22 juni Keukentafelsessie #9: 'Informatiehuishouding: linking pin tussen beleid en uitvoering'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De keukentafelsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding bij iBestuur online te volgen. Kijkers kunnen een actieve bijdrage leveren via Mentimeter en door via de chat vragen te stellen of suggesties aan te dragen.

Het thema van deze negende keukentafelsessie is 'Informatiehuishouding: linking pin tussen beleid en uitvoering'. De sessie wordt live uitgezonden vanuit DOK Centrum, openbare bibliotheek Delft.

De complexiteit van wetgeving en de stapeling van beleid staan in de weg van een goede uitvoering. Daardoor staan burgers in de kou. Regelingen bereiken burgers en ondernemers die daar recht op hebben niet, of ze moeten eindeloos formulieren invullen, of ze moeten veel te lang wachten op antwoord. En aan de andere kant: de uitvoeringsinstanties beschikken te vaak niet over de informatie waarmee ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Dit alles wordt pijnlijk duidelijk in de Staat van de Uitvoering.

Hoe kunnen we – rekening houdend met deze problemen – de informatiehuishouding zo organiseren dat de kloof tussen beleid en uitvoering wordt overbrugd? Arre Zuurmond spreekt met zijn tafelgasten over mogelijke oplossingen door standaardisatie, wetgevingsmethodiek en multidisciplinaire samenwerking.

Meld u nu aan en discussieer mee over de problemen en de oplossingen.

Tafelgasten

Onderstaande personen schuiven in drie verschillende rondes aan bij Arre Zuurmond om hun expertise en inzichten te delen. Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur bij UWV, zal het gehele gesprek aan tafel bijwonen.
 

Tafelgasten ronde 1 - Standaardisatie
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel Lid van de Raad van Bestuur UWV
Larissa Zegveld Voorzitter Forum Standaardisatie
Algemeen directeur Kennisnet 
Forum Standaardisatie
Kennisnet
Simone Kortekaas Strategisch adviseur duurzame toegang KB, nationale bibliotheek
Ronald Ossendrijver Enterprise architect Politie Nederland
Tafelgasten ronde 2 - Wetgevingsmethodiek
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel Lid van de Raad van Bestuur UWV
Barbera Veltkamp Coördinerend wetgevingsjurist Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Won van Deursen Business analist Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Stan Basten Plv.directeur/afdelingshoofd Beleid, Politiek & Strategie DG Toeslagen Ministerie van Financiën
Ivar Timmer Lector Legal management & Technology Hogeschool van Amsterdam
Tafelgasten ronde 3 - Multidisciplinaire samenwerking
Naam Functie Organisatie
Nathalie van Berkel  Lid van de Raad van Bestuur UWV
Annemieke Toersen Senior Beleidsadviseur Forum Standaardisatie

Matthijs van Kempen

Regelanalist Belastingdienst
Hugo Aalders Directeur dienstverlening Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Neem actief deel aan het gesprek!

Bij uw aanmelding kunt u aangeven wat er volgens u aan bod moeten komen. Arre Zuurmond maakt een keuze uit de suggesties en neemt die mee aan tafel. En tijdens de sessie kunt u meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen uw commentaar in het tafelgesprek. Ook maken we gebruik van de Mentimeter. De regeringscommissaris formuleert een aantal discussiepunten waarop u kunt reageren. U kunt dan via de chat meepraten over oplossingen.

Aanmelden voor deze keukentafelsessie kan via de website van iBestuur.

Keukentafelsessie 8 - 20 april 2023
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond in gesprek met zijn tafelgasten tijdens de achtste keukentafelsessie op 20 april 2023 in de bibliotheek in Zutphen

Over de keukentafelsessies

Tijdens de keukentafelsessies wordt u meegenomen in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Daartoe worden gasten uitgenodigd aan de keukentafel. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, wordt samen met de tafelgasten én het (online) publiek gezocht naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur. De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van  iBestuur en de  maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding via iBestuur online te volgen. Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunen de regeringscommissaris Informatiehuishouding bij de organisatie van zijn keukentafelsessies.