Terugblik keukentafelsessie #4: 'De werkplek van de toekomst: is de overheid er klaar voor?'

De overheidswerkplek van de toekomst was het onderwerp van de vierde keukentafelsessie, in de bibliotheek van Oosterhout. Als het over de toekomst gaat, is het generatiedenken nooit ver weg en ook digitalisering is luid en duidelijk van de partij. Een fors deel van de sessie ging daarom over de digitale omgeving van het werken. Gelukkig kreeg ook de bestuurlijke kant aandacht, net als personeel en opleiding.

1
00:00:28,780 --> 00:00:29,913
Goedemiddag.

2
00:00:29,913 --> 00:00:33,860
Van harte welkom in de
bibliotheek van Oosterhout in Brabant.

3
00:00:34,599 --> 00:00:35,600
Mijn naam
is Paul Adels.

4
00:00:35,600 --> 00:00:38,120
Ik ben directeur van
deze bibliotheekorganisatie.

5
00:00:38,260 --> 00:00:41,080
Ik ben ontzettend vereerd dat
de vierde keukentafelsessie...

6
00:00:41,080 --> 00:00:44,275
van iBestuur en
RDD hier plaatsvindt.

7
00:00:44,780 --> 00:00:46,600
Ik ga drie
miniverhalen vertellen.

8
00:00:46,820 --> 00:00:49,240
Het eerste verhaal is toen ik
hier vanochtend binnenkwam...

9
00:00:49,240 --> 00:00:51,540
om tien uur in de
bibliotheek en de deur openging.

10
00:00:52,013 --> 00:00:55,740
Daar kwam ik mevrouw Pieterse tegen
want die stormde bijna de bibliotheek binnen,

11
00:00:56,060 --> 00:00:59,340
om haar vaste plek aan
onze leestafel in te nemen.

12
00:00:59,500 --> 00:01:01,700
Dat doet ze hier elke
dag dat we open zijn.

13
00:01:01,860 --> 00:01:04,900
Dat is dé plek waar zij
haar biebvrienden ontmoet.

14
00:01:06,033 --> 00:01:11,140
We hebben haar hier helaas op straat
tegen moeten komen tijdens coronatijd,

15
00:01:11,300 --> 00:01:13,940
omdat ze al die sociale
contacten enorm aan het missen was.

16
00:01:14,186 --> 00:01:15,660
Gelukkig kan ze
hier nu weer terecht.

17
00:01:16,660 --> 00:01:17,720
Het tweede verhaal,

18
00:01:17,720 --> 00:01:18,840
dat is van
gisteren.

19
00:01:18,940 --> 00:01:23,900
Toen hadden we hier het inloopspreekuur
voor ons informatiepunt Digitale Overheid.

20
00:01:24,173 --> 00:01:25,340
Daar kwam
een echtpaar.

21
00:01:25,340 --> 00:01:26,460
Echtpaar
Van de Boor.

22
00:01:26,700 --> 00:01:28,980
Die hadden een vraag
over de energietoeslag.

23
00:01:29,260 --> 00:01:32,180
Uiteindelijk heeft mijn
collega Judith hen geholpen.

24
00:01:32,386 --> 00:01:36,153
Na drie kwartier is het uiteindelijk
gelukt om hun vraag te beantwoorden...

25
00:01:36,153 --> 00:01:37,900
en de toeslag
aan te vragen.

26
00:01:38,900 --> 00:01:41,560
Het laatste verhaal
gaat over Marjolein.

27
00:01:41,560 --> 00:01:44,680
Marjolein is de beleidsambtenaar
met wie wij samenwerken...

28
00:01:44,680 --> 00:01:46,075
in de gemeente
Raamsdonksveer.

29
00:01:46,566 --> 00:01:48,300
Dat is hier een paar
kilometer ten noorden.

30
00:01:48,620 --> 00:01:51,940
Zij werkt elke dinsdag in de
bibliotheek voor Raamsdonksveer.

31
00:01:52,140 --> 00:01:54,660
Ik heb een praatje met haar
gemaakt en ik vind het supergaaf...

32
00:01:54,660 --> 00:01:58,920
dat zij deze werkplek gebruikt om
ook zichtbaar te zijn voor de mensen...

33
00:01:58,920 --> 00:02:00,555
die in
Raamsdonksveer wonen.

34
00:02:00,886 --> 00:02:02,553
Over werkplek van
de toekomst gesproken,

35
00:02:02,553 --> 00:02:04,620
wat de thema van
deze bijeenkomst is.

36
00:02:05,300 --> 00:02:09,407
Zomaar een paar verhalen die aangeven
dat de bibliotheek echt een steeds bredere,

37
00:02:09,407 --> 00:02:11,860
maatschappelijke,
educatieve functie inneemt.

38
00:02:12,260 --> 00:02:15,427
Juist daarom ben ik zo blij dat we
met Prinsjesdag gehoord hebben...

39
00:02:15,427 --> 00:02:19,187
dat de rijksbegroting mogelijk
maakt dat de komende jaren...

40
00:02:19,540 --> 00:02:22,940
tot wel 62 miljoen euro
vrijgemaakt wordt structureel.

41
00:02:23,300 --> 00:02:26,820
Om te zorgen dat de bibliotheekvoorziening
in elke gemeente gegarandeerd gaat worden.

42
00:02:27,220 --> 00:02:28,760
Ik ben een blije
bibliotheekman.

43
00:02:29,206 --> 00:02:31,080
Ik wens jullie een
hele mooie uitzending toe.

44
00:02:31,140 --> 00:02:35,300
Ik geef de microfoon zo
over aan Toine van Oosterhout.

45
00:02:35,460 --> 00:02:36,620
Dat is geen toeval.

46
00:02:36,620 --> 00:02:38,880
Dat is natuurlijk een man
met een prachtige achternaam.

47
00:02:39,647 --> 00:02:40,920
Hij vervangt
Arre Zuurmond,

48
00:02:40,920 --> 00:02:43,620
die helaas vandaag
afwezig is in verband met ziekte.

49
00:02:43,860 --> 00:02:45,200
Toine, ik geef
jou de microfoon.

50
00:02:47,580 --> 00:02:51,440
Paul, dank je voor
deze mooie introwoorden.

51
00:02:51,440 --> 00:02:54,393
Dank je voor
het hier mogen zijn.

52
00:02:55,500 --> 00:02:57,520
Ik denk ook dat
het erg belangrijk is...

53
00:02:57,853 --> 00:03:00,600
dat wij vanuit onze
Haagse werkelijkheid...

54
00:03:01,300 --> 00:03:03,595
ook naar
de provincie,

55
00:03:04,060 --> 00:03:06,713
daar waar zoals
ze dan zeggen:

56
00:03:06,713 --> 00:03:08,440
de gewone
mensen wonen.

57
00:03:08,980 --> 00:03:13,340
Om daarnaartoe te komen om dit
type gesprekken te gaan voeren.

58
00:03:13,700 --> 00:03:14,740
Dus iedereen
welkom.

59
00:03:15,580 --> 00:03:17,600
Vooraf wil ik jullie meteen
wel even meenemen in:

60
00:03:18,140 --> 00:03:20,500
we hebben vandaag
ook de chatfunctie.

61
00:03:21,440 --> 00:03:23,660
We hebben
de Mentimeter.

62
00:03:24,839 --> 00:03:25,900
De vraag
aan jullie is:

63
00:03:25,900 --> 00:03:27,760
jullie zullen,
zeker de mensen thuis,

64
00:03:27,760 --> 00:03:35,760
in ieder geval op jullie
scherm zien wat er moet gebeuren.

65
00:03:36,119 --> 00:03:40,440
Maak daar actief gebruik van zodat wij
ook jullie meningen mee kunnen nemen...

66
00:03:40,780 --> 00:03:43,875
in deze
keukentafelsessie.

67
00:03:57,300 --> 00:03:58,493
Paul zei het al,

68
00:03:58,493 --> 00:04:00,020
mijn naam is
Toine van Oosterhout.

69
00:04:01,560 --> 00:04:03,100
Ik kom niet
uit Oosterhout.

70
00:04:03,340 --> 00:04:04,940
Ik kom overigens
wel uit Brabant.

71
00:04:05,100 --> 00:04:09,200
Dus vanuit dat perspectief voel ik
me wel thuis hier in deze omgeving.

72
00:04:09,200 --> 00:04:10,700
Ik kom ook wel
vaker in Oosterhout.

73
00:04:10,940 --> 00:04:14,860
Dus vanuit dat perspectief voel ik
me hier helemaal op mijn gemak.

74
00:04:15,900 --> 00:04:17,380
Het thema
van vandaag is:

75
00:04:17,540 --> 00:04:19,260
De werkplek
van de toekomst.

76
00:04:21,380 --> 00:04:25,600
Het is een werkplek die van
vandaag en van morgen is.

77
00:04:25,600 --> 00:04:26,840
Het is een
digitale werkplek.

78
00:04:27,060 --> 00:04:28,180
Maar wat
houdt dat nu in?

79
00:04:28,500 --> 00:04:30,760
Het is een samenspel
van devices, technologieën,

80
00:04:30,760 --> 00:04:33,020
software en de
bijbehorende tools.

81
00:04:34,060 --> 00:04:35,620
Die een moderne
werkplek verbetert...

82
00:04:36,100 --> 00:04:40,460
en samenwerking, flexibiliteit en
productiviteit moet gaan stimuleren.

83
00:04:40,780 --> 00:04:44,700
Uiteraard worden er ook
eisen gesteld zoals snelheid,

84
00:04:45,340 --> 00:04:47,620
maar ook beveiliging
en al dat soort dingen.

85
00:04:48,300 --> 00:04:50,660
Maar vaker zijn
er ook gezondheid,

86
00:04:51,540 --> 00:04:54,020
duurzaamheid en sociale
aspecten aan de orde.

87
00:04:54,460 --> 00:04:58,940
Want we hoeven niet blind te zijn maar
regelmatig treffen we in het nieuws aan...

88
00:04:59,460 --> 00:05:02,893
dat mensen behoorlijk vereenzamen
als ze op hun digitale werkplek zitten.

89
00:05:02,893 --> 00:05:07,173
Dus dat laatste is
natuurlijk erg van belang.

90
00:05:09,053 --> 00:05:12,320
Dat alles geldt
voor elke burger.

91
00:05:12,320 --> 00:05:15,860
Iedereen die met zo'n digitale
werkplek werkt dus ook voor die ambtenaar.

92
00:05:18,340 --> 00:05:20,320
Daar zijn natuurlijk
zorgen over.

93
00:05:22,513 --> 00:05:26,400
De werkplek voor een ambtenaar
moet vanzelfsprekend bij de tijd zijn...

94
00:05:26,747 --> 00:05:28,027
en klaar voor
de toekomst zijn.

95
00:05:28,080 --> 00:05:29,240
Maar de vraag
is natuurlijk:

96
00:05:29,240 --> 00:05:31,180
wat is klaar zijn
voor de toekomst?

97
00:05:32,740 --> 00:05:33,760
Als het niet zo is,

98
00:05:34,060 --> 00:05:36,460
is de overheid dan wel
een aantrekkelijke werkgever?

99
00:05:36,660 --> 00:05:38,620
Met name voor
de jonge ambtenaar.

100
00:05:40,860 --> 00:05:44,100
Kunnen we vanuit de huidige werkplek
wel voldoen aan de vragen en eisen...

101
00:05:44,140 --> 00:05:46,500
van een maatschappelijke
opgave en de politiek?

102
00:05:47,620 --> 00:05:49,400
Oftewel, je kunt je
je ook afvragen:

103
00:05:49,700 --> 00:05:52,700
bestaat de werkplek van de
toekomst eigenlijk überhaupt wel?

104
00:05:53,620 --> 00:05:58,820
Dat is in ieder geval het thema wat we
met elkaar hier aan tafel gaan bespreken.

105
00:05:59,420 --> 00:06:02,967
Ik wil jullie hartelijk welkom
heten voor jullie deelname hieraan.

106
00:06:03,540 --> 00:06:05,020
Ik ga geen
voorstelrondje doen.

107
00:06:05,940 --> 00:06:08,407
Als ik jullie
het woord geef,

108
00:06:08,407 --> 00:06:12,440
dan is het handigste dat je jezelf
meteen even voorstelt wie je bent.

109
00:06:14,280 --> 00:06:15,720
En waarom je
hier aan tafel zit.

110
00:06:16,620 --> 00:06:21,820
Dan hoor ik graag wat
jullie mening is over het geheel.

111
00:06:22,860 --> 00:06:25,020
Jantien,
ik begin bij jou.

112
00:06:26,020 --> 00:06:30,760
Ik heb begrepen dat jij bij de
bibliotheek Midden-Brabant werkt...

113
00:06:31,140 --> 00:06:35,007
als specialist programmering.
- Ja, dat klopt.

114
00:06:35,007 --> 00:06:37,320
Dan roept dat natuurlijk
al heel veel vragen op.

115
00:06:38,319 --> 00:06:41,740
Maar de belangrijkste
vraag wat mij betreft is van,

116
00:06:42,180 --> 00:06:45,500
ik heb begrepen dat jullie een
hybride werkplek hebben gecreëerd.

117
00:06:45,980 --> 00:06:50,900
Waar je zowel offline als
online elkaar kunt treffen.

118
00:06:51,140 --> 00:06:52,720
Vertel daar eens
meer over als je wilt.

119
00:06:52,927 --> 00:06:54,513
Mijn naam is
Jantien Borsboom.

120
00:06:54,513 --> 00:06:56,900
Ik werk inderdaad voor
bibliotheek Midden-Brabant.

121
00:06:57,140 --> 00:06:58,440
Meestal vind
je mij in Tilburg,

122
00:06:58,440 --> 00:07:00,060
in onze hoofdvestiging
de LocHal.

123
00:07:01,740 --> 00:07:03,300
Wat wij eigenlijk
hebben gedaan,

124
00:07:04,020 --> 00:07:07,207
het komt eigenlijk voort uit de
overtuiging dat je als bibliotheek...

125
00:07:07,207 --> 00:07:08,595
een
kennismakelaar bent.

126
00:07:08,605 --> 00:07:10,960
Dus we zijn gaan kijken van,
kennis, waar vind je kennis?

127
00:07:10,960 --> 00:07:14,180
Je vindt kennis in boeken, die zijn er
maar je vindt ook kennis bij mensen.

128
00:07:14,833 --> 00:07:16,833
De bibliotheek zit
midden in de stad natuurlijk.

129
00:07:17,160 --> 00:07:20,140
Als je kijkt naar de stad en
waar dan de kennis in de stad zit,

130
00:07:20,151 --> 00:07:22,507
dan kom je uit dat heel veel
mensen ook kennis hebben.

131
00:07:22,507 --> 00:07:24,560
En groepen hebben
specifieke kennis.

132
00:07:24,560 --> 00:07:25,773
Ze zijn met
thema’s bezig.

133
00:07:25,773 --> 00:07:28,140
Er zijn heel veel
organisaties die kennis hebben.

134
00:07:28,300 --> 00:07:32,000
Dus wat wij zijn gaan proberen is om
die kennis die in de stad aanwezig is,

135
00:07:32,000 --> 00:07:34,400
om die inzichtelijk te
maken voor mensen.

136
00:07:34,400 --> 00:07:35,480
En ook te
kijken van,

137
00:07:35,573 --> 00:07:36,853
dit is er allemaal
in de stad,

138
00:07:36,853 --> 00:07:38,760
hoe kunnen we dat
weer een zetje geven?

139
00:07:38,760 --> 00:07:40,382
Hoe kunnen we dingen
aan elkaar koppelen?

140
00:07:40,393 --> 00:07:42,986
Om bijvoorbeeld maatschappelijke
vraagstukken aan te pakken.

141
00:07:43,860 --> 00:07:45,140
Dat was
eigenlijk een idee.

142
00:07:45,140 --> 00:07:49,120
In de uitwerking zijn we erop
gekomen dat het echt een meerwaarde is...

143
00:07:49,120 --> 00:07:50,275
om dat
hybride te doen.

144
00:07:50,285 --> 00:07:53,067
Ook omdat we natuurlijk
net als jullie nadenken over:

145
00:07:53,067 --> 00:07:54,580
hoe gaat dat
in de toekomst?

146
00:07:54,979 --> 00:07:59,500
Je hebt momenten dat je samenkomt
in een ruimte zoals een bibliotheek.

147
00:07:59,820 --> 00:08:03,700
Maar het is eigenlijk heel belangrijk
om gesprekken voor te laten gaan,

148
00:08:03,753 --> 00:08:05,533
dat je online
ook verder kunt.

149
00:08:05,560 --> 00:08:07,240
Want anders blijven
het altijd gesloten...

150
00:08:07,251 --> 00:08:09,300
incidenten waar je met
een aantal mensen bent.

151
00:08:09,300 --> 00:08:11,140
Die gaan dan weer naar
huis en dat was het dan.

152
00:08:11,151 --> 00:08:13,480
Maar dat is niet wat je wilt,
je wilt dat het verdergaat.

153
00:08:13,980 --> 00:08:16,293
Dus vandaar dat wij op
die manier bezig zijn gegaan.

154
00:08:16,293 --> 00:08:18,280
Dus wat we nu hebben
gecreëerd is eigenlijk een...

155
00:08:18,880 --> 00:08:20,213
we noemen het
meer een werkwijze,

156
00:08:20,213 --> 00:08:23,740
maar je zou het ook een werkplek
kunnen noemen die offline en online is.

157
00:08:24,380 --> 00:08:27,040
Waarin we met maatschappelijke
thema's aan de slag gaan,

158
00:08:27,040 --> 00:08:29,500
samen met de mensen
en groepen uit de stad.

159
00:08:30,180 --> 00:08:32,400
Dus ook echt die vragen
op halen uit de stad van:

160
00:08:32,400 --> 00:08:34,040
waar maken de
mensen zich nu druk om?

161
00:08:34,051 --> 00:08:35,733
Dus we kijken niet
vanuit de bibliotheek van:

162
00:08:35,733 --> 00:08:36,927
waar maken
wij ons druk om?

163
00:08:36,927 --> 00:08:38,420
Maar waar maken
mensen zich druk over?

164
00:08:38,420 --> 00:08:43,260
Waar zouden ze in hun eigen
leefomgeving graag iets aan willen doen?

165
00:08:43,500 --> 00:08:45,540
Hoe kunnen we
dat dan faciliteren?

166
00:08:46,593 --> 00:08:48,900
Dan ben ik in ieder geval
wel benieuwd als je dat zo zegt,

167
00:08:50,073 --> 00:08:53,780
ik hoor duidelijk je richt je heel sterk op
de mensen om die veel meer te betrekken.

168
00:08:54,300 --> 00:08:58,360
Maar hoe krijg je het dan voor
elkaar om ook die ambtenaren,

169
00:08:58,360 --> 00:09:00,860
die uiteindelijk die
mensen moeten helpen,

170
00:09:01,140 --> 00:09:04,540
hoe krijg je het voor elkaar om
die dan ook bij elkaar te brengen?

171
00:09:04,980 --> 00:09:07,060
Door ze letterlijk
bij elkaar te brengen.

172
00:09:07,580 --> 00:09:09,213
Door ze letterlijk
bij elkaar te brengen.

173
00:09:09,213 --> 00:09:13,120
Dus we starten eigenlijk altijd
vanuit een vraag vanuit de samenleving.

174
00:09:13,120 --> 00:09:16,680
Dus dat kan een groep mensen zijn of het
kan soms zijn dat er een vraagstuk leeft...

175
00:09:17,007 --> 00:09:18,267
op heel
verschillende plekken.

176
00:09:18,620 --> 00:09:19,840
Dat brengen
we bij elkaar.

177
00:09:19,840 --> 00:09:22,360
Op een gegeven moment komt er dan
ook een moment dat het bijvoorbeeld...

178
00:09:22,360 --> 00:09:24,649
nuttig of nodig is om daar
een ambtenaar bij te betrekken.

179
00:09:24,660 --> 00:09:26,440
Of dat bij de
gemeente neer te leggen.

180
00:09:26,440 --> 00:09:27,440
Andersom kan ook.

181
00:09:27,580 --> 00:09:31,920
Het komt ook wel voor dat er
vanuit de gemeente een vraag komt.

182
00:09:31,920 --> 00:09:38,140
Omdat er toch een afstand is
tussen overheid en die inwoners.

183
00:09:39,080 --> 00:09:42,340
In dit specifieke geval ging
het over klimaatbewustzijn.

184
00:09:42,500 --> 00:09:46,360
Dus de gemeente wilde graag aan de
slag met de inwoners over klimaatbewustzijn.

185
00:09:46,360 --> 00:09:47,700
Ze hebben toen
aan ons gevraagd:

186
00:09:48,020 --> 00:09:49,600
jullie staan dichter
bij de mensen,

187
00:09:49,600 --> 00:09:52,800
kunnen jullie misschien ervoor
zorgen dat mensen hierbij betrokken raken?

188
00:09:52,811 --> 00:09:54,907
Dus op die manier zijn we
toen samen gaan werken...

189
00:09:54,907 --> 00:09:56,733
en is er inderdaad
ook een project ontstaan,

190
00:09:57,020 --> 00:09:59,660
waarin heel veel verschillende
partners hebben samengewerkt...

191
00:09:59,660 --> 00:10:03,740
om van alles te organiseren rondom
die klimaatbewustzijn van de burger.

192
00:10:04,500 --> 00:10:05,560
Als je nu kijkt,

193
00:10:05,560 --> 00:10:08,620
jullie hebben al heel veel
gerealiseerd hoor ik je zeggen.

194
00:10:08,860 --> 00:10:11,180
Maar tegen welke
problemen loop je nog aan?

195
00:10:11,566 --> 00:10:13,653
Waarvan je zegt van: dat
zijn toch wel echt dingen...

196
00:10:13,860 --> 00:10:15,540
die zouden wel opgelost
nog moeten worden.

197
00:10:15,820 --> 00:10:18,660
Bedoel je qua thema’s of
op deze manier van werken?

198
00:10:18,671 --> 00:10:19,680
Beiden.

199
00:10:22,280 --> 00:10:27,480
Ik denk dat het belangrijkste
voor ons is dat mensen ook echt...

200
00:10:27,940 --> 00:10:31,547
het gevoel krijgen dat ze met
hun problemen kunnen komen.

201
00:10:31,547 --> 00:10:33,640
Dat er dan ook echt
iets aan gedaan wordt.

202
00:10:33,940 --> 00:10:38,400
Dus dat ze serieus worden
genomen in de dingen die ze aankaarten.

203
00:10:38,400 --> 00:10:40,400
Dat er dan ook echt
vervolg aan gegeven wordt.

204
00:10:40,940 --> 00:10:44,800
Ik denk dat dat iets is wat we met zijn allen
gewoon heel goed zouden moeten vormgeven.

205
00:10:46,533 --> 00:10:48,640
We hebben het hier over
de werkplek van de toekomst.

206
00:10:49,540 --> 00:10:52,893
Dan is het ook belangrijk dat mensen
daar dus ook hun werk kunnen doen.

207
00:10:52,893 --> 00:10:54,200
Dus als die
ambtenaar daar komt,

208
00:10:54,200 --> 00:10:55,440
dat die ook zijn
werk kan doen.

209
00:10:55,620 --> 00:10:58,400
Daar hebben jullie ook alle
faciliteiten voor of mist daar nog wat?

210
00:10:58,580 --> 00:11:02,400
Ik weet niet precies wat de ambtenaar van
de toekomst allemaal gebruikt in zijn werk.

211
00:11:02,800 --> 00:11:06,960
Maar een bibliotheek is natuurlijk een plek
waar je juist heel veel werkplekken hebt.

212
00:11:06,960 --> 00:11:10,880
Het is een van de populairste
werkplekken denk ik van Nederland.

213
00:11:10,880 --> 00:11:13,560
Als je kijkt, de meeste
bibliotheken zitten helemaal vol...

214
00:11:13,560 --> 00:11:16,560
met studenten die daar
komen werken, met zzp'ers,

215
00:11:16,560 --> 00:11:18,200
flexwerkers en
mensen die overleggen.

216
00:11:18,580 --> 00:11:20,060
Dus wat dat betreft
zit het wel goed.

217
00:11:20,220 --> 00:11:22,080
Er is internet
en stroom.

218
00:11:22,653 --> 00:11:26,280
Maar het belangrijkste denk
ik aan zo’n werkplek is dat je...

219
00:11:26,580 --> 00:11:28,435
direct contact kan
hebben met mensen.

220
00:11:28,445 --> 00:11:29,840
Dus dat je in
gesprek raakt.

221
00:11:30,699 --> 00:11:32,640
Ik noem het ook wel de
onverwachte ontmoeting.

222
00:11:32,640 --> 00:11:35,740
Dus je loopt eigenlijk tegen
mensen aan die je nog niet kent,

223
00:11:35,980 --> 00:11:38,120
van wie je niet had
verwacht ze tegen te komen...

224
00:11:38,393 --> 00:11:40,440
en dat is mooi want
dan ontstaat er vaak iets.

225
00:11:40,440 --> 00:11:43,080
Je merkt dat je, ondanks dat
je een andere achtergrond hebt,

226
00:11:43,080 --> 00:11:44,580
toch wel iets
deelt bijvoorbeeld.

227
00:11:45,360 --> 00:11:47,040
Dat kan weer
van alles opleveren.

228
00:11:51,100 --> 00:11:53,189
Nu is het zo dat jullie
al een tijdje bezig zijn,

229
00:11:53,200 --> 00:11:55,180
maar er zijn vast nog
wensen waarvan je zegt van:

230
00:11:55,540 --> 00:11:57,027
dit zijn toch
wel problemen,

231
00:11:57,027 --> 00:11:59,840
daar loop ik tegenaan en die zou
ik heel graag opgelost willen zien.

232
00:12:00,300 --> 00:12:03,420
Wat is de kern van de
dingen waar je zegt van:

233
00:12:03,660 --> 00:12:05,513
dit is eigenlijk nog
wel zo prangend,

234
00:12:06,172 --> 00:12:08,399
die wil ik het liefst
eigenlijk morgen opgelost zien.

235
00:12:08,959 --> 00:12:11,640
Dan kijk ik vooral ook in
correlatie met die werkplek natuurlijk.

236
00:12:14,180 --> 00:12:20,540
Wat altijd een uitdaging blijft is de
ruimte tussen offline en online zo gezegd.

237
00:12:20,620 --> 00:12:23,800
Want we proberen het zoveel
mogelijk aan elkaar te verbinden...

238
00:12:24,060 --> 00:12:26,660
maar het zijn wel ook een soort
van twee gescheiden werelden.

239
00:12:28,613 --> 00:12:31,567
Dus hoe ga je nu zorgen dat
er geen grens meer voelbaar is?

240
00:12:31,900 --> 00:12:35,000
Dat mensen automatisch van
het ene in het ander overgaan.

241
00:12:35,000 --> 00:12:38,440
Dat het heel logisch is dat
je vanuit een offlinesituatie...

242
00:12:38,700 --> 00:12:42,420
online met elkaar verdergaat en
dan weer offline met elkaar verdergaat.

243
00:12:44,313 --> 00:12:47,140
Dank je voor
deze toelichting.

244
00:12:53,733 --> 00:12:57,900
Ik ben nog even vergeten te zeggen
de context van de rondes die we doen.

245
00:12:58,620 --> 00:13:00,360
Ronde 1 is vooral
de probleemstelling.

246
00:13:00,360 --> 00:13:01,740
Dus dan gaan we
gewoon kijken van:

247
00:13:01,986 --> 00:13:03,660
waar liggen
de problemen?

248
00:13:04,060 --> 00:13:07,580
Dan in de volgende ronde gaan we
kijken met de mensen die al bezig zijn...

249
00:13:07,580 --> 00:13:08,900
met het oplossen
van de problemen.

250
00:13:08,913 --> 00:13:10,273
Dan gaan we
verder kijken van:

251
00:13:10,273 --> 00:13:11,540
waar zijn jullie
nu mee bezig?

252
00:13:14,020 --> 00:13:16,760
Wat lukt al wel en waar zit
nog de grootste uitdaging?

253
00:13:16,771 --> 00:13:18,320
Dus alvast
dank daarvoor.

254
00:13:22,720 --> 00:13:24,280
Terwijl jullie in
gesprek zijn...

255
00:13:24,285 --> 00:13:27,235
stellen wij ondertussen aan
deelnemers verschillende vragen.

256
00:13:27,245 --> 00:13:31,320
De eerste vraag die
staat al een tijdje open.

257
00:13:31,500 --> 00:13:33,540
De antwoorden komen
daar inmiddels op binnen.

258
00:13:33,540 --> 00:13:38,000
Wij kunnen dat hier zien en
deelnemers kunnen dat zelf ook in beeld zien.

259
00:13:38,439 --> 00:13:40,000
Dus ik wilde
even wat meegeven,

260
00:13:40,000 --> 00:13:42,220
wat ervaringen
vanuit de deelnemers.

261
00:13:42,540 --> 00:13:44,833
De vraag: was omschrijf in
één woord de tekortkoming...

262
00:13:44,838 --> 00:13:47,740
van jouw huidige werkplek of
jouw huidige digitale werkplek.

263
00:13:48,100 --> 00:13:50,940
Degene die heel snel
naar voren kwam was:

264
00:13:52,726 --> 00:13:54,580
we missen de
spontane kennisdeling.

265
00:13:54,591 --> 00:13:57,620
Dus de gesprekken
bij de koffiebar.

266
00:13:57,860 --> 00:14:00,507
Individualistisch,
kwam ook al snel naar voren.

267
00:14:00,507 --> 00:14:03,940
Eigenlijk komen veel
opmerkingen daar ook mee overeen.

268
00:14:04,180 --> 00:14:07,460
Het andere wat opvalt is met
name ook de trage techniek.

269
00:14:08,353 --> 00:14:09,820
Het vinden
van de informatie.

270
00:14:11,080 --> 00:14:14,860
Gewoon wat gebrekkige
technische zaken.

271
00:14:15,780 --> 00:14:18,380
Teambinding
komt net nog binnen.

272
00:14:19,540 --> 00:14:22,133
Ook gewoon wat praktische
zaken als een aparte kamer...

273
00:14:22,133 --> 00:14:24,673
omdat we tegenwoordig
gewoon veel zitten te bellen online.

274
00:14:24,673 --> 00:14:26,060
Ondanks dat
we op kantoor zijn,

275
00:14:26,260 --> 00:14:30,080
missen we ook wel de plek om daar even
apart te gaan zitten met de deur dicht...

276
00:14:30,080 --> 00:14:31,667
zodat niet iedereen
last van ons heeft.

277
00:14:31,900 --> 00:14:33,420
Dus er komen al
mooie dingen binnen.

278
00:14:35,940 --> 00:14:38,907
Volgens mij zijn er voldoende
aanknopingspunten om dadelijk het gesprek...

279
00:14:38,907 --> 00:14:40,620
ook nog over
voor te zetten.

280
00:14:41,027 --> 00:14:43,520
Ik ga in ieder geval
even door naar de volgende.

281
00:14:43,520 --> 00:14:49,500
Dat is Gildardo van de
gemeente Oosterhout.

282
00:14:50,060 --> 00:14:53,880
Gildardo,
ik begrepen dat jij...

283
00:14:55,700 --> 00:14:58,440
vooral wat
kunt zeggen over:

284
00:14:58,440 --> 00:15:01,940
wat betekent nu die nieuwe werkplek
van die toekomst voor de medewerkers?

285
00:15:03,373 --> 00:15:04,487
Gildardo Gaviria.

286
00:15:04,487 --> 00:15:08,060
Ik ben teamleider bij
de gemeente Oosterhout.

287
00:15:08,260 --> 00:15:11,440
Mijn team houdt zich
bezig met informatie,

288
00:15:11,440 --> 00:15:13,940
informatievoorziening,
data en data-analyse.

289
00:15:14,860 --> 00:15:17,400
Als ik naar de werkplek
van de toekomst kijk,

290
00:15:17,400 --> 00:15:20,000
dan onderscheid
ik een paar lagen.

291
00:15:20,000 --> 00:15:22,820
Want je hebt de fysieke
werkplek waar je zit.

292
00:15:23,060 --> 00:15:25,807
Dat kan
tegenwoordig overal zijn.

293
00:15:25,807 --> 00:15:29,680
Want we hebben nu ook in corona
geleerd dat we niet meer gebonden zijn...

294
00:15:29,680 --> 00:15:30,895
aan die
kantoorplek.

295
00:15:30,905 --> 00:15:34,100
Dat kamertje
wat net genoemd is.

296
00:15:34,780 --> 00:15:38,700
Je hebt het apparaat
waar je op werkt.

297
00:15:39,700 --> 00:15:43,060
Ook dat kent een
grote verscheidenheid,

298
00:15:43,071 --> 00:15:48,060
van iPad, telefoon tot
een computer of een laptop.

299
00:15:49,540 --> 00:15:55,640
Maar je hebt ook een
omgeving waarbij je...

300
00:15:56,427 --> 00:16:01,040
ook veilig kan
werken op de plek...

301
00:16:01,180 --> 00:16:04,940
met de device en de
programmatuur die je nodig hebt.

302
00:16:05,780 --> 00:16:10,460
En daarnaast, en dat komt ook
langs wat ik net zag bij de chat,

303
00:16:11,426 --> 00:16:12,520
de informatie.

304
00:16:12,520 --> 00:16:18,380
De toegankelijkheid van informatie
en hoe je dat snel en vakkundig bereikt.

305
00:16:19,420 --> 00:16:20,920
Daar denken wij
inderdaad over na.

306
00:16:20,920 --> 00:16:25,420
Het is een diverse
en complexe wereld.

307
00:16:27,260 --> 00:16:31,800
Soms lijkt het heel eenvoudig want iedereen
kent wel dat die zijn telefoon kan pakken,

308
00:16:31,800 --> 00:16:34,700
al die appjes gaan zien en
alles is binnen handbereik.

309
00:16:35,526 --> 00:16:37,740
Maar er zit ook
een soort fluïditeit in.

310
00:16:38,920 --> 00:16:41,420
Wat mijn vorige
collega zei net van:

311
00:16:42,179 --> 00:16:43,340
online-fysiek.

312
00:16:43,351 --> 00:16:45,620
Dus die
fluïditeit zit erin.

313
00:16:46,460 --> 00:16:49,060
Maar er zit ook
soms een balans in van:

314
00:16:49,071 --> 00:16:50,400
wanneer houdt
mijn werk op?

315
00:16:50,540 --> 00:16:52,580
Wanneer begint
mijn vrije tijd?

316
00:16:54,020 --> 00:16:56,920
Dus er zitten echt
wel wat uitdagingen in,

317
00:16:56,920 --> 00:16:59,460
als je nadenkt over de
werkplek van de toekomst.

318
00:17:00,500 --> 00:17:03,760
Dat snap ik maar als je kijkt
naar wat net aangegeven werd,

319
00:17:03,760 --> 00:17:08,875
wat net
binnenkwam is van:

320
00:17:10,160 --> 00:17:11,700
een van de
belangrijke dingen is,

321
00:17:12,020 --> 00:17:16,060
we treffen elkaar niet meer bij de
koffieautomaat en dat soort zaken.

322
00:17:16,220 --> 00:17:19,480
Hoe gaan jullie daar in de
gemeente Oosterhout mee om?

323
00:17:20,806 --> 00:17:22,666
Dat is een
flinke uitdaging.

324
00:17:23,420 --> 00:17:26,887
De term hybride werken kwam
langs en soms denk ik weleens van,

325
00:17:26,887 --> 00:17:30,380
wij hebben eigenlijk niet heel goed
gedefinieerd wat hybride werken is.

326
00:17:30,993 --> 00:17:36,820
Als wij hybride werken gaan aanmerken
als de fluïditeit van online en fysiek,

327
00:17:36,831 --> 00:17:38,980
dan komen we heel
vaak in een spagaat.

328
00:17:39,300 --> 00:17:41,020
Dus wij denken
meer na van,

329
00:17:41,300 --> 00:17:45,280
maar hoe organiseer
je de verbinding,

330
00:17:45,280 --> 00:17:46,840
de fysieke verbinding
op de werkplek?

331
00:17:46,840 --> 00:17:49,300
Dus dan hebben we
kantoordagen georganiseerd...

332
00:17:49,311 --> 00:17:50,795
waarbij je
elkaar treft,

333
00:17:51,273 --> 00:17:54,600
ziet en zo min mogelijk
online afspraken hebt.

334
00:17:54,600 --> 00:17:57,300
Dus echt fysiek
mensen ontmoet.

335
00:17:58,580 --> 00:18:02,800
Maar we definiëren ook als je
bijvoorbeeld een activiteit hebt...

336
00:18:02,800 --> 00:18:07,340
die je online goed kan doen
dan faciliteren we dat natuurlijk ook.

337
00:18:08,847 --> 00:18:12,540
Heel soms als je gewoon
geconcentreerd moet werken,

338
00:18:12,551 --> 00:18:16,620
dan is die verbinding even
helemaal niet nodig met die collega.

339
00:18:16,620 --> 00:18:18,660
Want dan wil je gewoon
geconcentreerd kunnen werken.

340
00:18:18,980 --> 00:18:20,380
Ook dat moet
je kunnen doen.

341
00:18:20,500 --> 00:18:23,320
Dat moet je kunnen doen
op welke plek je dan ook bent.

342
00:18:23,320 --> 00:18:24,400
Of je nu op
kantoor bent,

343
00:18:24,400 --> 00:18:27,940
thuis, onderweg of op zo’n
mooie plek als de bibliotheek.

344
00:18:29,293 --> 00:18:35,000
Je moet dan een ruimte creëren
waar je in een relatief stille omgeving...

345
00:18:35,000 --> 00:18:37,120
je vergaderingen
kan doen,

346
00:18:37,120 --> 00:18:40,347
je belletje kan doen of je
Teamsvergadering kan doen.

347
00:18:40,347 --> 00:18:43,620
Dus jullie hebben daar een
aparte werkplek ook voor neergezet?

348
00:18:44,073 --> 00:18:45,780
Daar zijn we
zeker mee bezig.

349
00:18:46,693 --> 00:18:50,640
We hebben de ruimtes
zodanig verdeeld...

350
00:18:50,640 --> 00:18:53,035
dat we stilte
werkplekken hebben.

351
00:18:53,045 --> 00:18:54,680
We hebben
vergaderruimtes.

352
00:18:55,220 --> 00:19:00,080
Er komen binnenkort
van die treincoupés,

353
00:19:00,080 --> 00:19:01,440
noem ik het
maar heel even.

354
00:19:01,700 --> 00:19:05,267
Die je in de ruimtes neerzet en
waarbij je even kan terugtrekken...

355
00:19:05,267 --> 00:19:07,666
als je een telefoontje hebt of
een Teamsvergadering hebt.

356
00:19:11,140 --> 00:19:13,880
Dank je voor
deze toelichting.

357
00:19:15,140 --> 00:19:19,700
Dan ga ik door
naar Michelle Kames.

358
00:19:20,180 --> 00:19:23,820
Zij is de jonge
ambtenaar van het jaar 2022.

359
00:19:23,940 --> 00:19:25,680
Proficiat ermee.
- Dankjewel.

360
00:19:28,820 --> 00:19:32,260
Zeker als jonge ambtenaar dan
interesseert het mij zeker als oude rot,

361
00:19:32,660 --> 00:19:33,840
zou ik zo
magen zeggen,

362
00:19:33,840 --> 00:19:35,120
helemaal van,

363
00:19:35,180 --> 00:19:37,400
hoe kijk jij naar
die nieuwe wereld?

364
00:19:37,400 --> 00:19:40,013
Ik bedoel, je komt in
een relatief oude wereld,

365
00:19:40,013 --> 00:19:42,587
waar van alles en
nog wat is geregeld.

366
00:19:42,587 --> 00:19:45,540
Maar kun je nu eigenlijk
je werk wel goed doen?

367
00:19:46,620 --> 00:19:49,340
Vind je het eigenlijk nog wel
leuk om bij de overheid te werken?

368
00:19:51,180 --> 00:19:52,200
Dat zijn
goede vragen.

369
00:19:53,460 --> 00:19:55,840
Ik ben dus die jonge ambtenaar
van het jaar, Michelle Kames.

370
00:19:55,840 --> 00:19:58,960
Daarnaast ben ik ook nog in mijn
dagelijks werk senior opgavemanager...

371
00:19:58,960 --> 00:20:00,980
Werken en Ontmoeten
bij de gemeente Den Haag.

372
00:20:01,300 --> 00:20:04,427
Dus dit onderwerp raakt me enerzijds
vanwege de generatie waar ik in val...

373
00:20:04,427 --> 00:20:06,940
en anderzijds ook vanwege
mijn dagelijkse werkzaamheden.

374
00:20:07,980 --> 00:20:10,340
Ik vind het nog steeds leuk
om bij de overheid te werken.

375
00:20:10,340 --> 00:20:11,540
Laat ik daarmee
beginnen.

376
00:20:12,420 --> 00:20:13,675
Als ik nadenk,

377
00:20:15,060 --> 00:20:16,380
hoe kijk ik naar
die werkplek?

378
00:20:17,340 --> 00:20:18,660
Enthousiast
nog wel.

379
00:20:18,740 --> 00:20:20,780
Dus ik kan mijn
werk nu prima doen.

380
00:20:21,180 --> 00:20:23,740
Alle opmerkingen die
binnenkwamen die herken ik.

381
00:20:23,751 --> 00:20:24,760
Die halen
wij ook op.

382
00:20:24,760 --> 00:20:27,507
Want dat is natuurlijk voor ons
programma heel belangrijk om te weten,

383
00:20:27,507 --> 00:20:29,240
waar lopen
medewerkers nu tegenaan?

384
00:20:29,240 --> 00:20:30,327
Zowel jong als oud.

385
00:20:30,740 --> 00:20:33,100
Dat is voor elke
generatie hetzelfde.

386
00:20:33,220 --> 00:20:34,440
Dus dat
is positief.

387
00:20:34,620 --> 00:20:36,253
Dus in de transitie
waar we nu in zitten,

388
00:20:36,253 --> 00:20:38,466
zien we dat het niet
uitmaakt welke leeftijd je hebt.

389
00:20:38,740 --> 00:20:41,140
Maar dat iedereen behoefte
heeft aan die mix van werkplekken.

390
00:20:41,300 --> 00:20:43,347
Iedereen behoefte aan
de juiste ICT-apparatuur...

391
00:20:43,352 --> 00:20:44,840
om het werk ook
goed te kunnen doen.

392
00:20:45,700 --> 00:20:46,780
Wat we wel zien,

393
00:20:46,791 --> 00:20:48,460
een verschil
in generaties,

394
00:20:48,620 --> 00:20:50,160
is dat wij in ieder
geval merken,

395
00:20:50,160 --> 00:20:51,540
en dat merk ik
bij mezelf ook,

396
00:20:51,860 --> 00:20:56,300
is dat ik als jonge medewerker niet meer
gebonden wil zijn aan die vaste werkplek.

397
00:20:56,826 --> 00:20:59,660
Dus van mij hoeft het niet zo
te zijn dat ik elke dag opnieuw,

398
00:20:59,740 --> 00:21:01,420
op dezelfde plek in
het gebouw ga zitten.

399
00:21:01,431 --> 00:21:03,220
Daar dezelfde
mensen tegenkom.

400
00:21:03,540 --> 00:21:05,340
Maar ik wil
gewoon de stad in.

401
00:21:05,413 --> 00:21:08,740
Op andere plekken en misschien ook
wel werken in het buitenland af en toe.

402
00:21:09,626 --> 00:21:12,860
Dus als ik dan kijk naar hoe ziet
die werkplek in de toekomst eruit,

403
00:21:13,540 --> 00:21:17,420
zeker die digitale werkplek blijft en
die moet continu worden verbeterd.

404
00:21:18,260 --> 00:21:21,780
Maar dat we als overheid misschien ook wel
wat meer lef zouden mogen tonen af en toe...

405
00:21:22,380 --> 00:21:25,160
door iets meer de grenzen op
te zoeken of er overheen te gaan.

406
00:21:25,160 --> 00:21:27,060
Dan bedoel ik ook
de landsgrenzen soms.

407
00:21:27,500 --> 00:21:29,040
Want ik heb met
corona ook gezien,

408
00:21:29,040 --> 00:21:31,260
ook in het programma
en in onze organisatie,

409
00:21:31,620 --> 00:21:33,020
medewerkers
zijn verhuisd.

410
00:21:33,173 --> 00:21:36,240
Het is niet meer zo gebruikelijk dat je
het hebt over een woon-werkafstand...

411
00:21:36,240 --> 00:21:37,680
van een uur
tot twee uur.

412
00:21:37,900 --> 00:21:40,380
Of dat je verhuist om
dichter bij je werk te gaan wonen.

413
00:21:40,900 --> 00:21:43,140
Er zijn ook collega’s die
naar Drenthe zijn verhuisd.

414
00:21:43,420 --> 00:21:46,180
Die dus gewoon heel
erg veel hybride werken.

415
00:21:46,900 --> 00:21:48,880
Ik denk wel dat dat
de toekomst gaat zijn,

416
00:21:48,880 --> 00:21:52,060
zeker nu ons perspectief is
veranderd op wat werk is überhaupt.

417
00:21:52,260 --> 00:21:54,620
Daarbij dus ook op wat die
werkplek ons gaat bieden.

418
00:21:55,160 --> 00:21:57,720
Maar dan krijg je wel
het effect want je zegt van,

419
00:21:57,900 --> 00:21:59,360
ik wil overal
kunnen werken.

420
00:21:59,860 --> 00:22:04,280
Maar dat betekent wel dat het
contact met je collega gaat verlopen,

421
00:22:04,647 --> 00:22:06,553
dan tot nu toe
gebruikelijk is,

422
00:22:06,553 --> 00:22:07,660
om het zo
maar te zeggen.

423
00:22:07,800 --> 00:22:11,220
Hoe ervaar jij dat
vanuit jouw perspectief?

424
00:22:11,499 --> 00:22:12,555
Jazeker.

425
00:22:12,565 --> 00:22:15,013
Dus dat is ook een
van de kritiekpunten,

426
00:22:15,024 --> 00:22:17,843
noem ik het toch maar echt even
die we vaak op het programma krijgen.

427
00:22:18,420 --> 00:22:20,040
Iedere organisatie
is ermee bezig.

428
00:22:20,040 --> 00:22:21,433
De een noemt
het samenwerken.

429
00:22:21,433 --> 00:22:23,880
Werken 2.0, anders werken,
een nieuwe manier van werken.

430
00:22:24,100 --> 00:22:26,300
Wij noemen het bewust
werken en ontmoeten.

431
00:22:26,740 --> 00:22:29,340
Omdat aan de ene kant geef je
een nieuwe manier van werken vorm.

432
00:22:29,940 --> 00:22:33,120
Maar dat mag niet ten koste gaan van
de ontmoetingen die heel waardevol zijn...

433
00:22:33,120 --> 00:22:34,447
om je werk goed
te kunnen doen,

434
00:22:34,447 --> 00:22:37,140
maar ook om in verbinding te
staan met je organisatie en je team.

435
00:22:37,500 --> 00:22:40,520
Dus dat is een heel groot
aandachtspunt van ons programma.

436
00:22:41,359 --> 00:22:42,473
Wat er langskomt,

437
00:22:42,473 --> 00:22:45,159
we hebben allerlei verschillende
ruimten ontwikkeld momenteel.

438
00:22:45,253 --> 00:22:49,300
Een scrumruimte, een projectruimte,
een ontmoetingsruimte en een stilteruimte.

439
00:22:49,580 --> 00:22:52,660
Zodat je gewoon elk type
werk tegemoet kan komen.

440
00:22:53,020 --> 00:22:55,320
Maar we proberen nu
ook vanuit ons programma...

441
00:22:55,325 --> 00:22:57,460
meer aandacht aan die
ontmoeting te besteden.

442
00:22:57,460 --> 00:22:58,560
Zowel fysiek...

443
00:22:58,860 --> 00:23:01,580
dus denk daarbij
aan borrels, netwerken,

444
00:23:01,946 --> 00:23:03,320
een dagstart
en een eindstart.

445
00:23:03,320 --> 00:23:04,400
Het maakt niet uit.

446
00:23:04,400 --> 00:23:05,400
Maar ook aan:

447
00:23:05,620 --> 00:23:07,660
je hebt heel veel
digitale tools tegenwoordig.

448
00:23:07,660 --> 00:23:10,780
Dus dat je een digitale
borrel kan organiseren.

449
00:23:11,180 --> 00:23:13,700
Dus we zijn gewoon aan
het experimenteren daarmee.

450
00:23:13,900 --> 00:23:17,160
Maar wat zie je nu nog als
grootste uitdaging waarvan je zegt van:

451
00:23:17,620 --> 00:23:20,420
dit is een van de kernproblemen
waar we nog tegenaan lopen?

452
00:23:22,540 --> 00:23:26,080
Ik denk dat dat vooral zit in inderdaad
die verbinding tussen online en offline,

453
00:23:26,080 --> 00:23:27,507
maar dat ga ik niet
helemaal herhalen.

454
00:23:27,507 --> 00:23:30,800
Maar ik denk ook dat het erin
zit om soms iets meer te durven.

455
00:23:30,800 --> 00:23:31,913
Dus wat we nu zien,

456
00:23:31,913 --> 00:23:33,140
het is nieuw
voor ons allemaal.

457
00:23:33,151 --> 00:23:34,913
Het is niet alleen nieuw
voor de gemeente Den Haag.

458
00:23:34,913 --> 00:23:37,860
Het is nieuw voor elke organisatie.
Wereldwijd zijn we ermee bezig.

459
00:23:38,433 --> 00:23:42,420
We kunnen onszelf soms nogal
lang bezighouden met alles overdenken.

460
00:23:42,740 --> 00:23:45,180
Terwijl niemand dit wiel
ooit nog heeft uitgevonden.

461
00:23:45,300 --> 00:23:48,860
Dus soms moeten we ook gewoon proberen
om met elkaar die ervaringen te delen,

462
00:23:48,900 --> 00:23:51,820
om samen ook sneller tot misschien
wel die nieuwe werkplek te komen...

463
00:23:51,820 --> 00:23:52,893
als die bestaat.

464
00:23:52,980 --> 00:23:54,340
Het blijft dus?
- Ja.

465
00:23:55,740 --> 00:23:57,180
Dank je alvast
voor deze bijdrage.

466
00:23:57,900 --> 00:24:02,020
Dan gaan we
door naar Chantal.

467
00:24:04,427 --> 00:24:06,293
Een moment,
een interventie.

468
00:24:07,653 --> 00:24:10,700
Misschien even ter
aanvulling ook op jouw bijdrage.

469
00:24:11,680 --> 00:24:14,880
Wat als eerste opviel in de
tweede vraag die gesteld is:

470
00:24:14,880 --> 00:24:17,980
welke zorgen heb je als het om
modernisering van jouw werkplek gaat?

471
00:24:18,300 --> 00:24:22,180
Het viel op dat de eerste acht
opmerkingen allemaal over techniek gingen.

472
00:24:23,107 --> 00:24:25,660
En de uitdagingen
die ze daarbij zien.

473
00:24:25,900 --> 00:24:29,700
Techno-optimisme was een woord
dat in ieder geval daarbij gebruikt wordt.

474
00:24:29,940 --> 00:24:32,700
Te veel verschillende
systemen die verouderd zijn.

475
00:24:33,640 --> 00:24:35,820
Maar ook gewoon
over organisatiegrenzen.

476
00:24:35,940 --> 00:24:39,700
Automatisch gedoe met
samenwerken op één plek.

477
00:24:41,020 --> 00:24:43,020
Er wordt onvoldoende
aan innovatie gedaan,

478
00:24:43,020 --> 00:24:44,420
was één van
de opmerkingen.

479
00:24:44,980 --> 00:24:47,120
Maar vooral ook een
mooie rondom veiligheid.

480
00:24:47,120 --> 00:24:49,700
Veiligheid lijkt voor
werkbaarheid te gaan,

481
00:24:49,860 --> 00:24:51,220
is een van de
opmerkingen.

482
00:24:52,500 --> 00:24:53,520
Tot slot:

483
00:24:53,940 --> 00:24:55,980
traagheid van
veranderingen bij de overheid.

484
00:24:56,193 --> 00:24:58,300
De meeste veranderingen
kosten gewoon heel veel tijd.

485
00:24:58,540 --> 00:25:02,740
Dat zijn even de belangrijkste zorgen die in
ieder geval door de kijkers gedeeld zijn nu.

486
00:25:04,193 --> 00:25:09,500
Volgens mij is dat de beste intro
die Chantal zou kunnen krijgen.

487
00:25:09,820 --> 00:25:14,820
Chantal, want jij bent een van de leden
van de Groepsondernemingsraad Rijk.

488
00:25:16,967 --> 00:25:20,140
Ik weet, want daar was ik
toevallig zelf ook vrij nauw bij betrokken,

489
00:25:20,380 --> 00:25:23,333
dat jullie uitgebreid met Arre
gesproken hebben over van,

490
00:25:23,380 --> 00:25:25,866
denk als GOR
nu eens mee over:

491
00:25:26,200 --> 00:25:28,140
hoe ziet zo’n werkplek
van de toekomst er nu uit?

492
00:25:28,739 --> 00:25:31,100
Volgens mij hadden jullie
daar wel een aantal ideeën over.

493
00:25:31,111 --> 00:25:33,220
Aan jou het woord.
- Dankjewel.

494
00:25:33,220 --> 00:25:34,460
Ik ben Chantal
van Schaagen.

495
00:25:34,620 --> 00:25:37,942
Overigens op jouw
verhaal aan te sluiten,

496
00:25:37,953 --> 00:25:39,020
ik woon in
Duitsland.

497
00:25:39,180 --> 00:25:40,840
Dus grenzeloos
samenwerken,

498
00:25:40,940 --> 00:25:41,980
het kan.

499
00:25:43,620 --> 00:25:47,300
Wij hebben in totaal tien
punten doorgestuurd naar Arre.

500
00:25:47,460 --> 00:25:49,900
Daarvan is gevraagd
om er vijf te belichten.

501
00:25:50,480 --> 00:25:52,880
Ik vind het inderdaad heel
mooi om te zien dat die punten...

502
00:25:52,880 --> 00:25:55,075
allemaal nu op het
scherm terugkomen.

503
00:25:55,900 --> 00:25:57,320
Ik heb het even
opgeschreven.

504
00:25:59,460 --> 00:26:03,020
De vier belangrijkste punten die wij
vinden is bijvoorbeeld agendabeheer.

505
00:26:04,140 --> 00:26:06,280
Wij kunnen elkaars
agenda niet inzien.

506
00:26:06,280 --> 00:26:09,547
Bij de GOR Rijk werken
verschrikkelijk veel mensen...

507
00:26:09,706 --> 00:26:12,555
van allerlei
verschillende ministeries.

508
00:26:12,980 --> 00:26:15,980
Maar als we dus een afspraak
willen inplannen dan is dat onmogelijk.

509
00:26:16,940 --> 00:26:18,640
Ik ben lid van een
dagelijks bestuur.

510
00:26:18,640 --> 00:26:20,740
Dat betekent dat ik
ambtelijke ondersteuning heb.

511
00:26:21,680 --> 00:26:24,980
Zij kunnen mijn agenda
niet inzien bij OCW.

512
00:26:25,100 --> 00:26:26,140
Ik werk bij DUO.

513
00:26:27,540 --> 00:26:29,660
Daarvoor moest ik
helemaal naar Den Haag,

514
00:26:30,140 --> 00:26:32,260
terwijl dat ik dus in het
noorden van Duitsland woon,

515
00:26:32,520 --> 00:26:34,640
om een BZK-account
aan te maken.

516
00:26:35,112 --> 00:26:38,340
Om toegang te kunnen
geven tot mijn agenda.

517
00:26:39,580 --> 00:26:40,880
Dat vind ik
heel erg jammer.

518
00:26:40,880 --> 00:26:44,660
Ik denk ook zeker dat dat
anders zou moeten kunnen.

519
00:26:45,180 --> 00:26:46,740
Daar kom ik straks
nog wel op terug.

520
00:26:47,359 --> 00:26:49,920
Daarnaast is de
wens van het Rijk...

521
00:26:49,920 --> 00:26:52,680
dat we op verschillende
plekken kunnen aanlanden.

522
00:26:52,680 --> 00:26:55,307
Dat als je in Groningen
bijvoorbeeld normaal gesproken werkt,

523
00:26:55,307 --> 00:26:56,840
maar je bent een
dag in Den Haag,

524
00:26:57,100 --> 00:26:59,260
dat je daar zou
kunnen werken.

525
00:27:00,500 --> 00:27:02,940
Dan zou het mooi zijn als
je een plek kunt reserveren.

526
00:27:03,260 --> 00:27:06,847
Nu was er een instemmingsverzoek
bij de GOR Rijk binnengekomen...

527
00:27:06,847 --> 00:27:08,879
voor een
werkplekmanagementsysteem.

528
00:27:09,440 --> 00:27:11,000
Maar helaas is
dat weer gestopt.

529
00:27:11,060 --> 00:27:13,600
Dus wij denken dat het
nu heel lang gaat duren...

530
00:27:13,860 --> 00:27:15,840
voordat dat alsnog
wordt gerealiseerd.

531
00:27:15,840 --> 00:27:20,240
Maar het is gewoon heel
belangrijk om dat programma te hebben,

532
00:27:20,240 --> 00:27:23,540
om überhaupt te kijken is er
wel plek voor mij voor die dag?

533
00:27:26,220 --> 00:27:27,280
Een derde punt,

534
00:27:29,220 --> 00:27:32,540
en dat komt ook heel duidelijk
naar voren tijdens die vraag,

535
00:27:32,900 --> 00:27:36,540
is duidelijke
uniformiteit van software.

536
00:27:37,707 --> 00:27:42,520
Dat je overal andere software
hebt bij verschillende ministeries,

537
00:27:42,520 --> 00:27:44,260
dat helpt niet met
het samenwerken.

538
00:27:44,500 --> 00:27:45,649
De ene
gebruikt Teams,

539
00:27:45,660 --> 00:27:46,920
de ander
gebruikt WebEx.

540
00:27:47,507 --> 00:27:49,773
De ene gebruikt
dit als applicatie...

541
00:27:49,778 --> 00:27:52,380
en een ander ministerie
gebruikt weer een andere applicatie.

542
00:27:52,580 --> 00:27:57,040
Het zou veel handiger zijn om
allemaal dezelfde applicatie te gebruiken.

543
00:27:57,040 --> 00:28:00,700
Dat lijkt me ook gewoon in
beheer veel makkelijker, goedkoper,

544
00:28:01,100 --> 00:28:02,480
maar ook
veel efficiënter.

545
00:28:02,480 --> 00:28:05,420
Als je bijvoorbeeld een
documentensysteem zou bedenken,

546
00:28:05,580 --> 00:28:08,000
die we gewoon
Rijksbreed kunnen gebruiken,

547
00:28:08,173 --> 00:28:11,600
dan hoef je dus niet een document
op bijvoorbeeld 80 plekken op te slaan.

548
00:28:11,600 --> 00:28:12,860
Dat kan
op één plek.

549
00:28:12,940 --> 00:28:14,480
Iedereen die
daarbij moet zijn,

550
00:28:14,480 --> 00:28:15,720
die heeft daar
toegang toe.

551
00:28:15,720 --> 00:28:16,980
Dat is veel
efficiënter.

552
00:28:17,100 --> 00:28:18,980
Ook met Wob-verzoeken
en dergelijke.

