Over Arre Zuurmond

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond de Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij is aangesteld om de sturing en het toezicht op de verbetering van de informatiehuishouding te versterken. Een team van experts op verschillende gebieden van informatiehuishouding ondersteunt hem in deze opgave.

Zuurmond is in 1994 cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. In zijn proefschrift over de "Infocratie" stelde hij de vraag of organisaties er door de verspreiding van informatie technologie anders uit zouden gaan zien? Vandaag de dag is duidelijk dat het antwoord op die vraag een simpele "ja" is. Na het publiceren van zijn proefschrift was hij onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc. Van 2002 tot 2011 was Arre bijzonder hoogleraar ‘ICT en de toekomst van het Openbaar Bestuur’ aan de Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft waar hij onderzoek deed naar ‘e-government and transformation’. 

Voordat Arre Zuurmond werd benoemd tot Regeringscommissaris Informatiehuishouding, was hij acht jaar ombudsman van de metropool Amsterdam. Dit sloot goed aan bij zijn eerdere werk voor de stichting Kafkabrigade, die hij mede oprichtte in 2004 met als doel overbodige bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Als ombudsman werd hij in 2016 uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar, waarbij de jury hem prees voor zijn onorthodoxe aanpak. In navolging van de Toeslagenaffaire was Arre Zuurmond voorzitter van het ouderpanel, waar zeer duidelijk naar voren kwam hoe hard onder andere de overheid's falende informatiehuishouding burgers kan treffen.

Met zijn achtergrond als oud-ombudsman en als expert op het terrein van de informatiehuishouding doet Arre Zuurmond er alles aan om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken. Zo kan de overheid beter inspelen op de informatiebehoeftes van de samenleving, het parlement en het kabinet.