07 juli Keukentafelsessie #3: 'Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op donderdag 7 juli vindt de derde in een reeks keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het thema van deze sessie is 'Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?' Meld je aan voor online deelname!

Organisaties verzamelen gegevens van burgers; ook overheidsorganisaties en organisaties in het publieke domein doen dat in grote mate. De gestructureerde gegevens worden gebruikt om beslissingen te nemen over burgers. Bijvoorbeeld voor welke toeslag of medische behandeling ze in aanmerking komen. Nu al die gegevens in digitale systemen staan is het voor de burger lang niet altijd inzichtelijk welke informatie de overheid over hem heeft. 

Arre Zuurmond gaat met zijn gasten – van binnen en buiten de overheid - in gesprek over dit thema. Wat betekent het gebrek aan zicht op en zeggenschap over eigen gegevens voor de informatiepositie van burgers wanneer zij zakendoen met de overheid? Wat zijn de belemmeringen aan de kant van de overheid; denk aan privacyregelgeving en ICT-systemen die niet met elkaar ‘praten’? En wat zijn de oplossingen?

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Regeringscommissaris Arre Zuurmond neemt ons mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze keer in de Bibliotheek IJsselstein. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre Zuurmond samen met zijn gasten naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur.

De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.
Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Programma

De keukentafelsessies hebben telkens een vast format. Na een probleemstelling volgt altijd 'wederhoor' waarbij de tafelgasten met elkaar het gesprek aan gaan. Vervolgens worden de online kijkers uitgenodigd deel te nemen aan de discussie tijdens breakoutsessies. Het doel van de keukentafelsessies is om concrete agendapunten op te halen waar Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, mee aan de slag gaat.

Tijd Onderdeel Toelichting
15:00 Welkom en opening Opening van de middag door Arre Zuurmond
15:05 Probleemstelling Introductie van het thema en de tafelgasten met aansluitend tafeldiscussie
15:30 Wederhoor Tafelgesprek
16:00 Pauze
16:15 Oplossingen Verbeterideeën formuleren met online deelnemers in breakoutsessies
16:45 Discussie Discussie over de oplossingen uit de breakoutsessies
17:05 Afronding Conclusies en afronding door Arre Zuurmond
17:45 Einde programma

Tafelgasten 7 juli 2022

Gastheer

Naam Functie Organisatie
Erno de Groot Directeur / bestuurder Bibliotheek Eemland, locatie Het Eemhuis

Tafelgasten bij onderdeel Probleemstelling

Naam Functie Organisatie
Arjan Widlak Directeur Stichting Kafkabrigade
Marc van Dijk Directeur Medmij
Joëlle van Kommer Projectleider Stadsring51
Linda Lemmens plv. directeur Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort Gemeente Amersfoort
Karien Postel Programmamanager IDO Amersfoort IDO Amersfoort

Tafelgasten bij onderdeel Wederhoor

Naam Functie Organisatie
Ad van Loon Directeur Qiy Foundation
Paul Zeef Beleidsadviseur Ministerie BZK
Kiske de Leest Projectleider Blauwe Knop CJIB
Jelle Visscher Strategisch informatie manager Sociaal domein Gemeente Amersfoort

Woon de keukentafelsessie bij!

De keukentafelsessies hebben een vast format waarbij tafelgasten allereerst het probleem uiteenzetten (probleemstelling). Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en bij het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren.

Jouw deelname en bijdrage stelt Arre zeer op prijs!