Planning Algemene informatiewet

We streven ernaar om de Algemene informatiewet eind 2023 in de voorportalen voor de ministerraad te hebben. De gebruikelijke stappen worden hierbij gevolgd, zoals een uitvoeringstoets en internetconsultatie.

In de afgelopen maanden zijn veel verkennende gesprekken gevoerd met mensen uit overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties over de uitwerking van een Algemene informatiewet. Ook is een pilot uitgevoerd met toepassing van het recente geïntroduceerde Beleidskompas bij uitwerking van het idee voor de wet.

Daarnaast heeft de regeringscommissaris Informatiehuishouding op 20 april 2023 een keukentafelsessie gewijd aan de ideeën over een Algemene informatiewet. 

Op basis van al deze input zijn conceptteksten opgesteld die openbaar zijn gemaakt op deze website, zodat organisaties binnen en buiten de overheid kunnen meedenken en meepraten. Ook is een overzicht van vragen en antwoorden gepubliceerd.

Onderstaande planning is een inschatting en kan nog veranderen. Daarnaast kan de val van kabinet-Rutte IV van invloed zijn op de planning van de Algemene informatiewet. Als de actualiteit hierom vraagt, wordt onderstaande planning aangepast.

Planning van de Algemene informatiewet