18 april Open Donderdag met Cees van Westrenen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. 

Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de GEMMA Softwarecatalogus. Deze helpt gemeenten kennis en informatie uit te wisselen en de gebruikte software te vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers.

Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. Waar zetten zij op in en hoe organiseren zij dit, ook via kenniscentrum Markt en Overheid? Wat voor overleggen vinden er plaats? Hoe is de relatie met leveranciers en wat zijn de veranderingen daarin? Hoe wordt gezorgd voor een ‘eerlijk speelveld’ tussen leveranciers en gemeenten? En wat zijn de resultaten?

Programma 18 april 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Cees van Westrenen, leveranciersmanager bij VNG Realisatie

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging