18 januari Extra Open Donderdag over de Invoeringstoets Wet open overheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek een invoeringstoets op de Wet open overheid (Woo) uitgevoerd. Het doel van deze invoeringstoets is om knelpunten, best practices en neveneffecten te inventariseren en aanbevelingen te doen ter verbetering van de werking van de Woo.

De onderzoekers Wouter Elsenburg en Nils Verheuvel van SEO zullen op deze Open Donderdag een korte presentatie van de resultaten geven. Aansluitend zullen enkele aanbevelingen worden besproken in een divers panel. Uiteraard is er ook ruimte voor input en vragen vanuit het publiek.

In de panel zitten:

  • Annemarie Drahmann, Ass. Prof Universiteit Leiden
  • Tim Staal, Co-Founder Expertise centrum Spoon
  • Gerard Enting, MT-lid Directie Juridische Zaken/Openbaarheid van Bestuur bij Financiën

Lees ook het rapport van SEO Economisch Onderzoek.

Programma 18 januari 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Gastsprekers 

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging
Open Donderdag 6 april 2023
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond in gesprek met de aanwezigen na de presentatie van Haroon Sheikh tijdens de Open Donderdag op 6 april 2023