Advies over de invoeringstoets Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Met deze nieuwe wet is een belangrijke stap gezet naar een opener overheid. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Regeringscommissaris Informatiehuishouding gevraagd een advies uit te brengen over de verbetering van de Woo naar aanleiding van de invoeringstoets. Op 31 januari 2024 heeft de regeringscommissaris zijn advies aangeboden aan de staatssecretaris.

Beeld: ©Rijksoverheid

Het goed functioneren van de Wet open overheid is niet voor niets een van de speerpunten van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Een goede informatiehuishouding speelt namelijk een belangrijke rol bij het goed functioneren van de Woo. Op dit moment wordt de Woo nog niet goed uitgevoerd zoals ook de invoeringstoets laat zien. De regeringscommissaris zet in zijn advies een aantal punten uiteen die ervoor zorgen dat de Woo goed uitgevoerd kan worden:

  • Ga direct aan de slag met procesverbetering
  • Stuur op een verbeterde werkomgeving en werkbaar informatiebeheer
  • Voorkom disproportionele werklasten en misbruik
  • Doe meer fundamenteel onderzoek naar de invloed van transparantie op het functioneren van het openbaar bestuur

Meer lezen? Bekijk het hele advies via de onderstaande link.

Lees hier het advies.