Gemeente Amsterdam wint de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023

Tijdens de ontbijtsessie '1 jaar Woo' met staatssecretaris Van Huffelen werd net als in 2022 de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken overhandigd aan een initiatiefnemer van een ‘transparant dossier’. Dit jaar bestond de jury uit de online kijkers. Met 44% van de stemmen was gemeente Amsterdam de winnaar!

Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Gemeente Amsterdam heeft de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 overhandigd gekregen van Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond stond op 1 mei stil bij 1 jaar Wet open overheid (Woo). De bijeenkomst is door de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken aangeboden aan de regeringscommissaris. Arre Zuurmond en coalitievoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer ontvingen samen met eregast Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, een gevarieerd gezelschap deskundigen om te praten over de Woo: hoe staat het ervoor, een jaar na de invoering?

Onderdeel van de ontbijtsessie was de uitreiking van de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken. De vier genomineerden voor de prijs hebben elk een opvallende prestatie geleverd op het gebied van een transparante en open informatiehuishouding.

In een videopitch presenteerden zij hun project aan het publiek in de Theaterzaal van de Bibliotheek Utrecht en aan de online kijkers. Zij konden via Mentimeter hun stem uitbrengen. De meeste stemmen waren voor gemeente Amsterdam voor het initiatief Open.Amsterdam, een project van Stadsarchief Amsterdam. De andere genomineerden waren: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Interprovinciaal Overleg (IPO) en UWV.

Na de ontknoping nam projectleider Nelleke van Zeeland namens gemeente Amsterdam de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 in ontvangst van staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

In 2022 werd de prijs gewonnen door de provincie Zuid-Holland.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam had drie jaar geleden als een van de eersten, naast Utrecht, een informatiecommissaris. Daarmee werd actieve openbaarmaking op de bestuurlijke agenda gezet, mede dankzij de steun van de burgemeester. De verschillende stadsdelen bieden nu dezelfde mate van openbaarheid aan de burger. Een van de eerste concrete resultaten is de website Open.Amsterdam. Hier kunnen mensen zoeken naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Op dit moment zijn dat de categorieën: Wob/Woo-verzoeken, Organisatiegegevens, Raadsstukken, Bestuursstukken, Convenanten, Jaarplannen- en verslagen.

Andere genomineerden

De andere genomineerden voor de Transparantieprijs 2023 waren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het IPO en UWV. Ook zij hebben zich op onderscheidende wijze ingezet voor het verbeteren van transparantie van overheidsinformatie. Vanwege hun inzet en prestaties verdienen ook zij een eervolle vermelding en kunnen ze dienen als inspirerende, goede voorbeelden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation hebben onderzoek gedaan naar de transparantie van overheidsinformatie. Het ministerie van OCW is met gemiddeld 70 dagen voor het tweede jaar op rij in vergelijking met andere ministeries opvallend snel met het afhandelen van verzoeken. Bijna de helft van de Woo-verzoeken handelde OCW af binnen de wettelijke termijn van de Woo. OCW scoort ook het hoogst op de Woo Readiness Index; die geeft de mate aan waarin elk ministerie is voorbereid op de Woo. Bij OCW wordt de Woo uitgevoerd in het Programma Implementatie Wet Open Overheid, onderdeel van het programma OCW Open.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Vanuit het IPO spannen de twaalf provincies zich in voor actieve openbaarmaking. Via een gezamenlijk initiatief werken zij samen om documenten openbaar te maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast werken zij samen bij het aansluiten op het algoritmeregister.

UWV

De Woo sluit aan bij de ambitie van de raad van bestuur van UWV en bij de wens van veel medewerkers om open en transparant te zijn over het werk dat UWV doet. Het landelijk publiceren van de verplichte informatiecategorieën, naast wat UWV zelf wil publiceren vanuit het maatschappelijk belang, gebeurt in verschillende fasen. Veel informatie van UWV is al online beschikbaar, zoals jaarplannen, organisatiegegevens, klachtenoordelen en verslagen van de raad van bestuur. De komende tijd wordt hier stapsgewijs informatie aan toegevoegd, zoals de voorleggers van RvB-verslagen, onderzoeksrapporten, convenanten en documenten over hoe UWV opdrachten uitvoert. De divisies en organisatieonderdelen zijn hier nauw bij betrokken via het programma OpenUWV.

Ontbijtsessie 1 mei 2023 terugkijken

Was u niet in de gelegenheid om de live-uitzending te volgen? U kunt het verslag teruglezen of de video terugkijken.

Organisatie

iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunen de Regeringscommissaris Informatiehuishouding bij de organisatie van deze ontbijtsessie en de tien keukentafelsessies.