24 november Keukentafelsessie #5: 'Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding?'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Op donderdag 24 november vindt de vijfde in een reeks keukentafelsessies plaats. Het thema van deze sessie is 'Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding?'.

Architectuur is de ruggengraat van technologie. Digitale architectuur zorgt voor inzicht en overzicht over het informatielandschap; het helpt bestuur en management om de juiste beslissingen te nemen bij vernieuwing en aanpassing in dat landschap.

Een goede (enterprise) architectuur is toekomstbestendig en helpt de organisatie om wendbaar te zijn en in te kunnen spelen op veranderingen omdat alle informatiesystemen op elkaar zijn afgestemd. Het inzetten van IT-architectuur zorgt dus voor een beter inzicht in de samenhang van de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT. Daarmee is IT-architectuur de basisvoorwaarde voor de informatiehuishouding.

De vraag is: is het architectuurlandschap - of beter gezegd de verschillende architectuurlandschappen - van de overheid wel toegerust om sturing te geven aan de ambities die we hebben als het over de informatiehuishouding van de overheid gaat? En: de beloften van een architectuuraanpak bij de overheid zijn na 20 jaar niet uitgekomen. Waardoor komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Gastenlijst

Regeringscommissaris Arre Zuurmond is door ziekte helaas tijdelijk verhinderd om de keukentafelsessies te begeleiden. Het herstel duurt wat langer dan ingeschat, maar Arre is vastberaden om binnenkort weer aan te schuiven bij zijn keukentafelsessies. 

Arre heeft Nathan Ducastel, Directeur VNG Realisatie, bereid gevonden deze sessie eenmalig te begeleiden. Na een welkomstwoord van Annerie Brenninkmeijer, directeur-bestuurder De Nieuwe Bibliotheek Almere, gaat Nathan Ducastel in gesprek met interessante en relevante tafelgasten.

Tafelgasten 'probleemstelling':

 • Eric Brouwer (strategisch Adviseur ICTU)
 • Daan Rijsenbrij (strateeg digitalisering en architectuurauditor)
 • Frank Hendriksen (adviseur en architect in de digitale wereld)
 • Jeroen Graave  (programma architect actielijn 3 Open op Orde bij Rijkswaterstaat)
 • Harry Koster (strategisch adviseur / Kennisarchitect bij de Raad voor de rechtspraak)

Tafelgasten 'wederhoor':

 • Elsbeth Kwant (strategisch adviseur KB, nationale bibliotheek)
 • Guido Bayens (onafhankelijk voorzitter van de Architectuurraad Digitale Overheid)
 • Toine van Oosterhout (programmamanager BZK/DGDOO-CIO-I-Stelsel en Vakmanschap)
 • Hein Hendriks (strategic Business Development Director Public Sector ATOS)
 • Theo Peters (lid Forum Standaardisatie)

Over de keukentafelsessies

Tijdens de keukentafelsessies wordt u meegenomen in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Daartoe  worden gasten uitgenodigd aan de keukentafel. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, wordt samen met de tafelgasten én het (online) publiek gezocht naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur. De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

De keukentafelsessie op 24 november vindt plaats in de Nieuwe Bibliotheek Almere Stad.

Neem actief deel aan het gesprek!

Tijdens deze sessie kun je actief aan het gesprek deelnemen. Hoe? Bij de aanmelding kun je aangeven wat er volgens jou aan bod moet komen. En tijdens de sessie kun je meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen het commentaar in het tafelgesprek. Ook maken we gebruik van de interactieve online tool Mentimeter en kun je via de chat meepraten over oplossingen. 

Ideeën en aanmelden

Wat moet volgens jou beslist meegenomen worden naar de keukentafel over dit thema? Vul jouw vraag, thema of idee in op het aanmeldformulier en de meeste prikkelende onderwerpen worden in de uitzending aan zijn gasten voorgelegd.