09 november Open Donderdag met de kick-off van het Actieplan Open Overheid 2023-2027

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Nationaal Archief

Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag. Programma:
17.00-18.30 uur: netwerkborrel
17.15-18.00 uur: sprekersgedeelte

We zullen – in tegenstelling tot wat we eerder communiceerden – niet om je legitimatie vragen en vooraf aanmelden is ook niet meer nodig. Door de wijziging in het programma is het nu een 'gewone' Open Donderdag met vrije inloop. 

Stond jij niet op de deelnemerslijst en wil je er toch graag bij zijn? Kom morgen vooral langs!

Extra Open Donderdag met een feestelijk thema: de kick-off van het nieuwe Actieplan Open Overheid. Vooraf aanmelden en het tonen van legitimatie is niet meer nodig!

Beeld: ©Rijksoverheid / Programma Open Overheid

Wil jij alles weten over het nieuwe Actieplan Open Overheid 2023-2027? Het programma Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit voor de officiële kick-off op 9 november bij het Nationaal Archief. Daar maak je kennis met de acties en de actiehouders van het actieplan.

Demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen kan vanwege een andere belangrijke verplichting helaas niet aanwezig zijn. Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid bij BZK, zal namens haar spreken.

Uiteraard vinden wij het jammer dat de staatsecretaris niet bij de kick-off aanwezig is. Gelukkig hebben we een mooi programma, met volop aandacht voor het nieuwe actieplan, dus een interessante bijeenkomst wordt het hoe dan ook!

Programma

 • Welkom door Lucas Lombaers, programmadirecteur Programma Open Overheid, ministerie van BZK. 
 • Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid, ministerie van BZK.
 • Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken, Frank van Ierssel, coalitiesecretaris.
 • Presentatie over het Open Government Partnership (OGP) door Paul Maassen, Chief Country Support OGP. 
 • Proeverij van actiepunten 
  Pitch 1: Eric Stokkink (directeur ProDemos) – Actiepunt 7: Open Parlement.
  Pitch 2:  Jaike Rothengatter (Gemeente Amsterdam) – Actiepunt 2: Openbaarheidscentrum Amsterdam.
 • Ruimte voor vragen met sprekers
  Frank van Ierssel, Paul Maassen, Eric Stokkink, Jaike Rothengatter
 • Borrel 

Open voor iedereen

Het vijfde Actieplan Open Overheid heeft het thema ‘Open voor iedereen’. Nederland maakt dit actieplan in het kader van het lidmaatschap aan het Open Government Partnership. Het is een ambitieus plan dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid en het verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en inwoners. Het Actieplan Open Overheid bevat 17 actiepunten verdeeld over zeven thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Om de krachten tussen overheid en maatschappelijk middenveld te bundelen is het actieplan een nauwe samenwerking aangegaan met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Daarom is dit actieplan ingedeeld naar de verschillende oplossingsrichtingen die de maatschappelijke coalitie in haar manifest Over Informatie Gesproken voorstelt. De coalitie streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid.

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. De borrels zijn op een vaste tijd van 17.00 – 18.30 uur in het Nationaal Archief en zijn vrij te betreden. 

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.