23 mei Ontbijtsessie Wet open overheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

U kunt zich hier aanmelden om de ontbijtsessie online bij te wonen: klik hier.

Zet in mijn agenda

Op donderdag 23 mei aanstaande organiseren de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (MCOIG) en iBestuur een ontbijtsessie over de ontwikkelingen rond de Wet open overheid. Het is de derde sessie op rij sinds de lancering van de Woo in 2022. 

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen overhandigt de Transparantieprijs 2022 aan concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland
Beeld: ©iBestuur / Erik Jansen
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen overhandigt de Transparantieprijs 2022 aan concerndirecteur Jan van Ginkel van de provincie Zuid-Holland

Een voorproefje van het Programma

Vaste tafelgast is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering), en deze keer wordt zij vergezeld door haar ambtgenoot staatssecretaris Fleur Gräper (OCW). Gastheer is Bas Eenhoorn, hij neemt de honneurs waar voor Arre Zuurmond die helaas zijn functie als regeringscommissaris Informatiehuishouding eerder dan verwacht moest neerleggen.

Een voorproefje van het programma:

  • Waar staan we met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken – tafelgast: Frank van Ierssel, voorzitter MCOIG. 
  • In gesprek over het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid van BZK en OCW en de reactie daarop van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De overhandiging van het ACOI-rapport door vicevoorzitter Martin Berendse aan staatssecretaris Gräper en VNG-commissielid Erik Prins.
  • 2 jaar Woo: casuïstiek en aanpak – tafelgasten: kritisch Woo-verzoekindiener Daan Rijsenbrij, Shadi Pashaei (Woo-regisseur BZK), Tanja van Burgel (directeur concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking MinFin), Jolein Baidermann( plv directeur Open Overheid).
  • Informatierelatie burger-overheid onder de loep – tafelgasten: Erna Ruijer (Universiteit Utrecht), Marianne van den Anker (Ombudsman Rotterdam-Rijnmond), Hendrik-jan Graber (SchuldHulpMaatje).

De Transparantieprijs 2024

Vast onderdeel is de uitreiking van de Transparantieprijs 2024. De Transparantieprijs Over Informatie Gesproken wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van transparantie en openbaarheid.

U kunt als kijker thuis meestemmen. De genomineerden presenteren hun initiatief in een filmpje en u kunt via Mentimeter stemmen voor de top twee, waarna de jury de winnaar kiest. Die ontvangt uit handen van staatssecretaris Van Huffelen en ACOI-vicevoorzitter Berendse de bokaal.

De genomineerden voor Transparantieprijs 2024 zijn: