Presentatie rapport ‘Matglas, Onderzoek naar de invoering van de Woo'

Tijdens de Open Donderdag van 9 maart jl. is het rapport ‘Matglas, Onderzoek naar de invoering van de Wet open overheid’ van Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State gepresenteerd. Lucas Lombaers, Programmamanager Open Overheid bij het ministerie van BZK, nam het rapport in ontvangst.

Nieuw onderzoek van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) en Open State Foundation wijst uit dat de invoering van de Wet open overheid (Woo) tot veel activiteiten leidt binnen landelijke en lokale overheden, maar ook tot veel versnippering en onduidelijkheid. Het afhandelen van een Woo-verzoek door ministeries is nog steeds ondraaglijk traag: gemiddeld deden ministeries er in 2022 167 dagen over.

IMI en de Open State Foundation deelde deze conclusies van het rapport ‘Matglas, Onderzoek naar de invoering van de Wet open overheid’ in het Nationaal Archief tijdens de tweewekelijkse Open Donderdag.

Overhandiging rapport 'Matglas
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends

Onderzoek naar Wet open overheid

Vorig jaar bracht het onderzoek ‘Ondraaglijk Traag’ van Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation veel opschudding teweeg. De gemiddelde beantwoording van een Wob-verzoek bleek 161 dagen te kosten, terwijl de Wob een maximale termijn van 28 dagen (+ 28 verlenging in complexe gevallen) voorschreef. Nu, met de invoering van de Wet open overheid (Woo), hebben Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation opnieuw gekeken naar de termijnen en ook naar in hoeverre overheden (Rijk, provincie, gemeente) klaar zijn voor invoering van de Woo. 
De conclusie luidt dat de termijn gemiddeld met bijna vier maanden wordt overschreden. De beantwoording duurde gemiddeld 167 dagen (en 162 dagen vanaf de invoering van de Woo) in 2022. Uit een eerder onderzoek in 2021 bleek dit 161 dagen te duren.

Arre Zuurmond tijdens de presentatie van het rapport 'Matglas'
Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends
Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, stelde de aanwezigen in de gelegenheid om na de presentatie vragen te stellen aan de opstellers van het rapport.

Veel werk aan de winkel maar op de goede weg

Programmamanager Open Overheid, Lucas Lombaers, nam het rapport in ontvangst. Hij beaamde dat er nog veel werk aan de winkel is maar benadrukte ook dat er al hard wordt gewerkt om de termijnen van Woo-verzoeken te verkorten. Ook gaf hij aan dat Nederland het in verhouding tot andere landen best goed doet met betrekking tot het actief openbaar maken van documenten, maar dat het zeker beter moet en kan. Hij heeft er vertrouwen in dat de resultaten van een volgend onderzoek beter zullen zijn.

Lees het rapport online

Het volledige rapport met de resultaten is de vinden op de website van de Open State Foundation.