553
00:28:19,260 --> 00:28:21,447
Dan kun je
gewoon beter werken.

554
00:28:22,780 --> 00:28:26,380
Daarnaast heb je de
uitwisselbaarheid voor dienstverleners.

555
00:28:27,180 --> 00:28:30,340
Dan heb ik het over de
ICT-afdelingen bij ministeries.

556
00:28:31,620 --> 00:28:32,940
Om een
voorbeeld te geven:

557
00:28:32,951 --> 00:28:34,040
ik zit dus
in de GOR.

558
00:28:34,040 --> 00:28:35,180
Maar dat
is gelaagd.

559
00:28:36,633 --> 00:28:39,620
Je zit in verschillende
gremia voordat in de GOR Rijk zit.

560
00:28:40,040 --> 00:28:41,133
Ik werk
dus bij DUO.

561
00:28:41,133 --> 00:28:43,940
Dat valt onder OCW
en dan kom ik bij BZK.

562
00:28:44,260 --> 00:28:45,307
Als ik een
probleem heb,

563
00:28:45,307 --> 00:28:47,000
mensen hebben
het van OCW,

564
00:28:47,100 --> 00:28:49,820
dan word ik bij BZK en
bij DUO niet geholpen.

565
00:28:49,980 --> 00:28:51,727
Ook al gaat het
niet om een applicatie,

566
00:28:51,727 --> 00:28:54,407
maar iets heel simpels
zoals software dan zeggen ze:

567
00:28:54,407 --> 00:28:57,280
nee, het is niet ons device dus
ga maar lekker naar Groningen,

568
00:28:57,280 --> 00:28:59,580
Den Haag of
noem het maar op.

569
00:29:00,020 --> 00:29:01,660
Dat is echt wel
iets wat ook...

570
00:29:02,180 --> 00:29:03,540
Eigenlijk weer
een one-stop-shop.

571
00:29:03,699 --> 00:29:05,960
Ja, maar het is gewoon
soms heel vervelend.

572
00:29:05,960 --> 00:29:08,680
Soms ben ik drie dagen in Den
Haag en dan werkt mijn laptop niet,

573
00:29:08,680 --> 00:29:10,500
bijvoorbeeld omdat
er een batterij kapot is.

574
00:29:11,039 --> 00:29:13,520
Hoe moeilijk kan het zijn om
gewoon een batterij mee te geven?

575
00:29:13,520 --> 00:29:15,840
Maar dat kan niet want
de laptop is weer van DUO.

576
00:29:17,306 --> 00:29:19,860
Ik vind dat
dat anders kan.

577
00:29:21,240 --> 00:29:23,740
Om een lang verhaal
kort samen te vatten,

578
00:29:23,900 --> 00:29:27,540
ik denk dat er op dit
moment te veel eilandjes zijn.

579
00:29:27,820 --> 00:29:29,860
We willen alles in
eigen beheer houden.

580
00:29:29,871 --> 00:29:31,520
Applicaties in
eigen beheer houden.

581
00:29:31,520 --> 00:29:33,900
De informatiehuishouding
in eigen beheer houden.

582
00:29:35,540 --> 00:29:37,480
Om die mail
open te zetten,

583
00:29:37,480 --> 00:29:38,620
bijvoorbeeld
een agenda,

584
00:29:39,433 --> 00:29:42,820
het is een kwestie van
een knopje aanzetten.

585
00:29:43,100 --> 00:29:45,660
Maar omdat er een heel
hoog beveiligingsrisico zit,

586
00:29:45,726 --> 00:29:46,840
doen ze het niet.

587
00:29:46,840 --> 00:29:49,300
Dus het is mogelijk
maar men wil het niet.

588
00:29:49,420 --> 00:29:52,720
Dus ik denk dat we af moeten van
de eilandjesculturen als ministerie...

589
00:29:52,720 --> 00:29:54,780
en als diensten
onder het ministerie.

590
00:29:56,180 --> 00:29:59,000
Dan nog niet eens
normaal gesproken van alle,

591
00:29:59,140 --> 00:30:02,800
tenminste als ik even
Arre mag parafraseren,

592
00:30:03,620 --> 00:30:07,200
hij heeft het ook altijd over al zijn
inlogcodes die hij nodig heeft met alles.

593
00:30:07,727 --> 00:30:09,320
Al die
authenticators.

594
00:30:09,320 --> 00:30:11,240
Ik heb er inmiddels
vijf op mijn telefoon,

595
00:30:11,240 --> 00:30:12,320
waarom?

596
00:30:12,860 --> 00:30:14,320
Dat kan er
toch ook één zijn?

597
00:30:14,320 --> 00:30:15,400
Kies gewoon
voor één.

598
00:30:17,460 --> 00:30:19,720
Dank je voor
deze toelichting.

599
00:30:20,347 --> 00:30:23,100
Ik heb in ieder geval
meegenomen dat er veel eilanden zijn.

600
00:30:23,260 --> 00:30:28,400
Ga in ieder geval de eilanden weer
bij elkaar voegen als centraal thema.

601
00:30:28,860 --> 00:30:31,080
Last but not least,

602
00:30:31,080 --> 00:30:35,300
komen we bij Emiel.

603
00:30:35,653 --> 00:30:38,560
Emiel, jij bent
Rijks I-trainee.

604
00:30:41,540 --> 00:30:45,360
Net kwam bij de interventie al redelijk
wat techniek ook om de hoek kijken...

605
00:30:45,360 --> 00:30:46,515
onder het
motto van:

606
00:30:46,820 --> 00:30:51,000
dat er via het internet wat
opmerkingen daarover kwamen.

607
00:30:51,011 --> 00:30:56,987
Dus volgens mij een uitgelezen
kans die aansluit bij jouw specialiteit van:

608
00:30:57,300 --> 00:31:02,460
hoe gaan we nu om bijvoorbeeld met
de cloudoplossing en de werkplek daarbij?

609
00:31:03,946 --> 00:31:05,520
Mijn naam is dus
Emiel de Graaff.

610
00:31:05,520 --> 00:31:07,820
Ik ben Rijks
I-trainee zoals het heet.

611
00:31:09,020 --> 00:31:12,420
Dat houdt in dat je drie verschillende
opdrachten doet gedurende twee jaar.

612
00:31:12,820 --> 00:31:16,140
Ik zit momenteel met mijn tweede
opdracht bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

613
00:31:16,340 --> 00:31:19,240
waarbij ik me bezighoud met
grensoverschrijdende gegevensstromen...

614
00:31:19,240 --> 00:31:20,440
buiten de
Europese Unie.

615
00:31:22,100 --> 00:31:25,180
Volgens mij heeft Arre mij
ook gevraagd om hier ook...

616
00:31:25,180 --> 00:31:27,700
het perspectief van de jonge
ambtenaar naar voren te brengen.

617
00:31:30,220 --> 00:31:33,907
Als ik dan kijk naar de technologie
en dergelijke die ik gebruikte...

618
00:31:33,907 --> 00:31:35,915
in mijn studententijd
bijvoorbeeld,

619
00:31:36,180 --> 00:31:37,520
dan is het
dan wel echt,

620
00:31:37,820 --> 00:31:39,220
ik doe wel een
paar stappen terug.

621
00:31:39,460 --> 00:31:42,700
Ik werkte daar vooral samen met
mijn medestudenten in de cloud.

622
00:31:43,747 --> 00:31:46,400
We hadden al een
digitale metaverse opgericht.

623
00:31:46,400 --> 00:31:47,940
Dus je maakt
je eigen avatar.

624
00:31:48,140 --> 00:31:51,120
Je kon met dat avatarpoppetje
je college bezoeken...

625
00:31:51,120 --> 00:31:53,060
en naar het kamertje
van de professor.

626
00:31:53,220 --> 00:31:55,040
Je kon je medestudenten
tegenkomen op de gang.

627
00:31:56,760 --> 00:32:00,033
Dan merk ik toen ik aan de
slag ging bij de Rijksoverheid,

628
00:32:00,033 --> 00:32:04,460
dan leer je kennismaken met de
samenwerkingsruimten bijvoorbeeld.

629
00:32:04,820 --> 00:32:06,260
Dan denk
ik wel van,

630
00:32:06,980 --> 00:32:08,720
dit is een
oude interface.

631
00:32:08,720 --> 00:32:10,200
Dit is langzaam.

632
00:32:10,200 --> 00:32:13,420
Dit heeft een
beperkte functionaliteit.

633
00:32:13,740 --> 00:32:16,240
Het werkt niet goed samen
met de andere systemen...

634
00:32:16,580 --> 00:32:17,995
waarmee ik
werk momenteel.

635
00:32:18,005 --> 00:32:22,740
Want dat kwam net ook al naar voren,
dat die interoperabiliteit vaak ontbreekt.

636
00:32:24,286 --> 00:32:29,053
Je ziet ook dat je soms wel hele creatieve
en tijdrovende omwegen moet bedenken om...

637
00:32:29,260 --> 00:32:33,700
alleen een document te kunnen
opslaan vanuit systeem X in systeem Y.

638
00:32:35,380 --> 00:32:40,560
Waar ik het verder ook aan merk zijn de
toepassingen van innovatieve werkwijzen.

639
00:32:41,140 --> 00:32:44,180
Ik weet bijvoorbeeld van een
aantal medetrainees van mij,

640
00:32:44,180 --> 00:32:48,980
die willen graag werken in een
datalab om op die manier bezig te gaan.

641
00:32:50,520 --> 00:32:53,920
Zij zeggen ook van, het is gewoon echt
dringen om binnen te komen bij een datalab,

642
00:32:53,920 --> 00:32:55,660
want er zijn er
gewoon niet zo veel.

643
00:32:55,980 --> 00:32:58,440
Ook daaraan merk je wel
dat bepaalde onderdelen...

644
00:32:58,440 --> 00:33:00,953
bijvoorbeeld van de private
sector gewoon net iets verder zijn.

645
00:33:01,940 --> 00:33:04,460
Dat is op zich ook logisch
want de overheid heeft gewoon...

646
00:33:04,653 --> 00:33:06,795
met meer
zorgvuldigheidsnormen te maken.

647
00:33:07,140 --> 00:33:09,020
Dat gaat ook
gewoon iets langzamer.

648
00:33:09,340 --> 00:33:13,667
Maar je merkt wel het maakt het iets
minder aantrekkelijk voor jonge mensen,

649
00:33:13,667 --> 00:33:17,920
want jonge mensen zitten toch vaak op
het randje van de nieuwste technologie.

650
00:33:17,931 --> 00:33:19,100
Die denken
daar ook over na.

651
00:33:19,100 --> 00:33:20,160
Die passen
dat ook toe.

652
00:33:20,219 --> 00:33:22,413
Je merkt als je een paar
stappen terug daarin moet,

653
00:33:22,413 --> 00:33:23,900
dat is wel jammer.

654
00:33:25,140 --> 00:33:27,980
Nu werk je bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

655
00:33:28,300 --> 00:33:32,300
Die hoor ik vaak voorbij
komen onder het motto van:

656
00:33:32,660 --> 00:33:34,800
dat blokkeert ook al eens
een keer de samenwerking...

657
00:33:34,800 --> 00:33:37,016
in het kader van gegevens
uitwisselen en dat soort zaken.

658
00:33:37,027 --> 00:33:39,207
Ervaar jij dat
zelf ook zo?

659
00:33:39,320 --> 00:33:40,440
Of zeg je van,

660
00:33:40,440 --> 00:33:42,540
dat is meer iets
wat mensen beleven.

661
00:33:44,205 --> 00:33:46,046
Dat hangt er vanaf
waar die blokkering zit.

662
00:33:46,140 --> 00:33:48,700
Je kan het zien
als een IT-probleem.

663
00:33:48,711 --> 00:33:50,793
Als systemen niet met
elkaar kunnen communiceren,

664
00:33:50,793 --> 00:33:52,460
dan is daar
een barrière.

665
00:33:53,420 --> 00:33:54,780
Waar het daar
ook vaak over gaat,

666
00:33:54,780 --> 00:33:56,940
is dat het privacytechnisch
niet kan bijvoorbeeld.

667
00:33:58,860 --> 00:34:01,100
Omdat het juridisch
gewoon niet te bolwerken is.

668
00:34:01,111 --> 00:34:02,600
Dus dat
hangt ervan af.

669
00:34:03,860 --> 00:34:06,973
Waar loop jij zelf vanuit jouw
eigen werk het meeste tegenaan?

670
00:34:06,973 --> 00:34:09,420
Tegen welke
problematiek.

671
00:34:09,740 --> 00:34:14,580
Ik denk dat verschillende systemen
gewoon heel erg langzaam zijn.

672
00:34:14,860 --> 00:34:16,660
Dat ze niet met elkaar
kunnen samenwerken.

673
00:34:16,980 --> 00:34:20,040
Dat je dus bepaalde
omwegen hebt om...

674
00:34:20,051 --> 00:34:22,357
een document te kunnen
opslaan in een bepaald systeem.

675
00:34:24,020 --> 00:34:27,567
Maar het is wel zo dat jij vrij makkelijk
vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens...

676
00:34:27,567 --> 00:34:32,500
bij de verschillende departementen
bij allerlei gegevens kunt of niet?

677
00:34:33,940 --> 00:34:36,800
Ik kan niet bij allerlei departementen
bij verschillende gegevens.

678
00:34:37,660 --> 00:34:40,553
Maar dat hoef ik ook niet
voor mijn werkzaamheden...

679
00:34:40,553 --> 00:34:42,186
dus dat is op zich
niet zo heel gek.

680
00:34:43,420 --> 00:34:45,000
Maar het is
natuurlijk wel zo,

681
00:34:45,320 --> 00:34:48,560
je ziet natuurlijk wel zeker als we
het hebben over Woo-verzoeken,

682
00:34:49,693 --> 00:34:52,080
waar in principe het
Autoriteit Persoonsgegevens...

683
00:34:52,091 --> 00:34:54,275
natuurlijk ook vrij
kritisch soms op is.

684
00:34:54,700 --> 00:34:59,300
Zie je wel dat er over
die departementen heen...

685
00:35:02,173 --> 00:35:04,020
informatie ingewonnen
moet worden.

686
00:35:04,300 --> 00:35:05,900
Als jij vanuit
jouw rol,

687
00:35:05,911 --> 00:35:07,846
ook als jonge
ambtenaar, kijkt van:

688
00:35:08,273 --> 00:35:10,160
waar zitten nu dan de
echte belemmeringen?

689
00:35:10,160 --> 00:35:12,142
Je hebt er net al een genoemd,
dat is de techniek,

690
00:35:12,153 --> 00:35:13,693
de systemen
praten niet met elkaar.

691
00:35:13,780 --> 00:35:15,320
Wat net ook al
naar voren kwam,

692
00:35:15,320 --> 00:35:17,180
de informatiehuishouding
op zich.

693
00:35:17,191 --> 00:35:19,580
Ik heb mijn vorige
opdracht ook gedaan,

694
00:35:20,820 --> 00:35:22,740
dat ging eigenlijk over
de informatiehuishouding.

695
00:35:22,819 --> 00:35:25,640
Toen hebben we ook een nulmeting
gedaan bij verschillende organisaties,

696
00:35:25,640 --> 00:35:29,273
waarbij we gingen kijken van wat is de
stand van zaken bij iedere organisatie?

697
00:35:29,273 --> 00:35:30,900
Waar zitten
de knelpunten?

698
00:35:31,220 --> 00:35:34,220
Dan zie je inderdaad wel vaak
dat informatie lastig vindbaar is.

699
00:35:36,207 --> 00:35:40,360
Dat is ook een van de redenen natuurlijk
waarom die Woo-verzoeken zo lang duren.

700
00:35:40,360 --> 00:35:42,020
Langer dan ze
zouden moeten duren.

701
00:35:45,340 --> 00:35:46,960
Dank voor
je bijdrage.

702
00:35:47,973 --> 00:35:51,820
Als ik even naar
de agenda kijk,

703
00:35:53,247 --> 00:35:56,220
dan ronden
we deze ronde af.

704
00:35:56,706 --> 00:36:01,487
Dank voor jullie bijdrage
voor de probleemstelling.

705
00:36:01,773 --> 00:36:05,360
Dan gaan we eens kijken hoe de mensen die
bezig zijn met het oplossen van de problemen,

706
00:36:05,740 --> 00:36:09,040
hoe die daar al mee bezig zijn en of
ze al oplossingen gevonden hebben.

707
00:36:10,986 --> 00:36:12,360
Terwijl aan tafel
gewisseld wordt,

708
00:36:12,360 --> 00:36:15,453
zal ik de laatste dingen
nog even teruggeven.

709
00:36:15,453 --> 00:36:16,880
Want het is mooi
om te zien dat,

710
00:36:16,891 --> 00:36:19,080
terwijl mensen aan tafel het
gesprek hebben met elkaar,

711
00:36:19,080 --> 00:36:21,359
dat er toch steeds weer
nieuwe dingen binnenkomen.

712
00:36:22,660 --> 00:36:25,940
Welke zorgen zijn er als het gaat
om modernisering van de werkplek?

713
00:36:26,340 --> 00:36:29,100
Daar wordt inderdaad veel
gesproken over de tooling.

714
00:36:29,260 --> 00:36:33,380
Dat die gewoon niet meer of
niet aansluit bij de nieuwe situatie.

715
00:36:34,260 --> 00:36:35,340
Er werd zelfs
nog gezegd:

716
00:36:35,340 --> 00:36:36,486
dromen zijn bedrog.

717
00:36:36,500 --> 00:36:39,940
We dromen wel maar het kan niet
doorzetten vanwege competentiestrijd.

718
00:36:41,060 --> 00:36:42,640
Urgentieverlies
werd nog genoemd.

719
00:36:43,173 --> 00:36:45,267
We kunnen geen uitgebreide
toelichting meer vragen,

720
00:36:45,267 --> 00:36:48,200
maar ik neem even aan dat
dat deels te maken heeft met...

721
00:36:49,100 --> 00:36:50,995
het verder
normaliseren na corona.

722
00:36:51,267 --> 00:36:55,000
Dus dat de urgentie wat lijkt te verdwijnen
en daarmee wellicht ook angst is...

723
00:36:56,780 --> 00:36:57,860
om toch
door te pakken.

724
00:36:58,220 --> 00:36:59,260
Tot slot,

725
00:36:59,500 --> 00:37:04,980
cultuur en gedrag zowel bij managers als
collega's werd nog genoemd als een zorg.

726
00:37:06,067 --> 00:37:10,409
Hebben ze toevallig nog een beetje toegelicht
wat ze onder cultuur en gedrag verstaan?

727
00:37:10,420 --> 00:37:11,720
Ze hebben dat
hier niet toegelicht...

728
00:37:11,725 --> 00:37:15,840
maar we weten uit andere sessies
inderdaad dat een nieuwe omgeving,

729
00:37:15,840 --> 00:37:20,580
een nieuwe setting, nieuwe techniek ook
gewoon vraagt om aanpassingen van gedrag.

730
00:37:22,087 --> 00:37:23,773
Mensen willen nu
eenmaal niet veranderen.

731
00:37:23,773 --> 00:37:26,140
Dat is gewoon iets
wat in de mens zit.

732
00:37:26,860 --> 00:37:29,429
Dat vraagt dus tijd
en aandacht om...

733
00:37:29,440 --> 00:37:31,839
mensen ook daadwerkelijk te
activeren tot die verandering.

734
00:37:31,860 --> 00:37:35,500
Dus ik ga ervan uit dat dat
hetgene is waar de zorg over gaat.

735
00:37:36,080 --> 00:37:38,740
Dank je voor
deze toelichting.

736
00:37:40,500 --> 00:37:41,820
Welkom aan tafel.

737
00:37:43,340 --> 00:37:44,420
De tweede ronde.

738
00:37:45,220 --> 00:37:49,720
We hebben net een beetje de
problemen bekeken en besproken met elkaar.

739
00:37:49,720 --> 00:37:50,900
Nu gaan
we kijken van,

740
00:37:51,140 --> 00:37:55,580
waar zijn jullie vanuit jullie rol en vanuit
jullie werk al mee bezig met de oplossingen?

741
00:37:56,906 --> 00:37:59,860
Waar liggen nog
grote uitdagingen?

742
00:38:00,020 --> 00:38:01,120
Om te kijken van:

743
00:38:01,380 --> 00:38:04,693
wat moet Arre in dit
geval ook meenemen...

744
00:38:05,100 --> 00:38:09,420
in zijn politieke
agenda voor de toekomst?

745
00:38:11,119 --> 00:38:12,706
Hier dezelfde
werkwijze.

746
00:38:12,717 --> 00:38:14,467
Op het moment dat ik
iemand het woord geef,

747
00:38:14,467 --> 00:38:19,660
dan stelt die zich voor en licht
die even toe wie die is en welke rol.

748
00:38:21,327 --> 00:38:22,360
We beginnen
met Marc.

749
00:38:22,371 --> 00:38:25,820
Marc, jij bent
plaatsvervangend, CIO Rijk.

750
00:38:29,900 --> 00:38:31,720
Ik denk een van de
belangrijkste kenmerken,

751
00:38:31,720 --> 00:38:34,893
zeker vanuit de
functie die je hebt is van:

752
00:38:34,904 --> 00:38:36,533
hoe moet die werkplek
Rijk er nu uitzien?

753
00:38:36,538 --> 00:38:41,193
Want jij bent ook verantwoordelijk
voor de centrale rijksvoorzieningen.

754
00:38:41,193 --> 00:38:43,680
Dus aan
jou het woord.

755
00:38:43,780 --> 00:38:45,160
Wat gebeurt er
allemaal mee?

756
00:38:45,267 --> 00:38:46,920
Ik zal daar
even op ingaan.

757
00:38:47,340 --> 00:38:48,420
Ik zit even
te kijken,

758
00:38:48,431 --> 00:38:51,020
als we met vier heren voor
de oplossing moeten zorgen,

759
00:38:51,020 --> 00:38:53,180
dan maak ik me toch een
beetje zorgen misschien.

760
00:38:55,920 --> 00:38:57,020
Even vanuit
mijn rol,

761
00:38:57,031 --> 00:38:59,200
ik ben onderdeel
van CIO Rijk.

762
00:38:59,513 --> 00:39:04,053
CIO Rijk is ook eigenaar-opdrachtgever van
wat we de rijksbrede voorzieningen noemen.

763
00:39:04,064 --> 00:39:06,520
Dat zijn een beperkt aantal
voorzieningen die ambtenaren...

764
00:39:06,520 --> 00:39:09,048
zelf ook nodig
hebben om te werken.

765
00:39:09,058 --> 00:39:11,980
Dan gaat het met name
om de digitale werkomgeving.

766
00:39:13,140 --> 00:39:14,340
Dat is niet
één ding.

767
00:39:15,020 --> 00:39:17,880
Als je kijkt naar de Rijksoverheid
om iets over de context te schetsen,

768
00:39:17,880 --> 00:39:21,960
we hebben alleen al voor de
Rijksoverheid bijna 30 ICT-dienstverleners.

769
00:39:21,960 --> 00:39:27,300
Er zijn denk ik een stuk of 20 die iets doen
wat betrekking heeft op de werkomgeving.

770
00:39:28,180 --> 00:39:32,620
Dat gaat dan over hardware-apparaten
tot de software die we gebruiken.

771
00:39:33,280 --> 00:39:36,347
Dus wat collega Chantal
van de GOR meldde,

772
00:39:39,773 --> 00:39:40,920
dat herken
ik helemaal.

773
00:39:43,820 --> 00:39:47,627
We hebben te maken met die
complexiteit waarin we dingen verder brengen.

774
00:39:47,627 --> 00:39:51,240
Wat ook al aan de orde kwam is
de ingewikkeldheid waarmee we...

775
00:39:51,286 --> 00:39:53,400
binnen de overheid
moeten samenwerken.

776
00:39:53,400 --> 00:39:54,702
Ik heb een
voorbeeld.

777
00:39:54,712 --> 00:39:59,560
We hebben vorig jaar december binnen
het Rijk een nieuw intranet geïmplementeerd.

778
00:39:59,920 --> 00:40:01,053
Vanuit mijn
perspectief,

779
00:40:01,053 --> 00:40:03,860
ik ben een ICT'er
vrij eenvoudig,

780
00:40:04,007 --> 00:40:07,280
maar we hebben meer dan zeven jaar
over gesproken om het ding uit te rollen.

781
00:40:07,280 --> 00:40:08,860
Dat hebben we
binnen een jaar gedaan.

782
00:40:09,319 --> 00:40:13,060
Dus we hebben niet zozeer een ICT-uitdaging
als wel een besturingsuitdaging.

783
00:40:13,071 --> 00:40:14,153
Daar zit
het hem in.

784
00:40:14,300 --> 00:40:16,780
Als het dan gaat over die
Rijksbrede voorzieningen,

785
00:40:16,940 --> 00:40:20,260
dan zien we dat we elk jaar opnieuw
geld moeten ophalen om dat te doen.

786
00:40:20,540 --> 00:40:23,160
Dus als het gaat over de
samenwerkingsfunctionaliteit,

787
00:40:23,160 --> 00:40:24,260
ook daar
ben ik van,

788
00:40:24,660 --> 00:40:28,540
ik ben al een paar jaar bezig om
geld op te halen om die te vernieuwen.

789
00:40:29,580 --> 00:40:31,480
Emiel had het
er net al over,

790
00:40:31,480 --> 00:40:35,060
toen hij als Rijks
I-trainee ging werken,

791
00:40:35,340 --> 00:40:40,520
dat hij een beetje terug uit ging in
de wereld waar hij vandaan kwam...

792
00:40:40,520 --> 00:40:41,880
en de wereld waar
hij terecht kwam.

793
00:40:42,373 --> 00:40:47,080
Met vrij oude voorzieningen waar de
interoperabiliteit verre van gegarandeerd is,

794
00:40:47,091 --> 00:40:48,160
om te zeggen
maar niet.

795
00:40:49,560 --> 00:40:51,080
Hoe is dat dan
zo gegroeid?

796
00:40:51,080 --> 00:40:54,753
Zijn we in
staat vanuit...

797
00:40:55,593 --> 00:40:59,040
die centrale positie om dat
soort dingen ook te realiseren?

798
00:40:59,340 --> 00:41:02,200
Ik denk dus dat we in ieder geval
voor een deel ook de besturing...

799
00:41:02,200 --> 00:41:03,795
wat zouden
moeten aanpassen.

800
00:41:04,100 --> 00:41:06,780
Ik ben overigens wel heel
erg blij met die generatie...

801
00:41:06,780 --> 00:41:08,680
want naast de
werkplek van de toekomst,

802
00:41:08,680 --> 00:41:10,920
hebben we vooral ook
werkers van de toekomst nodig.

803
00:41:10,920 --> 00:41:12,989
Want we zitten natuurlijk ook
met een deel van de generatie...

804
00:41:13,000 --> 00:41:14,573
die het eigenlijk
best wel prima vindt.

805
00:41:15,120 --> 00:41:18,880
Laten we ook niet te negatief zijn want op
mijn moment dat we een lockdown hadden...

806
00:41:19,340 --> 00:41:21,800
en met 130.000 ambtenaren
thuis moesten werken,

807
00:41:21,800 --> 00:41:25,740
denk ik dat de overheid het beter
heeft gedaan dan heel veel bedrijven.

808
00:41:25,947 --> 00:41:30,100
Binnen twee weken was echt
130.000 man aangesloten op videobellen.

809
00:41:30,500 --> 00:41:32,220
Dus dat is echt
supersnel gegaan,

810
00:41:32,420 --> 00:41:34,400
alleen daar moet de
ambitie niet stoppen.

811
00:41:34,400 --> 00:41:38,660
Dus we moeten daar snel
verdergaan voor die verbetering.

812
00:41:39,760 --> 00:41:41,533
Dat zijn ook
afwegingen maken,

813
00:41:41,533 --> 00:41:45,360
want de beveiliging is
wel iets en ook de privacy,

814
00:41:45,360 --> 00:41:47,480
dat zijn dingen die
gebruikers niet onmiddellijk zien...

815
00:41:47,480 --> 00:41:48,900
maar die je
wel moet regelen.

816
00:41:48,900 --> 00:41:52,400
Want het kan niet waar zijn dat we
bijvoorbeeld publiek geld kwijt zijn...

817
00:41:52,400 --> 00:41:56,700
aan criminelen omdat het bedrijf
gegijzeld wordt door bijvoorbeeld ransomware.

818
00:41:56,993 --> 00:41:59,993
Dat zijn wel zaken die echt gewoon
100 procent gegarandeerd moeten worden.

819
00:42:00,580 --> 00:42:05,320
We zijn bezig om na te denken waar die
werkplek van de toekomst aan moet voldoen.

820
00:42:05,331 --> 00:42:08,000
Dat is
volledig flexibel.

821
00:42:08,000 --> 00:42:11,027
Maar wel binnen de eisen die we daar
met elkaar over afgesproken hebben...

822
00:42:11,038 --> 00:42:13,420
ten aanzien van de
beveiliging en ook de privacy.

823
00:42:16,060 --> 00:42:17,513
Als ik jou dus
goed begrijp,

824
00:42:19,053 --> 00:42:20,760
je startte er al mee,
je zei van:

825
00:42:21,813 --> 00:42:24,820
techniek is de ene kant maar we
hebben vooral een besturingsprobleem.

826
00:42:26,107 --> 00:42:28,107
Buitengewoon veel
procedures en processen...

827
00:42:28,500 --> 00:42:32,220
die het niet makkelijker maken
om ook vernieuwing door te voeren.

828
00:42:32,726 --> 00:42:34,467
Zie je dat als echt
als grootste probleem...

829
00:42:34,660 --> 00:42:37,560
of zijn er andere
uitdagingen waarvan je zegt van:

830
00:42:38,587 --> 00:42:43,540
er zijn meer dingen waar ik
tegenaan loop vanuit jouw perspectief,

831
00:42:43,551 --> 00:42:46,060
die je niet zomaar
even gefikst kunt krijgen?

832
00:42:47,660 --> 00:42:50,520
Ik denk dat de besturing en
het regelen van de financiën...

833
00:42:50,520 --> 00:42:54,020
eigenlijk misschien wel
de grootste uitdaging is.

834
00:42:54,031 --> 00:42:58,480
Omdat ik denk dat we meer dan voldoende
kennis aan boord hebben binnen de overheid...

835
00:42:58,491 --> 00:43:01,860
om goed te kunnen definiëren hoe
zo'n omgeving eruit zou moeten zien.

836
00:43:02,180 --> 00:43:05,200
We hebben zo veel collega’s die
of vanuit gebruikersperspectief...

837
00:43:05,200 --> 00:43:08,140
of vanuit het technische perspectief
weten hoe het eruit zou moeten zien.

838
00:43:08,540 --> 00:43:11,380
Ik denk de visie op van
wat we dan moeten regelen,

839
00:43:11,540 --> 00:43:13,420
volgens mij zijn we
daar relatief snel uit,

840
00:43:13,767 --> 00:43:15,860
alleen het erover praten
en wie gaat het nu doen,

841
00:43:16,340 --> 00:43:18,420
ik denk dat daar de
grootste uitdaging zit.

842
00:43:19,120 --> 00:43:21,140
Technisch gezien
denk ik dat het allemaal...

843
00:43:21,380 --> 00:43:25,320
Maar goed, het woord
kwam net ook al aan de orde,

844
00:43:25,320 --> 00:43:27,240
techno-optimisme
en zo.

845
00:43:27,700 --> 00:43:33,060
Ik denk dat het uiteindelijk niet zo
heel erg ingewikkeld is om het te regelen,

846
00:43:33,433 --> 00:43:37,869
als we maar de overeenstemming
erover hebben wie wat gaat doen.

847
00:43:37,880 --> 00:43:40,040
Als 20 partijen dat
voor zichzelf gaan doen,

848
00:43:40,040 --> 00:43:41,133
dan wordt
het ingewikkeld.

849
00:43:41,144 --> 00:43:43,093
Want dan gaan 20
partijen het voor zichzelf doen.

850
00:43:43,093 --> 00:43:44,700
Vervolgens moeten we
met elkaar gaan afspreken:

851
00:43:44,711 --> 00:43:46,333
en hoe gaan we het
dan aan elkaar knopen?

852
00:43:46,911 --> 00:43:48,812
Een van de dingen die
natuurlijk voorbij kwam...

853
00:43:49,373 --> 00:43:54,160
zag ik in de word cloud en ook
wat hier in het gesprek aan tafel was,

854
00:43:54,380 --> 00:43:55,880
waren zeg maar
de aparte ruimten...

855
00:43:58,700 --> 00:44:00,760
als het over het Rijk gaat,
om te kunnen Webex'en.

856
00:44:01,020 --> 00:44:03,580
Of in ieder geval
gesprekken te kunnen voeren.

857
00:44:04,900 --> 00:44:08,240
Het hybride werkenconcept is
dat al voldoende doorgevoerd...

858
00:44:08,967 --> 00:44:11,640
binnen de
Rijksdienst?

859
00:44:11,900 --> 00:44:13,287
Nee, dat deed
dat denk ik niet.

860
00:44:13,287 --> 00:44:15,300
Want als je
grofweg kijkt,

861
00:44:15,540 --> 00:44:17,060
mensen kunnen
op kantoor werken,

862
00:44:17,193 --> 00:44:20,080
mensen kunnen thuis werken en
mensen kunnen op een andere plek werken.

863
00:44:20,220 --> 00:44:22,260
Ik denk dat we het
werken op de andere plek,

864
00:44:22,271 --> 00:44:25,233
daar moeten we echt nog wel wat
nadenken over wat betekent dat aan eisen...

865
00:44:25,233 --> 00:44:27,200
en welke techniek
hebben we ervoor nodig?

866
00:44:27,200 --> 00:44:30,353
Mensen hebben een apparaat nodig
maar dan moet het wel voldoende veilig zijn.

867
00:44:30,353 --> 00:44:33,280
Als jij op wifi in een koffietent
op de hoek gaat werken,

868
00:44:33,280 --> 00:44:35,840
dan moet je wel zeker weten
dat dat dan veilig genoeg gaat zijn.

869
00:44:35,840 --> 00:44:39,740
Daar hebben we nog wel wat
afspraken met elkaar over te maken.

870
00:44:40,932 --> 00:44:42,240
Als het gaat over
hybride werken,

871
00:44:42,251 --> 00:44:46,560
dan moeten we denk ik ook wel aandacht
hebben voor met name de sociale component.

872
00:44:46,560 --> 00:44:49,360
Hoe zorgen we nu dat
een vergadering effectief is,

873
00:44:49,360 --> 00:44:51,140
terwijl een deel van de
mensen achter het scherm zit...

874
00:44:51,140 --> 00:44:52,835
en een ander deel
gewoon in de zaal zit.

875
00:44:52,940 --> 00:44:55,860
Want daar zijn we nog
best aan het leren van:

876
00:44:55,871 --> 00:44:59,280
hoe zorg je nu voor dat evenwicht
dat iedereen voldoende inbreng heeft?

877
00:44:59,546 --> 00:45:02,113
Zonder dat degene die zich
bijvoorbeeld achter het scherm zit...

878
00:45:02,420 --> 00:45:04,760
voelt dat er te weinig
naar geluisterd wordt.

879
00:45:04,900 --> 00:45:06,820
Daar zitten veel
meer andere dingen in.

880
00:45:07,206 --> 00:45:09,233
Volgens mij moet je niet
beginnen met de techniek.

881
00:45:09,233 --> 00:45:11,320
De techniek is een
uitkomst van datgene...

882
00:45:11,620 --> 00:45:14,940
van hoe we denken dat je met elkaar
zou kunnen en moeten samenwerken.

883
00:45:16,400 --> 00:45:18,860
Dank je alvast voor
deze bespiegelingen Marc.

884
00:45:19,580 --> 00:45:21,460
Ga ik door
naar Dirk Jan.

885
00:45:22,339 --> 00:45:23,560
Sorry.

886
00:45:23,571 --> 00:45:26,580
Ik kan vast wat meegeven want
ondertussen is er weer een vraag gesteld.

887
00:45:26,860 --> 00:45:30,700
Omschrijf in één woord waar jouw
werkplek van de toekomst aan moet voldoen?

888
00:45:30,940 --> 00:45:33,020
Wellicht interessant om
mee te nemen aan tafel.

889
00:45:33,940 --> 00:45:35,840
Verschillende zaken
komen naar boven.

890
00:45:35,840 --> 00:45:39,540
Dingen ook die net al in de eerste
gespreksronde ter sprake kwamen.

891
00:45:41,260 --> 00:45:42,453
De techniek vooral,

892
00:45:42,820 --> 00:45:44,140
zorg dat het
overal werkt.

893
00:45:45,573 --> 00:45:46,800
Zorg dat het
ook intuïtief is.

894
00:45:46,800 --> 00:45:49,360
Dat we onze eigen
device mee kunnen nemen.

895
00:45:50,100 --> 00:45:52,280
De werkplek moet
vooral gezellig zijn,

896
00:45:53,933 --> 00:45:55,320
motiverend
en stimulerend.

897
00:45:55,460 --> 00:45:58,880
Dus je ziet aan de ene kant veel
technische wensen voorbij komen.

898
00:45:58,880 --> 00:46:02,080
Aan de andere kant ook
meer het sociale aspect.

899
00:46:02,486 --> 00:46:06,560
Vooral plaatsonafhankelijk overal
kunnen werken is er een die wel...

900
00:46:06,780 --> 00:46:08,635
regelmatig
wordt genoemd.

901
00:46:09,620 --> 00:46:10,680
De kantoortuin,

902
00:46:10,680 --> 00:46:13,053
daar wil iedereen eigenlijk
denk ik wel een beetje van af,

903
00:46:13,053 --> 00:46:14,853
als ik het
zo samenvat.

904
00:46:14,853 --> 00:46:17,580
Dus die wordt
niet als goed beleeft.

905
00:46:17,591 --> 00:46:19,893
Die wordt niet als werkplek
van de toekomst aangewezen.

906
00:46:21,740 --> 00:46:23,980
Dirk Jan, volgens mij
een mooie aanleiding.

907
00:46:24,793 --> 00:46:26,707
Dirk Jan,
stel jezelf even voor...

908
00:46:26,712 --> 00:46:29,547
en wat betekent
nu die werkplek...

909
00:46:30,100 --> 00:46:32,600
van de toekomst voor de
ambtenaar als professional?

910
00:46:34,220 --> 00:46:35,600
Dirk Jan Van
der Linden.

911
00:46:35,860 --> 00:46:39,820
Ik werk bij stichting
ICTU en nu voor CIO Rijk,

912
00:46:40,440 --> 00:46:45,700
om mee te helpen een visie te ontwikkelen
op de informatiehuishouding van de toekomst.

913
00:46:45,711 --> 00:46:47,002
Iets dichter bij
de microfoon.

914
00:46:47,013 --> 00:46:48,269
Of de microfoon
dichter bij mij.

915
00:46:48,280 --> 00:46:49,400
Gaat het zo beter?

916
00:46:53,340 --> 00:46:56,080
Ik ben op zich heel blij met
deze bijeenkomst alleen al...

917
00:46:56,080 --> 00:46:59,940
omdat dat al een heleboel input
natuurlijk oplevert voor die visie.

918
00:47:00,787 --> 00:47:04,440
Maar we willen dat in een aantal
sessies met jonge ambtenaren...

919
00:47:04,440 --> 00:47:06,208
en met ervaren
ambtenaren,

920
00:47:07,060 --> 00:47:09,469
veel dieper gaan verkennen
waarvoor dit soort sessies...

921
00:47:09,480 --> 00:47:12,040
en allerlei andere
stukken ook de input vormen.

922
00:47:13,267 --> 00:47:18,380
Met die visie op zich hebben we natuurlijk
niet direct de oplossingen gerealiseerd.

923
00:47:18,620 --> 00:47:24,060
Maar die visie kan wel helpen om dat
bestuurlijke vraagstuk wat Marc noemde,

924
00:47:24,340 --> 00:47:25,720
om dat te tackelen.

925
00:47:25,720 --> 00:47:30,109
Want onze bedoeling is eigenlijk
om iedereen achter die visie te krijgen.

926
00:47:30,120 --> 00:47:35,940
Eigenlijk zou in die visie behalve
de wensen van de medewerkers,

927
00:47:35,951 --> 00:47:37,897
daar wil ik zo meteen
nog iets meer over zeggen,

928
00:47:38,940 --> 00:47:42,140
voor de medewerkers als
professional een plek krijgen,

929
00:47:42,933 --> 00:47:47,720
moet dat eigenlijk ook
aanknopingspunten bieden om snel...

930
00:47:48,980 --> 00:47:51,515
die gewenste
verandering te realiseren.

931
00:47:51,525 --> 00:47:54,120
Die zou eigenlijk ook
onderdeel van die visie moeten zijn.

932
00:47:56,847 --> 00:47:59,947
In een crisissituatie blijken
we heel snel in staat te zijn...

933
00:47:59,947 --> 00:48:03,020
om echt iets indrukwekkends neer te
zetten want dat was indrukwekkend.

934
00:48:03,031 --> 00:48:06,285
Dat je 130.000 medewerkers
heel snel hebt gerealiseerd...

935
00:48:06,296 --> 00:48:07,835
en die ervaring
heb ik zelf ook,

936
00:48:07,845 --> 00:48:09,527
ik heb bij het ministerie
van Landbouw gewerkt.

937
00:48:09,527 --> 00:48:13,560
Als je ziet wat er toen met een aantal
crisissen die we indertijd hebben gehad...

938
00:48:13,560 --> 00:48:14,920
die er nu nog
steeds zijn,

939
00:48:14,931 --> 00:48:16,560
maar vogelpest
en varkenspest,

940
00:48:16,560 --> 00:48:18,453
hoe snel je dan
vervolgens met ambtenaren,

941
00:48:18,453 --> 00:48:20,600
die echt dag en
nacht aan het werk zijn,

942
00:48:20,980 --> 00:48:24,080
om voor die publieke zaken
de goede dingen te regelen.

943
00:48:25,613 --> 00:48:28,447
Twintig jaar geleden was die
informatievoorziening heel erg beperkt.

944
00:48:28,447 --> 00:48:29,560
We hadden net sms.

945
00:48:30,039 --> 00:48:32,880
Dat hielp al heel erg om snel met
elkaar te kunnen communiceren.

946
00:48:33,220 --> 00:48:36,040
Maar dan zie je wel dat die
ambtenaar als professional,

947
00:48:36,040 --> 00:48:39,180
heel snel in staat is om
zelf die dingen te organiseren.

948
00:48:39,340 --> 00:48:40,980
En dat dan in een
keer die belemmeringen,

949
00:48:41,180 --> 00:48:43,860
waar we in het gewone
werk tegenaan lopen,

950
00:48:44,060 --> 00:48:46,520
dat die dan
wegvallen.

951
00:48:46,520 --> 00:48:47,960
Dat is een
interessante natuurlijk.

952
00:48:48,060 --> 00:48:50,200
Waarom kan het in
de crisissituatie wel...

953
00:48:50,480 --> 00:48:55,280
en waarom kan het dan in de normale
situatie niet of alleen maar heel traag?

954
00:48:55,740 --> 00:48:59,280
Ik denk dat dat een interessant
onderdeel van die verkenning is.

955
00:48:59,700 --> 00:49:03,760
Zodat die ambtenaar als
professional ook zijn werk kan doen.

956
00:49:03,760 --> 00:49:05,760
Dat die de informatie
heeft die die nodig heeft.

957
00:49:06,866 --> 00:49:08,453
Dat die ook die
informatie snel heeft.

958
00:49:08,500 --> 00:49:13,680
Dat het niet onnodig veel tijd kost om
de informatie overal vandaan te halen.

959
00:49:14,060 --> 00:49:18,320
Daarvoor zijn we zeer geïnteresseerd
in wat die jonge ambtenaren,

960
00:49:18,320 --> 00:49:20,760
we hebben allemaal
trainees uitgenodigd,

961
00:49:20,760 --> 00:49:22,620
die we in drie sessies
gaan vragen zo van:

962
00:49:22,780 --> 00:49:26,120
je mag helemaal vrij nadenken
over wat je nu eigenlijk zou willen.

963
00:49:26,120 --> 00:49:28,160
Maar we willen van die
ervaren ambtenaren weten,

964
00:49:28,300 --> 00:49:30,720
als jij nu kijkt
vanuit je ervaring,

965
00:49:30,720 --> 00:49:32,406
van wat je nu hebt
en waar je naartoe wilt,

966
00:49:32,417 --> 00:49:33,780
waar loop je
dan tegenaan?

967
00:49:33,980 --> 00:49:37,420
We willen die visie ook zo formuleren
dat het ook een werkbare visie is.

968
00:49:37,707 --> 00:49:41,480
Dus we laten ook de ICT'ers
en de specialisten meekijken...

969
00:49:41,480 --> 00:49:44,400
of die visie ook
uiteindelijk realistisch is.

970
00:49:44,700 --> 00:49:47,800
Die visie gaan we in een
houtskoolschets vastleggen.

971
00:49:48,020 --> 00:49:51,280
Die houtskoolschet moet
dan eind van het jaar klaar zijn.

972
00:49:51,280 --> 00:49:55,360
Dan gaan we met die
houtskoolschet weer het land in,

973
00:49:55,360 --> 00:49:58,553
zal ik maar even zeggen, om te kijken of
we daar iedereen achter kunnen krijgen.

974
00:49:59,260 --> 00:50:05,140
Maar als ik dan ga kijken naar wat
net aangegeven is via de mensen online.

975
00:50:05,300 --> 00:50:06,620
Die heel nadrukkelijk
zeggen van:

976
00:50:07,926 --> 00:50:10,600
het is belangrijk dat die werkplek
er op een goede manier uitziet,

977
00:50:10,600 --> 00:50:14,220
maar ik hoor toch ook heel
veel sociale dingen daarbij.

978
00:50:14,420 --> 00:50:16,640
Is dat ook een
onderdeel van het traject?

979
00:50:17,507 --> 00:50:21,640
Dus niet alleen naar de techniek kijken
van wat heb ik nodig om mijn werk te doen...

980
00:50:22,100 --> 00:50:24,960
puur fysiek maar ook
die andere aspecten?

981
00:50:25,100 --> 00:50:26,220
Jazeker.

982
00:50:28,300 --> 00:50:31,795
Het interessante is dat het
vaak ook over de ontmoeting gaat.

983
00:50:31,805 --> 00:50:33,600
Ik geloof dat meneer
van de bibliotheek,

984
00:50:33,900 --> 00:50:35,280
achter me
geloof ik dat hij zit,

985
00:50:36,427 --> 00:50:40,307
hij vertelde ook dat bij de
bibliotheek is het ook een ontmoetingsplek.

986
00:50:40,307 --> 00:50:42,960
Maar het moet ook een
ontmoetingsplek voor ambtenaren zijn.

987
00:50:42,971 --> 00:50:44,877
Je moet elkaar ook
makkelijk kunnen ontmoeten.

988
00:50:46,013 --> 00:50:49,273
De ene keer is dat nu Webex
en de andere keer is het Teams.

989
00:50:49,273 --> 00:50:53,627
Dan werkt het met Teams niet
en dan moet je weer naar Webex...

990
00:50:53,627 --> 00:50:55,395
en iedereen zie je
daarin schakelen.

991
00:50:55,700 --> 00:51:00,480
Je ziet ook dat die
ontmoeting heel essentieel is...

992
00:51:00,480 --> 00:51:02,635
om ook effectief
te kunnen werken.

993
00:51:02,900 --> 00:51:06,680
Want ik heb zelf ook meegemaakt
dat je eigenlijk én-én moet doen.

994
00:51:06,680 --> 00:51:11,720
Daar waar je elkaar al goed kent
en waar je de thema's ook goed kent,

995
00:51:11,720 --> 00:51:16,840
kan het heel goed en heel
efficiënt zijn om dat via Webex,

996
00:51:16,840 --> 00:51:20,220
Teams of wat voor een instrument
je dan ook waar gebruikt, te doen.

997
00:51:20,340 --> 00:51:22,380
Maar zodra je wat
complexere vraagstukken hebt,

998
00:51:22,933 --> 00:51:24,053
dan heb je
elkaar nodig.

999
00:51:24,053 --> 00:51:27,320
Als het zeker over complexe
nieuwe vraagstukken gaat,

1000
00:51:27,540 --> 00:51:30,873
dan heb je eigenlijk ook de
ontmoeting met de maatschappij nodig.

1001
00:51:31,060 --> 00:51:33,000
Dus je wilt eigenlijk
een instrument hebben,

1002
00:51:33,400 --> 00:51:35,280
sorry, ik ben niet zo
goed in namen onthouden,

1003
00:51:35,280 --> 00:51:37,880
maar de jonge
ambtenaar zei van,

1004
00:51:37,880 --> 00:51:41,640
dat je op verschillende plekken
eigenlijk je werkplek altijd kan meenemen.

1005
00:51:41,640 --> 00:51:44,000
Dat je werkplek
eigenlijk bij jouzelf zit...

1006
00:51:44,005 --> 00:51:46,720
en dat je dan vervolgens
de ontmoeting in een soort...

1007
00:51:47,567 --> 00:51:52,680
gemeenschappelijke dataspace kunt
gebruiken om die interactie te hebben.

1008
00:51:52,680 --> 00:51:55,907
Ofwel met een collega
of met die maatschappij.

1009
00:51:55,907 --> 00:51:57,840
Dat kan in
allerlei vormen zijn.

1010
00:51:57,840 --> 00:51:59,200
Dat kan in
het beleid zijn.

1011
00:51:59,211 --> 00:52:00,780
Dat kan in de
uitvoering zijn.

1012
00:52:00,791 --> 00:52:03,120
Dat kan ook in de
handhaving en inspectie zijn.

1013
00:52:03,220 --> 00:52:07,380
Dus we willen ook naar die drie
aspecten met name kijken in die visie.

1014
00:52:09,480 --> 00:52:12,600
Dank je voor deze
bijdrage en voor dit moment.

1015
00:52:13,347 --> 00:52:15,480
Volgens mij gaan
we nu over naar...

1016
00:52:16,360 --> 00:52:20,240
Marcel die bij de Provincie
Noord-Brabant werkt.

1017
00:52:20,660 --> 00:52:25,893
Volgens mij zijn jullie al bezig met het
implementeren van een werkplekconcept.

1018
00:52:25,893 --> 00:52:30,180
Dus volgens mij hebben jullie de
toekomst al te pakken of vergis ik me?

1019
00:52:31,760 --> 00:52:34,600
Ik denk dat wij net als alle andere
organisaties er middenin zitten...

1020
00:52:34,600 --> 00:52:36,080
en veel
ervaring opdoen.

1021
00:52:36,626 --> 00:52:37,867
Mijn naam is
Marcel Thaens.

1022
00:52:37,878 --> 00:52:40,160
Ik ben inderdaad
CIO van de provincie.

1023
00:52:40,160 --> 00:52:42,040
Ook bezig met
datagedreven werken.

1024
00:52:42,040 --> 00:52:44,660
Een van de aspecten is
ook de digitale werkplek.

1025
00:52:45,793 --> 00:52:48,180
Ik zit een beetje te twijfelen
welk verhaal ik ga vertellen.

1026
00:52:48,620 --> 00:52:50,980
Ik ben namelijk eens met
alle verhalen die ik gehoord heb.

1027
00:52:51,040 --> 00:52:52,833
Maar dan gaan we een
beetje dezelfde kant op.

1028
00:52:53,987 --> 00:52:58,320
Wij hebben ook te maken met jonge
mensen die wat meer op afstand willen werken.

1029
00:52:58,320 --> 00:53:01,140
Ouderen die wat meer gehecht
zijn aan de normale werkplek.

1030
00:53:01,620 --> 00:53:03,500
We hebben een visie
op de nieuwe werkplek.

1031
00:53:03,511 --> 00:53:06,250
Die bestaat uit bring your own,
choose your own en nog een veilige...

1032
00:53:06,540 --> 00:53:08,302
Escheromgeving
waar je kunt inloggen.

1033
00:53:08,312 --> 00:53:09,700
Daar zijn we
allemaal mee bezig.

1034
00:53:09,700 --> 00:53:11,140
Daar is iedereen
mee bezig denk ik.

1035
00:53:11,867 --> 00:53:14,840
We hebben ook de discussie over
aanlandplekken waar je kunt werken...

1036
00:53:14,840 --> 00:53:18,260
met Teams en vergaderplekken
voor je team en dat soort zaken.

1037
00:53:18,988 --> 00:53:21,068
Maar volgens mij is dat
voldoende aan bod gekomen.

1038
00:53:21,079 --> 00:53:23,167
Ik wil eigenlijk iets
anders naar voren brengen.

1039
00:53:23,167 --> 00:53:25,760
Ik werd wel getriggerd
toen wij tijdens een wisseling...

1040
00:53:25,760 --> 00:53:27,715
de opmerking kregen
over gedrag van mensen.

1041
00:53:28,940 --> 00:53:32,820
Ik denk dat wij het concept en de
technologie aardig voor elkaar hebben.

1042
00:53:32,831 --> 00:53:36,933
We hebben natuurlijk niet de
problemen van de Rijksoverheid,

1043
00:53:36,933 --> 00:53:38,860
dat we met verschillende
ministeries zitten.

1044
00:53:39,380 --> 00:53:42,980
We hebben één
totaalpakket waarin wij Teams,

1045
00:53:42,980 --> 00:53:47,700
SharePoint, eigenlijk alles van
Microsoft werkt met elkaar samen.

1046
00:53:47,711 --> 00:53:50,600
Dat is een prachtige omgeving.
Daar kunnen we alles in doen. 365.

1047
00:53:52,980 --> 00:53:56,860
En toch zie je dat het gedrag van mensen
daar dan ook nog wel soms een probleem is.

1048
00:53:57,653 --> 00:54:00,400
We kunnen alles doen en we zijn
een middenbestuur als provincie.

1049
00:54:00,400 --> 00:54:02,080
We moeten veel
samenwerken met het Rijk,

1050
00:54:02,080 --> 00:54:05,780
met waterschappen, met andere organisaties
en dat moet op een veilige manier.

1051
00:54:05,859 --> 00:54:07,079
Marc,
gaf dat net ook aan.

1052
00:54:08,426 --> 00:54:09,626
De omstandigheden
hebben we.

1053
00:54:09,637 --> 00:54:10,640
We hebben
de technologie.

1054
00:54:10,640 --> 00:54:12,100
We hebben de
samenwerkingsruimte.

1055
00:54:12,111 --> 00:54:13,153
Het kan veilig.

1056
00:54:13,153 --> 00:54:15,960
We zijn BIO gecertificeerd
als eerste in Nederland.

1057
00:54:15,960 --> 00:54:17,180
Het is allemaal
goed geregeld.

1058
00:54:18,780 --> 00:54:22,620
Twee anekdotes om te vertellen hoe dat toch
lastig is om mensen dat te laten gebruiken.

1059
00:54:23,113 --> 00:54:24,140
De eerste is:

1060
00:54:24,140 --> 00:54:25,862
toen ik binnenkwam
een aantal jaren geleden,

1061
00:54:25,873 --> 00:54:27,833
toen kreeg ik een
voorstel onder ogen.

1062
00:54:28,140 --> 00:54:30,700
Dat was de herinrichting
van de netwerkschijven.

1063
00:54:30,860 --> 00:54:32,040
Onze F- en
G-schijven.

1064
00:54:32,180 --> 00:54:34,047
Dus iedere medewerker
heeft een netwerkschijf.

1065
00:54:34,100 --> 00:54:35,720
Ieder project heeft
een netwerkschijf.

1066
00:54:35,820 --> 00:54:37,040
Volgens mij is
dat herkenbaar.

1067
00:54:37,140 --> 00:54:38,520
Dat is een
beetje overal.

1068
00:54:39,233 --> 00:54:41,300
Maar ik zag ook dat wij
alles hadden van SharePoint,

1069
00:54:41,333 --> 00:54:43,120
Teams en weet
ik wat allemaal.

1070
00:54:43,360 --> 00:54:45,440
Ik denk waarom zouden
we dan nog geld investeren...

1071
00:54:45,440 --> 00:54:47,060
in de herinrichting
van netwerkschijven?

1072
00:54:47,420 --> 00:54:48,907
Dus ik had
geopperd van,

1073
00:54:48,907 --> 00:54:50,433
moeten we daar niet
gewoon mee stoppen?

1074
00:54:50,853 --> 00:54:52,253
De eerste
reactie was:

1075
00:54:52,273 --> 00:54:55,720
Mee stoppen? Dan moeten we eerst een concept
hebben van de werkplaats van de toekomst.

1076
00:54:55,731 --> 00:54:57,860
Het kost
minstens een jaar.

1077
00:54:58,553 --> 00:55:00,840
Ik zei, volgens mij is
dat volstrekt helder,

1078
00:55:00,840 --> 00:55:02,360
tijd- en
plaatsonafhankelijk werken.

1079
00:55:03,980 --> 00:55:06,560
Nee, dan moet Exchange
nog aangepast worden...

1080
00:55:06,560 --> 00:55:08,700
want technisch is het
allemaal veel te traag.

1081
00:55:08,820 --> 00:55:09,840
Dan gaan
we dat doen.

1082
00:55:09,980 --> 00:55:11,320
Dat bleek twee
weken te zijn.

1083
00:55:12,527 --> 00:55:13,860
Toen was de
techniek al op orde?

1084
00:55:14,540 --> 00:55:16,040
Toen kregen we
het derde probleem.

1085
00:55:16,826 --> 00:55:19,820
Het kan niet want er zijn heel veel
applicaties die maken daar gebruik van.

1086
00:55:20,540 --> 00:55:22,280
Ik zeg, breng maar
in kaart welke dat zijn.

1087
00:55:22,940 --> 00:55:24,080
Dat waren er geen.

1088
00:55:24,446 --> 00:55:26,627
We zijn een paar jaar
verder en nu gaan we ook echt...

1089
00:55:26,627 --> 00:55:28,315
die netwerkschijven
eindelijk uitfaseren.

1090
00:55:28,325 --> 00:55:31,529
Het heeft natuurlijk altijd meer voeten in
de aarde, ik vertel het nu heel makkelijk.

1091
00:55:31,540 --> 00:55:33,480
Ik denk, we hebben
eigenlijk alles...

1092
00:55:33,480 --> 00:55:36,480
en dan nog zijn er voorzieningen
waar gewoon de weerstand...

1093
00:55:36,900 --> 00:55:38,480
tegen is om
die af te schaffen.

1094
00:55:38,580 --> 00:55:40,760
Want mensen hebben
daar hun eigen administratie in,

1095
00:55:40,760 --> 00:55:42,060
hebben hun
eigen dingen staan.

1096
00:55:42,660 --> 00:55:45,513
Vroeger was dat geen probleem
maar nu als je met de AVG kijkt,

1097
00:55:45,513 --> 00:55:47,200
daar staan de
kopieën van paspoorten.

1098
00:55:47,200 --> 00:55:48,520
Er staan
vertrouwelijke gegevens.

1099
00:55:48,520 --> 00:55:51,049
Die wil je niet op dat soort schijven hebben.
Dat hoeft niet meer.

1100
00:55:51,060 --> 00:55:54,393
We kunnen dat nu goed en veilig opslaan
op een omgeving die we beschikbaar hebben.

1101
00:55:54,853 --> 00:55:55,880
Dat is één.

1102
00:55:59,820 --> 00:56:01,467
Mag ik daar nog
een vraag over stellen?

1103
00:56:04,167 --> 00:56:06,200
Hoe hebben jullie het
dan voor elkaar gekregen...

1104
00:56:06,520 --> 00:56:11,200
dat in ieder
geval de wat...

1105
00:56:14,200 --> 00:56:17,940
doorgewinterde provincie-ambtenaren,
die er al wat langer zitten,

1106
00:56:18,460 --> 00:56:21,600
dan toch afscheid willen
nemen van hun privéschijf?

1107
00:56:21,839 --> 00:56:23,613
Hoe hebben jullie dat
voor elkaar gekregen?

1108
00:56:24,580 --> 00:56:27,980
Ik durf niet te garanderen dat niet
alles nu op SharePoint terechtkomt.

1109
00:56:28,106 --> 00:56:30,480
Daar moet je natuurlijk ook
een soort beheerstructuur doen.

1110
00:56:30,480 --> 00:56:32,840
Dat is wel
beter te managen.

1111
00:56:32,920 --> 00:56:34,187
We zijn er nog
lang niet hoor.

1112
00:56:34,187 --> 00:56:35,889
Bij ons is het ook
geen ideale wereld.

1113
00:56:35,900 --> 00:56:39,000
Ik zie ook wel dat daar dingen
gebeuren maar je moet ergens beginnen.

1114
00:56:39,000 --> 00:56:40,593
Dit is in ieder
geval een eerste stap.

1115
00:56:41,266 --> 00:56:44,480
Zonder dat het wat afdoet overigens
aan de mogelijkheden die medewerkers hebben.

1116
00:56:44,480 --> 00:56:45,940
Want ze kunnen
nog steeds alles doen.

1117
00:56:46,220 --> 00:56:48,120
Maar het tweede
voorbeeld wat ik wilde geven,

1118
00:56:48,120 --> 00:56:51,640
is dat ik op gegeven moment
gebeld werd door een accountmanager...

1119
00:56:51,640 --> 00:56:54,275
van een Dropboxachtige
organisatie.

1120
00:56:54,672 --> 00:56:57,946
Hij zegt van we willen eens praten over
die honderden accounts die jullie hebben.

1121
00:56:58,020 --> 00:56:59,040
De betaalde
accounts.

1122
00:56:59,140 --> 00:57:02,580
Ik zeg, dat kan niet kloppen want wij
doen alles met Microsoft en Teams.

1123
00:57:02,766 --> 00:57:03,919
Nee,
toch hebben we dat nog.

1124
00:57:03,930 --> 00:57:06,373
Dat is uit het verleden en dan
worden er toch nog gegevens...

1125
00:57:06,373 --> 00:57:07,635
weer op die
manier uitgewisseld.

1126
00:57:07,645 --> 00:57:08,680
Dat is niet
wat je wilt.

1127
00:57:08,680 --> 00:57:10,460
Je wilt het in een
veilige context doen.

1128
00:57:10,827 --> 00:57:14,420
Maar het gedrag van mensen en
wat je gewend bent is heel sterk.

1129
00:57:14,580 --> 00:57:17,440
Dus dat duurt een tijd
voordat dat ook over is.

1130
00:57:17,753 --> 00:57:19,440
Maar hoe hebben
jullie dat dan aangepakt?

1131
00:57:19,440 --> 00:57:21,380
Want dat is natuurlijk
wel een hele interessante.

1132
00:57:21,700 --> 00:57:23,960
Want ik bedoel,
het is volstrekt herkenbaar.

1133
00:57:24,620 --> 00:57:27,220
Mensen die houden
heel graag wat ze hebben.

1134
00:57:27,833 --> 00:57:30,760
Door het zo makkelijk mogelijk te
maken om het alternatief te gebruiken.

1135
00:57:30,760 --> 00:57:33,129
Het veilige alternatief.
En daar veel aan awareness te doen.

1136
00:57:33,140 --> 00:57:35,920
Maar ik durf mijn hand niet in het
vuur te stoppen dat wij nu geen...

1137
00:57:36,500 --> 00:57:39,520
Dropbox meer gebruiken op alle
fronten maar dat zie ik in ieder geval niet.

1138
00:57:39,520 --> 00:57:42,240
Maar wat mij wel heel
erg interesseert is van,

1139
00:57:42,700 --> 00:57:46,020
hoe heb je nu die stappen gezet
en toch die mensen meegekregen,

1140
00:57:46,260 --> 00:57:49,160
dat ze toch op een andere manier
naar hun werk aan het kijken zijn...

1141
00:57:49,540 --> 00:57:51,715
en langzaam
maar zeker omgaan?

1142
00:57:53,300 --> 00:57:54,720
Veel doen
aan awareness.

1143
00:57:55,473 --> 00:57:57,760
Eerlijk is eerlijk,
de coronacrisis heeft wel geholpen.

1144
00:57:58,380 --> 00:57:59,980
Iedereen zat thuis
en moest thuis werken.

1145
00:57:59,991 --> 00:58:02,491
Ze bleken ook de faciliteiten te
hebben om dat te kunnen doen.

1146
00:58:02,780 --> 00:58:04,540
Dat gaf Dirk
Jan net ook al aan,

1147
00:58:04,551 --> 00:58:05,700
dat helpt wel.

1148
00:58:06,620 --> 00:58:09,260
Dus in die zin was het
een blessing in disguise.

1149
00:58:09,673 --> 00:58:11,199
We hebben er het
beste van gemaakt.

1150
00:58:13,420 --> 00:58:14,500
Goed om te horen.

1151
00:58:14,700 --> 00:58:18,920
Ik zie dat er via de buitenwereld
weer wat naar binnenkomt.

1152
00:58:20,620 --> 00:58:24,627
De vraag die we hebben voorgelegd
tijdens de laatste twee gasten is:

1153
00:58:24,627 --> 00:58:27,307
waar liggen volgens jou
de grootste uitdagingen...

1154
00:58:27,307 --> 00:58:29,675
om te komen tot de
werkplek van de toekomst?

1155
00:58:30,700 --> 00:58:33,800
Dat konden ze met behulp
van schuifjes aangeven...

1156
00:58:33,800 --> 00:58:37,360
wat daarin volgens hen
de grootste uitdaging was.

1157
00:58:37,560 --> 00:58:39,767
Wat je eigenlijk met
stip op één ziet staan,

1158
00:58:39,767 --> 00:58:41,420
het is net ook al een
aantal keer genoemd,

1159
00:58:41,540 --> 00:58:45,680
het organiseren van
interdepartementale en of ketensamenwerking.

1160
00:58:45,940 --> 00:58:48,500
Dus het echt over eigen
grenzen samenwerken met anderen,

1161
00:58:48,700 --> 00:58:51,300
waar volgens mij iedereen
de noodzaak wel toe ziet.

1162
00:58:51,466 --> 00:58:53,840
En zich ervan bewust is
dat dat een belangrijke stap is.

1163
00:58:53,840 --> 00:58:58,540
Daar zie je toch dat mensen dat
lastig vinden om dat te organiseren nu.

1164
00:58:58,673 --> 00:59:01,207
Dat ze dat dus ook zien als
een van de grootste uitdagingen...

1165
00:59:01,207 --> 00:59:03,795
voor de werkplek
van de toekomst.

1166
00:59:04,740 --> 00:59:06,080
Het kwam net
ook al voorbij,

1167
00:59:06,080 --> 00:59:08,760
het organiseren van de digitale
omgeving om samen te werken.

1168
00:59:08,760 --> 00:59:13,400
Dus het is geen verrassing dat die
hier ook vrij hoog bovenaan staat.

1169
00:59:13,400 --> 00:59:17,120
De techniek moet natuurlijk wel
toestaan wat je met elkaar wilt doen.

1170
00:59:17,860 --> 00:59:20,093
Dan moet ik even kijken
want dan hebben we eentje op,

1171
00:59:20,093 --> 00:59:23,400
inmiddels beiden
op 3.4 staan.

1172
00:59:23,740 --> 00:59:27,540
Dat is organiseren van de contactmomenten
en de momenten bij het werk op afstand.

1173
00:59:27,860 --> 00:59:31,420
En toch ook het veranderen van gedrag
dat nodig is bij digitaler samenwerken.

1174
00:59:32,460 --> 00:59:34,260
Onderaan staan
nog andere uitdagingen.

1175
00:59:34,410 --> 00:59:38,360
Hiernaast zet ik die aan want op de
volgende slide kunnen mensen nog reageren...

1176
00:59:38,360 --> 00:59:40,820
over welke uitdagingen
dat dan precies zijn.

1177
00:59:41,980 --> 00:59:44,580
Een korte aanvulling
op gedrag vanuit de chat.

1178
00:59:45,713 --> 00:59:49,400
Gedrag gaat niet zozeer over dat
medewerkers niet per se willen veranderen,

1179
00:59:49,400 --> 00:59:52,160
gedrag gaat ook over
management en leidinggevenden...

1180
00:59:52,500 --> 00:59:54,960
die worden uitgenodigd
om mensen te begeleiden...

1181
00:59:54,965 --> 00:59:58,180
in die verandering die
mensen voor hun voeten krijgen.

1182
00:59:59,393 --> 01:00:01,320
We hebben het over
gehad over de generatie.

1183
01:00:01,320 --> 01:00:02,940
De oudere
medewerkers.

1184
01:00:04,100 --> 01:00:08,440
Dat vraagt ook gedrag van
management om daar met veel effort,

1185
01:00:09,127 --> 01:00:13,420
enthousiasme en geduld mensen
daarin mee te nemen in zo’n verandering.

1186
01:00:17,420 --> 01:00:18,920
Dank voor
deze inbreng.

1187
01:00:18,920 --> 01:00:20,200
Ik moet zeggen,

1188
01:00:22,060 --> 01:00:25,360
ik loop al een paar jaar mee en ik
heb al een paar verschillende soorten...

1189
01:00:25,820 --> 01:00:29,027
meetinstrumenten voorbij zien komen
zoals het instituut Nederlandse Kwaliteit.

1190
01:00:29,580 --> 01:00:31,733
En ik vond het altijd wel
een hele aardige als daar...

1191
01:00:31,733 --> 01:00:34,995
met name de eerste
meting afgenomen werd.

1192
01:00:37,107 --> 01:00:38,720
Daar was altijd de
standaardvraag van:

1193
01:00:39,300 --> 01:00:43,620
deel je nu echt je
informatie met je collega?

1194
01:00:43,900 --> 01:00:46,760
Dan was altijd het antwoord
80-90 procent 'ja' van de mensen.

1195
01:00:49,213 --> 01:00:52,240
Op de vraag van: krijg jij
informatie van je collega?

1196
01:00:52,240 --> 01:00:55,080
Dan was het antwoord
10-20 procent hooguit altijd.

1197
01:00:55,091 --> 01:00:56,931
Dus daar zat een
heel groot verschil tussen.

1198
01:00:56,942 --> 01:01:00,446
Maar niemand kon de vraag beantwoorden wie
nu die ene collega was en die andere collega,

1199
01:01:00,457 --> 01:01:02,055
want ze waren alle
twee namelijk dezelfde.

1200
01:01:02,066 --> 01:01:04,180
Dus er blijkt toch
wel een gat te zitten.

1201
01:01:05,140 --> 01:01:08,540
Dus op zich vind ik het heel aardig om
de feedback te bekijken vanuit de chat.

1202
01:01:08,646 --> 01:01:11,906
Toch zou ik het dan ook nog wel aardig
vinden om ook die feedback te krijgen van:

1203
01:01:12,220 --> 01:01:14,740
wat doen we nu echt aan die
informatiedeling met elkaar?

1204
01:01:16,520 --> 01:01:20,880
Want als ik dan even meteen
door kan naar de volgende.

1205
01:01:21,780 --> 01:01:23,380
Dank alvast
voor de bijdrage.

1206
01:01:23,613 --> 01:01:24,760
Naar Pepijn.

1207
01:01:25,260 --> 01:01:30,660
Pepijn, jij werkt
bij I-Interim Rijk.

1208
01:01:32,280 --> 01:01:37,160
Volgens mij ben je al volop bezig met het
experimenteren met de digitale werkplek.

1209
01:01:37,493 --> 01:01:40,340
Volgens mij zijn er zo links en
rechts nog wel een paar uitdagingen.

1210
01:01:40,839 --> 01:01:42,940
Maar dat kun je vast
zelf beter toelichten dan ik.

1211
01:01:43,100 --> 01:01:44,620
Uitdagingen zijn
er natuurlijk altijd.

1212
01:01:44,706 --> 01:01:46,100
Mijn naam is
Pepijn Van der Spek.

1213
01:01:46,100 --> 01:01:49,740
Ik ben innovatiemanager binnen
het rijksprogramma Hybride Werken.

1214
01:01:50,240 --> 01:01:53,220
Dat doe ik inderdaad
vanuit die I-Interim Rijk.

1215
01:01:55,686 --> 01:01:59,400
Het rijksprogramma Hybride Werken ziet het
hybride werken vooral als een samenspel...

1216
01:01:59,400 --> 01:02:02,275
tussen de fysieke werkomgeving,
de digitale werkomgeving...

1217
01:02:02,680 --> 01:02:04,300
en de sociale
werkomgeving.

1218
01:02:04,580 --> 01:02:10,860
Als die in samenspel zijn dan heb
je de unieke werkomgeving die goed werkt.

1219
01:02:12,580 --> 01:02:15,400
Ik heb al heel veel dingen
langs horen komen waarvan ik denk,

1220
01:02:15,546 --> 01:02:16,846
dat is zeker waar.

1221
01:02:18,480 --> 01:02:19,920
Daar zijn we ook
absoluut mee bezig.

1222
01:02:20,500 --> 01:02:23,480
Maar ik denk dat de kern van de
werkomgeving van de toekomst...

1223
01:02:23,480 --> 01:02:24,995
ook vooral ligt
in samenwerking.

1224
01:02:26,300 --> 01:02:29,420
Er is enorm veel behoefte om
meer met elkaar samen te werken.

1225
01:02:29,431 --> 01:02:31,920
We zagen net de
grafiek op het scherm.

1226
01:02:32,300 --> 01:02:36,700
Die interparlementaire samenwerking
bijvoorbeeld daar is behoefte aan.

1227
01:02:37,020 --> 01:02:40,400
Maar op dit moment is met name die
digitale werkomgeving heel erg gericht...

1228
01:02:40,820 --> 01:02:45,740
op de samenwerking binnen het eigen
departement of binnen de eigen organisatie.

1229
01:02:46,020 --> 01:02:49,400
We hoorden eerder iets over het
niet kunnen delen van agenda's.

1230
01:02:49,660 --> 01:02:51,940
Hetzelfde geldt
voor documenten.

1231
01:02:52,900 --> 01:02:55,860
Maar we werken als Rijksoverheid
steeds meer met elkaar samen.

1232
01:02:56,060 --> 01:02:57,760
En niet alleen
binnen de Rijksoverheid,

1233
01:02:57,760 --> 01:03:00,500
maar ook met
partijen van daarbuiten.

1234
01:03:00,860 --> 01:03:03,700
We zijn op dit moment vanuit het
Rijksprogramma Hybride Werken...

1235
01:03:03,700 --> 01:03:06,900
bezig met een experiment
voor opgaveteams.

1236
01:03:07,140 --> 01:03:10,400
Waarbij we opgaveteams
vanuit rijksbedrijfsvoering...

1237
01:03:10,405 --> 01:03:15,040
willen ondersteunen in die
Bricks, Bytes and Behaviour.

1238
01:03:15,040 --> 01:03:16,247
Zoals dat
zo mooi heet.

1239
01:03:16,247 --> 01:03:20,000
Dus in de fysieke,
digitale en sociale werkomgeving.

1240
01:03:20,220 --> 01:03:24,987
Wat heb je nodig om interdepartementaal
én met partijen van daarbuiten...

1241
01:03:24,987 --> 01:03:27,266
samen te kunnen werken aan
een maatschappelijke opgave?

1242
01:03:28,060 --> 01:03:31,720
Dat is een enorme
uitdaging die op dit moment...

1243
01:03:32,420 --> 01:03:35,795
nog weinig wordt ondersteund
door de bedrijfsvoering.

1244
01:03:35,980 --> 01:03:39,000
Maar waar we in de toekomst
wel meer behoefte aan gaan krijgen.

1245
01:03:39,180 --> 01:03:41,487
Waar je in die samenwerking
interdepartementaal,

1246
01:03:41,487 --> 01:03:48,800
maar ook daarbuiten
een enorme uitdaging ziet.

1247
01:03:49,300 --> 01:03:52,120
Want je moet bij
elkaars informatie kunnen.

1248
01:03:52,660 --> 01:03:54,500
En je moet met elkaar
kunnen samenwerken.

1249
01:03:54,780 --> 01:03:57,640
Dat is niet alleen
digitaal maar ook fysiek.

1250
01:03:58,087 --> 01:04:02,460
Even de rode draden die ik hier aan tafel
ook een aantal keer heb gehoord is van:

1251
01:04:02,780 --> 01:04:05,620
hoe ga je de offline- en
onlinewereld bij elkaar brengen?

1252
01:04:05,820 --> 01:04:09,420
Hoe zit dat bij jullie
verbonden in dat programma?

1253
01:04:10,580 --> 01:04:13,140
Het is niet voor niets dat het
programma Hybride Werken heet.

1254
01:04:13,460 --> 01:04:15,900
Maar waar
zit dan de crux?

1255
01:04:16,620 --> 01:04:19,360
Waar gaat het over
van echt digitaal naar...

1256
01:04:20,007 --> 01:04:22,120
dat echte hybride
dat mensen thuis zitten.

1257
01:04:23,667 --> 01:04:27,840
Het wordt tot nu toe ervaren
als een behoorlijke scheiding.

1258
01:04:28,226 --> 01:04:30,020
Waar mensen
die in ieder geval,

1259
01:04:30,020 --> 01:04:31,700
laat ik over
mezelf spreken,

1260
01:04:32,300 --> 01:04:33,567
als ik in zo’n
vergadering zit,

1261
01:04:33,567 --> 01:04:34,720
als ik op
locatie ben,

1262
01:04:36,127 --> 01:04:37,880
dan voel ik me
er best wel bij,

1263
01:04:37,880 --> 01:04:39,280
bij zo’n
vergadering.

1264
01:04:39,291 --> 01:04:41,000
Maar op het moment
dat ik op afstand zit,

1265
01:04:41,140 --> 01:04:43,200
is het toch lastiger
om in te breken,

1266
01:04:43,200 --> 01:04:46,740
om echt onderdeel uit te
maken van zo’n vergadering.

1267
01:04:47,679 --> 01:04:49,080
Wat is jullie
ervaring daarbij?

1268
01:04:49,719 --> 01:04:52,540
Wat voor soort oplossingsrichtingen
zijn jullie dan aan het kijken?

1269
01:04:52,940 --> 01:04:59,380
Enerzijds zijn we aan het experimenteren
met opstellingen en werkomgevingen.

1270
01:04:59,820 --> 01:05:03,053
Waar je inderdaad die
digitale thuiswerkers vaak...

1271
01:05:03,420 --> 01:05:07,580
bij de fysieke werkomgeving
kan verbinden bij een vergadering.

1272
01:05:08,533 --> 01:05:11,140
Dat kan met een
Webexscherm en met een bureau.

1273
01:05:11,420 --> 01:05:14,420
Maar ik hoorde de I-trainee ook
al iets zeggen over de metaverse.

1274
01:05:14,626 --> 01:05:16,646
Ook daar zijn we mee
aan het experimenteren.

1275
01:05:17,213 --> 01:05:18,720
Want zo'n
metaverse-omgeving,

1276
01:05:18,720 --> 01:05:23,000
dat is natuurlijk wel een ultieme plek
waar je allemaal gelijkwaardig aanwezig bent.

1277
01:05:23,220 --> 01:05:24,593
Zowel de mensen
die thuis zijn,

1278
01:05:24,593 --> 01:05:26,740
als de mensen die op dat
moment op kantoor zitten.

1279
01:05:28,753 --> 01:05:30,293
Ik zeg niet dat
het de oplossing is,

1280
01:05:30,293 --> 01:05:32,360
maar het is wel een
oplossing om gelijkwaardig...

1281
01:05:32,365 --> 01:05:33,760
met elkaar te
kunnen samenwerken.

1282
01:05:36,253 --> 01:05:39,020
Ongeacht de fysieke
locatie waar je bent.

1283
01:05:40,460 --> 01:05:45,100
Verder zien we ook
veel toepassingen om...

1284
01:05:47,500 --> 01:05:49,440
bijvoorbeeld in VR met
elkaar samen te werken.

1285
01:05:49,780 --> 01:05:54,180
Dat zijn vanuit innovatie dingen
waar we nu naar aan het kijken zijn.

1286
01:05:55,460 --> 01:06:00,200
Het is nog niet op dit moment
rijp om rijksbreed uit te rollen.

1287
01:06:00,211 --> 01:06:01,260
Zeker nog niet.

1288
01:06:01,271 --> 01:06:03,649
Maar als we het over de
werkomgeving van de toekomst hebben,

1289
01:06:03,660 --> 01:06:05,580
is dat vanuit innovatie
wel een interessante.

1290
01:06:06,900 --> 01:06:09,467
Volgens mij liggen daar
nog voldoende uitdagingen,

1291
01:06:09,467 --> 01:06:11,593
als ik dat zo hoor.

1292
01:06:12,500 --> 01:06:16,640
Volgens mij ben je met
buitengewoon nuttig werk bezig.

1293
01:06:17,100 --> 01:06:20,800
Ik zie ter linkerzijde van
mij dat er weer vanuit...

1294
01:06:25,140 --> 01:06:26,355
de digitale
wereld...

1295
01:06:26,760 --> 01:06:29,140
Er wordt van alles
toegevoegd aan deze discussie.

1296
01:06:29,820 --> 01:06:31,540
Aan dit gesprek
moet ik eigenlijk zeggen.

1297
01:06:32,220 --> 01:06:35,080
Dit was eigenlijk een
vervolg op de vorige vraag van:

1298
01:06:35,080 --> 01:06:37,020
welke andere
uitdagingen zijn er nog?

1299
01:06:37,673 --> 01:06:40,780
Er worden er toch best
een aantal nog genoemd.

1300
01:06:42,020 --> 01:06:43,120
Denk duurzaam.

1301
01:06:43,380 --> 01:06:45,200
Dus werk bij
verschillende onderdelen.

1302
01:06:45,433 --> 01:06:47,040
Werk je bij
verschillende onderdelen?

1303
01:06:47,040 --> 01:06:49,920
Het voorbeeld werd net ook al genoemd,
dan heb je meerdere devices.

1304
01:06:49,920 --> 01:06:52,980
Dat vraagt ook gewoon een heleboel
beheer en vooral een hele grote tas.

1305
01:06:53,720 --> 01:06:57,780
Dus zorg er ook voor dat dat
handig en slim georganiseerd wordt.

1306
01:06:58,020 --> 01:06:59,307
De koppeling
tussen systemen.

1307
01:06:59,307 --> 01:07:02,680
Dus toch ook weer het
stukje techniek komt hier terug.

1308
01:07:02,940 --> 01:07:04,247
Er is ook
iemand die zegt:

1309
01:07:04,847 --> 01:07:07,100
begin nu even weer
helemaal vanaf het begin.

1310
01:07:07,692 --> 01:07:11,320
Dus begin even bij het proces en ga van
daaruit nog een keer opnieuw nadenken...

1311
01:07:11,320 --> 01:07:13,180
over hoe je de
dingen slim inricht.

1312
01:07:13,660 --> 01:07:16,680
Cultuur wordt ook nog
als aandachtspunt gegeven.

1313
01:07:16,680 --> 01:07:21,300
Ik denk even in aanvulling
op het onderdeel gedrag.

1314
01:07:23,706 --> 01:07:24,973
Dit was ook
een mooie.

1315
01:07:24,973 --> 01:07:27,520
Als je van A naar B wilt
moet je ook denken vanuit B.

1316
01:07:27,520 --> 01:07:29,940
We denken nog
te vaak vanuit A.

1317
01:07:30,980 --> 01:07:35,260
Wat je ook gewoon veel ziet is dat het
uiteindelijk een doel op zich gaat worden.

1318
01:07:35,780 --> 01:07:38,180
Ik denk dat dat hier ook
een beetje mee bedoeld wordt.

1319
01:07:39,340 --> 01:07:40,540
Vergaderen
is een vak.

1320
01:07:44,033 --> 01:07:45,600
Het kan hybride
heel evenwichtig,

1321
01:07:45,600 --> 01:07:48,200
maar dat vraagt ook
gewoon skills en vaardigheden...

1322
01:07:48,260 --> 01:07:50,340
van de voorzitter
en van de organisator.

1323
01:07:52,513 --> 01:07:55,740
Het zelf inrichten van een
werkplek wordt nog genoemd.

1324
01:07:56,340 --> 01:07:58,300
De oplossingen als
bring your own device.

1325
01:07:58,460 --> 01:08:00,280
Vragen ook om andere
arbeidsvoorwaarden,

1326
01:08:00,280 --> 01:08:01,620
dat kost tijd
en energie.

1327
01:08:02,100 --> 01:08:03,773
Dan hebben we
het nog niet over ICT,

1328
01:08:03,773 --> 01:08:06,140
die dat eigenlijk vaak
bring your own disaster noemt.

1329
01:08:08,580 --> 01:08:10,693
Hybride in de
gelijkheid van deelnemers.

1330
01:08:11,020 --> 01:08:15,315
Dus er bestaat een risico dat soms
de ene meer de aandacht krijgt dan de ander.

1331
01:08:15,325 --> 01:08:18,360
Dus dit zijn nog een heleboel
waardevolle aanvullingen...

1332
01:08:18,360 --> 01:08:20,120
op de uitdagingen
die net al genoemd zijn.

1333
01:08:20,420 --> 01:08:26,200
Misschien een van jullie nog een
reactie op wat Marjan net aangaf?

1334
01:08:26,540 --> 01:08:29,580
Ik denk wel dat
een hele essentiële is,

1335
01:08:29,591 --> 01:08:33,680
dat je inderdaad moet redeneren
vanuit wat je voor je werkproces nodig hebt.

1336
01:08:33,680 --> 01:08:36,560
Dus dat je moet oppassen
dat je te veel al nadenkt over...

1337
01:08:36,793 --> 01:08:38,449
wat de toekomst
allemaal mogelijk maakt.

1338
01:08:38,460 --> 01:08:42,560
Maar het begint natuurlijk gewoon
met wat je als professional nodig hebt...

1339
01:08:42,560 --> 01:08:43,880
om je werk goed
te kunnen doen.

1340
01:08:44,100 --> 01:08:49,460
Vandaaruit, en dat willen we eigenlijk
ook in die visiesessies centraal stellen.

1341
01:08:49,733 --> 01:08:51,040
Dat heb je
vanuit je werkplek.

1342
01:08:52,880 --> 01:08:56,013
Niet zozeer vanuit je werkplek maar
wat heb je vanuit het primaire proces...

1343
01:08:56,013 --> 01:09:00,660
waarvoor je verantwoordelijk bent
aan werkplek en informatie nodig?

1344
01:09:02,466 --> 01:09:03,560
Nog anderen?

1345
01:09:03,560 --> 01:09:04,913
Ik heb nog
een anekdote.

1346
01:09:04,913 --> 01:09:06,682
Ik had vanmorgen een
overleg bij een gemeente.

1347
01:09:06,693 --> 01:09:08,880
Er was dus een persoon
digitaal aangesloten.

1348
01:09:08,880 --> 01:09:14,000
Die werd dus ook steevast vergeten en
overgeslagen in het rondje dus dat klopt.

1349
01:09:14,740 --> 01:09:16,940
Herkenbare
thema's wat dat betreft.

1350
01:09:18,507 --> 01:09:21,620
Dan wil ik jullie danken voor
jullie bijdrage hier aan tafel.

1351
01:09:21,940 --> 01:09:24,900
En ook voor de mensen
op het digitale scherm.

1352
01:09:25,700 --> 01:09:27,340
We hebben nu
even een korte pauze.

1353
01:09:28,547 --> 01:09:30,660
We komen zo
dadelijk bij jullie terug.

1354
01:09:36,060 --> 01:09:40,140
Iedereen welkom hier weer
terug aan tafel na de pauze.

1355
01:09:41,567 --> 01:09:44,220
We gaan nu op een iets
andere manier ons werk doen.

1356
01:09:44,340 --> 01:09:48,080
Ook welkom aan de wethouder
van de gemeente Oosterhout.

1357
01:09:49,540 --> 01:09:55,660
Leuk je hier aan tafel te treffen en
hopelijk een goede bijdrage aan de discussie.

1358
01:09:55,940 --> 01:09:57,580
We gaan de
zaak nu omdraaien.

1359
01:09:57,591 --> 01:10:01,160
We hebben een aantal
vragen via de Mentimeter die...

1360
01:10:02,980 --> 01:10:06,500
gesteld worden aan de
mensen die mee zitten te kijken.

1361
01:10:06,780 --> 01:10:09,960
Op basis van de
antwoorden die daaruit komen...

1362
01:10:09,960 --> 01:10:12,360
gaan we kijken hoe
jullie daartegenaan kijken.

1363
01:10:12,820 --> 01:10:15,160
De eerste vraag
die gesteld is,

1364
01:10:15,660 --> 01:10:17,915
die staat ook
op het scherm,

1365
01:10:18,540 --> 01:10:21,227
is het organiseren van de
werkplek van de toekomst,

1366
01:10:21,227 --> 01:10:24,380
is dat nu echt de
verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling?

1367
01:10:24,620 --> 01:10:29,580
Volgens mij een
behoorlijke duidelijke mening.

1368
01:10:29,580 --> 01:10:33,240
Maar tot nu toe zijn er nog maar
vier mensen die gereageerd hebben.

1369
01:10:33,240 --> 01:10:34,320
Dus het is
toch beperkt.

1370
01:10:34,320 --> 01:10:35,920
Er zit wat
vertraging in het beeld.

