Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Deze duurt vaak lang, levert soms weinig op en de communicatie kan volgens hen beter. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) waaraan 256 journalisten deelnamen.

Bron: www.acoi.nl

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat veel winst valt te behalen wanneer nauwer wordt samengewerkt tussen Woo-behandelaars en journalisten. Vertrouwen en tijdig (open) overleg zijn daarbij basisvoorwaarden.

Wet open overheid

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uitgangspunt van de wet is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) wil graag weten wat de ervaringen zijn van journalisten die gebruik maken van de Woo (of voorheen de Wob). Daarbij gaat het enerzijds om het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de Woo en het belang en de waardering van de toegang tot overheidsinformatie door journalisten en anderzijds om het verkrijgen van aanbevelingen en suggesties vanuit de journalistiek.

Lees het artikel en het rapport op www.acoi.nl

Om antwoord te krijgen op die vragen is een onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Centerdata, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

Het volledige artikel en het onderzoeksrapport 'Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?' kunt u vinden op de website van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI): www.acoi.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid