07 november Start Tweedaagse Workshop Organisatie- en informatiestrategie voor ketensamenwerking door Jan Grijpink

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie N.t.b.

Prof. dr mr J.H.A.M. Grijpink is een van de favoriete denkers/doeners van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. De heer Grijpink begon al heel vroeg te denken, te schrijven en les te geven over keten-informatisering. Binnenkort geeft de heer Grijpink nog tweemaal de cursus op dit gebied.

In de tweedaagse workshop verkennen de deelnemers wat de methode ‘Keteninformatisering’ te bieden heeft, en tot welke nieuwe oplossingen deze methode leidt.

Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan onze manier van grensoverschrijdende informatisering. Ketenstructuren worden complexer en samenwerking wordt hectischer. Een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur biedt een goede basis voor communicatie in ketens, maar komt vaak niet of moeizaam tot stand. Er is daarom behoefte aan een methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn, en hoe men de vereiste informatie- infrastructuur in ketens snel en succesvol tot stand kan brengen. ‘Keteninformatisering’ is zo’n methode. 

Tweedaagse workshop

In de tweedaagse workshop verkennen de deelnemers wat de methode ‘Keteninformatisering’ te bieden heeft, en tot welke nieuwe oplossingen deze methode leidt. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan persoonsherkenning en identiteits- controle. Veel ketens ondervinden er nu al hinder van dat men niet goed weet met wie men van doen heeft of over wie het gaat. De methode ‘Keteninformatisering’ biedt nieuwe oplossingen die al dan niet uitgelokte persoonsverwisseling en daar- mee samenhangende dossiervervuiling en foute beslissingen in maatschappelijke ketens kunnen voorkomen zonder de privacy van het individu aan te tasten. 

Workshopdata

  • voorjaarsworkshop: 7 en 21 maart 2024 
  • najaarsworkshop: 7 en 21 november 2024

Kosten

De kosten bedragen € 1.250,00 (€ 1.512,50 incl. 21% btw), verschuldigd bij inschrijving. De kosten van de boeken Werken met keteninformatisering en Kijk op ketens, onderdeel de documentatie van de workshop, zijn in het bedrag begrepen, evenals het boek Keteninformatisering in kort bestek (vierde druk 2021), dat vooraf wordt toegezonden ter voorbereiding van de eerste workshopdag.

Nadere informatie

Voor nadere informatie en de aanmeldmogelijkheid, kunt u per e-mail contact opnemen met prof. dr mr J.H.A.M. Grijpink: grijpink.jham@gmail.com

Informatie Academie

Deze workshop wordt vanuit de Informatie Academie onder uw aandacht gebracht. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid.