Opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering

Ben je als ICT’er, jurist, manager of andere professional betrokken bij de voorbereiding of de uitvoering van wetgeving? Meld je dan aan voor de Opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat. Deze module wordt georganiseerd door de Open Universiteit in samenwerking met Universiteit Leiden en start in mei 2024.

“De ruime aandacht voor wetsanalyse in de context van democratie en rechtsstaat vond ik heel waardevol” - Deelnemer voorgaande module

De overheid voert steeds meer wetgeving uit met behulp van ICT. Dat heeft grote voordelen, zoals meer snelheid, efficiëntie en mogelijk ook maatwerk. Belastingen, toeslagen en andere sociale voorzieningen uitvoeren is zonder inzet van digitale technologie niet eens meer mogelijk. 

Computers verstaan echter nog geen mensentaal, althans niet voldoende om wetten één op één te kunnen toepassen. Om digitale uitvoering van wetgeving mogelijk te maken moet deze, kort gezegd, worden omgezet naar code. Dat vergt uiterste precisie. Deze code bepaalt immers de rechten en plichten van burgers en of zij bijvoorbeeld in aanraking komen met toezicht en opsporing. In een democratische rechtsstaat moet code bovendien juridisch deugdelijk zijn en geldende wet- en regelgeving zo precies mogelijk reflecteren. Meestal moeten bij het omzetten van wetten naar code keuzes worden gemaakt of moeten regels worden ingevuld of uitgelegd. 

Wie of wat kan garanderen dat die keuzes en interpretaties op legitieme wijze worden gemaakt? Wie of wat kan er voor zorgen dat de wetten van de democratisch gelegitimeerde wetgever goed terecht komen in de systemen van de uitvoerende macht? Hoe moet dat worden gedaan? Over die vragen gaat deze module.

Voor wie is de module bedoeld? 

ICT’ers, juristen, managers en andere professionals die betrokken zijn bij de voorbereiding of de uitvoering van wetgeving. De inhoud heeft een academisch karakter. Dit betekent dat het in je voordeel werkt wanneer je een vooropleiding hebt op HBO+ of WO niveau en/of werkervaring hebt bij een ministerie, uitvoeringsorganisatie en decentrale overheid. Het programma bevat juridische componenten, maar is zeker niet alleen bedoeld voor juristen. Sterker nog, het digitaliserende wetgevingsproces en de digitaliserende uitvoering zijn veel te belangrijk om alleen aan juristen en technici over te laten.

“Belang en noodzaak van wetsanalyse werd goed onder aandacht gebracht” - deelnemer voorgaande module

Programmaleiding en docenten

Docenten van diverse universiteiten en experts uit de praktijk begeleiden de module. Aan de basis ligt Legal Technologies: de brug tussen recht en tech, de verbinding tussen beleid en uitvoering.

Docenten
Naam Achtergrond
Ronald Damhof Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzitter van de CDO Raad van Justitie en Veiligheid.
Frank Harmsen Hoogleraar Digitalisering, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Tevens directeur van PNA Group.
Mariette Lokin Adviseur bij Hooghiemstra & Partners en onderzoeker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Danielle Ausems Consultant Wetsanalyse bij PNA Group.
Kees Verhoeven Tech-expert, eigenaar van Bureau Digitale Zaken en voormalig Tweede Kamerlid.
Reijer Passchier Hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en Universitair Docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Tevens directeur van het Joint Legal Technologies Program.

“Inspirerende en interessante sprekers met presentaties van hoogstaand niveau” - deelnemer voorgaande module

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie of vragen over de inhoud van de module en ook de praktische zaken op: www.ou.nl/jltp-wetsanalyse. Of neem telefonisch contact op via 045-576 27 77.

Datum

Deze derde editie van de module start in mei 2024 bestaat uit twee dagbijeenkomsten en twee online middagen waarbij opdrachten gemaakt en besproken worden:

  • Vrijdag 24 mei 2024: face-to-face op locatie 
  • Donderdag 30 mei 2024: online
  • Donderdag 6 juni 2024: online
  • Woensdag 12 juni 2024: face-to-face op locatie

Locatie

Online en Creative Valley te Utrecht.

Studiebelasting

Circa 30 uur.

Kosten

Eenmalig € 2.250,- (btw-vrij), exclusief tekstboeken (niet verplicht).

Omdat juist de interactie, validatie en het begrip tussen recht en tech van grote meerwaarde is, worden deze twee werelden in de training aan elkaar gekoppeld. Aanmelden met tweetallen uit een specifiek taakonderdeel heeft de voorkeur zodat deze samenwerking de training optimaal kan maken. Dit betekent samenwerking tussen een (1) jurist/beleidsmedewerker en een (2) informatieanalist/kennismodelleur/regelmodelleur/gegevensmodelleur. Je kunt je voor deze opleiding natuurlijk ook individueel aanmelden. Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen kunnen voor deelname aan deze training 24 PWOpunten claimen.

“Het werken in koppels was nuttig omdat je dit in de praktijk ook met een multidisciplinair team moet uitvoeren” - deelnemer voorgaande module

Over de Informatie Academie

Deze opleiding wordt vanuit de Informatie Academie onder uw aandacht gebracht. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. Inmiddels zijn er meerdere partijen opgestaan om de Informatie Academie steeds meer vorm en inhoud te geven.

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

  • netwerkverbinding ("Agora”)
  • onderzoek en innovatie
  • onderwijs en borging
Beeld: ©Open Universiteit