30 november Open Donderdag 'IHH een kamerperspectief'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hind Dekker-Abdulaziz, lid van de Tweede Kamer voor D66 en van de vaste commissie Digitale Zaken, zal ons meenemen in het perspectief op Informatiehuishouding vanuit de politiek. 
 

In een ‘fire side chat’ format gaan we vragen bespreken zoals waar een kamerlid op let? Wat voor kennisniveau kan worden verwacht van een kamerlid? Wat zijn de verwachtingen voor een komend kabinet?

Programma 30 november 2023

16:00-17:00 uur: Demo Donderdag
17:00-18:30 uur: netwerkborrel
17:15-17:45 uur: spreker Hind Dekker-Abdulaziz

Demo Donderdag van 16:00-17:00 uur

Voorafgaand aan de Open Donderdag staat er van 16:00-17:00 ook weer een Demo Donderdag gepland. Deze gaat ditmaal over het project Departementale Dashboards.

Om Rijksorganisaties te helpen reflecteren en sturen op verbetering van de informatiehuishouding is het project Departementale Dashboards afgerond. Voor verbetering is immers overzicht en inzicht nodig rondom het functioneren van de informatiehuishouding. Een departementaal dashboard toont deze informatie. Een dashboard geeft in één oogopslag overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren die relevant zijn voor een bepaalde doelstelling van bedrijfsvoering. Het is daarmee een communicatievorm die je zou kunnen vergelijken met een onderzoek dat 'realtime up-to-date’ is. Maar hoe moeilijk is het om op een passende manier vorm te geven aan een dashboard? Is het lastig de cijfers te achterhalen waarmee het dashboard gevoed wordt? Hoe objectief is de informatie? En voor wie is het dashboard uiteindelijk bedoeld?

Om antwoorden op deze en andere vragen te krijgen nodigen we de ontwerpers en coaches van de dashboards uit. In lijn met het ideaal van een open overheid zullen zij zowel een duidelijke demonstratie geven van wat ze hebben bereikt als kritisch reflecteren op hun opgedane ervaring. 

Geïnteresseerd? Inschrijven voor de sessie kan door een mailtje te sturen naar p.h.vanhoudt@minocw.nl o.v.v. 'Aanmelding Demo Donderdag Dashboards'.

Zie voor meer informatie: Demo Donderdag.

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

Beeld: ©Rijksoverheid / Sjoerd van der Hucht