Memorie van toelichting Algemene informatiewet (conceptversie 29-09-2023)

In de memorie van toelichting leest u waarom het wetsvoorstel wordt ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Deze versie vervangt de versie van 25 mei 2023. U herkent de wijzigingen ten opzichte van de eerste versie aan de grijze markeringen in de tekst.

Let wel: deze concepttekst is nog geen eindversie. Alle formele (ambtelijke) afstemmingsmomenten moeten nog plaatsvinden.

Reageren op de concepttekst

We werken toe naar een responsieve overheid. Dat betekent dat we onze omgeving goed willen informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Om die reden maken we het concept van de memorie van toelichting openbaar voordat het formeel afgestemd en definitief is. We stellen u in de gelegenheid om mee te denken over de inhoud en ons van een reactie te voorzien. Wilt u reageren op de concepttekst? Heeft u een voorstel of een vraag? Dan kunt u gebruikmaken van het reactieformulier. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

U kunt ook de veelgestelde vragen raadplegen. Hier vindt u ook de antwoorden op vragen die wij via het contactformulier ontvangen. Wij publiceren dit na akkoord van de indiener.