:01:24:22 en dan moeten we zeggen: laten we eens
naar uitvoeringsprocessen kijken.
02:01:24:22 02:01:28:01 Laten we eens kijken
hoe een handhavingsproces eruitziet,
02:01:28:01 02:01:30:21 of dat nou de politie is,
of de Douane, of een andere.
02:01:30:22 02:01:34:03 En wat hebben deze mensen nou nodig
om goed te kunnen functioneren?
02:01:34:03 02:01:37:06 Dat is niet iets wat we
in de Haagse torens kunnen bedenken.
02:01:37:07 02:01:40:09 -Maar ook zelf gewoon
dingen niet doen die geëist worden.
02:01:40:09 02:01:42:23 Ik heb zelf in de coronabestrijding
mogen meewerken.
02:01:43:13 02:01:45:17 Daar werd ook door VWS van alles geëist.
02:01:46:03 02:01:49:06 We hadden een samenwerkingsverband
met de GGD's opgetuigd.
02:01:49:07 02:01:50:16 Ik zal het algemeen houden.
02:01:50:16 02:01:53:17 We hebben gewoon gezegd:
'Alle informatie blijft binnen deze groep.'
02:01:53:18 02:01:55:07 'We gaan niet delen.'
02:01:55:08 02:01:58:18 En daardoor konden we
enorme veranderingen realiseren.
02:01:59:01 02:02:01:05 Want anders viel alles uit elkaar.
02:02:01:20 02:02:04:07 -Mooi.
-Persoonlijk leiderschap. -Zeker.
02:02:04:15 02:02:09:14 -Mag ik misschien één punt aanvullen op
het verhaal dat u ook aangeeft?
02:02:10:08 02:02:13:00 Het laatste punt dat je wilt analyseren
is motieven.
02:02:13:01 02:02:16:00 Wat drijft een persoon
of hoe kun je mensen motiveren?
02:02:16:00 02:02:17:20 Ik vind het wel interessant uiteindelijk...
02:02:18:11 02:02:22:13 ...want je wilt gedragsverandering bereiken
door heel concreet te maken:
02:02:22:13 02:02:26:04 welke gedragingen horen bij die mindset
waar we dan heen willen?
02:02:27:05 02:02:28:22 Maar wat interessant is:
02:02:28:22 02:02:32:11 als je ervoor zorgt dat mensen
bepaalde gedragingen gaan laten zien,
02:02:32:11 02:02:34:09 dan gaan ze zich daar ook
mee identificeren.
02:02:34:09 02:02:36:10 Als je zorgt dat iemand
zich veilig gedraagt,
02:02:36:11 02:02:38:22 of als een goede ambtenaar
en wat daar allemaal bij hoort,
02:02:38:23 02:02:42:01 dan gaat diegene
op zichzelf reflecteren van:
02:02:42:02 02:02:45:03 'Ik ben blijkbaar een persoon
die dit belangrijk vindt.'
02:02:45:04 02:02:48:01 Uiteindelijk gaan
die gedragingen die je vertoont...
02:02:48:01 02:02:51:07 Daar kun je heel concreet
op interveniëren.
02:02:51:08 02:02:54:09 ...ook voeden
hoe diegene zichzelf ziet.
02:02:54:09 02:02:56:08 Uiteindelijk creëer je
een bepaalde identiteit
02:02:56:08 02:02:58:08 en je hoopt natuurlijk dat die identiteit
02:02:58:08 02:03:02:01 een trotse ambtenaar is
waar allerlei gedragingen bij horen.
02:03:02:02 02:03:05:10 Dan krijg je een soort vliegwieleffect,
02:03:05:11 02:03:08:03 waarbij, omdat je die mindset dan krijgt,
02:03:08:03 02:03:10:14 je meer van dat soort gedragingen
gaat vertonen.
02:03:10:15 02:03:13:00 -Zo hoorde ik daarnet die opmerking ook.
02:03:13:10 02:03:17:05 Op een bepaald moment
kan je als overheid gedrag afdwingen
02:03:17:06 02:03:22:02 waardoor de beroepstrots
en de beroepsethiek wordt weggenomen
02:03:23:01 02:03:26:18 Door bijvoorbeeld die VWS-gegevens
naar VWS te pompen.
02:03:26:18 02:03:31:09 Dan gaan mensen verliezen
wat ik dan noem: beroepstrots.
02:03:31:10 02:03:33:22 Dan kunnen ze niet meer
trots op hun werk zijn.
02:03:34:04 02:03:36:11 En dan haken ze af.
02:03:36:17 02:03:39:00 Ik laat Honzik nog even aan het woord.
02:03:39:11 02:03:42:09 -Ik wil nog even reageren op
het onderwerp van veiligheid.
02:03:42:10 02:03:44:16 Veiligheid is natuurlijk
een hele belangrijke.
02:03:44:17 02:03:48:18 Dat weten we ook als we het hebben
over openheid en openbaarmaking.
02:03:49:12 02:03:55:05 Maar ik wil daarbij niet vergeten,
als we het hebben over informatiehuishouding:
02:03:55:06 02:03:57:07 een heel simpel voorbeeld van gedrag,
02:03:57:08 02:04:01:04 zoals het opslaan
van documenten en e-mail,
02:04:01:05 02:04:05:05 dat daar ook heel veel
de inertia een rol speelt.
02:04:05:05 02:04:10:09 Als we het hebben over
het snijvlak van techniek en gedrag:
02:04:10:09 02:04:15:20 'Wij moeten op een bepaalde manier
met onze systemen en onze e-mail omgaan.'
02:04:15:21 02:04:19:06 Op het moment dat we die systemen
zo kunnen maken en bouwen
02:04:19:07 02:04:22:21 dat het heel vloeiend gaat,
02:04:22:21 02:04:27:08 dan is vloeiendheid ook
een hele belangrijke versneller.
02:04:27:08 02:04:31:20 Dan is niet alleen die zekerheid
en veiligheid een versneller,
02:04:31:20 02:04:35:23 maar dat is ook een enorme versneller;
die wilde ik nog even benoemen.
02:04:35:24 02:04:41:07 -Zeker. En daarmee maak je ook gelijk
een bruggetje naar het derde onderwerp.
02:04:42:22 02:04:47:10 Wat mij opvalt als managers zeggen:
'Ik heb er geen verstand van.'
02:04:47:21 02:04:51:08 Dan laten ze eigenlijk de keuzes
die worden gemaakt in de ICT over
02:04:51:08 02:04:55:20 aan inkopers of aan stafafdelingen,
02:04:55:21 02:05:01:04 of aan andere eenheden, die eigenlijk
hun waarden er dan in stoppen.
