08 februari Open Donderdag met Margo ter Bekke en Cornelis van der Sluis

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Tijdens de Open Donderdag van 8 februari zullen Margo ter Bekke en Cornelis van der Sluis vertellen over de impact van de Wet open overheid op het sociaal platform DeSNapp.

Presentatie van open donderdag met publiek
Beeld: ©Regeringscommissaris Informatiehuishouding
Foto van presentatoren en publiek op de open donderdag van 11 januari 2024

Margo ter Bekke van de provincie Zuid-Holland en Cornelis van der Sluis van SluisWest Advocaten en het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid vertellen over de impact van de Woo op de ontwikkeling van het sociaal platform DeSNapp, De Strategische Netwerk app.

Het platform DeSNapp is ontwikkeld door de provincie. Bij de ontwikkeling en implementatie kwam ook de samenhang met de Woo in beeld. Wat zijn vanuit de Woo aandachtspunten bij dit soort innovatieve ontwikkelingen gedaan door de overheid? Maar ook, hoe kan zo’n platform helpen bij de beantwoording van Woo-verzoeken?

Met innovaties op het vlak van informatie(huishouding) dragen we bij aan de uitvoering van de Woo, toch stellen de sprekers dat de Woo soms onverwachte en misschien zelfs ongewenste neveneffecten kent die impact hebben op de organisatie, zoals is ervaren bij dit project.

De sprekers

Beschrijving sprekers/ organisatie Margo ter Bekke is datastrateeg bij de Provincie Zuid-Holand en bedenker van DeSNapp. Cornelis van der Sluis is kennismanager bij het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid en advocaat bij SluisWest Advocaten

Programma 8 februari

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Margo ter Bekke en Cornelis van der Sluis

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging