11 januari Open Donderdag met Felix Wolf en Tom Schuurmans

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze eerste Open Donderdag van 2024 presenteert het Kennisknooppunt Participatie, mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanze Hogeschool en Erasmus Universiteit, de nieuwe landelijke kennisagenda participatie.

Open Donderdag 6 april 2023
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond in gesprek met de aanwezigen na de presentatie van Haroon Sheikh tijdens de Open Donderdag op 6 april 2023

De kennisagenda 2024 inventariseert actuele kennis en onderzoeksonderwerpen op het gebied van participatie. Met deze agenda willen de genoemde partijen nieuw praktisch onderzoek stimuleren én de praktijk en wetenschap sterker met elkaar verbinden. De kennisagenda is één van de acties uit het Actieplan Open Overheid (Actielijn 16). Daarom gebeurt de lancering op 11 januari tijdens een Open Donderdag. 

De eerste landelijke kennisagenda participatie werd in 2021 gepubliceerd. Sindsdien heeft de ontwikkeling van participatiekennis en -ervaring niet stilgelegen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten over het samenwerken tussen de overheid en bewoners. Ook zijn nieuwe onderwerpen en thema’s geformuleerd door in gesprek te gaan met verschillende onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen en praktijkprofessionals in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in het vakgebied participatie. Dit heeft geleid tot de kennisagenda 2024. Met deze kennisagenda wil het netwerk van praktijkprofessionals en onderzoekers bijdragen tot een betere samenwerking tussen overheden en burgers.

De vraag vanuit de praktijk en vanuit onderzoekers naar informatie en kennis rondom het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen neemt toe. Het Kennisknooppunt Participatie komt tegemoet aan deze behoefte door bestaande kennis en ervaring toegankelijk te maken en te delen en door ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden te stimuleren. Hiermee stimuleert het kennisknooppunt Participatie de ontwikkeling van het vakgebied participatie en geeft zij inhoudelijk en strategisch richting aan deze ontwikkeling.

Het kennisknooppunt Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Programma 11 januari 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Felix Wolf en Tom Schuurmans

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging