Aanjagen Open op Orde

Met het generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ is ingezet op de structurele verbetering van de informatiehuishouding van de gehele Rijksoverheid. 

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding is verantwoordelijk voor de uitvoering van het generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ en spreekt departementen aan op de voortgang van de departementale plannen. Ook de afzonderlijke actieplannen van de departementen en andere organisaties binnen het Rijk vallen hieronder.

Reeds geboekte resultaten

Sinds het verschijnen van het generieke actieplan zijn flink wat resultaten geboekt. Zo zijn er naast het generieke actieplan dat zorgdraagt voor generieke middelen, meer dan vijftig actieplannen geschreven door de individuele rijksorganisaties gericht op de verbetering van hun eigen informatiehuishouding.

Met de uitvoering van deze plannen en de ingevoerde methodieken zoals de nulmeting krijgt de rijksoverheid ook steeds beter grip op het proces dat deze verbetering moet faciliteren. Een belangrijk resultaat dat ook is bereikt, is dat de noodzaak van een adequate informatiehuishouding niet alleen op de politieke agenda is gekomen, maar ook op de bestuurlijke agenda’s van alle departementen.