1371
01:10:35,920 --> 01:10:37,320
Vandaar dat
even duurt.

1372
01:10:39,960 --> 01:10:42,440
Misschien kunnen we de vraag
hier stellen aan de deelnemers.

1373
01:10:42,820 --> 01:10:44,120
Dan kun je
daarmee verder.

1374
01:10:44,380 --> 01:10:46,700
Het organiseren van de
werkplek van de toekomst,

1375
01:10:47,060 --> 01:10:49,120
is dat de verantwoordelijkheid
van de ICT-afdeling?

1376
01:10:49,120 --> 01:10:51,260
Steek even je hand op als
je het daarmee eens bent.

1377
01:10:52,140 --> 01:10:54,580
Laat hem zakken
als dat niet zo is.

1378
01:10:55,700 --> 01:10:59,107
Ik zie dat de mensen hier in
ieder geval met het grote deel...

1379
01:10:59,479 --> 01:11:01,766
eens zijn van de mensen die
inmiddels hebben gereageerd.

1380
01:11:01,940 --> 01:11:05,840
Dus het is niet het feestje
van alleen de afdeling ICT.

1381
01:11:05,840 --> 01:11:08,560
'Eens' begint een
beetje bij te trekken zie ik.

1382
01:11:11,500 --> 01:11:14,080
Misschien is het
goed dat de wethouder...

1383
01:11:14,085 --> 01:11:17,040
zichzelf meteen ook
even voorstelt wie hij is.

1384
01:11:17,980 --> 01:11:21,460
Clemens Piena, wethouder Informatiegestuurd
Werken van de gemeente Oosterhout.

1385
01:11:22,500 --> 01:11:26,020
Nog een aantal andere portefeuilles
maar minder relevant voor deze discussie.

1386
01:11:26,260 --> 01:11:28,520
Ik ben het hartgrondig
oneens met de stelling...

1387
01:11:28,525 --> 01:11:30,202
omdat ik vind dat de
verantwoordelijkheid...

1388
01:11:30,213 --> 01:11:32,373
te allen tijde bij het bestuur
en het management ligt.

1389
01:11:32,384 --> 01:11:35,273
Natuurlijk zijn er randvoorwaarden
nodig om zo'n werkplek in te richten.

1390
01:11:35,284 --> 01:11:37,210
Maar het gaat
vooral ook om gedrag.

1391
01:11:37,230 --> 01:11:38,247
Om inrichting.

1392
01:11:38,247 --> 01:11:39,320
Om werkgeverschap.

1393
01:11:39,331 --> 01:11:42,133
Dat zit voor mij echt bij bestuur en
management van een organisatie...

1394
01:11:42,133 --> 01:11:45,053
en niet zozeer bij de IT-afdeling die
de randvoorwaarden gaat scheppen.

1395
01:11:46,646 --> 01:11:47,760
Mee eens.

1396
01:11:47,760 --> 01:11:50,060
Maar de andere kant
van dezelfde medaille is wel,

1397
01:11:50,340 --> 01:11:52,140
als de ICT-afdeling
zijn werk niet goed doet,

1398
01:11:52,540 --> 01:11:56,600
dan staat ook iedereen
in zijn hemd toch of niet?

1399
01:11:56,900 --> 01:12:01,120
De ICT-organisatie is
een faciliterende organisatie.

1400
01:12:01,420 --> 01:12:03,300
Ze moeten faciliteren
aan de business,

1401
01:12:03,512 --> 01:12:04,546
wat mij betreft.

1402
01:12:05,020 --> 01:12:08,773
Dus ja, de ICT-organisatie
moet zijn werk goed doen, absoluut.

1403
01:12:09,300 --> 01:12:11,060
Maar in samenspel
met de business.

1404
01:12:13,700 --> 01:12:17,907
Zijn er nog andere mensen in de zaal die
daar nog een andere mening over hebben?

1405
01:12:17,907 --> 01:12:21,140
Of die hun mening
hierover willen ventileren?

1406
01:12:22,473 --> 01:12:23,560
Niet?

1407
01:12:23,560 --> 01:12:24,680
Jij wel?

1408
01:12:26,620 --> 01:12:28,180
De microfoon
komt eraan.

1409
01:12:31,120 --> 01:12:36,200
Het is vaak het gemak waarmee we
zeggen van het IT moet het oplossen.

1410
01:12:36,200 --> 01:12:38,140
Het is het systeem
wat niet werkt.

1411
01:12:39,580 --> 01:12:42,860
Ik denk dat ook P&O een
verantwoordelijkheid hierin heeft.

1412
01:12:43,860 --> 01:12:45,940
Die zie je vaak
niet in beeld.

1413
01:12:46,500 --> 01:12:48,780
Als je bijvoorbeeld kijkt
naar digitale vaardigheden,

1414
01:12:49,680 --> 01:12:51,960
dan komt dat vaak
van een IT-afdeling.

1415
01:12:51,960 --> 01:12:53,600
Zo van: er moet
wat gedaan worden.

1416
01:12:53,767 --> 01:12:56,260
Maar jullie van opleidingen
moeten dat regelen.

1417
01:12:56,393 --> 01:12:58,080
Die gaan achterover
hangen en zeggen van:

1418
01:12:58,080 --> 01:13:01,020
nee, want het is IT en
die schuiven het weer door.

1419
01:13:01,300 --> 01:13:03,100
Zo krijg je het
wijzen naar elkaar...

1420
01:13:03,105 --> 01:13:07,460
en voelen mensen zich niet
verantwoordelijk om zelf aan de slag te gaan.

1421
01:13:07,793 --> 01:13:11,500
Dus ik denk dat P&O hier
echt een hele grote rol in heeft.

1422
01:13:11,940 --> 01:13:13,780
Ook in de
organisatieontwikkeling.

1423
01:13:13,973 --> 01:13:15,800
Bijvoorbeeld als we
kijken naar MS Teams,

1424
01:13:15,800 --> 01:13:20,260
dat is de fortificatie van een
werkwijze die er al heel lang aankomt,

1425
01:13:20,500 --> 01:13:23,060
namelijk werken in
functionele teams.

1426
01:13:23,620 --> 01:13:26,660
Onze overheidsorganisaties
zijn hiërarchisch ingericht,

1427
01:13:26,860 --> 01:13:29,500
met de verantwoordelijkheid
in de vorm van een hark.

1428
01:13:29,820 --> 01:13:33,740
Dat gaat giga in de knoop komen als
we straks met zijn allen aan Teams zitten.

1429
01:13:34,020 --> 01:13:35,900
Organisatieontwikkeling
waar zijn jullie?

1430
01:13:36,300 --> 01:13:39,527
Dus ik denk dat we met zijn
allen in de benen moeten...

1431
01:13:39,527 --> 01:13:42,235
en ook de beleidsmedewerker
en de uitvoerder,

1432
01:13:42,580 --> 01:13:46,060
die hierin zelf ook
verantwoordelijkheid moet gaan voelen.

1433
01:13:47,220 --> 01:13:49,040
Misschien
vanuit de provincie,

1434
01:13:50,060 --> 01:13:53,900
jullie zijn al bezig met het invoeren
van een nieuwe werkplekconcept.

1435
01:13:54,340 --> 01:13:56,080
Hoe kijken jullie
daartegenaan?

1436
01:13:56,080 --> 01:13:57,360
En als ik
dan ook kijk,

1437
01:13:57,500 --> 01:14:00,040
de volgende vraag
die ook gekomen is,

1438
01:14:00,180 --> 01:14:02,660
hoe ziet die leidinggevende
van de toekomst eruit?

1439
01:14:02,940 --> 01:14:06,200
Want één van de meest
voorkomende woorden is faciliterend.

1440
01:14:06,860 --> 01:14:08,480
Is dat ook
jullie ervaring?

1441
01:14:08,480 --> 01:14:10,220
En wat betekent
dat dan faciliterend?

1442
01:14:12,453 --> 01:14:13,900
Dat zijn
veel vragen.

1443
01:14:16,599 --> 01:14:18,120
Ik denk dat je
helemaal gelijk heeft.

1444
01:14:18,620 --> 01:14:20,960
Volgens mij het merendeel
van de aanwezigen vond ook dat...

1445
01:14:20,960 --> 01:14:22,620
niet alleen de ICT
verantwoordelijk is.

1446
01:14:22,631 --> 01:14:25,680
Natuurlijk moet je de ondersteuning
bieden maar het gaat om veel meer.

1447
01:14:26,820 --> 01:14:30,260
In termen van de leidinggevende
ben ik het wel eens met de wethouder.

1448
01:14:30,820 --> 01:14:33,980
Je hebt ook een voorbeeldfunctie als
leidinggevende en ook als bestuurder.

1449
01:14:34,500 --> 01:14:36,920
Wat je bij ons heel snel
zag ook in de coronatijd,

1450
01:14:36,920 --> 01:14:39,220
was dat natuurlijk het
thuiswerken was de norm.

1451
01:14:39,513 --> 01:14:40,787
Op het moment
dat het even kon,

1452
01:14:41,420 --> 01:14:45,400
dan moet je ook als bestuurder
in je rol blijven en zeggen van:

1453
01:14:45,400 --> 01:14:48,440
thuiswerken blijft deels de
norm dus dan gaan wij ook niet...

1454
01:14:48,440 --> 01:14:50,540
de overleggen allemaal
weer fysiek organiseren.

1455
01:14:51,020 --> 01:14:53,580
De neiging is wel heel snel
om dat weer te gaan doen.

1456
01:14:53,606 --> 01:14:56,960
Op maandag en dinsdag weer
iedereen bij de bestuurlijke overleggen.

1457
01:14:56,960 --> 01:14:58,140
Dat moet je
dan niet doen.

1458
01:14:59,620 --> 01:15:00,980
Dat weegt
heel zwaar.

1459
01:15:01,086 --> 01:15:04,160
Je ziet als dat gebeurt, dan gaan
andere overleggen ook allemaal weer fysiek.

1460
01:15:04,160 --> 01:15:06,700
Dan zitten we weer met zijn
allen van negen tot vijf op kantoor.

1461
01:15:06,820 --> 01:15:08,840
Dat is wel een herkenbaar
thema moet ik bekennen.

1462
01:15:11,533 --> 01:15:14,200
Dat zie je eigenlijk op alle
plekken wel weer gebeuren.

1463
01:15:14,460 --> 01:15:17,000
Dat het toch weer de vaste
tussen aanhalingstekens...

1464
01:15:19,060 --> 01:15:21,280
dagen zijn
op de zaak.

1465
01:15:22,559 --> 01:15:25,220
Aan de andere kant biedt het ook
weer houvast om zeker te weten...

1466
01:15:25,220 --> 01:15:27,080
dat je je collega’s kunt
treffen op dat moment.

1467
01:15:27,580 --> 01:15:29,160
Die vaste
kantoordagen,

1468
01:15:29,340 --> 01:15:30,340
daarvan
weet je wel,

1469
01:15:30,340 --> 01:15:33,947
als ik die collega wil
spreken of als ik in toevalligheid...

1470
01:15:34,593 --> 01:15:37,200
een gesprek wil
opvangen omdat je...

1471
01:15:37,386 --> 01:15:40,000
misschien dingen hoort die je
thuis achter je computer niet hoort.

1472
01:15:40,300 --> 01:15:41,480
Dan is dat wel
de gelegenheid.

1473
01:15:42,580 --> 01:15:46,433
Bij ons zie je nu ook dat je ook als
team plekken kunt gaan reserveren.

1474
01:15:46,433 --> 01:15:47,720
Dat is wel het
verschil met vroeger.

1475
01:15:47,720 --> 01:15:49,293
Toen moest je individueel
je werkplek reserveren.

1476
01:15:49,293 --> 01:15:51,720
Nu kun je als team
een vleugel reserveren,

1477
01:15:51,720 --> 01:15:53,720
waar je met zijn allen bij
elkaar zit op bepaalde dagen.

1478
01:15:53,720 --> 01:15:56,240
Maar op dinsdag en
donderdag is het al heel lastig.

1479
01:15:56,273 --> 01:15:57,480
Dan is iedereen er.

1480
01:15:59,793 --> 01:16:02,140
Ik zie dat er iemand
zijn hand opsteekt.

1481
01:16:07,500 --> 01:16:10,800
Ik denk dat het ook heel goed is dat
we heel goed na moeten denken van,

1482
01:16:10,800 --> 01:16:14,800
dat we wat zuiverder worden
in de term hybride werken.

1483
01:16:14,800 --> 01:16:16,520
Wat ik net ook
al aan tafel zei.

1484
01:16:18,340 --> 01:16:20,160
Dat we heel goed na
moeten denken van,

1485
01:16:20,300 --> 01:16:21,840
waarom kom
ik naar kantoor?

1486
01:16:22,060 --> 01:16:23,520
Waarom
werk ik digitaal?

1487
01:16:23,520 --> 01:16:25,460
Waarom doe ik daar
een combinatie van?

1488
01:16:26,020 --> 01:16:28,200
Dat je veel meer
taakgericht gaat kijken van,

1489
01:16:28,200 --> 01:16:30,740
wat is dan de beste
werkplek die daarbij past?

1490
01:16:31,439 --> 01:16:35,680
Als we met zijn allen een brainstormsessie
hebben en we willen creatief bezig zijn,

1491
01:16:35,700 --> 01:16:38,406
dan is het misschien handig om
met het hele team op kantoor te zijn.

1492
01:16:38,700 --> 01:16:42,007
Als we een efficiënt
verslag willen maken,

1493
01:16:42,007 --> 01:16:44,280
dan is het misschien beter om
thuis te werken en dat soort dingen.

1494
01:16:44,280 --> 01:16:49,520
Dus laten we ook even goed kijken dat
we niet altijd die interactie van analoge,

1495
01:16:49,520 --> 01:16:51,940
fysieke en
digitale wereld,

1496
01:16:52,340 --> 01:16:53,820
dat we dat hybride
werken noemen.

1497
01:16:55,313 --> 01:16:57,960
Ik ben wel benieuwd naar
hoe jij daartegenaan kijkt.

1498
01:17:00,253 --> 01:17:03,633
De leider van de toekomst, ik vond het wel
heel mooi, een goed voorbeeld doet volgen.

1499
01:17:03,633 --> 01:17:04,880
Daar geloof
ik wel echt in.

1500
01:17:05,140 --> 01:17:07,640
Tegelijkertijd, versta ik
ook onder faciliteren...

1501
01:17:07,645 --> 01:17:09,613
op een andere manier
kunnen leiding geven.

1502
01:17:09,613 --> 01:17:13,040
Dus het is één, dat de manager
of de bestuurder ook hybride werkt.

1503
01:17:13,040 --> 01:17:14,800
Of af en toe op
kantoor is en af en toe niet.

1504
01:17:14,811 --> 01:17:17,640
Maar ik merk ook dat het voor
sommige leidinggevenden wel wat vraagt...

1505
01:17:17,640 --> 01:17:19,900
in de verandering van niet
meer sturen op zichtbaarheid.

1506
01:17:20,300 --> 01:17:22,240
Maar meer sturen
op output en resultaat.

1507
01:17:22,980 --> 01:17:27,866
Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld
maar drie dagen per week thuis werk,

1508
01:17:27,877 --> 01:17:31,100
dat betekent ook dat ik aan de voorkant
duidelijke afspraken moet kunnen maken...

1509
01:17:31,100 --> 01:17:33,606
met mijn leidinggevende maar
voor mij ook met mijn eigen team.

1510
01:17:34,100 --> 01:17:36,800
Dat is wel de beweging die we nu
moeten gaan inzetten met elkaar.

1511
01:17:36,800 --> 01:17:39,122
Dus het is niet meer zo dat ik
naar binnen kan lopen en ik denk,

1512
01:17:39,133 --> 01:17:42,227
daar zit Piet uit mijn
team dus ik ga dit afspreken.

1513
01:17:42,227 --> 01:17:44,040
Nee, ik moet echt
aan de voorkant,

1514
01:17:44,040 --> 01:17:45,240
dit verwacht
ik van jou,

1515
01:17:45,460 --> 01:17:46,640
dan moet
het klaar zijn.

1516
01:17:47,420 --> 01:17:50,680
We moeten andere manieren
van contact gaan creëren met elkaar,

1517
01:17:50,680 --> 01:17:52,140
zodat ik nog wel
kan blijven sturen.

1518
01:17:53,086 --> 01:17:54,140
Maar op een
andere manier.

1519
01:17:55,307 --> 01:17:58,560
Wat betekent dat als je in termen
van kennis en vaardigheden praat,

1520
01:17:59,300 --> 01:18:01,940
wat verwacht je dan
van jouw leidinggevende?

1521
01:18:02,940 --> 01:18:04,213
Meer oog voor,

1522
01:18:04,213 --> 01:18:07,182
aan de ene kant de zachte kant dus ik
was al blij dat P&O net genoemd werd.

1523
01:18:07,193 --> 01:18:08,333
Behoefte
aan talenten.

1524
01:18:08,700 --> 01:18:09,880
Want dat ga
je minder zien.

1525
01:18:09,880 --> 01:18:12,780
Dus je moet er ook wel gericht naar vragen.
Het vraagt een ander gesprek.

1526
01:18:13,360 --> 01:18:15,360
Maar het vraagt ook
gewoon duidelijkheid.

1527
01:18:15,500 --> 01:18:16,840
Dus ik merk
ook wel vaak,

1528
01:18:16,840 --> 01:18:18,960
dat merk ik in heel veel
organisaties waar ik nu mee spreek,

1529
01:18:18,980 --> 01:18:20,640
dat het af en toe nog
best wel onduidelijk is.

1530
01:18:20,640 --> 01:18:21,853
Wat is je rol
en wat is je taak?

1531
01:18:21,853 --> 01:18:25,300
Binnen de overheid hebben we
soms hele bijzondere functienamen.

1532
01:18:25,820 --> 01:18:27,680
Waardoor het niet in
één keer duidelijk is van,

1533
01:18:27,680 --> 01:18:29,120
maar waar sta
je nu echt voor?

1534
01:18:29,120 --> 01:18:31,773
Wat is hetgene waar jij trots
op bent aan het eind van de dag?

1535
01:18:31,773 --> 01:18:33,400
Welk verschil
heb jij gemaakt?

1536
01:18:33,740 --> 01:18:35,920
En dat duidelijk
naar elkaar uitspreken,

1537
01:18:35,920 --> 01:18:37,440
verwachtingen,
feedback,

1538
01:18:37,740 --> 01:18:41,260
dat mag af en toe best
wat harder of wat vaker.

1539
01:18:41,660 --> 01:18:44,100
Dat helpt en gewoon
ook direct aangeven:

1540
01:18:44,660 --> 01:18:46,140
we hebben
dit afgesproken.

1541
01:18:46,460 --> 01:18:48,220
Ik zie nu dat
je dit oplevert.

1542
01:18:48,446 --> 01:18:50,760
Als je ziet dat de medewerker
daar hulp bij nodig heeft...

1543
01:18:50,760 --> 01:18:52,040
of dat ik daar
hulp bij nodig heb,

1544
01:18:52,040 --> 01:18:54,160
dan verwacht ik dat mijn
leidinggevende dan aangeeft:

1545
01:18:54,260 --> 01:18:55,680
we werken hybride,

1546
01:18:55,826 --> 01:18:58,813
maar ik zou het nu wel fijn vinden
als we elkaar even op kantoor treffen...

1547
01:18:58,813 --> 01:19:00,560
omdat we een ander
gesprek gaan voeren.

1548
01:19:00,560 --> 01:19:02,680
Of omdat ik je
wat beter wil helpen.

1549
01:19:02,680 --> 01:19:04,160
Ik kan me
ook voorstellen,

1550
01:19:04,900 --> 01:19:06,020
als je dat zo zegt,

1551
01:19:06,140 --> 01:19:09,920
dat je er eigenlijk dan ook wel behoefte
aan hebt om een soort kennisbank te hebben.

1552
01:19:10,220 --> 01:19:14,820
Van dat je weet welke kennis en
welke vaardigheden mensen hebben.

1553
01:19:14,933 --> 01:19:17,526
Zodat je je collega’s kunt
aanspreken op het één of het ander.

1554
01:19:17,537 --> 01:19:21,213
Is dat in dit geval bij de gemeente Den Haag
ook al beschikbaar of nog niet? - Ja, zeker.

1555
01:19:21,213 --> 01:19:25,040
Daar zie je de mooie samenwerking
wel gelukkig tussen ICT en P&O ontstaan.

1556
01:19:25,040 --> 01:19:27,600
We hebben LOES, een leer- en
een ontwikkelmanagementsysteem.

1557
01:19:27,700 --> 01:19:30,100
Daar komen gewoon
verschillende trainingen in naar voren.

1558
01:19:30,287 --> 01:19:32,140
Dat zijn trainingen
als schrijftrainingen.

1559
01:19:32,292 --> 01:19:34,173
Dus standaardtrainingen
noem ik het maar even.

1560
01:19:34,184 --> 01:19:35,833
Maar we hebben vanuit
ons programma bijvoorbeeld...

1561
01:19:35,838 --> 01:19:37,540
ook 'leidinggeven op
afstand' toegevoegd.

1562
01:19:37,780 --> 01:19:39,027
Een dilemmacursus,

1563
01:19:39,027 --> 01:19:40,760
intervisiecursus
voor leidinggevende...

1564
01:19:40,980 --> 01:19:43,580
om ook gewoon onderling te
kunnen delen waar ze tegenaan lopen.

1565
01:19:43,820 --> 01:19:46,700
Maar zo’n kennisbank maakt
het gewoon een stuk makkelijker,

1566
01:19:46,940 --> 01:19:48,540
toegankelijker en
laagdrempeliger.

1567
01:19:48,540 --> 01:19:50,300
Dus dat is
wel een pré.

1568
01:19:51,886 --> 01:19:54,000
Ik zag dat je ook
nog wilt reageren.

1569
01:19:54,740 --> 01:19:56,160
Hetgeen wat
verteld wordt,

1570
01:19:56,220 --> 01:19:58,040
het raakt ook heel erg
aan werkgeverschap.

1571
01:19:58,040 --> 01:20:01,160
Ik begrijp dat in de eerste ronde
ook een gesprek gevoerd is over:

1572
01:20:01,171 --> 01:20:03,673
je kunt op ICT-gebied heel
veel leren van het bedrijfsleven...

1573
01:20:03,673 --> 01:20:06,480
omdat die eenmaal wat verder
voorop lopen in dit soort dingen.

1574
01:20:06,480 --> 01:20:08,040
Maar dat geldt ook
voor dit onderdeel.

1575
01:20:08,180 --> 01:20:11,900
Op het moment dat je als overheid en of dat
nu provinciaal of gemeentelijk of rijks is,

1576
01:20:12,340 --> 01:20:14,320
niet in dit soort
arbeidsvoorwaarden meegaat,

1577
01:20:14,320 --> 01:20:15,769
want daar praat
je eigenlijk over,

1578
01:20:15,780 --> 01:20:19,080
dan verlies je ook de aansluiting op
die jonge talenten op de arbeidsmarkt.

1579
01:20:19,091 --> 01:20:21,573
Dus het is niet de hele noodzaak
om digitaal te kunnen werken.

1580
01:20:21,573 --> 01:20:24,500
Maar ook om je werkgeverschap
aantrekkelijk te houden.

1581
01:20:26,780 --> 01:20:30,293
Ik zie dat het antwoord op de
volgende vraag ook alweer komt.

1582
01:20:31,320 --> 01:20:35,580
Dan welke attitude van een ambtenaar
past bij de werkplek van de toekomst?

1583
01:20:35,591 --> 01:20:36,610
Marjan?

1584
01:20:37,073 --> 01:20:39,940
Het vraagt natuurlijk
iets van ambtenaren.

1585
01:20:39,951 --> 01:20:41,080
Van ons allemaal.

1586
01:20:41,300 --> 01:20:43,400
Dus dit is de vraag
die we gesteld hebben.

1587
01:20:43,400 --> 01:20:46,080
En zelfstandig is hetgene
wat er eigenlijk uitspringt.

1588
01:20:46,080 --> 01:20:48,740
Dat is het antwoord dat
veel mensen hebben gegeven.

1589
01:20:49,100 --> 01:20:51,600
Digivaardig is
natuurlijk een belangrijke,

1590
01:20:51,600 --> 01:20:53,300
maar ook
zelfstandig en flexibel.

1591
01:20:55,093 --> 01:20:57,180
Ook flexibel in de
communicatievorm.

1592
01:20:57,420 --> 01:21:00,120
Openstaan voor
verandering, betrouwbaar.

1593
01:21:01,420 --> 01:21:03,860
Dat zijn de
belangrijkste onderdelen.

1594
01:21:04,100 --> 01:21:06,280
Daar zit ook een
vervolgvraag bij.

1595
01:21:06,291 --> 01:21:08,740
Die ga ik vast
openzetten.

1596
01:21:09,620 --> 01:21:11,733
Want ik kan me ook
voorstellen dat mensen denken van,

1597
01:21:11,733 --> 01:21:13,853
dat is allemaal leuk dat
dat voor mij verwacht wordt.

1598
01:21:13,864 --> 01:21:16,160
Maar hoe dan?
Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?

1599
01:21:16,160 --> 01:21:19,380
Vandaar dat we deze
vraag nu aan iedereen stellen.

1600
01:21:19,580 --> 01:21:22,536
Welke kennis en vaardigheden
heb je nodig om voorbereid te zijn...

1601
01:21:22,547 --> 01:21:24,235
op dat werken
in de toekomst?

1602
01:21:24,960 --> 01:21:26,000
Zeg daar
eens iets over.

1603
01:21:26,000 --> 01:21:28,200
Dus we geven de mensen
even de tijd om te reageren.

1604
01:21:28,867 --> 01:21:33,147
Wat mij betreft een woord viel mij nog
net even op voordat je hem wegklikte.

1605
01:21:33,147 --> 01:21:34,480
Dat was het
woord flexibel.

1606
01:21:34,892 --> 01:21:38,386
Flexibel is altijd een interessant woord
want dat is zo'n mooi, groot containerbegrip.

1607
01:21:38,740 --> 01:21:40,960
Wat betekent dan
flexibel in dit geval?

1608
01:21:47,620 --> 01:21:51,320
Kan daar de
microfoon naartoe?

1609
01:21:57,500 --> 01:22:00,960
Volgens mij is flexibel
een belangrijke uiteraard.

1610
01:22:00,960 --> 01:22:02,520
Maar inderdaad
een containerbegrip.

1611
01:22:02,520 --> 01:22:05,040
Je moet volgens mij
nieuwsgierig zijn als ambtenaar.

1612
01:22:05,040 --> 01:22:07,520
Nieuwsgierig
naar je omgeving.

1613
01:22:07,520 --> 01:22:08,560
Naar mensen.

1614
01:22:08,560 --> 01:22:09,680
Voor wie
doe je het?

1615
01:22:09,819 --> 01:22:11,026
Waarom?

1616
01:22:11,380 --> 01:22:13,520
Daarnaast moet je wel
autonoom kunnen werken.

1617
01:22:13,520 --> 01:22:16,600
Dat zijn dan de faciliterende
aspecten van de techniek.

1618
01:22:16,620 --> 01:22:18,700
Maar ook de mensen.

1619
01:22:19,240 --> 01:22:21,020
Maar nieuwsgierigheid
is nummer één.

1620
01:22:21,580 --> 01:22:23,440
Dat merk je niet
alleen in je werk,

1621
01:22:23,440 --> 01:22:24,520
maar ook
aan je collega’s.

1622
01:22:24,520 --> 01:22:26,520
Dat kan ook over
sociale dingen zijn.

1623
01:22:26,520 --> 01:22:28,620
Dus niet
werkgerelateerde dingen.

1624
01:22:28,820 --> 01:22:32,693
Want als je die nieuwsgierigheid
meegeeft aan jouw collega,

1625
01:22:32,693 --> 01:22:38,433
merk je ook dat je beter minder
leuke feedback terug kan geven et cetera.

1626
01:22:38,433 --> 01:22:39,640
Dat is heel
waardevol.

1627
01:22:39,640 --> 01:22:41,480
Zelf merk ik dat
ook in mijn werk.

1628
01:22:41,860 --> 01:22:46,400
Wat ik ook nog wilde aanvullen is dat
een goed voorbeeld doet volgen inderdaad.

1629
01:22:46,400 --> 01:22:49,760
De leidinggevende heeft
ook bij ons dat aangegeven:

1630
01:22:49,760 --> 01:22:55,480
we gaan juist op een dag wat niet
populair is zitten met zijn allen fysiek.

1631
01:22:55,620 --> 01:22:57,100
Een keer in
de twee weken.

1632
01:22:57,300 --> 01:22:59,080
Maar ook de
vraag neergelegd:

1633
01:22:59,080 --> 01:23:00,640
wat willen
jullie als team?

1634
01:23:00,640 --> 01:23:02,000
Waar heb je
behoefte aan?

1635
01:23:03,113 --> 01:23:05,200
Die ruimte werd ook
genomen en gepakt.

1636
01:23:05,340 --> 01:23:08,620
Nu vergaderen wij live
een keer in de twee weken.

1637
01:23:08,820 --> 01:23:10,680
Maar we doen dat
bewust niet hybride...

1638
01:23:10,780 --> 01:23:14,680
want anders faciliteer je juist weer
mensen om toch gemakkelijk even,

1639
01:23:14,680 --> 01:23:19,440
dan blijf ik toch maar thuis om even mijn
handige dingen weer af te maken et cetera.

1640
01:23:19,440 --> 01:23:21,400
Nee, je moet echt
naar kantoor komen.

1641
01:23:21,540 --> 01:23:25,360
Dat vergt dan ook wel wat
meer energie van de mensen,

1642
01:23:25,360 --> 01:23:26,840
maar het brengt
ook energie.

1643
01:23:26,980 --> 01:23:29,260
Dat is als heel
positief ervaren.

1644
01:23:29,680 --> 01:23:32,780
Ik was nog wel benieuwd
bij Jantien die ernaast zit.

1645
01:23:36,780 --> 01:23:37,880
Waar jullie
mee bezig zijn.

1646
01:23:37,891 --> 01:23:40,920
Welke inhoud het woord
flexibel bij jullie heeft gekregen.

1647
01:23:40,920 --> 01:23:43,640
Ik dacht ook nog in
het kader van flexibel,

1648
01:23:43,640 --> 01:23:45,487
we hebben het nu
steeds over hybride werken.

1649
01:23:45,487 --> 01:23:48,487
Dan gaat het over
of op kantoor of thuis.

1650
01:23:48,487 --> 01:23:50,360
Maar er zijn natuurlijk
nog meer mogelijkheden.

1651
01:23:50,360 --> 01:23:52,380
Dus als we denken over
de werkplek van de toekomst,

1652
01:23:52,540 --> 01:23:54,820
moeten we ook nadenken
over welke plek is dat dan?

1653
01:23:55,140 --> 01:23:56,720
Moeten we alleen
maar op kantoor.

1654
01:23:56,720 --> 01:23:59,680
De kantoren zijn vaak grote
gebouwen die gesloten zijn.

1655
01:23:59,680 --> 01:24:00,840
Waar je moeilijk
binnenkomt.

1656
01:24:00,980 --> 01:24:04,560
Terwijl, nu we deze hybride
praktijk aan het ontwikkelen zijn,

1657
01:24:04,560 --> 01:24:06,800
creëren we juist een
onwijs grote mogelijkheid...

1658
01:24:06,940 --> 01:24:08,840
om ook op andere
plekken te gaan werken.

1659
01:24:08,851 --> 01:24:10,060
Ik werk dan in
een bibliotheek.

1660
01:24:10,060 --> 01:24:11,427
Dus ik zie ook
mensen die dat doen.

1661
01:24:11,427 --> 01:24:14,369
Ik bedoel niet dat alle ambtenaren in
de bibliotheek moeten komen werken.

1662
01:24:14,380 --> 01:24:16,987
Maar het zal wel voor af en
toe misschien best goed zijn,

1663
01:24:16,987 --> 01:24:19,889
want op die manier creëer je wel
heel veel mogelijkheden denk ik ook...

1664
01:24:19,900 --> 01:24:22,000
om buiten je eigen
organisatie te kijken.

1665
01:24:22,993 --> 01:24:27,100
Ook nieuwe kennis en ervaringen op te
doen van allerlei mensen op allerlei plekken.

1666
01:24:27,111 --> 01:24:28,933
Dus misschien moeten we
ook kijken naar de werkplek.

1667
01:24:28,933 --> 01:24:31,400
Misschien moeten we wel
af van die kantoorgebouwen,

1668
01:24:31,400 --> 01:24:33,000
die voor één
organisatie zijn.

1669
01:24:33,000 --> 01:24:35,440
Misschien moeten we wel
een flexibel gebouw krijgen,

1670
01:24:35,440 --> 01:24:38,800
waar meerdere organisaties
tegelijk bijvoorbeeld in zitten.

1671
01:24:38,900 --> 01:24:42,680
Dus ik denk dat we iets te
veel naar de ICT-kant kijken.

1672
01:24:42,860 --> 01:24:44,860
Dat er een
groter verhaal is.

1673
01:24:46,693 --> 01:24:48,000
Ik zou graag
willen reageren.

1674
01:24:48,000 --> 01:24:51,120
Vanuit het rijksprogramma Hybride
Werken zijn we ook echt actief bezig...

1675
01:24:51,500 --> 01:24:53,680
om de rijkskantoren
open te stellen voor elkaar.

1676
01:24:53,680 --> 01:24:55,929
Dus de verschillende panden
waar de ministeries in zitten,

1677
01:24:55,940 --> 01:24:58,000
die voorheen echt
voor één ministerie waren,

1678
01:24:58,100 --> 01:25:01,400
om die ook echt actief open te stellen
voor ambtenaren van andere ministeries.

1679
01:25:01,400 --> 01:25:04,880
Wat mij betreft ook voor
andere overheden et cetera.

1680
01:25:05,980 --> 01:25:07,500
Tegen welk probleem
loop je dan aan?

1681
01:25:07,660 --> 01:25:08,680
Kosten met name.

1682
01:25:08,680 --> 01:25:13,700
Die financiering is nu zo ingesteld dat
de huisvesting en de facilitaire kosten...

1683
01:25:14,180 --> 01:25:16,320
door de organisatie
worden vergoed.

1684
01:25:16,420 --> 01:25:19,280
Op het moment dat je
ambtenaren van andere ministeries...

1685
01:25:19,280 --> 01:25:21,515
of andere organisaties
in jouw pand krijgt,

1686
01:25:21,733 --> 01:25:22,840
wie betaalt
dan de koffie?

1687
01:25:22,840 --> 01:25:24,780
Wie betaalt dan de
printkosten et cetera?

1688
01:25:25,580 --> 01:25:28,900
Maar ik begrijp dat je op elke
werkplek binnen het Rijk kunt inloggen dan?

1689
01:25:30,079 --> 01:25:32,600
Bijna iedereen heeft natuurlijk
een mobiel device tegenwoordig.

1690
01:25:32,611 --> 01:25:34,437
Dus je kunt overal
met je laptop gaan zitten.

1691
01:25:34,973 --> 01:25:39,600
Zeker sinds govroam, de wifi, overal is
uitgerold eigenlijk geen probleem meer.

1692
01:25:40,500 --> 01:25:43,187
Maar op het moment dat
je van een ministerie bent...

1693
01:25:43,187 --> 01:25:44,840
en je wilt naar binnen
bij een ander ministerie...

1694
01:25:44,845 --> 01:25:46,635
om daar te gaan
samenwerken met een collega.

1695
01:25:46,645 --> 01:25:49,780
Of omdat het toevallig in het
midden van het land goed uitkomt.

1696
01:25:50,220 --> 01:25:52,880
Dan is het niet vanzelfsprekend
dat je daar naar binnen kunt.

1697
01:25:52,880 --> 01:25:53,922
Dat je daar
toegang krijgt.

1698
01:25:53,933 --> 01:25:55,460
Ook al heb je
allemaal een rijkspas.

1699
01:25:55,900 --> 01:25:59,720
Dat is een ambitie die we volgens mij
wel met zijn allen aan het slechten zijn,

1700
01:25:59,980 --> 01:26:05,000
om toch te zorgen dat elke
rijksambtenaar en wat mij betreft meer,

1701
01:26:05,180 --> 01:26:06,680
in elk pand
terecht kan.

1702
01:26:06,900 --> 01:26:09,840
Om samen te
werken met collega’s,

1703
01:26:09,840 --> 01:26:10,920
maar ook
met anderen.

1704
01:26:12,580 --> 01:26:15,293
Maar ook bijvoorbeeld bij een
gemeente dan of bij een provincie.

1705
01:26:15,293 --> 01:26:16,360
Wat mij
betreft wel.

1706
01:26:16,933 --> 01:26:17,993
Absoluut.

1707
01:26:18,340 --> 01:26:21,360
Ik weet zeker dat Paul je van
harte welkom heet in deze bibliotheek,

1708
01:26:21,360 --> 01:26:23,280
maar aanvullend
daarop,

1709
01:26:23,380 --> 01:26:26,607
wij nodigen onze collega’s ook uit om
bijvoorbeeld in de buurt en wijkcentra...

1710
01:26:26,607 --> 01:26:28,960
gewoon te gaan zitten op het moment dat
ze een afspraak hebben met de mensen...

1711
01:26:28,960 --> 01:26:30,315
of onderling
te overleggen.

1712
01:26:30,360 --> 01:26:33,467
Wat je dan ziet is dat, we hebben het
heel erg over wat we als ambtenaren...

1713
01:26:33,467 --> 01:26:34,740
met elkaar allemaal
aan het doen zijn,

1714
01:26:34,740 --> 01:26:37,255
maar we hebben natuurlijk ook
onze inwoners waarvoor we werken.

1715
01:26:37,266 --> 01:26:40,320
Dan zie je dat op het moment dat je die
werkplek ook naar buiten kunt brengen.

1716
01:26:40,320 --> 01:26:42,660
Dus ik ben het inderdaad heel
erg eens met jouw opmerking.

1717
01:26:42,780 --> 01:26:45,060
Dat je ook die interactie
met die samenleving versterkt.

1718
01:26:45,300 --> 01:26:48,560
Dan heb je inderdaad een
laptop nodig en 5G-abonnement...

1719
01:26:48,660 --> 01:26:50,580
om te zorgen
dat je kunt inloggen.

1720
01:26:51,020 --> 01:26:52,720
Maar uiteindelijk gaat
het wel om de keuze,

1721
01:26:52,720 --> 01:26:55,980
sta je als bestuur-management
toe dat je medewerkers dat doen?

1722
01:26:55,991 --> 01:26:57,360
Als het antwoord
daar 'ja' op is,

1723
01:26:57,360 --> 01:26:59,200
dan is de rest
eigenlijk volgend.

1724
01:26:59,900 --> 01:27:02,620
Ik zag dat er nog
iemand wat wilde zeggen.

1725
01:27:04,300 --> 01:27:07,000
Ik moest even
denken aan de werkdruk.

1726
01:27:07,000 --> 01:27:09,540
Ik moest even aan Arre
denken die er dus helaas niet bij is.

1727
01:27:09,900 --> 01:27:14,860
Maar toen Arre ombudsman
van Amsterdam en omstreken was,

1728
01:27:15,380 --> 01:27:19,160
toen vond hij dat statige gebouw
waar hij als ombudsman stond,

1729
01:27:19,160 --> 01:27:25,320
vond hij volstrekt niet passen bij de
klanten waar hij in gesprek mee wilde.

1730
01:27:25,460 --> 01:27:28,320
Dus hij zei: ik wil eigenlijk een
kantoor in Amsterdam-Noord krijgen.

1731
01:27:28,320 --> 01:27:29,400
Moeilijk.

1732
01:27:29,740 --> 01:27:33,440
Toen heeft Arre zijn caravan
achter zijn auto neergezet...

1733
01:27:33,440 --> 01:27:38,200
en heeft hij die caravan in Amsterdam-Noord
neergezet om die ontmoeting te organiseren.

1734
01:27:39,100 --> 01:27:41,500
Wel een mooi voorbeeld
van hoe flexibel je kunt zijn.

1735
01:27:43,420 --> 01:27:48,560
Ik denk dat het een goed moment is om even
het net op te halen van de volgende vraag.

1736
01:27:48,953 --> 01:27:51,600
De vraag was: welke kennis en
vaardigheden heb jij nog nodig...

1737
01:27:51,600 --> 01:27:54,040
om voorbereid te zijn op
het werk in de toekomst?

1738
01:27:55,220 --> 01:27:56,560
Er worden er een
aantal genoemd.

1739
01:27:56,560 --> 01:27:58,302
Digivaardigheid
is er natuurlijk een,

1740
01:27:58,312 --> 01:28:00,040
maar ook sociale
vaardigheden.

1741
01:28:00,780 --> 01:28:04,427
Een andere opvallende is ook wel
het strategisch inzicht. Helicopterview.

1742
01:28:04,427 --> 01:28:09,080
Dus ook wel de behoefte aan inzicht en
overzicht van alles wat zich nu afspeelt,

1743
01:28:09,080 --> 01:28:11,660
waar een ambtenaar
mee van doen heeft.

1744
01:28:11,671 --> 01:28:14,120
Daar is ook
echt behoefte aan.

1745
01:28:14,900 --> 01:28:16,333
Er wordt ook
mooi genoemd:

1746
01:28:16,333 --> 01:28:17,835
de begeleiding bij
de veranderingen...

1747
01:28:17,846 --> 01:28:20,806
van werken en de nieuwe
digitale omstandigheden.

1748
01:28:21,740 --> 01:28:22,800
Visie op
de toekomst.

1749
01:28:23,626 --> 01:28:26,040
Daar wordt volgens mij
voor een deel in voorzien,

1750
01:28:26,140 --> 01:28:28,260
zoals we een van de
sprekers net gehoord hebben.

1751
01:28:28,859 --> 01:28:30,560
Dus er worden
mooie zaken genoemd.

1752
01:28:31,992 --> 01:28:33,920
Om met dit
onderwerp af te sluiten,

1753
01:28:34,060 --> 01:28:37,360
discipline en zelfredzaamheid
wordt ook echt genoemd.

1754
01:28:37,360 --> 01:28:41,520
Daarmee steken mensen volgens mij ook
echt even hand in eigen boezem volgens mij.

1755
01:28:42,100 --> 01:28:45,920
Dus dat sluit ook mooi aan op de vraag
die wij nog aan de deelnemers hebben.

1756
01:28:46,180 --> 01:28:48,160
Maar wellicht ook aan
de mensen hier aan tafel.

1757
01:28:48,340 --> 01:28:50,040
Welke bijdrage
kun je zelf leveren...

1758
01:28:50,380 --> 01:28:52,407
om tot de ideale werkplek
van de toekomst te komen?

1759
01:28:52,407 --> 01:28:56,080
We hebben het natuurlijk nu heel veel gehad
over wat anderen voor ons kunnen gaan doen.

1760
01:28:57,180 --> 01:29:00,420
Dus we zijn ook benieuwd wat
mensen zelf nog kunnen doen.

1761
01:29:00,420 --> 01:29:02,780
Dus we vragen ze om daar
nu antwoord op te gaan geven.

1762
01:29:04,580 --> 01:29:06,400
Ik zou zeggen,
experimenteer.

1763
01:29:06,400 --> 01:29:07,533
Experimenteer
voor jezelf.

1764
01:29:07,533 --> 01:29:09,180
Wat werkt voor jou?

1765
01:29:10,660 --> 01:29:17,020
Wat is de werkplek zowel fysiek maar
ook digitaal wat voor jou het beste werkt?

1766
01:29:18,673 --> 01:29:19,760
Probeer dat
uit te vinden.

1767
01:29:20,100 --> 01:29:22,700
Wat ik dan nog wel
een interessante vind,

1768
01:29:23,260 --> 01:29:28,340
dat is een mens is van
nature niet veranderingsgezind.

1769
01:29:28,780 --> 01:29:29,860
Behoudend.

1770
01:29:30,660 --> 01:29:32,480
Dan is het leuk
om te zeggen:

1771
01:29:32,480 --> 01:29:33,980
je moet gaan
experimenteren.

1772
01:29:34,326 --> 01:29:38,160
Maar hoe wordt zo'n iemand dan
geholpen om dat ook voor elkaar te krijgen?

1773
01:29:39,199 --> 01:29:40,406
Dat gaat
niet vanzelf.

1774
01:29:41,640 --> 01:29:44,820
Zet iemand vooral
achter een kastje en zeg:

1775
01:29:44,940 --> 01:29:46,180
je moet gaan
experimenteren.

1776
01:29:46,180 --> 01:29:49,269
Dan gaat die misschien
heel intelligent kijken,

1777
01:29:49,280 --> 01:29:51,420
maar wat is dan
dat experimenteren?

1778
01:29:51,539 --> 01:29:54,960
Ik hoorde net dat ambtenaren
eigenlijk nieuwsgierig moeten zijn.

1779
01:29:54,960 --> 01:29:57,320
Dat beaam ik als
innovatiemanager ten volle.

1780
01:30:00,087 --> 01:30:03,260
Maar ik begrijp dat het niet
voor elke ambtenaar weggelegd is.

1781
01:30:04,173 --> 01:30:10,680
Dus ik denk dat je vanuit P&O inderdaad
wel die medewerker moet begeleiden...

1782
01:30:10,680 --> 01:30:13,980
en helpen met het ontdekken
van het hybride werken.

1783
01:30:13,980 --> 01:30:15,580
Wat werkt
en wat niet?

1784
01:30:15,780 --> 01:30:19,242
Het ontdekken van de skills die die nodig
heeft en die die misschien nog niet heeft.

1785
01:30:19,253 --> 01:30:24,060
Met het ontdekken van de nieuwe
werkelijkheid van de nieuwe wereld.

1786
01:30:27,740 --> 01:30:30,413
Emiel,
jij als Rijks I-trainee,

1787
01:30:30,413 --> 01:30:31,927
hoe kijk jij
daartegenaan?

1788
01:30:32,900 --> 01:30:35,200
Wat betekent het
voor die mensen,

1789
01:30:36,380 --> 01:30:38,000
die flexibiliteit,

1790
01:30:38,140 --> 01:30:39,700
dat willen gaan
experimenteren?

1791
01:30:40,639 --> 01:30:43,140
Ik moest net toevallig twee
keer achter elkaar niezen...

1792
01:30:43,140 --> 01:30:44,660
dus ik heb niet de
hele vraag gehoord.

1793
01:30:46,380 --> 01:30:49,082
De stelling is van:

1794
01:30:50,180 --> 01:30:54,520
met name vanuit
jouw kant van,

1795
01:30:54,900 --> 01:30:57,420
als je wilt veranderen dan
moet je gaan experimenteren.

1796
01:30:58,867 --> 01:31:02,227
Vanuit het experimenteren
kun je dan veel beter bereid zijn...

1797
01:31:02,900 --> 01:31:04,740
om op die toekomst
voorbereid te zijn.

1798
01:31:05,260 --> 01:31:06,520
Maar dat gaat
niet vanzelf.

1799
01:31:07,213 --> 01:31:09,360
Ik denk
dat dat klopt.

1800
01:31:11,060 --> 01:31:13,180
Wat Michelle volgens
mij net ook al een keer zei,

1801
01:31:13,700 --> 01:31:16,580
dat de werknemer van de
toekomst onafhankelijk is van plaats.

1802
01:31:17,273 --> 01:31:19,720
Ik denk dat het daarbij ook
goed is om te experimenteren.

1803
01:31:19,720 --> 01:31:22,140
Bijvoorbeeld met de
metaverse of met VR.

1804
01:31:22,446 --> 01:31:25,660
Omdat dat die twee werelden
toch wel goed bij elkaar brengt.

1805
01:31:26,980 --> 01:31:28,580
Daarvoor is
experimenteren nodig.

1806
01:31:28,591 --> 01:31:30,640
Dat denk ik wel.

1807
01:31:32,020 --> 01:31:34,680
Chantal,
jij vertegenwoordigt natuurlijk...

1808
01:31:35,500 --> 01:31:37,840
een iets breder gezelschap
dan alleen de jonge ambtenaren.

1809
01:31:37,840 --> 01:31:41,147
Daar zitten ook wat
mensen tussen van mijn soort.

1810
01:31:41,147 --> 01:31:42,320
Laat ik het
maar zo zeggen.

1811
01:31:43,300 --> 01:31:45,040
Die zijn iets minder
veranderbereid.

1812
01:31:45,040 --> 01:31:46,260
Hoe kijk jij
daartegenaan?

1813
01:31:47,000 --> 01:31:48,240
Ik denk dat
het wel meevalt.

1814
01:31:49,006 --> 01:31:52,520
Je zult altijd een aantal mensen
hebben die niet willen veranderen.

1815
01:31:52,520 --> 01:31:55,180
Maar dat zit vaak
ook in hun karakter.

1816
01:31:58,327 --> 01:32:01,900
Er zijn nog steeds ambtenaren
die 35 jaar op dezelfde plek zitten.

1817
01:32:02,380 --> 01:32:05,080
Maar ik denk dat dat
een uitstervend ras is.

1818
01:32:05,753 --> 01:32:07,840
Omdat wij
zijn veel meer,

1819
01:32:07,840 --> 01:32:11,640
de jongere generatie en alhoewel ik
niet meer bij de jonge generatie hoor,

1820
01:32:13,246 --> 01:32:14,786
wij zijn wel meer
aan het jobhoppen.

1821
01:32:15,260 --> 01:32:17,320
Ik werk nu vijftien
jaar bij de overheid.

1822
01:32:17,320 --> 01:32:19,560
Ik heb inmiddels geloof
ik vier, vijf functies gehad.

1823
01:32:21,133 --> 01:32:24,060
Vroeger was het heel
normaal om één functie te houden.

1824
01:32:26,260 --> 01:32:27,960
Die mensen die
verander je niet zomaar.

1825
01:32:33,100 --> 01:32:34,320
In faciliteren,

1826
01:32:34,900 --> 01:32:35,900
ga ook eens
een keer,

1827
01:32:35,911 --> 01:32:38,520
want een experiment
kun je ook vormgeven.

1828
01:32:38,520 --> 01:32:40,060
Organiseren
een hackathon.

1829
01:32:40,260 --> 01:32:43,300
Ga kijken wat je in zo’n
hackathon met elkaar kan doen.

1830
01:32:43,820 --> 01:32:48,700
Formeer een interdisciplinaire
groep met verschillende perspectieven.

1831
01:32:49,740 --> 01:32:52,460
Wij zijn nu bezig met een
inrichting van een systeem.

1832
01:32:53,346 --> 01:32:56,460
Daar is gebruikersadoptie
een heel belangrijk punt.

1833
01:32:56,480 --> 01:32:58,467
Daar zitten gewoon
mensen van P&O,

1834
01:32:58,467 --> 01:33:01,920
van communicatie en de
gebruikersorganisatie bij elkaar.

1835
01:33:01,920 --> 01:33:06,720
Om na te denken, wat is nu de impact
van zo’n implementatie voor mijn werk?

1836
01:33:06,720 --> 01:33:07,880
Wat kan ik ermee?

1837
01:33:07,880 --> 01:33:09,260
Wat moet ik ermee?

1838
01:33:10,900 --> 01:33:11,947
Aanvullend
misschien,

1839
01:33:11,947 --> 01:33:15,320
vanuit het Rijk hebben we ook een
aantal proeftuinen, living labs, ingericht.

1840
01:33:15,900 --> 01:33:20,127
Waarbij ambtenaren worden
uitgedaagd om daar gebruik van te maken...

1841
01:33:20,127 --> 01:33:21,382
en op die
manier te ervaren.

1842
01:33:21,686 --> 01:33:25,240
Daarmee worden ze toch
geprikkeld om te experimenteren.

1843
01:33:25,240 --> 01:33:31,380
Om die nieuwe dingen te beproeven zonder dat
dat heel erg vanuit hunzelf hoeft te komen.

1844
01:33:31,980 --> 01:33:34,560
Misschien toch nog even een
ander geluid tegenin brengen.

1845
01:33:35,733 --> 01:33:36,780
Helemaal mee eens.

1846
01:33:36,780 --> 01:33:38,220
Je moet
nieuwsgierig zijn.

1847
01:33:38,231 --> 01:33:41,280
Al die vaardigheden die net voorbij
kwamen, daar ben ik het helemaal mee eens.

1848
01:33:41,280 --> 01:33:42,547
Ik lees er
nog een aantal.

1849
01:33:42,547 --> 01:33:43,600
Out of the
box denken.

1850
01:33:43,600 --> 01:33:44,880
Dat is ook een
hele belangrijke.

1851
01:33:44,891 --> 01:33:45,900
Ik mis er
nog wel een.

1852
01:33:46,233 --> 01:33:50,380
Dat is toch ook professionaliteit
en verantwoordelijkheid nemen.

1853
01:33:50,860 --> 01:33:53,960
Op het moment dat jij nieuwsgierig
bent en dingen gaat ontdekken.

1854
01:33:53,960 --> 01:33:57,180
Of thuis gaat werken of op
een bibliotheek gaat werken.

1855
01:33:57,366 --> 01:33:58,460
Dan moet je
wel beseffen,

1856
01:33:58,460 --> 01:34:00,560
dat is een andere
omgeving dan je eigen kantoor.

1857
01:34:00,560 --> 01:34:03,813
Dus de gesprekken die je voert bijvoorbeeld,
daar moet je ook wel over nadenken.

1858
01:34:03,813 --> 01:34:05,160
Je moet het niet over
personen gaan hebben.

1859
01:34:05,160 --> 01:34:07,880
Je moet het niet over
vertrouwelijke informatie gaan hebben.

1860
01:34:07,980 --> 01:34:09,580
Dat kan niet in
zo'n omgeving.

1861
01:34:09,660 --> 01:34:12,220
Dus je moet goed nadenken
zelf over wat je daar moet doen.

1862
01:34:13,180 --> 01:34:15,280
Tegelijkertijd,
wat jij ook aangaf,

1863
01:34:15,280 --> 01:34:17,340
op het moment dat je thuis
zit of op een andere plek...

1864
01:34:17,340 --> 01:34:18,600
en je hebt de
behoefte ergens aan,

1865
01:34:18,600 --> 01:34:20,460
dan moet je ook de
hulpvraag durven te stellen.

1866
01:34:20,471 --> 01:34:22,733
En niet verwachten dat de
organisatie naar je toe komt.

1867
01:34:22,900 --> 01:34:24,520
Nee, ook de
andere kant op.

1868
01:34:25,140 --> 01:34:27,873
Dus professionaliteit
is ook ruimte krijgen,

1869
01:34:27,873 --> 01:34:31,140
maar ook verantwoordelijkheid
nemen om die ruimte te gebruiken.

1870
01:34:32,020 --> 01:34:33,640
Niet alleen
in controle zin,

1871
01:34:33,640 --> 01:34:36,000
maar ook gewoon om
hulpvragen en al dat soort zaken.

1872
01:34:36,000 --> 01:34:37,120
Rechten
en plichten.

1873
01:34:37,120 --> 01:34:38,873
Daar moet je ook
aandacht aan besteden.

1874
01:34:40,053 --> 01:34:44,120
Dus dat betekent dat je echt
zoals Arre dat ook vaak noemt,

1875
01:34:44,120 --> 01:34:46,900
gewoon echt die
paradigmashift nodig hebt van:

1876
01:34:46,900 --> 01:34:49,240
je moet toch echt op een andere
manier naar je werk gaan kijken.

1877
01:34:49,240 --> 01:34:50,820
En ook op een andere
manier gaan doen,

1878
01:34:51,293 --> 01:34:53,760
om ook echt op die
toekomst voorbereid te zijn.

1879
01:34:53,760 --> 01:34:57,000
Als jij merkt dat je moeite hebt met
Teams of weet ik veel wat, zo'n toepassing,

1880
01:34:57,000 --> 01:35:00,033
dan kun je wachten tot een
opleiding aangeboden wordt.

1881
01:35:00,044 --> 01:35:02,600
Je kunt natuurlijk ook zelf bij
collega’s eens gaan vragen van,

1882
01:35:02,600 --> 01:35:03,680
hoe doe jij dat nu?

1883
01:35:03,740 --> 01:35:06,129
Dan ben je in een half uur
bijgepraat en dan lukt het wel.

1884
01:35:06,140 --> 01:35:07,626
Maar dat moet je
wel zelf organiseren.

1885
01:35:07,637 --> 01:35:08,840
Dat komt niet
meer naar je toe.

1886
01:35:08,840 --> 01:35:09,840
Ik ben het
met je eens.

1887
01:35:09,860 --> 01:35:11,300
Mag ik daar nog
één ding op zeggen?

1888
01:35:11,300 --> 01:35:12,520
Want ik ben heel
blij dat je dit zegt.

1889
01:35:12,520 --> 01:35:14,042
Ik word er helemaal
enthousiast van,

1890
01:35:14,053 --> 01:35:17,067
want dit deed mij gelijk
denken aan die eerste vraag net.

1891
01:35:17,067 --> 01:35:18,180
Daar begonnen
we mee.

1892
01:35:18,191 --> 01:35:19,980
Is het van ICT?

1893
01:35:20,500 --> 01:35:21,653
Wat we wel merken,

1894
01:35:21,653 --> 01:35:23,015
dit is echt wel
een grote transitie.

1895
01:35:23,026 --> 01:35:25,833
Dus ik ben heel blij om te horen dat
sommige dingen voor de techniek...

1896
01:35:25,833 --> 01:35:27,315
gewoon zo
geregeld zijn.

1897
01:35:27,325 --> 01:35:30,300
Dat het vooral het
proces ervoor ophoudt.

1898
01:35:30,580 --> 01:35:32,660
Maar het is echt een
samenwerking tussen P&O,

1899
01:35:32,660 --> 01:35:35,533
facilitair, huisvesting,
verschillende bedrijfsvoeringdisciplines,

1900
01:35:35,533 --> 01:35:37,000
ICT, die je
nodig hebt.

1901
01:35:37,300 --> 01:35:39,320
Als je dan aan mij
vraagt heel persoonlijk:

1902
01:35:39,320 --> 01:35:43,220
wat kan een ambtenaar nu doen om in
ieder geval mijn programma vooruit te helpen?

1903
01:35:43,540 --> 01:35:45,340
Is inderdaad durf
je uit te spreken.

1904
01:35:45,580 --> 01:35:47,240
Durf inderdaad met
ons mee te denken.

1905
01:35:47,240 --> 01:35:50,560
Want we hebben vaak wel de specialistische
kennis die we met elkaar gaan combineren,

1906
01:35:50,560 --> 01:35:52,180
om tot die stip op
de horizon komen.

1907
01:35:52,780 --> 01:35:55,520
Maar zolang we niet horen wat
iemand inderdaad moeilijk vindt,

1908
01:35:55,520 --> 01:35:58,060
lastig vindt of wat
ze gewoon willen,

1909
01:35:59,180 --> 01:36:03,080
dan verliezen we gewoon dat
contact met die buitenwereld.

1910
01:36:03,080 --> 01:36:06,660
Maar ook met de interne
medewerkers die het moeten gaan doen.

1911
01:36:06,940 --> 01:36:08,627
Dus ik wilde die toch
nog even oproepen.

1912
01:36:08,627 --> 01:36:10,489
Als er mensen zijn,
laat het me weten wat ze willen.

1913
01:36:10,500 --> 01:36:12,093
Want daar leren wij
weer alleen maar van...

1914
01:36:12,093 --> 01:36:14,820
om het juiste te doen voor
zowel de stad als de medewerkers.

