23 maart Open Donderdag: schrijf mee aan de Algemene informatiewet

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meeschrijven aan de Algemene informatiewet? Dat kan tijdens de Open Donderdag op 23 maart. Team Wetgeving van regeringscommissaris Informatiehuishouding vraagt jullie input! 

Altijd al willen meeschrijven aan een wet? 

Donderdag 23 maart is je kans. Vanuit team Regeringscommissaris is team wetgeving bezig met het opstellen van een Algemene informatiewet en wij vragen tijdens de Open Donderdag om jullie input hiervoor!  Mariette Lokin, Trude Mulder en Hanneke Struijk geven een toelichting op de Algemene informatiewet en willen graag met jullie in gesprek hierover.

Ideeën gevraagd bij het opstellen van een Algemene informatiewet

Informatie, in welke vorm dan ook, is essentieel om overheidsbeleid te kunnen maken en realiseren. En toch mist de algemene inkadering van informatie bij de overheid. Er bestaat wel een aantal algemene informatiewetten die wat zeggen over de omgang met informatie, zoals de Archiefwet, de Wet open overheid, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en natuurlijk de AVG. En er is sectorspecifieke wetgeving, zoals op het gebied van milieu, belastingen, sociale zekerheid en zorg, die bepaalt om welke informatie het precies gaat. Maar het overzicht en de samenhang ontbreekt. 

We willen graag met jullie in gesprek gaan over de ideeën die we hebben bij het opstellen van een Algemene informatiewet die dit probleem kan oplossen. Daarbij willen we ingaan op wat we moeten regelen voor: 

  • De rechten van burgers
  • De plichten voor de overheid
  • De daarbij horende sturing, planning en verantwoording

Programma

Het programma op 23 maart is als volgt:

17:00 – 18:30 uur: netwerkborrel
17:15 – 17:45 uur: Mariette Lokin, Trude Mulder en Hanneke Struijk vragen om input

Voorafgaand aan de Open Donderdag is er van 14:00 tot 17:00 het evenement Ontmoet en Leer! Ben jij een nieuwe medewerker binnen het vakgebied informatiehuishouding? Wil je je eerste ervaringen delen en ben je benieuwd hoe andere i-professionals de weg binnen de overheid hebben gevonden, meld je dan aan en kom langs!

Open Donderdag sfeerbeeld
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends

Over de Open Donderdag

Elke even week van de maand op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om verschillende professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. 

Ongeveer eens per maand nodigen we een spreker uit die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt.

Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!