Brief aan dr. M. (Michiel) Scheltema

Weblogs

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding onderhoudt een briefwisseling met diverse vooraanstaande personen. De eerste brief is gericht aan dr. M. (Michiel) Scheltema.

Wilt u reageren op deze brief? Dan kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken. Ook kunt u een reactie achterlaten onder het bijbehorende LinkedIn-bericht.

Een overzicht van alle brieven vindt u op deze pagina.

Geachte meneer Scheltema, beste Michiel

Voor de meeste overheidsjuristen is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de belangrijkste wet waarmee zij werken. Deze wet bevat diverse hoofdstukken die gaan over hoe de overheid met haar burgers – in de termen van de Awb: bestuursorganen en belanghebbenden – moet omgaan. Echter, in de praktijk zien we de laatste jaren dat de relatie burger-overheid onder druk staat. De overheid vertrouwt de burger niet en treedt deze bureaucratisch, legalistisch tegemoet. De burger is vaak geen wederpartij meer, maar tegenpartij of zelfs tegenstander.

Dankzij jouw artikelen ben ik ervan overtuigd geraakt dat we een responsieve overheid nodig hebben. Deze responsieve overheid is onlosmakelijk verbonden met een gewilde nieuwe bestuurscultuur. Ik denk dat een responsieve overheid hard nodig is, zeker in het licht van de informatiesamenleving en de enorme digitalisering die daarbij heeft plaatsgevonden. 

Ik ben een informatiewet aan het ontwikkelen, vanuit de gedachte dat de informatiehuishouding nu niet op orde is en dat (mede daarom) de overheid de burger niet de maatschappelijke waarde kan bieden, die wel nodig is. Nu zijn de prachtige beginselen van behoorlijk bestuur op zich heel goed vormgegeven in de Awb, maar toch vraag ik me af of jij niet nieuwe rechten voor burgers zou kunnen benoemen, die in het licht van die digitalisering en de komst van de informatiesamenleving nodig zijn.

Ik ben benieuwd naar je eerste antwoord (ik ga ervan uit dat we korte brieven sturen en een briefwisseling opzetten, die we openbaar maken). 

Hoogachtend,

Arre Zuurmond
Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Over dr. M. (Michiel) Scheltema

Dr. M. (Michiel) Scheltema is jurist, hoogleraar en voormalig politicus. Hij zet zich al jaren in voor het recht voor de burger. Hij was onder meer regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In die hoedanigheid richtte hij zich op het maken van een burgervriendelijk rechtssysteem als tegenstelling tot een bureaucratisch rechtssysteem. 

Het is zijn overtuiging dat het recht en de procedures in het recht veel toegankelijker moeten worden voor gewone mensen. Met dat doel voor ogen heeft hij met anderen het Hague institute for innovation of Law (HiiL) opgericht. Dat wil door innovatie de toegang tot het recht verbeteren. Daaruit is Uitelkaar.nl ontstaan. Het is een voorbeeld van toepassing van de manier waarop innovatie en digitale technologie het recht voor de mensen kan verbeteren.

Michiel Scheltema is opgeleid in het recht in Leiden en aan Harvard. In het verleden is hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hoogleraar in Groningen en staatssecretaris van Justitie geweest.

Arre Zuurmond
Beeld: ©Rijksoverheid/fotograaf: Jurgen Huiskes / Jurgen Huiskes
Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.