1915
01:36:15,460 --> 01:36:16,820
Dank je.

1916
01:36:16,820 --> 01:36:21,280
Er zitten bij de deelnemers een heleboel
mensen die het met jullie enorm eens zijn.

1917
01:36:21,280 --> 01:36:24,820
Want de stem gebruiken is
wat er letterlijk tussen staat.

1918
01:36:25,547 --> 01:36:26,860
Maar ook
ideeën opwerpen.

1919
01:36:26,871 --> 01:36:27,960
Soms boos worden.

1920
01:36:27,960 --> 01:36:29,560
In ieder geval
heel duidelijk zijn.

1921
01:36:30,540 --> 01:36:31,900
Kritisch kijken.

1922
01:36:32,380 --> 01:36:33,960
Creatief zijn.
Ervaringen delen.

1923
01:36:33,960 --> 01:36:36,820
Out of the box denken,
staat inderdaad centraal in het midden.

1924
01:36:36,980 --> 01:36:39,620
Dus je ziet in ieder geval
dat hier een groep mensen is,

1925
01:36:39,780 --> 01:36:42,540
die zelf daar een bepaalde
verantwoordelijkheid in voelt.

1926
01:36:42,940 --> 01:36:47,280
En al heel concreet kan zijn
in wat ze zelf kunnen doen...

1927
01:36:47,280 --> 01:36:49,155
om hier een
bijdrage aan te leveren.

1928
01:36:49,165 --> 01:36:52,840
En het moge duidelijk zijn dat
iedereen daar een aandeel in heeft...

1929
01:36:52,840 --> 01:36:54,500
en niet alleen
de leidinggevende,

1930
01:36:54,500 --> 01:36:55,840
waar we even
naar gekeken hebben.

1931
01:36:56,580 --> 01:36:57,880
Of de ICT-afdeling.

1932
01:36:57,933 --> 01:37:00,300
Iedereen heeft daar
een eigen belangrijke rol in.

1933
01:37:01,140 --> 01:37:02,240
Mooi was
ook dat er net,

1934
01:37:02,413 --> 01:37:04,733
hij staat helemaal
bovenaan voor de kijkers,

1935
01:37:05,420 --> 01:37:06,453
er kwam er
nog een binnen:

1936
01:37:06,453 --> 01:37:07,800
burger
centraal stellen.

1937
01:37:09,140 --> 01:37:14,180
Dat is ook eigenlijk waar we als laatste
vraag richting een afsluiting willen gaan.

1938
01:37:14,500 --> 01:37:17,280
Bedienen we nu op deze
manier de burger en de samenleving?

1939
01:37:17,280 --> 01:37:21,140
Dus met alles wat we net besproken
en bedacht hebben aan oplossingen,

1940
01:37:21,380 --> 01:37:23,840
gaat dit nu leiden tot
datgene waarvoor we eigenlijk...

1941
01:37:23,845 --> 01:37:26,360
op deze aardbol zijn
binnen de overheid,

1942
01:37:26,540 --> 01:37:29,340
namelijk het bedienen
van burger en samenleving?

1943
01:37:29,900 --> 01:37:33,060
De vraag is dus: met alles
wat nu ter tafel is gekomen,

1944
01:37:33,460 --> 01:37:34,780
gaan we dat op
die manier doen,

1945
01:37:34,893 --> 01:37:35,960
ja of nee?

1946
01:37:35,960 --> 01:37:38,120
Dat is een fantastische
inkopper voor de wethouder.

1947
01:37:38,120 --> 01:37:40,040
Ik had al het idee dat
je naar mij ging kijken.

1948
01:37:40,540 --> 01:37:43,720
Even heel kort aanvullend
op wat er net gezegd wordt.

1949
01:37:43,720 --> 01:37:46,040
Ik denk dat leidinggevende
ook nog wel een rol hebben,

1950
01:37:46,040 --> 01:37:49,120
om dat zelfbewustzijn bij
medewerkers te bevorderen.

1951
01:37:49,120 --> 01:37:51,120
Dus daar kun je als
leidinggever echt iets aan doen.

1952
01:37:51,120 --> 01:37:52,720
Stel die vraag maar
aan die ambtenaar van:

1953
01:37:52,720 --> 01:37:55,187
kun je misschien zelf ook
iets doen om die stap te maken?

1954
01:37:55,187 --> 01:37:57,720
Dus dat is volgens mij
echt nog wel wat daarbij hoort.

1955
01:37:58,020 --> 01:37:59,760
Als het gaat
om deze vraag,

1956
01:37:59,760 --> 01:38:01,560
dan zou ik toch de
opmerking willen maken...

1957
01:38:01,627 --> 01:38:03,707
dat de werkplek van de
toekomst impliceert dat...

1958
01:38:03,712 --> 01:38:06,320
we er nu een hebben
en over tien of vijftien jaar.

1959
01:38:06,620 --> 01:38:09,060
Maar dat geldt ook voor de
ontwikkeling van onze samenleving.

1960
01:38:09,680 --> 01:38:12,280
Er is nu een groep ouderen
die gewoon digitaal niet mee kan.

1961
01:38:12,346 --> 01:38:15,660
Daar hebben we prachtige informatiepunten
ook hier in de bibliotheek voor.

1962
01:38:15,940 --> 01:38:18,360
Dus ik zou toch vooral
willen oproepen om jaarwerk...

1963
01:38:18,360 --> 01:38:20,520
echt aan die werkplek
van de toekomst.

1964
01:38:20,520 --> 01:38:23,720
Ook voor de uitwisseling
van informatie met je inwoners.

1965
01:38:23,720 --> 01:38:25,340
Die gaat echt
anders zijn dan nu.

1966
01:38:25,700 --> 01:38:27,080
Maar in de
weg daarnaartoe,

1967
01:38:27,080 --> 01:38:30,420
hou ook rekening met dat er een
groep inwoners is die dat niet trekt,

1968
01:38:30,740 --> 01:38:33,220
waar je ook nog steeds
verantwoordelijk voor bent als overheid.

1969
01:38:33,231 --> 01:38:37,260
De weg ernaartoe is anders dan het
eindpunt wat we met elkaar nastreven.

1970
01:38:39,153 --> 01:38:41,880
Ik kijk nog even
naar Dirk Jan,

1971
01:38:42,326 --> 01:38:48,500
die met name ook bezig is
om die toekomst te ontwerpen.

1972
01:38:49,020 --> 01:38:51,260
Hoe kijk jij naar
deze vraag, Dirk Jan?

1973
01:38:51,740 --> 01:38:57,456
Ik denk dat de interactie
met burger en samenleving,

1974
01:38:57,467 --> 01:39:00,520
dat dat eigenlijk is wat gefaciliteerd
moet worden op die werkplek.

1975
01:39:00,520 --> 01:39:02,980
Dus als wij die
werkplek niet zo inrichten,

1976
01:39:03,220 --> 01:39:08,040
dat wij behalve onderling maar
uiteindelijk ook met burger en samenleving...

1977
01:39:08,040 --> 01:39:10,560
in gesprekken
en in contact zijn,

1978
01:39:10,980 --> 01:39:12,760
en dat ook op een
professionele manier doen.

1979
01:39:12,760 --> 01:39:16,467
Zodat we als ambtenaren
ook de autoriteit gegund krijgen,

1980
01:39:16,467 --> 01:39:17,753
want die moet je
verdienen natuurlijk.

1981
01:39:17,753 --> 01:39:20,720
De autoriteit hebben om beslissing
te nemen waarvan mensen zeggen,

1982
01:39:20,720 --> 01:39:24,200
maar dit wordt door
professionals met kennis van zaken,

1983
01:39:24,200 --> 01:39:25,647
die goed met elkaar
hebben overlegd,

1984
01:39:25,647 --> 01:39:27,380
die in contact staan
met de samenleving,

1985
01:39:27,500 --> 01:39:29,980
wordt hier een beslissing
genomen of wordt beleid ontwikkeld.

1986
01:39:30,620 --> 01:39:32,720
Ik denk dat dat
een hele essentiële is.

1987
01:39:32,720 --> 01:39:36,960
Dat we altijd moeten blijven werken aan
het vertrouwen van burger in die samenleving.

1988
01:39:36,960 --> 01:39:38,120
Dat staat
onder druk.

1989
01:39:38,120 --> 01:39:39,140
Dat weten
we allemaal.

1990
01:39:39,151 --> 01:39:42,440
Maar dat betekent ook dat we heel goed
naar die professional moeten luisteren...

1991
01:39:42,700 --> 01:39:45,420
wat die nodig heeft om zijn
werk goed te kunnen doen.

1992
01:39:48,460 --> 01:39:50,880
Voor een deel is dat ook het
nieuwe ambtelijk vakmanschap...

1993
01:39:50,880 --> 01:39:53,440
wat nodig is om
dit te kunnen doen.

1994
01:39:54,500 --> 01:39:57,540
Ik denk, bedien op deze
manier de burger en de samenleving.

1995
01:39:58,340 --> 01:40:02,580
In feite komen we hiermee uit de
ivoren torens die we voorheen hadden.

1996
01:40:02,860 --> 01:40:06,320
En dalen we bijna
neer in de maatschappij,

1997
01:40:06,320 --> 01:40:08,720
waar we samen
met die samenleving,

1998
01:40:08,720 --> 01:40:10,000
samen in die
maatschappij,

1999
01:40:10,140 --> 01:40:11,713
werken aan
een oplossing.

2000
01:40:11,713 --> 01:40:15,400
Maatschappelijke
oplossingen.

2001
01:40:16,060 --> 01:40:19,420
Ik zag daar nog iemand
die een reactie wilde geven.

2002
01:40:25,300 --> 01:40:27,240
Wat mij betreft zitten
hier ook twee kanten aan.

2003
01:40:27,240 --> 01:40:29,960
Dus inderdaad die
verbinding met onze inwoners.

2004
01:40:30,667 --> 01:40:35,020
Dat we die kloof verkleinen door
aanwezig te zijn in het werkveld.

2005
01:40:36,780 --> 01:40:39,960
Maar waar de
wethouder aan refereert van,

2006
01:40:39,960 --> 01:40:43,680
we hebben ook niet
digitaal vaardige inwoners,

2007
01:40:44,700 --> 01:40:49,680
dat heeft te maken met van
hoe is het aanvraagproces?

2008
01:40:50,520 --> 01:40:54,480
Heel veel mensen hebben dan nu
moeite met die digitale aanvraag...

2009
01:40:54,480 --> 01:40:56,580
omdat we het zelf ook
best wel complex maken.

2010
01:40:57,580 --> 01:40:59,920
Ik moet dan weer denken aan
de jonge trainee die zegt van:

2011
01:40:59,920 --> 01:41:03,080
toen ik studeerde had ik
een digitale werkomgeving.

2012
01:41:03,080 --> 01:41:06,100
Als ik hier in de
overheidsorganisatie binnenstap,

2013
01:41:06,420 --> 01:41:08,660
dan zet ik echt
tien stappen terug.

2014
01:41:09,180 --> 01:41:12,800
Dus die twee werelden die nu
ogenschijnlijk helemaal uit elkaar liggen,

2015
01:41:12,800 --> 01:41:15,813
die moeten echt ook een beetje
dichter naar elkaar toe gebracht worden.

2016
01:41:16,220 --> 01:41:21,167
Dus als ik niet zo'n
digitaal vaardige inwoner ben,

2017
01:41:21,167 --> 01:41:25,120
wel heel goed met mijn telefoon
en mijn apps overweg kan gaan,

2018
01:41:25,820 --> 01:41:32,200
dan moeten we die kloof overbruggen door
ook op dat soort intuïtieve achtige manier...

2019
01:41:32,200 --> 01:41:34,080
onze inwoners
te bedienen.

2020
01:41:34,420 --> 01:41:36,700
En ze het aanvraagproces
wat makkelijker te maken.

2021
01:41:37,900 --> 01:41:39,180
Mijn moeder
is digibeet.

2022
01:41:39,580 --> 01:41:41,100
Die belt
mij vaak op.

2023
01:41:41,740 --> 01:41:43,800
Die zegt: je kinderen
bellen mij nooit.

2024
01:41:44,140 --> 01:41:47,700
Mijn moeder is ook de enige nog waarvan
ik weet dat ze een huistelefoon heeft.

2025
01:41:48,060 --> 01:41:51,320
Ik ken verder niemand
met een huistelefoonnummer.

2026
01:41:51,780 --> 01:41:55,960
Als ik dan uitleg dat mijn kinderen
vooral digitaal communiceren...

2027
01:41:55,960 --> 01:41:57,280
en dat ze
eigenlijk nooit bellen,

2028
01:41:57,580 --> 01:41:59,940
dan zegt ze: ik begin niet
aan zo’n mobiel apparaat.

2029
01:41:59,951 --> 01:42:03,280
Dus het is ook vaak een
keuze van een bepaalde generatie.

2030
01:42:03,380 --> 01:42:06,360
Want het besef bij mijn
moeder is er totaal niet,

2031
01:42:07,060 --> 01:42:10,860
dat die andere generatie op een hele
andere manier beweegt en communiceert.

2032
01:42:11,793 --> 01:42:13,413
Een echte
generatiekloof in die zin.

2033
01:42:17,000 --> 01:42:19,240
Ik wil tot een
afronding komen.

2034
01:42:20,160 --> 01:42:22,200
Dat wil ik even doen
door rond te kijken.

2035
01:42:23,660 --> 01:42:26,580
We hebben heel veel
dingen gewisseld hier vanmiddag,

2036
01:42:27,100 --> 01:42:28,329
om te kijken van:

2037
01:42:28,340 --> 01:42:31,513
hoe komen we nu aan die
werkplek van de toekomst?

2038
01:42:31,513 --> 01:42:32,760
Wat is
daarvoor nodig?

2039
01:42:33,140 --> 01:42:35,540
Waarbij denk ik een van de
belangrijkste conclusies is van,

2040
01:42:35,860 --> 01:42:37,320
ICT is
belangrijk daarbij,

2041
01:42:37,320 --> 01:42:41,420
maar nog veel belangrijker is
die beweging van de mensen.

2042
01:42:42,253 --> 01:42:44,840
De medewerkers, dat die de
beweging mee gaan maken.

2043
01:42:44,940 --> 01:42:47,500
Dat die verbinding met
die burger ook plaatsvindt.

2044
01:42:47,820 --> 01:42:49,900
Dat die connectie ook
op een goede manier blijft.

2045
01:42:50,140 --> 01:42:54,820
Waarbij er altijd een heel belangrijk
element blijft van tussen online en offline.

2046
01:42:54,831 --> 01:42:59,900
Hoe dat schakelpunt zich
gaat en blijft ontwikkelen.

2047
01:43:00,420 --> 01:43:02,760
Zijn daar nog dingen van
waarvan jullie zeggen van,

2048
01:43:02,900 --> 01:43:05,860
er zijn nog dingen die
niet ter tafel gekomen zijn.

2049
01:43:06,140 --> 01:43:07,560
Maar waarvan
we wel zeggen van,

2050
01:43:07,560 --> 01:43:09,740
het is wel belangrijk
om die nog mee te nemen.

2051
01:43:10,046 --> 01:43:11,606
Dat we nog even
een laatste rondje doen.

2052
01:43:11,617 --> 01:43:14,120
Ik wil je wel even
steunen in jouw conclusie.

2053
01:43:14,120 --> 01:43:16,760
Ook bij deze stelling want ik
denk nog steeds die werkplek,

2054
01:43:16,760 --> 01:43:18,700
het is maar middel
om je werk te doen.

2055
01:43:19,060 --> 01:43:21,240
Uiteindelijk of die
samenleving er beter van wordt,

2056
01:43:21,240 --> 01:43:22,886
dat hangt er vanaf
wat je ermee doet.

2057
01:43:22,940 --> 01:43:26,560
Je kunt ook in een bibliotheek met je
nieuwe werkplek gewoon zo gaan zitten...

2058
01:43:26,560 --> 01:43:28,420
en geen mens
spreken op een dag.

2059
01:43:28,500 --> 01:43:29,800
Dat ligt niet
aan die werkplek.

2060
01:43:29,800 --> 01:43:31,620
Dat ligt aan wat
doe je met dat middel?

2061
01:43:31,673 --> 01:43:32,753
Hoe zet je het in?

2062
01:43:32,753 --> 01:43:35,806
Ik denk dat die werkplek zeker
mogelijkheden biedt om het anders te doen.

2063
01:43:35,820 --> 01:43:37,900
Maar de werkplek zelf
gaat het niet oplossen.

2064
01:43:39,093 --> 01:43:40,300
Nog anderen?

2065
01:43:50,860 --> 01:43:54,520
Ik denk dat we ook goed moeten nadenken
over hoe het werk van de toekomst is,

2066
01:43:54,520 --> 01:43:56,680
want ook
werk verandert.

2067
01:43:56,680 --> 01:43:57,880
De maatschappij
verandert.

2068
01:43:57,880 --> 01:44:01,180
Wat er gevraagd wordt of
nodig is van een overheid verandert.

2069
01:44:01,191 --> 01:44:04,329
Dus ik denk als we een goed beeld willen
maken van de werkplek van de toekomst,

2070
01:44:04,340 --> 01:44:06,895
moeten we ook nadenken over wat
dan het werk van de toekomst eigenlijk is.

2071
01:44:06,906 --> 01:44:08,380
En wat we daarvoor
nodig gaan hebben.

2072
01:44:09,740 --> 01:44:11,380
En met wie we
daarmee samenwerken.

2073
01:44:12,660 --> 01:44:16,020
Nu werken we toch vaak
vanuit onze eigen organisatie.

2074
01:44:17,420 --> 01:44:20,220
Ik denk dat we veel meer
samen gaan werken in den brede.

2075
01:44:22,460 --> 01:44:24,680
Dus dat betekent dat je de
samenwerkingsfaciliteiten...

2076
01:44:24,680 --> 01:44:27,240
op een veel bredere
manier moet gaan insteken.

2077
01:44:27,240 --> 01:44:28,675
En meer open
moet stellen.

2078
01:44:28,860 --> 01:44:31,373
Nu zijn we heel erg gesloten
binnen onze eigen organisatie...

2079
01:44:31,378 --> 01:44:33,600
of binnen het
Rijk wat mij betreft.

2080
01:44:34,820 --> 01:44:38,300
Op het moment dat je
beseft dat je werk verandert,

2081
01:44:38,780 --> 01:44:40,060
de opgave
verandert,

2082
01:44:40,380 --> 01:44:48,120
dan moet je daarmee ook je
digitale werkomgeving mee veranderen...

2083
01:44:48,120 --> 01:44:51,420
en meer openstellen voor de
mogelijkheden die vereist worden.

2084
01:44:51,460 --> 01:44:54,667
Maar dat betekent natuurlijk wel dat je
dan ook nieuwe eisen moet gaan stellen...

2085
01:44:54,667 --> 01:44:57,293
aan het woord 'veiligheid' en
alles wat ermee te maken heeft.

2086
01:44:57,293 --> 01:44:58,560
Zeker,
dat zijn de uitdagingen.

2087
01:44:58,813 --> 01:45:00,940
Dat wordt dan het
volgende discussiepunt.

2088
01:45:02,200 --> 01:45:04,580
Omwille van de tijd
wil ik gaan afronden.

2089
01:45:04,591 --> 01:45:08,920
Ik wil iedereen hartelijk danken
voor de bijdrage die die heeft geleverd.

2090
01:45:08,920 --> 01:45:11,400
In het bijzonder
wil ik Paul,

2091
01:45:11,400 --> 01:45:14,027
de directeur van
deze bibliotheek

2092
01:45:14,980 --> 01:45:17,820
bedanken voor het
beschikbaar stellen van deze locatie.

2093
01:45:18,540 --> 01:45:20,200
Het was buitengewoon
aangenaam.

2094
01:45:20,200 --> 01:45:23,520
Nogmaals iedereen bedankt
en ook thuis voor jullie bijdrage.

2095
01:45:24,673 --> 01:45:26,220
Tot de
volgende keer.

Tekst: Karina Meerman

Met drie mini-anekdotes schetste directeur Paul Adels een levendig beeld van ‘zijn’ bibliotheek Theek 5 als middelpunt van sociaal en werkend Oosterhout. Adels ziet de bieb duidelijk als onderdeel van de werkplek van de toekomst. Nu al zitten er dagelijks studenten, zzp’ers en andere inwoners. Na deze opening pakte Toine van Oosterhout (de naam is toeval) eenmalig de rol van gespreksleider, ter vervanging van Arre Zuurmond. Van Oosterhout is programmamanager bij DGDOO-CIO-I-Stelsel en Vakmanschap bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Toine van Oosterhout (programmamanager bij DGDOO-CIO-I-Stelsel en Vakmanschap bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in gesprek met zijn tafelgasten tijdens de vierde keukentafelsessie in Oosterhout

Ontmoeten op locatie

In de eerste ronde onderzocht Van Oosterhout met zijn tafelgasten wat de werkplek van de toekomst nu eigenlijk is. Jantien Borsboom is programmamaker Kennismakerij Tilburg bij de Bibliotheek Midden-Brabant. Voor haar kan een hybride werkplek overal zijn, zolang mensen elkaar maar online en offline kunnen treffen. “Als bieb zijn we een kennismakelaar en kennis zit in boeken, maar ook bij mensen.” Gevraagd naar hoe zij ambtenaren bij elkaar zou brengen op zo’n werkplek zei ze: “Letterlijk, door samen daar te gaan zitten waar de maatschappelijke vraagstukken zich afspelen. Stroom en internet zijn daar belangrijk, maar meer nog het gesprek met mensen. Uit de onverwachte ontmoeting ontstaan dingen.”

Gildardo Gaviria is teamleider Informatie Innovatie en Beheer bij de gemeente Oosterhout. Ook hij praatte over de hybride werkplek, maar dan als concept voor het inrichten van ruimten voor verschillende werkzaamheden. Focusruimten, vergaderkamers. “Zo willen we zorgen voor meer verbinding.”

"Focusruimten, vergaderkamers. “Zo willen we zorgen voor meer verbinding.”

Modernisering

Uit de Mentimeter bleken online deelnemer fikse zorgen te hebben voor de werkplek van de toekomst. De tekortkoming van hun huidige werkplek lag vooral op technisch vlak, maar ook toekomstige modernisering leed daaronder. Jonge ambtenaar van het jaar Michelle Kames werkt bij de gemeente Den Haag als opgavemanager Ontmoeten. Zij herkende de opmerkingen in de Mentimeter. Elke leeftijd heeft behoefte aan de juiste apparatuur om het werk te kunnen doen, zei ze. “Jonge medewerkers willen daarnaast niet meer gebonden zijn aan een vaste werkplek. Die willen ook elders in de stad werken of zelfs buiten de landsgrenzen. Ideeën over woon-werkafstand zijn veranderd.” Van Oosterhout vroeg hoe het contact met collega’s dan zou verlopen. Kames antwoordde dat ook de gemeente Den Haag experimenteert met verschillende ruimtes, met speciale aandacht voor de ontmoeting tussen online en offline. Een online deelnemer hoopte dat het einde van de kantoortuin daardoor definitief in zicht was.

Chantal van Schaagen van de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR) zou graag binnen het Rijk uniformiteit zien in de software die nu wordt gebruikt voor agendabeheer, videobellen, documentbeheer en werkplekreserveringen. ICT-beheer is ook te versnipperd. “De batterij van mijn tablet van OCW was kapot. Ik werd niet geholpen door DUO of BZK, want het was niet hun device.”

Rijks I-trainee Emiel de Graaff had als student de beschikking over geavanceerdere technologie dan in zijn werk bij de Rijksoverheid. Hij moest echt een stap terug doen qua interface, snelheid en functionaliteit. Interoperabiliteit is een issue in het algemeen. “Ik moet creatieve en tijdrovende omwegen bedenken om documenten goed op te slaan,” zei hij. Dit alles maakt een werkplek bij de overheid niet bepaald aantrekkelijk voor jonge werknemers.

"Het Rijk heeft geen ICT-uitdaging, maar een bestuursuitdaging"

Bestuur is de uitdaging

Gevraagd naar de grootste uitdaging om te komen tot de werkplek van de toekomst, noemden de online deelnemers niet technologie, maar het organiseren van interdepartementale samenwerking. Marc van Hilvoorde is plaatsvervangend CIO Rijk, en afdelingshoofd ICT Diensten en Voorzieningen bij CIO Rijk. Hij zei dat het Rijk geen ICT-uitdaging heeft, maar een bestuursuitdaging. “In december 2021 kregen we bij het Rijk een nieuw intranet, vrij eenvoudig vanuit mijn standpunt als ICT’er. Toch is daar zeven jaar over gesproken en de installatie kostte nog een jaar.” Zou centralisatie de oplossing zijn voor moderne ICT, vroeg Van Oosterhout. “Een aanpassing van bestuur zeker,” zei Van Hilvoorde. “De overheid heeft binnen twee weken 130.000 mensen aangesloten op videobellen, maar daar moet de ambitie niet stoppen. Nu moeten we gaan voor verbetering. Moderne technologie is niet zo ingewikkeld, als we maar overeenstemming hebben over wie wat gaan doen. En twintig partijen die het voor zichzelf doen, dat maakt het lastig.”

Pepijn van der Spek is Innovation Manager Hybrid Working/Smart Buildings bij BZK. Hij zag een enorme behoefte tot samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie die technisch nog onvoldoende wordt ondersteund. Ook hij kijkt naar het technisch bijeenbrengen van mensen die op verschillende locaties werken, met ontmoeting en verbinding als doelen.

De rol van P&O

Is het organiseren van de werkplek van de toekomst de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling? Nee, zo luidde de consensus. Gaviria: “Die ligt bij bestuur en management. Dit is een kwestie van werkgeverschap en leiderschap, niet van randvoorwaarden als ICT.” Marie Louise Borsje, adviseur bij BZK, miste in de discussie de verantwoordelijkheid van P&O in diens rol als opleider. “Mensen voelen zich niet verantwoordelijk om zelf aan de slag te gaan met het leren werken met ICT.” In de chat vroeg een deelnemer of ambtenaren wel het maximale uit de beschikbare technologie halen.

“Hybride is niet op kantoor of thuis. Dat is overal, ook buiten kantoor.”

Meer duidelijkheid graag

Van Oosterhout vroeg zijn tafelgasten naar de leidinggevende van de toekomst. De online deelnemers gaven ‘faciliterend’ als belangrijkste eigenschap. Marcel Thaens, CIO van de provincie Noord-Brabant zei dat leidinggevenden en bestuurders een voorbeeldfunctie hebben. “Mensen willen weer fysiek het bestuurlijk overleg bijwonen, maar dat moeten ze niet doen. Dan zit straks iedereen weer van 9 tot 5 op kantoor.” Kames gaf aan dat de nieuwe manieren van werken vragen om sturing op output en resultaat, niet op zichtbaarheid. “En dat vraagt om duidelijke afspraken met de leidinggevende over wat het werk inhoudt en wanneer het klaar moet zijn. Feedback mag ook wat harder of wat vaker. Dat helpt.” Zij pleitte voor meer oog voor behoeften en talenten van mensen en voor meer duidelijkheid over rollen en taken. “De overheid hanteert functienamen die niet altijd duidelijk maken waar iemand voor staat en wat die doet.”

Flexibiliteit op de werkplek

De Mentimeter vroeg naar de kwaliteiten van de ambtenaar van de toekomst. Zelfstandigheid, digivaardigheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid scoorden hoog. Voor zichzelf gaven de deelnemers aan ook discipline en zelfredzaamheid nodig te hebben. Omdat flexibiliteit zo’n containerbegrip is, vroeg Van Oosterhout de aanwezigen wat het woord voor hen betekende. “Nieuwsgierigheid,” antwoordde Annemieke Toersen, senior adviseur bij Forum Standaardisatie. “Je moet nieuwsgierig zijn naar je omgeving, naar de mensen voor wie je het doet en waarom.” Haar opmerking dat zij met haar team eens in de twee weken fysiek bij elkaar zit op kantoor, leidde tot nieuwe discussie over hybride werken.
Borsboom: “Hybride is niet op kantoor of thuis. Dat is overal, ook buiten kantoor.” Van der Spek reageerde dat rijkskantoren steeds meer worden opengesteld voor ambtenaren van andere ministeries. “Hoe mooi zou het zijn als we met de rijkspas in elk pand terecht konden om samen te werken met collega’s, ook van andere overheden.”

Clemens Piena, wethouder bij de gemeente Oosterhout, stelde voor dat ambtenaren ook eens een werkplek kiezen in wijkcentra en buurtcentra. “Daar waar de burgers zijn voor wie we het doen. Versterk zo de band met de samenleving.”

“De werkplek moet de interactie tussen burger en samenleving faciliteren.”

Baat voor de burger?

Van Oosterhouts laatste vraag was of de werkplek van de toekomst iets gaat opleveren voor de burger en de samenleving. Respondenten via de Mentimeter waren verdeeld, maar overwegend optimistisch. Piena zei: “Houd rekening met de groep burgers die de digitalisering niet trekken, maar waar je als ambtenaar wel verantwoordelijk voor bent.” Dirk Jan van der Linden, programmadirecteur bij ICTU: “De werkplek moet de interactie tussen burger en samenleving faciliteren. Uiteindelijk moeten we niet alleen met elkaar in gesprek zijn, maar ook met de burger.” Gaviria zag een kloof die overbrugd moest worden met contact met de inwoners aan de ene kant en te complexe digitale aanvragen aan de andere. Van der Spek hoopte dat ambtenaren op deze manier uit de ivoren torens komen om te werken aan oplossingen. Borsboom zei dat het werk ook verandert voor de overheid in de toekomst en wat burgers van haar nodig hebben. Maar dat is wellicht een onderwerp voor een andere keer.

iBestuur organiseert samen met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken een reeks keukentafelsessies met Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. De keukentafelsessies gaan door tot in het voorjaar van 2023, vanuit verschillende bibliotheken in het land.