Brief aan Larissa Zegveld

Weblogs

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding onderhoudt een briefwisseling met diverse vooraanstaande personen. De derde brief is gericht aan Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie.

Wilt u reageren op deze brief? Dan kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken. Ook kunt u een reactie achterlaten onder het bijbehorende LinkedIn-bericht.

Een overzicht van alle brieven vindt u op deze pagina.

Geachte mevrouw Zegveld, beste Larissa,

De afgelopen jaren is de dienstverlening van de overheid meer en meer gedigitaliseerd. Toch zien we dat dezelfde informatie vaak op meerdere plaatsen opgeslagen wordt. En het uitwisselen van informatie tussen overheidsorganisaties verloopt ook niet altijd vlekkeloos. Om als overheid meer responsief te worden en meer pro-actief diensten te kunnen verlenen, is de interoperabiliteit – de uitwisselbaarheid van digitale informatie – van cruciaal belang.

Forum Standaardisatie adviseert de overheid over het gebruik van ICT-standaarden, de vaste processen en afspraken, en kan standaarden aanwijzen. Ik ben er van overtuigd dat een zekere mate van standaardisatie nodig is, wil je in een complex, dynamisch en interdependent organisatienetwerk responsief en proactief kunnen werken. Mij bekruipt het gevoel dat het Forum Standaardisatie niet voldoende positie, instrumenten of andere middelen heeft om voldoende effect te kunnen bereiken.

Mijn vraag aan jou zou zijn of je dit beeld deelt, en wat jij, c.q. het Forum, dan denkt dat er nog geregeld moet worden om snel en adequaat op maatschappelijke vraagstukken te kunnen reageren. Een eerste concept-tekst van de wet vind je op www.rcihh.nl.

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Hoogachtend,

Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Over Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar onderwijs (MBO). 

Ook is zij voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de Nederlandse overheid, met als doel veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Door eenduidig te werken, kunnen de gegevens van burgers en bedrijven beter worden beveiligd, makkelijker worden uitgewisseld en toegankelijk  worden gemaakt voor iedereen. FS helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengt Forum Standaardisatie organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Foto van Arre Zuurmond
Beeld: ©Rijksoverheid/fotograaf: Jurgen Huiskes / Jurgen Huiskes
Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.