25 januari Open Donderdag over het Manifest Informatie Ondersteunde Werkomgeving

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Bij de derde Open Donderdag van 2024 presenteren Ruud Böhmer en Friso van der Meulen, respectievelijk namens ICTU en TNO, de visie op de relatie tussen werkomgeving, informatiehuishouding en architectuur. Tijdens de Open Donderdag wordt het hieruit voortgekomen Manifest Informatie Ondersteunde Werkomgeving gepresenteerd en kunt u hiherover als publiek uw prikkelende vragen stellen.

Beeld: ©Rijksoverheid / Sjoerd van der Hucht

Aan de informatiehuishouding van de overheid worden zware eisen gesteld. Naast het moeten voldoen aan opgelegde kaders en wet- en regelgeving, eisen we tegelijkertijd dat de informatiehuishouding voor een groot aantal verschillende doelgroepen open en transparant is. 

Eén doelgroep is tot nu toe echter onvoldoende in beeld geweest. In veel analyses en beschouwingen over de falende informatiehuishouding komt de ambtelijke professional en de kwaliteit van werkomgeving waarbinnen deze het werk moet uitvoeren nauwelijks aan de orde. En dat is om twee redenen opmerkelijk. Enerzijds heeft ook de ambtelijke professional behoefte aan optimaal toegankelijke informatie, zodat die het werk en de dienstverlening aan burgers en bedrijven effectief kan uitvoeren. 

Anderzijds heeft diezelfde ambtelijke professional ook een grote impact op de kwaliteit van de informatiehuishouding. Immers, de informatiehuishouding van de organisatie is direct het resultaat van het werken met de informatiemiddelen die aan de ambtelijke professionals ter beschikking zijn gesteld

Vanuit dit inzicht is in opdracht van actielijn 3 van het programma Open op Orde door ICTU met TNO, het Nationaal Archief, I-Interim Rijk een visie op de relatie tussen werkomgeving, informatiehuishouding en architectuur opgesteld. 

Tijdens de sessie wordt gepresenteerd aan welke eisen een werkomgeving dient te voldoen waarin zowel medewerkers maximaal in de uitvoering van hun werk ondersteund worden en tegelijkertijd de informatiehuishouding van de organisatie op orde gehouden wordt.

Daarbij introduceren we het Manifest Informatie Ondersteunde Werkomgeving dat enkele handvatten bevat waarmee de factor mens in het ontwerp van de werkomgeving en de informatieondersteuning daarvan meegenomen kan worden.

Deze sessie wordt verzorgd door:

  • Ruud Böhmer, IOW Consulting, strategisch adviseur informatiehuishouding en werkomgeving
  • Friso van der Meulen, TNO, adviseur Sustainable Productivity and Employability

Programma 25 januari 2024

  • 17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
  • 17:15 - 17:45 uur: Sprekers Ruud Böhmer (ICTU) en Friso van der Meulen (TNO)

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging