02 mei Open Donderdag over slim gebruik van open standaarden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Tijdens de Open Donderdag van 2 mei vertellen Mathieu Paapst en Desiree Castillo Gosker meer over open standaarden. Ze vertellen hoe het ervoor staat met het gebruik ervan én leggen uit wanneer en waarom u open standaarden goed kunt gebruiken.

Beeld: ©Open Universiteit

In de Monitor Open Standaarden meet Forum Standaardisatie jaarlijks of overheidsorganisaties de open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst meenemen in hun ICT-aanbestedingen. In april werden de resultaten uit het afgelopen jaar als onderdeel van de verzamelbrief Digitalisering naar de Tweede Kamer gezonden. Uit de Monitor blijkt dat de adoptie van standaarden langzaam de goede kant op gaat, maar nog niet genoeg. Relevante open standaarden bij ICT-aanbestedingen worden in 50 procent van de gevallen daadwerkelijk door opdrachtgevers uitgevraagd. Onvoldoende, aldus staatssecretaris Van Huffelen. In deze presentatie leggen Mathieu en Desiree uit wat open standaarden nu eigenlijk zijn, hoe ze bijdragen aan een open overheid en aan digitale soevereiniteit, en op welke wijze daarmee rekening gehouden kan worden gehouden voorafgaand en tijdens de inkoop van ICT-producten en diensten. Ook krijgen we een kijkje in de keuken van het monitoronderzoek, en leggen uit op welke wijze de onderzoekers te werk gaan.

Over Forum Standaardisatie en de sprekers

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Forum Standaardisatie adviseert de hele publieke sector over het gebruik van open standaarden. Binnen de overheid geeft het Forum advies aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat overleg zitten vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de vereniging voor gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UWV).

Mathieu Paapst is coördinerend juridisch adviseur bij het Forum Standaardisatie, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Pleio, voorzitter Ethische Commissie Gemeente Groningen, en tevens werkzaam als universitair docent IT-recht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Desiree Castillo Gosker is coördinerend adviseur bij het Forum Standaardisatie.

Het Actieplan Open Overheid 2023-2027

De Monitor Open Standaarden van Forum Standaardisatie is onderdeel van het Actieplan Open Overheid 2023-2027. Het Actieplan Open Overheid is een (niet uitputtende) bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen en is een verplichting vanuit het Open Government Partnership, een mondiaal samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid. Klik hier voor meer informatie over het Actieplan en voor updates van de verschillende actiehouders.  

Programma 2 mei 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Mathieu Paapst en Desiree Castillo Gosker

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de  Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging