Verslag van de Open Donderdag op 23 maart 2023 over de Algemene Informatiewet

Op 23 maart 2023 vond een Open Donderdag-sessie plaats over de ideeën voor een Algemene Informatiewet. In dit verslag zijn de slides van de bijeenkomst opgenomen, met de antwoorden die gegeven zijn op de gestelde vragen. Hierin is ook aangegeven of en hoe we deze een plek kunnen geven in de Algemene informatiewet.