02:05:01:23 02:05:05:20 Of iets vloeiend werkt of niet
maakt ontzettend veel uit.
02:05:05:20 02:05:11:02 Ik heb bijvoorbeeld bij politieagenten
computersystemen gezien waarvan ik denk:
02:05:11:02 02:05:14:17 jeetje, als je het zo inricht,
dan kost alles energie.
02:05:14:24 02:05:19:02 En dat kan je toch niet in alle redelijkheid
van deze arme mensen vragen?
02:05:19:02 02:05:20:22 Want ze hebben het al veel te druk.
02:05:20:23 02:05:24:04 Er is al veel meer behoefte aan hun werk
dan dat er capaciteit is.
02:05:24:05 02:05:26:21 En dan gaan we 30-40%...
02:05:26:21 02:05:29:19 Ik heb - hoe heet het -
02:05:29:19 02:05:35:17 in de jeugdzorg zelfs wel 50% tot 60%
van de energie verstookt zien worden
02:05:35:17 02:05:40:02 in administratieve handelingen
die niet bijdragen aan het primaire proces.
02:05:40:18 02:05:43:15 Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Dat is een keuze.
02:05:43:24 02:05:48:02 Wat mij dan opvalt - en dan komen we
bij die derde - dankjewel, Honzik -
02:05:48:03 02:05:52:12 is dat die managers niet de kennis hebben,
02:05:52:13 02:05:55:13 noch van de ICT,
noch van het primair proces,
02:05:55:13 02:05:59:21 om ervoor te zorgen dat
dat primaire proces
02:05:59:21 02:06:04:04 glad verloopt, zonder hiccups,
02:06:04:05 02:06:06:09 zonder veel administratieve handelingen,
02:06:06:10 02:06:11:24 zodat ze zich lekker kunnen concentreren
op het primaire proces,
02:06:12:00 02:06:17:15 namelijk een psychiatrisch probleem
helpen oplossen,
02:06:17:16 02:06:20:01 een boef helpen vangen,
02:06:20:02 02:06:24:00 iemand in het ziekenhuis helpen
met zijn of haar ziekte,
02:06:24:01 02:06:26:05 whatever het primair proces is.
02:06:26:06 02:06:28:12 We zijn heel erg dat kwijt.
02:06:28:12 02:06:33:17 De laatste vraag was: kunnen we die kennis -
en dat is dus breder dan ICT-kennis -
02:06:33:18 02:06:37:14 hoe kunnen we die kennis,
dat je dat centraal moet stellen,
02:06:37:15 02:06:39:23 en dat dat in een veilige omgeving
moet gebeuren
02:06:39:23 02:06:42:01 voordat we die verandering
kunnen doorvoeren...
02:06:42:14 02:06:45:00 Hoe kunnen we die kennis
centraal stellen bij managers?
02:06:45:01 02:06:50:00 Jij bent Overheidsmanager van het Jaar,
dus hoe zouden we dat doen?
02:06:50:00 02:06:52:22 Want jij hebt het eigenlijk al
in je systeem zitten,
02:06:52:22 02:06:54:22 maar ik denk dat je ook wel
om je heen ziet
02:06:54:22 02:06:57:14 dat niet iedereen dat
in z'n systeem heeft zitten.
02:06:58:01 02:07:02:03 -Om te beginnen heb ik
de module bij RADIO gevolgd
02:07:02:04 02:07:04:00 als TMG'er.
02:07:04:11 02:07:06:00 Als proefkonijn, geloof ik.
02:07:06:01 02:07:10:08 Bij de Douane is IT primair proces.
02:07:10:09 02:07:16:24 Per seconde komen er 40 aangiftes binnen
en op jaarbasis zijn dat er 700 miljoen.
02:07:17:18 02:07:19:22 Dus de IT moet op orde zijn
02:07:19:22 02:07:24:07 en je moet datagedreven, met algoritmen,
met profielen, kunnen werken.
02:07:24:08 02:07:28:07 Anders kom je niet eens door die bulk heen,
laat staan dat je menselijke maat kunt doen.
02:07:28:08 02:07:31:07 Ik merk bij managers:
02:07:31:08 02:07:35:22 de financiële kant en de juridische kant
zit er allemaal goed in,
02:07:35:23 02:07:38:11 maar die IT-kant,
daar snappen we helemaal niks van.
02:07:38:11 02:07:40:16 En dat heeft ook iets met de IT te maken.
02:07:40:17 02:07:42:23 Die kunnen het ook niet heel
goed uitleggen, vind ik.
02:07:43:09 02:07:45:12 En die kapen het ook weleens
weg van je.
02:07:45:13 02:07:50:02 Waar ik bij de Douane mee bezig ben...
02:07:50:02 02:07:56:22 Ten eerste vind ik dat de grootste baas
van de IT naast mij moet zitten in het MT.
02:07:57:00 02:07:59:14 Die moet niet ergens weggestopt
in de organisatie zijn.
02:07:59:15 02:08:01:19 Nee, die zit gewoon naast mij in het MT.
02:08:01:20 02:08:04:22 En die heb ik verbonden
aan de directeur Operaties.
02:08:04:23 02:08:07:08 En de directeur Operaties
heb ik de opdracht gegeven
02:08:07:08 02:08:11:19 om beter te vertellen wat 'ie nodig heeft.
02:08:11:20 02:08:15:09 Want ik zie dat we
in onze primaire processen,
02:08:15:10 02:08:18:09 mijn FT-medewerkers die in de haven staan,
02:08:18:10 02:08:21:12 of de klantmanagers
die achter de computer zitten...
02:08:21:20 02:08:27:06 ...die gaan naar de IT-afdeling en zeggen:
'Ik heb iets nodig om op te zitten.'
02:08:27:17 02:08:30:18 En die IT'er gaat bouwen
en komt met een kruk.
02:08:31:06 02:08:34:10 En die klantmanager zegt: 'Ik dacht
dat er wieltjes onder zouden zitten
02:08:34:11 02:08:36:21 en ik wil ook dat hij een beetje beweegt.'
02:08:36:22 02:08:41:16 Zo kom je pas tot uiteindelijke
vraagarticulatie: wat heb ik nou echt nodig?
02:08:41:16 02:08:46:14 Want het is niet altijd zo simpel
om te snappen
02:08:46:14 02:08:48:08 wat je in dat primaire proces,
02:08:48:08 02:08:52:20 wat die politieagent,
wat die FT-medewerker, nodig heeft.
02:08:52:21 02:08:55:12 Dus het begint met dat
aan die politieagent vragen.
02:08:55:13 02:08:58:17 En dat is toch weer
die mens centraal stellen.
02:08:58:17 02:09:03:03 Ik ben ervan overtuigd -
en dat geldt breder -
02:09:03:03 02:09:05:09 we hebben het hier vandaag
over informatiehuishouding -
02:09:05:10 02:09:07:20 maar als je kijkt naar
waar de overheid voor staat,
02:09:07:21 02:09:09:12 waar die ambtenaar voor staat,
02:09:09:13 02:09:13:22 als je die medewerker centraal zet
en goed (?)...
02:09:14:04 02:09:15:20 ...en serieus neemt,
02:09:15:21 02:09:18:22 dat die ook een beter product
voor een bedrijf of een burger neerlegt.
02:09:18:22 02:09:22:20 Want als je 'm het werken onmogelijk maakt,
02:09:22:20 02:09:25:18 dan heeft 'ie zoiets: 'Weet je wel
hoe moeilijk mijn werk is
02:09:25:19 02:09:27:11 als dan een burger of bedrijf komt?'
02:09:27:12 02:09:29:22 Terwijl, als 'ie zelf
serieus wordt genomen -
02:09:29:22 02:09:32:05 dat was ook mijn stelling
toen ik bij de Douane begon:
02:09:32:06 02:09:36:11 als wij willen dat we met bedrijven
met de menselijke maat omgaan,
02:09:36:12 02:09:38:21 dan moet ik mijn eigen mensen
ook zo behandelen.
02:09:38:22 02:09:43:05 Dus voor mij is de waarde compassie
heel belangrijk in de organisatie.
02:09:43:05 02:09:45:05 Heb ik compassie met mijn medewerkers?
02:09:45:06 02:09:48:21 Ken ik ze? Neem ik ze serieus?
Mogen ze fouten maken?
02:09:48:22 02:09:51:04 Als je het hebt over
corruptie en integriteit,
02:09:51:04 02:09:52:22 gaat gelijk je kop eraf?
02:09:52:23 02:09:55:15 Of is er een biechtstoelprocedure?
02:09:55:24 02:09:57:10 Neem je medewerkers serieus
02:09:57:11 02:10:01:03 en dan pas kunnen zij een goed product
voor de samenleving neerleggen.
02:10:01:03 02:10:04:05 Dat geldt ook voor IT
en informatiehuishouding.
02:10:04:05 02:10:05:18 -Maar wat je dan doet als manager
02:10:05:18 02:10:10:06 is zorgen dat er verschillende disciplines
in je managementteam zitten
02:10:10:07 02:10:12:21 en dat je dat managementteam dwingt
02:10:12:22 02:10:15:12 om in het primair proces
geïnteresseerd te zijn
02:10:15:13 02:10:17:23 en daar die mens centraal te stellen...
02:10:17:24 02:10:20:02 -En chefsache.
02:10:20:03 02:10:23:13 Ik vind IT een chefsache
in een uitvoeringsorganisatie.
02:10:23:19 02:10:27:12 De hoogste baas moet snappen -
ik kan geen Java programmeren.
02:10:27:13 02:10:31:11 Maar ik snap de geheimtaal,
zal ik maar zeggen.
02:10:31:11 02:10:35:01 Ik vind,
als je van een uitvoeringsdienst bent,
02:10:35:01 02:10:36:24 dan moet je als hoogste baas
er iets van weten.
02:10:36:24 02:10:39:23 En dan ga je een opleiding
bij Marie Louise doen.
02:10:39:23 02:10:47:11 -Dan hebben we meteen de sleutel
van alle kennis bij de IT.
02:10:47:12 02:10:50:13 Het is door blijven vragen:
wat gebeurt hier?
02:10:50:14 02:10:52:18 Dat is een moeilijke vraag.
02:10:52:19 02:10:57:08 Net zolang blijven vragen totdat de IT'er
heeft uitgelegd wat er aan de hand is
02:10:57:08 02:10:58:24 en dat je het echt begrijpt.
02:10:59:00 02:11:01:13 En dan hoef je de cursus niet te volgen,
geloof ik.
02:11:02:03 02:11:04:03 -Mooi. Een paar vragen uit de zaal.
02:11:04:14 02:11:07:17 -Ik had een vraagje aan
de gedragspsychologen die hier zitten.
02:11:08:11 02:11:11:24 Veel van de dingen die vandaag zijn besproken
gaan over:
02:11:12:00 02:11:14:11 daar schamen mensen zich voor
als het gaat om digitale zaken,
02:11:14:12 02:11:16:19 zoals e-mails of Teams.
02:11:17:08 02:11:18:17 Veel van de dingen die ik hoor,
02:11:18:17 02:11:21:05 zijn vergelijkbaar met
als mensen een nieuwe taal leren.
02:11:21:05 02:11:23:13 Als je Spaans leert,
dan klink je als een vijfjarige,
02:11:23:13 02:11:26:15 want je spreekt de beginselen
van een nieuwe taal.
02:11:26:24 02:11:32:01 Hebben gedragspsychologen ook een mening
over het aanleren van een nieuwe taal
02:11:32:02 02:11:34:12 en het gedrag dat daarbij hoort,
namelijk je schaamte.
02:11:34:13 02:11:36:17 'Het is een nieuwe taal;
ik ben niet zo vaardig in Spaans.'
02:11:36:17 02:11:39:02 'Ik doe het wel in het Nederlands
of in het Engels.'
02:11:39:15 02:11:42:06 Zit daar een parallel in
met digitale zaken?
02:11:42:10 02:11:44:13 -Microfoon iets dichterbij.
02:11:46:22 02:11:49:05 Heb je weleens een taal geleerd
via Duolingo?
02:11:49:14 02:11:53:06 Wat daar heel erg in zit -
we noemen dat 'self-efficacy',
02:11:53:06 02:11:56:15 want je ervaart dat je nog
een lage 'self-efficacy' hebt.
02:11:56:16 02:12:02:03 Dus je voelt gewoon niet
dat je de handeling kan uitvoeren,
02:12:02:04 02:12:03:23 dus dat je die taal goed kan spreken.
02:12:03:23 02:12:05:15 En dat voelt belemmerend.
02:12:05:16 02:12:07:11 Je voelt je dan bekeken.
02:12:07:12 02:12:09:22 Er zijn allerlei factoren die dan
gaan spelen - of angst.
02:12:10:03 02:12:12:18 Dus je wilt succeservaringen opbouwen.
02:12:12:18 02:12:13:21 Want zodra het lukt,
02:12:13:21 02:12:16:09 dat jij succeservaringen hebt,
in kleine stappen,
02:12:16:10 02:12:17:19 dat je daar feedback op krijgt,
02:12:17:19 02:12:22:05 dan ga je dat steeds meer
als een soort positieve cyclus zien.
02:12:22:05 02:12:24:10 Als je kleine stappen zet
en je krijgt er goede feedback op,
02:12:24:11 02:12:26:04 dan ga je zeggen:
'Ik kan het steeds beter.'
02:12:26:04 02:12:32:01 Waar het 'm in zit, is dat je die trend
daarin feedbackt, en dat die positief is,
02:12:32:01 02:12:35:08 en dat je niet meteen erop wordt
afgefakkeld als het je niet lukt.
02:12:35:09 02:12:36:22 Ik denk dat dat het belangrijkst is.
02:12:36:22 02:12:40:08 Misschien ook wat net wordt genoemd:
compassie en veiligheid.
02:12:40:08 02:12:41:20 Je moet zorgen dat zo'n proces...
02:12:41:21 02:12:45:21 Dan kom je weer terug bij die basisbehoefte
van zekerheid en ook veiligheid,
02:12:45:21 02:12:50:22 dat je ervaart vanuit je omgeving
dat je die ontwikkeling mag doormaken,
02:12:50:22 02:12:53:03 want dat is vaak wat er gebeurt:
02:12:53:04 02:12:56:02 mensen uiten zich dan en denken:
die zitten met...
02:12:57:22 02:13:00:20 ...met de bips in de krib;
die willen niet mee.
02:13:01:00 02:13:03:18 Maar het is vaak omdat er
bepaalde angsten onder zitten.
02:13:03:18 02:13:08:06 Dat uit zich soms in dat ze denken:
'Ze zijn echt boos op me.'
02:13:08:18 02:13:11:11 Vaak zit daar iets anders achter.
02:13:12:03 02:13:17:17 Dus absoluut, als je het hebt over de ICT,
dat voor veel mensen een lastig onderwerp is,
02:13:17:18 02:13:19:22 moet je in kleine stappen
de veiligheid creëren
02:13:19:23 02:13:21:01 om dat te kunnen creëren
02:13:21:02 02:13:24:03 en niet meteen worden afgestraft
als het niet lukt.
02:13:24:04 02:13:26:21 Je moet ook bereid zijn om
na een jaar of na een maand te zeggen:
02:13:26:22 02:13:29:07 'Als het niet lukt, gaan we het
op een andere manier doen.'
02:13:29:22 02:13:32:12 -Dankjewel. Er zijn hier 2 vragen.
02:13:33:13 02:13:37:08 -Dankjewel. Ik ben Roxanne Zobdeh.
Ik werk ook bij RDDI, net als Honzik.
02:13:37:09 02:13:40:01 Ik focus mij op de rol van de manager.
02:13:40:01 02:13:45:13 Ik sloeg erg aan op dat we stellen van:
het gebrek van kennis bij de managers.
02:13:45:14 02:13:49:16 Maar de managers die ik spreek,
hebben heel veel op hun bordje.
02:13:51:02 02:13:52:16 Maar die doen het ook niet alleen.
02:13:52:16 02:13:57:04 Bij RDDI hebben we echt een leerhuis
speciaal voor de informatieprofessional
02:13:57:05 02:14:00:03 die heel erg de rol pakt
van de kennisdeskundige.
02:14:00:04 02:14:03:23 Ik pleit veel meer voor de rol
van manager als voorbeeldgedrag,
02:14:03:24 02:14:06:18 maar ook een stukje sturing
en zorgen voor sociale veiligheid,
02:14:06:19 02:14:10:05 om veel meer daar de dialoog over te hebben
dan het gebrek aan kennis,
02:14:10:06 02:14:14:19 want ik geef bijvoorbeeld ook
masterclasses voor de ABD-groep,
02:14:14:20 02:14:18:15 dus het gaat dan echt over de WO.
Nou, ze willen echt wel leren.
02:14:18:21 02:14:20:23 Dus daarom pleit ik veel meer voor:
02:14:20:23 02:14:23:02 zorg ervoor dat die manager
echt in hun rol wordt gezet,
02:14:23:03 02:14:24:22 dat ze zelf ook die rol herkennen van:
02:14:24:23 02:14:28:16 voorbeeldgedrag, sturing
en zorgen voor sociale veiligheid.
02:14:29:00 02:14:31:06 -Mag ik daar iets op zeggen?
-Zeker.
02:14:31:06 02:14:34:10 -Ik hoor heel vaak dat gebrek aan kennis
de reden is om niet in beweging te komen,
02:14:34:11 02:14:36:02 maar kennis is nooit een probleem.
02:14:36:14 02:14:40:00 Er is te veel kennis over van alles,
02:14:40:00 02:14:43:02 alleen de kunst is: hoe krijg je
die organisatie in beweging?
02:14:43:02 02:14:44:21 Hoe krijg je dat nou gemobiliseerd?
02:14:44:21 02:14:47:17 In plaats van dat de kennis
precies bij die persoon moet zitten.
02:14:48:10 02:14:51:05 Als je heel goed mensen bij elkaar zet,
dan weten ze ontzettend veel.
02:14:51:18 02:14:52:23 -Goed.
02:14:52:23 02:14:54:01 Laatste vraag daar.
02:14:54:02 02:14:57:17 Jij had er ook nog eentje.
Sorry, nog 2 vragen daar.
02:14:57:22 02:15:03:12 -Wat mij opvalt, als er ICT vanuit
de overheid naar een professional komt
02:15:03:13 02:15:05:08 die een relatie heeft met een burger,
02:15:05:08 02:15:09:13 dat er een gezonde feedbackloop ontbreekt.
02:15:09:13 02:15:12:07 In het geval dat ik net noemde,
02:15:12:07 02:15:14:18 VWS die data wil van zorgverleners,
02:15:14:18 02:15:17:22 die in het nauw komen
met hun beroepsgeheim,
02:15:17:23 02:15:21:07 dan is het niet zo dat er
een sensitieve houding is
02:15:21:08 02:15:25:20 van het bestuursorgaan
naar toch waardegedreven professionals,
02:15:25:21 02:15:29:19 om te luisteren: 'Wat is toch je probleem?
En vertel eens wat er nou beter kan.'
02:15:29:20 02:15:32:12 Nee, het bestuursorgaan
legt een bestuursboete op,
02:15:32:13 02:15:33:20 een last onder dwangsom.
02:15:33:21 02:15:36:06 Dus het gaat niet luisteren
naar een arts die zegt:
02:15:36:07 02:15:38:17 'Ik heb hier ernstige problemen
met mijn beroepsgeheim.'
02:15:38:17 02:15:40:21 Dus die feedbackloop is niet gezond.
02:15:40:21 02:15:44:02 Er wordt geen feedback
van de werkvloer gehaald.
02:15:44:03 02:15:47:03 En die wordt afgedekt door managers,
02:15:47:04 02:15:51:15 die vaak de wenselijke taal spreken
van bestuursorganen.
02:15:51:15 02:15:53:15 Ik denk dat het heel gezond zou zijn
02:15:53:15 02:15:58:03 als de feedbackloop in organisaties
gezonder en transparanter zou worden
02:15:58:04 02:16:01:06 en dat er autonome plekken zouden komen
voor professionals
02:16:01:06 02:16:03:17 om hun waarden kenbaar te maken,
02:16:03:17 02:16:07:07 zonder dat daar gelijk sancties komen
te hangen.
02:16:07:08 02:16:09:00 -Ja, dank je.
02:16:12:10 02:16:19:09 Björn. -Ik heb een observatie,
die hier een beetje op aanhaakt.
02:16:19:10 02:16:20:15 Ook wat u zei,
02:16:20:15 02:16:25:17 over dat er iemand naast je moet zijn
die de kennis heeft van IT.
02:16:26:02 02:16:28:20 Wat mij opvalt,
als ik zo naar iedereen luister,
02:16:28:20 02:16:32:08 is dat er een soort
algemeen idee lijkt te zijn
02:16:32:08 02:16:36:14 dat diegene die dan naast je zit
niet een IT-professional is,
02:16:36:15 02:16:40:06 maar een bedrijfskundige of een jurist
die een IT-cursus heeft gedaan.
02:16:40:22 02:16:46:19 Het valt mij vaker op dat op bestuursniveau
er niet wordt gedacht:
02:16:46:20 02:16:50:16 'We moeten er techneuten bij hebben
en die leren we wel de bestuurskneepjes.'
02:16:50:16 02:16:53:24 Maar andersom: 'We leren de bestuurder
de ICT-kneepjes.'
02:16:54:00 02:16:56:10 Dat vind ik een gekke gewaarwording.
02:16:56:21 02:16:59:11 Bert Hubert - misschien hebben mensen
van hem gehoord -
02:16:59:11 02:17:01:07 heeft daar ook
een paar keer over gesproken.
02:17:02:20 02:17:06:07 We moeten een diversiteit hebben,
ook op een hoger niveau,
02:17:06:08 02:17:09:05 in kennis, in achtergronden,
op alle niveaus.
02:17:09:06 02:17:13:03 Het kan niet zo zijn dat Nederland alleen
maar bestuurd wordt door bestuurskundigen
02:17:13:03 02:17:16:19 die nog nooit als vakprofessional
ergens mee bezig zijn geweest,
02:17:16:19 02:17:19:15 maar ze zijn alleen bezig geweest
met hun vak bestuurder te zijn.
02:17:20:00 02:17:24:08 Daar gaat het misschien mis,
en misschien doelde u daar ook op.
02:17:25:08 02:17:29:11 Je moet een soort vakmanschap hebben
als bestuurder,
02:17:29:12 02:17:32:22 maar ik denk dat je ook kennis moet hebben
van het vak an sich.
02:17:32:23 02:17:36:02 En dat begrip aan beide kanten
moet er zijn.
02:17:36:12 02:17:39:15 Het kan niet zijn - en dat gaf u
ook al een keer aan...
02:17:39:22 02:17:42:04 Als het allemaal heel abstract blijft,
02:17:42:05 02:17:44:10 dan kan iedereen het met elkaar eens zijn.
02:17:44:16 02:17:48:09 Maar we moeten ook op een gegeven moment
accepteren dat je sommige dingen niet weet.
02:17:48:19 02:17:50:15 En dat je daar andere mensen
voor nodig hebt.
02:17:50:24 02:17:52:08 Ik ben een blanke man.
02:17:52:09 02:17:55:01 Ik weet niks van de problemen
van zwarte vrouwen.
02:17:55:02 02:17:56:18 Dan moet ik zo iemand erbij hebben.
02:17:57:12 02:18:02:02 Ik denk dat dat ook op dit niveau
plaats moet vinden. -Zeker.
02:18:02:02 02:18:04:03 -Even nog een observatie.
02:18:04:04 02:18:06:10 ICT is vaak niet eens het probleem.
02:18:06:10 02:18:09:15 ICT is vaak een soort god
waarbij wordt gedacht:
02:18:09:15 02:18:11:09 'Dat lost het probleem wel op.'
02:18:11:09 02:18:13:20 'Of daarmee kunnen we het
goedkoper maken.'
02:18:14:02 02:18:18:19 Ik denk dat ik nu 30 jaar in de IT zit.
Ik heb het nog nooit goedkoper zien worden.
02:18:18:20 02:18:20:19 Ik heb het ook nog niet
makkelijker zien worden.
02:18:20:19 02:18:23:13 Dus ik denk dat we daar ook
vanaf moeten. -Zeker.
02:18:23:13 02:18:25:19 -En die administratielast...
02:18:26:09 02:18:30:17 Wat in mijn hoofd opkomt is:
ligt dat aan de IT?
02:18:30:18 02:18:35:10 Of ligt dat aan allerlei
beleidskeuzes die zijn gemaakt?
02:18:35:10 02:18:39:08 En is IT niet net zo vergelijkbaar
met een pen of een schrijfmachine?
02:18:39:09 02:18:40:14 -Zeker.
02:18:41:03 02:18:43:19 Het is uit mijn hart gegrepen,
02:18:43:19 02:18:46:05 behalve nu de opmerking
over bestuurskundigen,
02:18:46:06 02:18:48:11 want ik ben zelf ook een bestuurskundige.
02:18:48:21 02:18:53:10 Jij ook, hè? -Nee, ik ben geen
bestuurskundige; ik zou niet durven.
02:18:53:18 02:19:00:08 En ik onderschrijf heel erg dat pleidooi van
vakmanschap ook op de bestuurstafel
02:19:00:08 02:19:05:02 en niet bestuurders als professie,
02:19:05:03 02:19:09:15 maar mensen die ook nog een rugzak
met een ander vak hebben.
02:19:09:16 02:19:12:08 -Of het nou fiscale kennis is,
of politiekennis.
02:19:12:08 02:19:15:01 -Maar dat je dat inderdaad weet.
02:19:15:08 02:19:20:13 Bijvoorbeeld ook dat er uit de operatie
mensen doorgroeien op bestuursfunctie
02:19:20:14 02:19:23:10 is buitengewoon waardevol.
En dat onderschatten we vaak.
02:19:23:10 02:19:28:08 Dus ik ben het volledig met je eens.
De IT'er moet ook wel IT-kennis hebben.
02:19:28:09 02:19:31:11 -Ik heb overigens wel
