20 april Keukentafelsessie #8: 'Nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De keukentafelsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding bij iBestuur online te volgen. Kijkers kunnen een actieve bijdrage leveren via Mentimeter en door via de chat vragen te stellen of suggesties aan te dragen.

Op donderdag 20 april 2023 vindt de achtste in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema van deze sessie is: 'Nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?'

Informatie is een belangrijke ‘productiefactor’ bij het ontwikkelen van overheidsbeleid, net als financiën, mensen en bevoegdheden. Voor de laatstgenoemde factoren bestaan er wettelijke kaders, maar opvallend genoeg niet voor de factor informatie… En dat terwijl informatie, in welke vorm dan ook, onmisbaar is. Reden voor de regeringscommissaris Informatiehuishouding om in zetten op een Algemene Informatiewet.

In deze wet moet nadrukkelijk aandacht komen voor de rechten van burgers. Dat betekent dat we ook moeten stilstaan bij de plichten of ‘I-normen’ van de overheidsorganisaties en bij de sturing van de ICT daarop. Dat en meer bespreekt Arre Zuurmond tijdens deze achtste keukentafelsessie met zijn tafelgasten én met de online deelnemers.

Meld u nu aan en discussieer mee over de problemen en de oplossingen.

Tafelgasten 20 april 2023

Op 20 april schuiven zoals gebruikelijk inhoudelijk betrokkenen maar ook onverwachte gasten aan. Onderstaande personen hebben hun aanwezigheid reeds toegezegd. De gastenlijst wordt continu uitgebreid, dus houd deze website in de gaten voor een actueel overzicht.

Tafelgasten ronde 1: 'Rechten voor burgers'
Naam Functie Organisatie
Sander van der Waal Onderzoeksdirecteur Waag Futurelab
Laura de Vries Wetenschappelijk medewerker /
docent
Mr. Hans van Mierlo Stichting /
Open Universiteit
Sjoerd Wannet Wethouder Gemeente Zutphen

Tafelgasten ronde 2: 'Plichten/normen van de overheid'
Naam   Functie Organisatie
Bert de Vries  Directeur Stadsarchief Amsterdam
Mariette Lokin Juridisch adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
team regeringscommissaris Informatiehuishouding
Marc Holtman Bestuurslid KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland)
Bart Nieuwenhuis Professor Universiteit Twente

Tafelgasten ronde 3: 'Sturing, planning en verantwoording'
Naam Functie Organisatie
Ruth Deckers Lead Partner Overheid IBM Consulting
Tim Faber Programmamanager Interbestuurlijke Datastrategie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Digitale Samenleving
Zeger Baelde Directeur Bedrijfsvoering RDW
Keukentafelsessie #7 in Nieuwegein
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond in gesprek met zijn tafelgasten tijdens de zevende keukentafelsessie op 23 maart 2023

Over de keukentafelsessies

Tijdens de keukentafelsessies wordt u meegenomen in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Daartoe worden gasten uitgenodigd aan de keukentafel. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, wordt samen met de tafelgasten én het (online) publiek gezocht naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur. De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding via iBestuur online te volgen. Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

De keukentafelsessie op 20 april vindt plaats in de Bibliotheek Zutphen.

Neem actief deel aan het gesprek!

Tijdens deze sessie kun je actief aan het gesprek deelnemen. Hoe? Bij de aanmelding kun je aangeven wat er volgens jou aan bod moet komen. En tijdens de sessie kun je meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen het commentaar in het tafelgesprek. Ook maken we gebruik van de interactieve online tool Mentimeter en kun je via de chat meepraten over oplossingen. 

Ideeën en aanmelden

Wat moet volgens jou beslist meegenomen worden naar de keukentafel over dit thema? Vul jouw vraag, thema of idee in op het aanmeldformulier en de meeste prikkelende onderwerpen worden in de uitzending aan zijn gasten voorgelegd. Aanmelden voor deze keukentafelsessie kan via de website van iBestuur.