22 februari Open Source Donderdag

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Op 22 februari staat er een bijzondere Open Donderdag gepland, namelijk de Open Source Donderdag! Open source software is essentieel geworden in de ICT-infrastructuur van de Nederlandse overheid vanwege verschillende voordelen, onderdeel daarvan is dat het veiligheid, efficiëntie en innovatie bevordert, maar het delen van de broncode van open source software zorgt ook voor meer transparantie over hoe de overheid werkt. Boris van Hoytema, de kwartiermaker Open Source Program Office (OSPO), neemt ons tijdens deze editie mee in de wereld van open source en het OSPO.

Beeld: ©Rijksoverheid / Programma Open Overheid

Open source software is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek. Het openbaar maken van de broncode zorgt voor transparantie, vertrouwen en samenwerking met ketenpartners, medeoverheden en burgers. Daarbij vergroot het ook de veiligheid, efficiëntie en innovatie.Het ministerie van BZK heeft al stappen gezet door broncodes vrij te geven via een ‘BZK Github’, zoals die van de DigiD-app. Ook de Europese digitale identiteit (eID) wordt open source ontwikkeld.

Om open source werken te bevorderen en te ondersteunen, is binnen BZK een Open Source programmabureau opgericht, ook wel bekend als een Open Source Program Office (OSPO). Het belangrijkste doel van de OSPO is om interne blokkades en knelpunten weg te nemen en te bevorderen dat open source werken onderdeel wordt van de reguliere praktijk bij het gebruik en de ontwikkeling van softwareoplossingen. Daarbij zal samenwerking worden gezocht met andere OSPO’s, overheden, bedrijven en ontwikkelaars. Door als eerste Nederlandse ministerie een OSPO op te richten, neemt het ministerie van BZK binnen de overheid een cruciale voorbeeldfunctie in op het gebied van open source. Het OSPO is één van de acties uit het Actieplan Open Overheid 2023-2027 (Actielijn 12). Tijdens deze Open Donderdag zal kwartiermaker Boris van Hoytema vertellen over de werkzaamheden van OSPO binnen BZK en wat zij voor anderen kunnen betekenen.

De sprekers

Boris van Hoytema is kwartiermaker van het Open Source Program Office binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Programma 22 februari 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Terugkoppeling actiehoudersbijeenkomst in het kader van het Actieplan Open Overheid 2023-2027 én de presentatie over het Open Source Program Office

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging