08 juni Keukentafelsessie #2: 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op woensdag 8 juni vindt de tweede in een reeks keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het thema van deze sessie is 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger'.

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Regeringscommissaris Arre Zuurmond neemt ons mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze keer in de Bibliotheek IJsselstein. In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre Zuurmond samen met zijn gasten naar oplossingen. U kunt de keukentafelsessie online bijwonen of naderhand terugkijken via deze website of de website van iBestuur.

De organisatie van de keukentafelsessies is in handen van iBestuur en de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Live uitzending vanuit openbare bibliotheken

De tien keukentafelsessies worden live uitgezonden en zijn na aanmelding online te volgen. Ook de kijkers worden bij de gesprekken betrokken en aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren tijdens een digitale break-outsessie. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.
Voor de gesprekken is gekozen voor onafhankelijke locaties met maatschappelijke relevantie. De openbare bibliotheken in ons land staan midden in de samenleving en zijn bekend als 'bastion voor vrijheid van meningsvorming'. Vandaar de keuze om telkens vanuit een andere openbare bibliotheek in Nederland een uitzending te verzorgen.

Programma

De keukentafelsessies hebben telkens een vast format. Na een probleemstelling volgt altijd 'wederhoor' waarbij de tafelgasten met elkaar het gesprek aan gaan. Vervolgens worden de online kijkers uitgenodigd deel te nemen aan de discussie tijdens breakoutsessies. Het doel van de keukentafelsessies is om concrete agendapunten op te halen waar Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, mee aan de slag gaat.

Tijd Onderdeel Toelichting
15:00 Welkom en opening Opening van de middag door Arre Zuurmond
15:05 Probleemstelling Introductie van het thema en de tafelgasten met aansluitend tafeldiscussie
15:30 Wederhoor Tafelgesprek
16:00 Pauze
16:15 Oplossingen Verbeterideeën formuleren met online deelnemers in breakoutsessies
16:45 Discussie Discussie over de oplossingen uit de breakoutsessies
17:05 Afronding Conclusies en afronding door Arre Zuurmond
17:45 Einde programma

Tafelgasten

Naam Functie Organisatie
Gert Staal Directeur Bibliotheek Lek & IJssel
Frank Huysmans Bijzonder hoogleraar information society Universiteit van Amsterdam
Wouter Sluis-Thiescheffer Lector media design Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Julia Kleinrensink Projectleider taalhuis bibliotheek en laaggeletterdheid Bibliotheek Lek & IJssel
Tim Vos-Goedhart Projectleider Open State Foundation
Janine Baal Senior adviseur Stichting Lezen & Schrijven
Ronald Huizer Directieteam lid, portefeuille Lezen en digitale geletterdheid KB nationale bibliotheek van Nederland
Raph de Rooij Policy officer inclusie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Marianne de Nooij Senior beleidsmedewerker Openheid en Digitalisering Bestuur provincie Zuid-Holland
Jan Roest Programmamanager Omgevingswet provincie Zuid-Holland
Victor Zuydweg Initiatiefnemer Gebruiker Centraal

Live opname vanuit bibliotheek IJsselstein

Regeringscommissaris informatiehuishouding, Arre Zuurmond, gaat met een serie keukentafelsessies door het land. Hij wil in gesprek met politici, bestuurders, professionals, praktijkdeskundigen en burgers. Niet de confrontatie is het doel, maar het samen zoeken naar verbeterpunten. En u, de kijker, staat daarbij niet aan de kant, want tijdens de livestream kunt u in break-outsessies meepraten en uw eigen verbeterideeën inbrengen.

Op 8 juni staat het thema 'Spanningen in de informatierelatie tussen overheid en burger' centraal. In het ongevraagd advies van de Raad van State wordt gewezen op de ongelijke informatierelatie tussen burger en overheid. Overheidsorganisaties werken hard aan de verbetering van hun informatievoorziening. En het actief openbaar maken van overheidsinformatie is een van de onderdelen van de nieuwe Wet open overheid. 

Maar als die informatievoorziening is verbeterd en de informatie ‘openbaar’ is, kunnen burgers daar dan ook mee uit de voeten om hun doelen te bereiken? Zijn de documenten begrijpelijk genoeg? En welke stappen kan de overheid nog zetten om in de behoeften van de burgers te voorzien?

Woon de keukentafelsessie bij!

De keukentafelsessies hebben een vast format waarbij tafelgasten allereerst het probleem uiteenzetten (probleemstelling). Vervolgens vindt er een tafelgesprek plaats met inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijken (wederhoor). Aansluitend wordt aan de online deelnemers gevraagd om bij te dragen aan de discussie en bij het formuleren van ideeën ter verbetering (discussie). Die ideeën worden plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten formuleert om op te nemen in een plan van aanpak. Met als doel om deze op termijn overheidsbreed te implementeren.

Jouw deelname en bijdrage stelt Arre zeer op prijs!