30 mei Open Donderdag: Grip op eigen gegevens

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zet in mijn agenda

Welke tools kunnen burgers gebruiken om controle te krijgen over het verzamelen, delen en gebruiken van data door overheidsorganisaties. Danny Lämmerhirt, Lead Future Internet Lab van Waag Futurelab vertelt erover tijdens deze Open Donderdag.

Steeds meer interacties tussen burgers, overheden en derde partijen worden gedreven door het verzamelen, verwerken en delen van grote hoeveelheden gegevens. Digitale data spelen steeds meer een leidende rol in de interacties tussen samenleving en overheid, maar ook bij de uitvoering van publieke dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat de samenleving controle heeft over welke gegevens worden verwerkt en in welke contexten, om diensten aan te passen aan de verschillende behoeften van burgers.

Eén antwoord is om burgers meer controle te geven over hun eigen gegevens. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Waag Futurelab onderzocht welke tools burgers ter beschikking staan ​​om controle op hun gegevens uit te oefenen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nationale Actieplan Open Overheid 2023-2027.

Danny Lämmerhirt, Lead Future Internet Lab geeft een overzicht van de tools die burgers kunnen gebruiken om controle te krijgen over het verzamelen, delen en gebruiken van data door overheidsorganisaties. Daarbij wordt uitgelegd welke AVG-rechten burgers via technische hulpmiddelen kunnen uitoefenen. De lezing eindigt met een discussie over de rol die overheden zouden kunnen spelen bij het vergroten van de controle van het maatschappelijk middenveld over data, bijvoorbeeld door de actieve ontwikkeling van technologische infrastructuur voor het delen van data en duidelijkere wettelijke regels voor data-intermediairs.

Het Actieplan Open Overheid 2023-2027

Open Government Partnerschip (OGP) is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waar meer dan 75 landen bij zijn aangesloten. Deze landen stellen in het kader van hun OGP-lidmaatschap eens in de twee jaar een Actieplan Open Overheid op. Het Actieplan moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. 

Programma 30 mei 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Spreker Danny Lämmerhirt, Lead Future Internet Lab van Waag Futurelab

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen.

Praat ook online mee via KIA

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de  Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging