21 maart Open Donderdag over chatberichten en de Tweede Kamer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Vincent Lageweg, Wieneke Vogelzang en Sterre ten Hove graag met u in gesprek over het veiligstellen van e-mail en chatberichten van bewindspersonen. Hoe gaan zij daar in de Tweede Kamer mee om en hoe organiseren ze dit voor alle Kamerleden? 

Beeld: ©Rijksoverheid
Frits Bussemaker in gesprek met voormalig Tweede Kamerleden Hawre Rahimi en Hind Dekker tijdens de Open Donderdag over chatberichten en de Tweede Kamer, 21 maart 2024.

Elk ministerie kampt met dezelfde uitdaging: het veiligstellen van e-mail en chatberichten van bewindspersonen. De Tweede Kamer heeft natuurlijk geen minister, maar kent een vergelijkbare uitdaging: Kamerleden die namens de Tweede Kamer een officiële rol vervullen, moeten hun informatie die zij in die rol gecreëerd hebben, overdragen aan het archief. Voor de Kamervoorzitter is dit evident, maar ook Presidiumleden, commissievoorzitters, rapporteurs enzovoorts moeten informatie overdragen. Op deze Open Donderdag gaan we in op hoe we dit voor alle 150 Kamerleden hebben aangepakt. Wat is de informatiewaarde van deze informatie en hoe gaat het met de inspanningsverplichting om deze informatie veilig te stellen?

De sprekers

Alle sprekers zijn werkzaam bij de Tweede Kamer. Vincent Lageweg is Teamleider Informatiehuishouding, Wieneke Vogelzang archivaris en Sterre ten Hove Coördinator Bewustzijn en Kennis. 

Programma 21 maart 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Vincent Lageweg, Wieneke Vogelzang en Sterre ten Hove

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging