01 mei Ontbijtsessie 1 jaar Wet open overheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De opname vindt plaats in bibliotheek Neude in Utrecht en wordt live uitgezonden. Via deze link kunt u zich aanmelden en de uitzending online bijwonen.

Op 1 mei 2023 is de Wet open overheid 1 jaar in werking. Reden voor Arre Zuurmond om opnieuw met Alexandra van Huffelen en diverse tafelgasten in gesprek te gaan. Kijkt u live mee?

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking, als opvolger van de Wet openbaar bestuur (Wob). Dit was voor regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond aanleiding om een ontbijtsessie (2022) te wijden aan deze nieuwe wet.

Precies een jaar later bespreekt Arre met Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en diverse tafelgasten waar we nu staan met de Woo en welke vorderingen er zijn gemaakt.

Programma 1 mei 2023

Het programma op 1 mei 2023 ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):

Programma

Tijd Onderdeel Sprekers/gasten
09:00 - 09:05 Welkom en opening Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding
09:05 - 09:10 Introductie Woo

Alexandra van Huffelen
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

09:10 - 09:20

Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Deze ochtend wordt aangeboden door de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. De coalitie geeft een toelichting op het manifest Over Informatie Gesproken 

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
09:20 - 09:40

Gespreksronde 1:
Actieve en passieve openbaarmaking

Guido Enthoven
Directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
Lid maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Serv Wiemers    
Directeur Open State Foundation
Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)
Lid maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Bart Snels
Inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Sarah Morassi
Programmamanager Openbaarheidsbeleid vanuit programma Open Overheid BZK

09:40 - 
09:50
Genomineerden Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 Ambassadeurs van 'transparante dossiers'
09:50 - 10:10

Gespreksronde 2:
Inclusiviteit en toegankelijkheid
 

 

Ronald Huizer
Lid directieteam portefeuille Lezen en digitale geletterdheid bij Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland en lid maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Liesbeth Klein Haneveld
Bibliotheekmedewerker bibliotheek Neude

Albert Jan Kruiter
Publicist en mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarden (IPW)

10:10 - 10:30 Gespreksronde 3:
Regie op eigen gegevens

Marleen Stikker
Oprichter, directeur en bestuurder van Waag Futurelab en lid maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Marjolein Quené
Auteur, historicus, bedrijfskundige

Kees Verhoeven
Ondernemer, auteur, adviseur Bureau Digitale Zaken

10:30 - 10:35 Mentimeter resultaten
10:35 - 10:45 Uitreiking Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 Alexandra van Huffelen
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
10:45-11:00 Afsluiting

Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Alexandra van Huffelen
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Transparantieprijs Over Informatie Gesproken

Net als in 2022 wordt de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken overhandigd aan een initiatiefnemer van een ‘transparant dossier’. De jury bestaat dit jaar uit de online kijkers. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de online tool Mentimeter.

De genomineerden voor de Transparantieprijs 2023 zijn:

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam had drie jaar geleden als eerste een informatiecommissaris. Daarmee werd actieve openbaarmaking op de bestuurlijke agenda gezet, mede dankzij de steun van de burgemeester. De verschillende stadsdelen bieden nu dezelfde mate van openbaarheid aan de burger. Een van de eerste concrete resultaten is de website Open.Amsterdam. Hier kunnen mensen zoeken naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Op dit moment zijn dat de categorieën: Wob/Woo-verzoeken, Organisatiegegevens, Raadsstukken, Bestuursstukken, Convenanten, Jaarplannen- en verslagen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation hebben onderzoek gedaan naar de transparantie van overheidsinformatie. Het ministerie van OCW is met gemiddeld 70 dagen voor het tweede jaar op rij in vergelijking met andere ministeries opvallend snel met het afhandelen van verzoeken. Bijna de helft van de Woo-verzoeken handelde OCW af binnen de wettelijke termijn van de Woo. OCW scoort ook het hoogst op de Woo Readiness Index; die geeft de mate aan waarin elk ministerie is voorbereid op de Woo. Bij OCW wordt de Woo uitgevoerd in het Programma Implementatie Wet Open Overheid, onderdeel van het programma OCW Open.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Vanuit het IPO spannen de twaalf provincies zich in voor actieve openbaarmaking. Via een gezamenlijk initiatief werken zij samen om documenten openbaar te maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast werken zij samen bij het aansluiten op het algoritmeregister.

UWV

De Woo sluit aan bij de ambitie van de raad van bestuur van UWV en bij de wens van veel medewerkers om open en transparant te zijn over het werk dat UWV doet. Het landelijk publiceren van de verplichte informatiecategorieën, naast wat UWV zelf wil publiceren vanuit het maatschappelijk belang, gebeurt in verschillende fasen. Veel informatie van UWV is al online beschikbaar, zoals jaarplannen, organisatiegegevens, klachtenoordelen en verslagen van de raad van bestuur. De komende tijd wordt hier stapsgewijs informatie aan toegevoegd, zoals de voorleggers van RvB-verslagen, onderzoeksrapporten, convenanten en documenten over hoe UWV opdrachten uitvoert. De divisies en organisatieonderdelen zijn hier nauw bij betrokken via het programma OpenUWV.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen overhandigt de Transparantieprijs 2022 aan concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland
Beeld: ©iBestuur / Erik Jansen
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen overhandigt de Transparantieprijs 2022 aan concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland

Meld u nu aan voor de livestream

De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Kijkers kunnen via Mentimeter meestemmen voor de transparantieprijs Over Informatie Gesproken.

Meld u nu aan via deze link.

Geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid de live-uitzending te volgen? Na de ontbijtsessie wordt een videoverslag beschikbaar gesteld via deze website en de website van iBestuur.

Organisatie

iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken ondersteunen de Regeringscommissaris Informatiehuishouding bij de organisatie van deze ontbijtsessie en de tien keukentafelsessies.