een kleine anekdote daarover.
02:19:31:17 02:19:33:19 Als een IT'er bij een bestuurder binnenkomt,
02:19:33:20 02:19:37:17 dan is de bestuurder meestal
binnen een halve seconde afgehaakt.
02:19:37:23 02:19:42:23 En dat komt al omdat die ICT'er
een sleutelbos aan z'n riem draagt.
02:19:46:01 02:19:48:17 -Wat een stereotypering.
-Ik heb trainingen gegeven aan die mensen.
02:19:48:18 02:19:50:03 Ik zeg: 'Doe dat nou niet.'
02:19:51:02 02:19:54:02 Want...
-Word je even geframed, hè?
02:19:55:01 02:19:56:18 -Het is niet mijn frame, hè?
02:19:56:19 02:20:00:04 Maar het is wat er tussen mensen gebeurt.
02:20:00:04 02:20:02:16 'Dat is een nerd;
dat is een techneut.'
02:20:02:17 02:20:05:16 'Die weet niet wat mijn vak is,
want ik ben hier aan het besturen.'
02:20:06:12 02:20:11:17 Dus echt binnen een halve seconde,
door uiterlijk gedrag,
02:20:11:17 02:20:15:00 ben je zo'n persoon al kwijt.
-Andersom ook, hè?
02:20:15:00 02:20:16:23 -Ja, zeker.
02:20:16:23 02:20:19:09 -Als iemand een pak aan heeft,
denk ik ook vaak...
02:20:19:19 02:20:21:19 -Ja, die is verdacht, hè?
02:20:21:20 02:20:23:24 -Dat is verdacht,
dus het gaat beide kanten op.
02:20:24:00 02:20:27:05 -Maar het grappige is, en dat heeft
natuurlijk met diversiteit te maken,
02:20:27:05 02:20:29:11 dat we daarmee moeten stoppen.
02:20:29:11 02:20:32:21 Dat het leuk is om een nerd
naast je te hebben
02:20:32:22 02:20:38:19 die zich anders kleedt
en anders gedraagt dan jezelf.
02:20:38:20 02:20:44:07 Dat is niet alleen in karakter,
maar dat is in kleur; dat is in leeftijd.
02:20:44:08 02:20:47:08 -Wij sluiten goed aan.
-Ja, dit is... -Het gaat goed, hè?
02:20:47:22 02:20:51:21 -En het is juist leuk
om diversiteit te hebben.
02:20:51:22 02:20:54:19 Als ik afrond, hebben we
eigenlijk met elkaar gezegd:
02:20:54:20 02:20:58:11 als het gaat over waarden
en over gedragsverandering,
02:20:58:12 02:21:01:15 dan gaat het helemaal niet
over de technische vragen;
02:21:01:16 02:21:05:01 dan gaat het niet over de goede ICT
of de goede informatiehuishouding,
02:21:05:02 02:21:07:06 maar als ik het heel simpel zeg,
02:21:07:07 02:21:10:00 is het een vraagstuk
van organisatieontwikkeling.
02:21:10:06 02:21:13:12 Willen wij verbeteren,
02:21:13:12 02:21:17:22 dan gaat het niet om de vraag:
welke nieuwe software kopen we in?
02:21:17:23 02:21:19:13 Maar dan gaat het om de vraag:
02:21:19:13 02:21:22:21 wat moeten wij doen om deze organisatie
op een hoger plan te tillen?
02:21:22:22 02:21:26:22 En dat is: veel concreter met elkaar zijn.
02:21:26:23 02:21:29:15 Dat is: de interactie centraal stellen.
02:21:29:16 02:21:33:16 De mens centraal, maar de mens wel
in zijn of haar interactie.
02:21:34:00 02:21:36:20 En dan niet de afdeling-Inkoop-mensen,
02:21:36:21 02:21:41:18 maar beginnen bij de uitvoering,
daar waar de dienst geleverd wordt.
02:21:41:18 02:21:43:09 Die moet je centraal stellen.
02:21:45:00 02:21:47:07 Daarvoor heb je compassie nodig.
02:21:47:17 02:21:50:08 Geduld, lees ik dan ook wel in compassie.
02:21:50:18 02:21:55:04 Leren doen we namelijk niet in één keer;
leren is een iteratief proces,
02:21:55:05 02:21:59:23 waar je met vallen en opstaan,
en soms ook met terugvallen, doorheen gaat.
02:22:00:03 02:22:02:08 Het moet vooral veilig zijn.
02:22:02:09 02:22:05:14 Veiligheid heb ik bijna iedereen
hier aan tafel horen zeggen.
02:22:05:15 02:22:10:21 Wil je die gedragsverandering met
die nieuwe waarden feitelijk laten landen,
02:22:10:22 02:22:13:18 dan kan dat alleen maar
in een veilige omgeving,
02:22:13:18 02:22:20:20 en dan in een lerende organisatie,
waar leerloops zijn,
02:22:20:20 02:22:23:14 zodat we kunnen reflecteren op:
hoe doen we dat nou?
02:22:23:14 02:22:25:04 Wat voor effecten heeft het op ons?
02:22:25:05 02:22:29:10 En is dat het goede effect
of is er juist een pervers effect?
02:22:29:11 02:22:33:04 Want die transparantie kan ook
hele perverse effecten hebben.
02:22:33:05 02:22:37:02 Dan moeten we misschien op dat punt
net even wat minder transparant zijn,
02:22:37:03 02:22:39:19 en dan maar even niet die auto herkenbaar,
02:22:39:20 02:22:45:01 of dan toch maar even met nummers
in plaats van met namen, enzovoort.
02:22:45:01 02:22:47:09 Zo concreet en praktisch is het.
02:22:48:10 02:22:50:24 Dat was eigenlijk mijn round-up.
02:22:51:00 02:22:55:09 Anderen willen dat ik er een half uur
over doe, maar dat ga ik lekker niet doen.
02:22:55:09 02:23:00:13 Het is half 6; ik denk dat iedereen
genoeg heeft van dit gesprek
02:23:00:14 02:23:03:21 en toe is aan een lekkere borrel
of een ander drankje.
02:23:03:22 02:23:06:18 Ik weet niet of een borrel mag tegenwoordig,
maar wij doen het gewoon.
02:23:07:03 02:23:11:14 Ik hoop dat jullie thuis
ook even iets lekkers drinken.
02:23:11:18 02:23:12:22 Dank voor jullie komst.
02:23:12:23 02:23:15:17 Dank voor alle bijdragen,
iedereen aan tafel.
02:23:15:24 02:23:17:07 En tot de volgende keer.
02:23:18:11 02:23:19:14 -Dankjewel.
 

Tekst: Karina Meerman

De medewerkers van de overheid versturen 100.000 e-mails per uur. De overheid als organisatie heeft meer dan 1.800 websites. “Er is veel aan de hand,” vatte regeringscommissaris Arre Zuurmond samen. Nu gebleken is dat technologie de problemen tussen overheid en burger niet oplost, moeten we kijken naar gedrag en waarden. Volgens welke waarden opereren de tafelgasten? Waar schuurt het? Welk gedrag is nodig om de informatiehuishouding op orde te krijgen? En wie in de organisatie moet verstand hebben van ICT?

Remco Duisterhof: “Belangrijk is om een regeling simpel te houden, niet te veel details.”

Maak beleid uitvoerbaar

Ambtenaar van het jaar Remco Duisterhof kreeg als programmamanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in acht weken een regeling van de grond. Normaliter kost dit een jaar. De coronasteunmaatregel TVL (tegemoetkoming vaste lasten) keerde in twee jaar tijd ongeveer 10 miljard euro uit aan 170.000 ondernemers. Daarvoor werden een half miljoen subsidiebesluiten genomen.

Het beleid was uitvoerbaar en daardoor kon het snel, zei Duisterhof. Als uitvoering zat hij vanaf de start als volwaardige partner aan tafel en dacht oplossingsgericht mee met het beleidsvoorstel. “Je bent vrij dominant geweest,” suggereerde Zuurmond vriendelijk, en Duisterhof gaf dat toe. “Belangrijk is ook om een regeling simpel te houden, niet te veel details. Het conflict is iedereen willen helpen met generieke maatregelen. Het generieke handelden we geautomatiseerd af, wat ruimte creëerde voor maatwerk. We zijn altijd open geweest over hoe ons algoritme rekende en daardoor kregen we weinig vragen. Uiteindelijke besluiten werden altijd genomen door medewerkers, niet door software.”

Vind de transparantbalans

Een fundamentele waarde in de sport is dat sporten in een veilige omgeving gebeurt, ongeacht de vorm of het niveau. Dit zei Marit Gijsbers, expert topsport bij het NOC*NSF. Voor topsport komt daar de waarde bij van verantwoord presteren. De crisis in de turnwereld omtrent grensoverschrijdend gedrag zorgde voor meer openheid en heeft sporters en coaches bewuster gemaakt van andermans perspectief. Openheid in communicatie is belangrijk, maar kan ook schuren. Gijsbers vroeg: “Stel dat je je niet goed voelt, maar er komt een wedstrijd of kwalificatie aan. In hoeverre kun je dan open zijn met je (bonds)coach?”

Zuurmond concludeerde dat verregaande transparantie dus onveilig kan zijn. Gasten kwamen met voorbeelden. Ambtenaren sturen geen e-mails meer aan collega’s, maar bellen of gaan langs. Politieagenten geven de voorkeur aan een nummer op hun uniform in plaats van hun eigen naam. Douanemedewerkers parkeren de gestreepte werkbus liever niet voor hun huis, omdat dan iedereen weet waar ze werken. Het wegnemen van een stukje transparantie kan dus veiligheid opleveren.

“Wie te politiek sensitief is, praat vaak naar de mond van de bestuurder.”

Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond in gesprek met zijn tafelgasten tijdens de zesde keukentafelsessie op 23 februari 2023

Ga voor minder sensitiviteit

Openheid is ook niet altijd gewenst in de praktijk, wist Ferial Melssen, bestuursadviseur gemeente Arnhem en lid van het netwerk van jonge ambtebaren FUTUR. Ze zei: “Als je beleid geaccepteerd wilt hebben, is het verleidelijk te schrijven wat gewenst is. Kanttekeningen kunnen leiden tot vertraging.” Het verschilt per bestuurder, maar veel beleidsmakers voelen dat ze niet alles kunnen schrijven wat ze willen. “Wie te politiek sensitief is, praat vaak naar de mond van de bestuurder,” zei Melssen. Online stelde een kijker voor dat de Rijksoverheid ‘politiek sensitief’ uit de vacatures schrapt en dit vervangt door ‘concreet in communicatie’.

Streef naar vakmanschap

De Stichting Beroepseer werkt volgens de drie e’s van The Good Project: excellence (vakmanschap), engagement (betrokkenheid) en ethics (verantwoordelijkheid voelen en nemen). Thijs Jansen, medeoprichter en directeur van de stichting, sprak tien dagen lang met medewerkers van de Belastingdienst. Zij hadden last van achterstallig onderhoud, niet weten waar hun werk was gebleven en wie het had ontvangen, stukken die onvindbaar waren. Jansen: “De overheid heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor een goede ICT-infrastructuur. Het lukt maar niet, ook niet met miljoenen in publiek-private samenwerkingen.” Zuurmond zei dat werken met slechte middelen ook andere waarden raakt. “Ook de rechtstatelijke infrastructuur is verwaarloosd. Voor de ethische kant moet de overheid ook verantwoordelijkheid nemen, maar dat doet ze tot nu toe evenmin.”

Maak abstractie tastbaar

Mensen veranderen hun gedrag wanneer het hen iets oplevert. Hoe concreter dat ‘iets’ is, hoe meer ze daartoe neigen. “Maak het doelgedrag heel specifiek en heel klein,” zei Honzik Pavel, Projectleider Gedrag in Overheidsinformatie (GO), RDDI. “Vraag jezelf of je een foto kunt maken van het gewenste gedrag,” zei gedragspsycholoog Bob van Dam van Dijksterhuis & van Baaren, dat onderzoek deed naar veilig(er) werken bij de brandweer. “Dit zijn mensen die letterlijk door het vuur gaan voor anderen. We richtten ons op veilig werken met gevaarlijke stoffen en maakten het steeds kleiner. Het doelgedrag was ‘jouw masker drie minuten ophouden na een rooksituatie’. Mensen waren het daar wel of niet mee eens en konden dat ook benoemen. En wij konden daar interventies op formuleren.”

Nanette van Schelven: “Integriteit en veiligheid zijn containerbegrippen. Maak waarden tastbaar.”

Bij de Douane werd een onderzoek naar corruptie vertaald naar waarden die begrijpelijk waren voor medewerkers. Nanette van Schelven is directeur-generaal Douane en overheidsmanager van het jaar 2022. “Corruptie druist in tegen het idee van vakmanschap, men wuifde het probleem daarom weg. En dus maakten wij door onderzoek concreet hoe veilig of onveilig onze mensen zijn: hoe de wereld op hen aast, welke risico’s zij lopen. Integriteit en veiligheid zijn containerbegrippen. Maak waarden tastbaar.”

Vergaar kennis

Marie Louise Borsje is organisatieadviseur bij de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. RADIO geeft cursussen digitalisering voor leidinggevenden die “bij het horen van het woord het liefst onder een dekentje gaan liggen”. Bestuurders die niet in IT werken moeten stoppen met zeggen dat zij geen verstand hebben van technische zaken. Dat doen zij ook niet over wetgeving en financiën, en zeker niet met trots. Het is slecht voorbeeldgedrag voor de werkvloer. Borsje: “Wij verleiden tot nieuwsgierig worden, zodat bestuurders gaan opzoeken wat ze niet weten, wat ze kunnen leren.” Het niet toegeven van kennisgebrek is een bron van weerstand die voortkomt uit onzekerheid, zei Pavel. In plaats van bij te leren, gaan mensen bij lastige systemen ‘workarounds’ vinden. “Zo raken documenten kwijt.”

Kies passende ICT-waarden

Publieke organisaties werken met software die niet altijd overeenkomt met hun waarden, zei Björn Wijers, Chief Community van Public Spaces. “Er zijn genoeg veilige opensource alternatieven voor veelgebruikte software, maar toch gaan we verder met onbekende, onfrisse partijen. We moeten met elkaar een digitaal ecosysteem ontwikkelen dat past bij onze publieke waarden.” Zuurmond vulde aan: “Techniek is nooit neutraal, daar zit altijd een waarde in. En dan gaan mensen zich gedragen naar dat systeem.”

Essentiële publieke diensten zijn niet op orde vanwege het gebrek aan de juiste mensen.

Dump de voorwaarden

Jansen zei dat essentiële publieke diensten niet op orde zijn vanwege het gebrek aan de juiste mensen. “ASML haalt de beste mensen binnen uit de hele wereld en zorgt goed voor ze. Waarom kan de overheid dat niet zodat de diensten over vier jaar hun werk kunnen doen?” Zuurmond vroeg: “Vergeet de inkoopvoorwaarden en haal knappe koppen binnen?” Jansen zei ja, maar niet alleen technische, ook bestuurlijk knappe koppen.

Ga voor excellent

Zuurmond stelde dat de toplaag van de overheid niet bezig is met excellente uitvoering van het primaire proces, maar met voldoen aan de inkoop- en privacyregels. Van Schelven gaf aan dat de douane informatie heeft die interessant is voor de politie, maar die ze alleen mag geven wanneer de politie erom vraagt. Politie weet niet dat die informatie er is en vraagt er niet naar. “Een gesprek over waar veiligheid en privacy beginnen en eindigen wordt gemeden,” aldus Van Schelven. “Waar botsen de belangen? Die gesprekken hebben we niet, en dus gaan mensen zaken omzeilen met gedrag dat niet integer is.”

Een ander schurend voorbeeld speelt in de geestelijke gezondheidszorg. Ggz-psychiater Cobie Groenedijk: “Veiligheid is een basisbehoefte in relaties. Ook in de relatie tussen ggz-professionals en hun cliënten. Het ministerie van VWS zet professionals onder druk omdat het patiëntendata wil hebben op persoonsniveau, omdat ze het geld goed wil verdelen. Dat botst met de waarden van die professionals. In plaats van te luisteren, deelt VWS bestuurlijke boetes uit. Een gezonde feedbackloop van burger naar overheid ontbreekt.”

Björn Wijers: “We hebben meer nodig aan het hoofd van Nederland dan bestuurlijk vakmanschap.”

Van Schelven merkte op dat veel ICT’ers technologie niet goed kunnen uitleggen. “De grote baas van ICT moet naast mij zitten in het managementteam, en verbonden zijn aan de directe operaties. IT’ers moeten beter vertellen wat ze nodig hebben. Mensen in de haven of klantmanagers vragen om iets om op te zitten en de IT’er bouwt een kruk. Maar dat is niet wat ze bedoelden. “Goed doorvragen is nodig om excellent werk te kunnen leveren.”
Andersom moet degene die het niet begrijpt blijven vragen tot dat wel zo is. Schaamte heeft dan geen plaats.

Verbreed vakmanschap

Roxanne Zobdeh van RDDI vond dat leidinggevenden vooral rolmodellen moeten zijn in integriteit en leiderschap. “Anderen zijn kennisexperts in een vakgebied. Zorg dat je ICT-kennis bij de hand hebt, je hoeft niet alles zelf te weten.” Wijers vond het raar dat van leidinggevenden wordt verwacht dat ze IT-kennis vergaren, maar dat technici nooit wordt gevraagd om bestuurlijke skills te leren. Dat maakt het vakmanschap in besturen van zeer beperkte aard. “We hebben meer nodig aan het hoofd van Nederland dan bestuurlijk vakmanschap. Als het allemaal heel abstract blijft, blijven we het allemaal eens met elkaar. Ik ben een witte man en ik weet niks van de problemen van zwarte vrouwen, dan moet ik die er dus bij hebben wanneer het over hen gaat. ICT is het probleem niet, en ICT lost niet zomaar alles op. Wat is de oorzaak van de administratieve last die we ervaren? Ligt dat aan de ICT of aan de beleidskeuzes die zijn gemaakt?”

iBestuur organiseert samen met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken een reeks keukentafelsessies met Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. De keukentafelsessies gaan door tot in het voorjaar van 2023, vanuit verschillende bibliotheken in het land.