Postmaster Digital Design & Architecture stap dichterbij door ondertekening intentieverklaring

De ontwikkeling van de opleiding Digital Design & Architecture is een belangrijke stap op weg naar een responsieve overheid. Met de ondertekening van een intentieverklaring bij de Universiteit Twente, ondersteunt de regeringscommissaris Informatiehuishouding dit initiatief voor een postmaster. De opleiding komt tot stand dankzij een unieke en constructieve samenwerking tussen de overheid, Universiteit Twente en Stichting Post Master Digital Design & Architecture, onder aanvoering van de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Met de Informatie Academie als een van zijn speerpunten, richt regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond zich op het belang van een onderzoeks- en onderwijsfunctie ter verbetering van de informatiehuishouding binnen de overheid. De beschikbaarheid van goed opgeleide professionals op het gebied van informatiehuishouding is immers een noodzakelijke randvoorwaarde om de transformatie naar een responsieve overheid mogelijk te maken. De postmaster Digital Design & Architecture is een belangrijke stap om hieraan vorm te geven. 

De opleiding Digital Design & Architecture

Met deze postmaster kan een nieuwe generatie overheidsarchitecten in het digitale domein worden opgeleid. De opleiding komt tot stand in nauwe samenwerking met verschillende overheidspartners, Stichting Post Master Digital Design & Architecture (PMDDA), de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) van de universiteit Twente. Het curriculum tot architect wordt onder aansturing van de Universiteit Twente ontwikkeld. Het is in eerste instantie een pilot die wordt geëvalueerd. De opleiding wordt deze zomer definitief gemaakt en start in november 2023. 

Ondertekening tijdens bezoek aan Universiteit Twente

Om het initiatief van de opleiding te steunen, reisde Arre Zuurmond op 13 juli jl. af naar Twente. De decanen van de faculteiten BMS en EEMCS en de rector magnificus van de universiteit verwelkomden de delegatie. De intentieverklaring werd ondertekend door (v.l.n.r.) prof. dr. J.N. Kok (decaan van de faculteit EEMCS), prof. dr. T. Bondarouk (decaan van de faculteit BMS), dr. A. Zuurmond (regeringscommissaris Informatiehuishouding) en mr. J.J. Moelker MPA (voorzitter van Stichting PMDDA).

Beeld: ©Universiteit Twente / Klaas-Jelmer Sixma
Prof. dr. J.N. Kok (decaan van de faculteit EEMCS), prof. dr. T. Bondarouk (decaan van de faculteit BMS), dr. A. Zuurmond (regeringscommissaris Informatiehuishouding) en mr. J.J. Moelker MPA (voorzitter van Stichting PMDDA) ondertekenen het convenant

Responsieve overheid

Volgens Arre Zuurmond is de informatiehuishouding van de overheid pas echt op orde als deze een responsieve overheid mogelijk maakt. Dit betekent dat de overheid naast haar burgers staat in plaats van ertegenover. De overheid beschikt over informatie om mensen te helpen en zet zich daarvoor in. Door een responsieve overheid kunnen mensen zich – al dan niet via de media – goed laten informeren en een mening vormen over beleidsvorming en participeren in besluitvorming. Er is vertrouwen en betrokkenheid en burgers voelen zich gehoord. Dát is volgens Arre Zuurmond het uiteindelijke doel van een verbeterde informatiehuishouding. Een goede overheidsarchitectuur vormt hierbij een onmisbaar fundament.

Meer informatie en contact

Binnenkort volgt via deze website meer informatie over de opleiding en de toelatingseisen. Ben je nu al geënthousiasmeerd of heb je vragen? Stuur dan een e-mailbericht aan programmamanager John Waser: John.Waser@rijksoverheid.nl.