Verslag van de Open Donderdag op 23 maart jl. over de Algemene Informatiewet

Op 23 maart jl. vond een Open Donderdag-sessie plaats over de ideeën voor een Algemene Informatiewet. Doel van zo’n wet is om de transformatie naar een informatiehuishouding die de basis vormt voor echt responsieve en proactieve dienstverlening van de overheid te ondersteunen.

Open Donderdag 23 maart 2023
Beeld: ©Rijksoverheid

De pijlers van de wet worden gevormd door rechten voor de burger, plichten van de overheid en sturing op een goede en eenduidige inrichting van de informatiehuishouding van de overheid. Na een inleiding over de contouren van het wetsvoorstel, kregen de deelnemers de gelegenheid om direct inbreng te leveren voor het wetsvoorstel. Dit gebeurde aan de hand van onderstaande drie vragen die in groepjes zijn besproken:

  1. Welke rechten vind je essentieel voor de burger in de informatiemaatschappij?
  2. Welke voorzieningen heb je nodig om uitvoering aan deze rechten voor burgers te kunnen geven?
  3. Wat moeten we doen om de wet goed te laten landen?

In dit verslag zijn de slides van de bijeenkomst opgenomen, met de antwoorden die gegeven zijn op de gestelde vragen. In paragraaf 4 hebben we aangegeven of en hoe we deze een plek kunnen geven in de Algemene informatiewet.

Bedankt voor uw deelname!

De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor de mooie inzichten. Ze bevestigen dat we op de goede weg zijn: dit is waar we het voor doen. We nemen ze dus graag mee in de rest van het traject en gebruiken ze in elk geval voor de onderbouwing van de wet in de memorie van toelichting.